Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

Clep y Clawdd

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Clep y Clawdd [GAN YR HUTYN.] I Cofio'r Cennad,Yr wythnos ddiweddaf y bu diadellau y diweddar Barch. R. L. Roose, yng Nghlan y Llyn a'r Holt, yn dadorchuddio'r meini coffa a osodwyd ar furiau'r capeli er cof amdano. Hwyrach nad oes neb yn yr ardal a chyn lleied angen maen coffa iddo ag ef, oblegid y mae o hyd mor ddwfn yn serch y praidd fel mai peth diangenrhaid, o ran hynny, oedd y meini ond hwyrach mai ar gyfer yr oesaui ddyfod eu gosodwyd, fel yr elai ei goffadwriaeth i lawr o genhedlaeth i genhedlaeth. Bu Mr. Roose yn y fugeiliaeth hon ddeugain mlynedd ac nid oedd neb mor amlwg ag ef yn yr holl gylch. Dadorchuddiwyd y maen yng Nghlan y pwll gan Mr. J. E. Powell, Gwrec- sam, ac un arall yr hwyr yn Holt gan y Parch. R. G. Jones, Lerpwl. Caed anerch- iadau gan weinidogion y cylch, ac yr oedd y cynulleidfaoedd yn y ddau le yn fawrion. Gwyr yn dal yn hir yn yr un lie yw gweinidog- ion y Clawdd, ac nid adar ar eu hediad yn feunyddiol. Seneddwr sy'n tyfu.—Bu Syr Robert Thomas yn galw ei braidd ynghyd nos Wener i de, can a dawns. Da gan rai de, ereill gan, a llawer y ddawns. Bydd hyn yn boddio lliaws ond y peth mwyaf boddus o lawer yw fod Syr Robert yn gwneuthur ei waith yn ffyddlon a didderbyn wyneb. Gwr da yw, ac nid oes angen wrth y pethau hyn. Loes E.D.-Drwa gan bawb ddeall am loes E. D. Jones, drwy farw o'i ferch annwyl Dilys, a hithau yn y Bane yng Nghorwen ers dwy flynedd. Yr oedd y fath ag y dywedir amdanynt mai eiddo y cyfryw rai yw Teyrnas Nefoedd." Galw ar Ganwy.-Clywaf fod y Parch. J. H. Williams (Canwll), gynt o Fynydd Isa a Sychtyn, wedi cael galwad i Dremadog fel bugail. Gwnaeth waith da iawn ar y Clawdd yma, ac yr oedd yn ffafryn mawr ym Mynydd Isa. Mae'n Gymro da ac Eisteddfodwr pybyr. Bendith arno. Os ymaith yr â, a bendith gwell arno, os erys. Y ffyliaid mawr a'r ffyliaid mvjy.—T5xi dau baffiwr enwog wrthi yn pannu'r naill y llall yn Llundain y dydd o'r blaen. ,Aeth llawer o ffyliaid y Clawdd i fyny i weld yr anfadbeth, ond ow! 'r ol talu'r holl arian tren a chocbris am fynd i mewn i'r baedd-dy, ni chawsant ond rhyw funud o ddyrnu am eu poen. Tarawodd y Ffrancwr y Sais allan o diwn. Yr oedd y ddau baffiwr yn ffyliaid mawr, ond yr edrychwyr yn ffyliaid mwy. Dechreu da.Dyma ddynes wedi Jtio o'r diwedd yn Sonedd Prydain .-Fawr. Clywyd sgrech ami i ddynes yno ar yr oriel o'r blaen, ond dyma'r tro cYIltaf i ddynes fotio yn y Ty, a fotio yn erbyn y Llywodraeth a wnaeth. Dyna ddechreu da. Un iawn yw Savage.Nid dyma y tro cyritaf i faer newydd tref Gwrecsam fod yn yr eglwys Ddadgysylltiedig, gan y bu'n Faer o'r blaen. "Ond hwn oedd y tro cyntaf iddo oddiar pan ddadgysylltwyd yr Eglwys oddiwrth y Wladwriaeth. Yr oedd yr prymdaith yn un fawreddog a hir, oblegid gwr poblogaidd iawn yw Mr. John Savage, a digon o ynni ynddo. Ni thyf dim glas- wellt dan ei draed. Gyrrwr heb ei fath yw, nid un yn gyrru ar ereill, ond arno ef ei hun, Ceir blwyddynlawn iawn ganddo os caniatai'r Arglwydd iddo'r dydd. Bydded felly. Onibai y rhai gwlybion.—Bywyd sySd 1 yn llawn o beryglon yw bywyd y glowr. Mae eu beryglon mor fawr nes yr a yn ddi- fater o bethau bychain, megis ergydion cyffredin neu ddoluriau bychain, a thry y rhain yn ami yn angeuol o'r herwydd. Cyll llawer eu bywydau oherwydd esgeulustra. 'D oes yr un dosbarth o bobl yn ymroddi cymaint i weithio dan gymaint o anhwyl- debau yn fynych a hwy. Ni chyll ddiwrnod o waith oherwydd dolur bach, na dolur go fawr o ran hynny, er y bydd llawer o'r rhaiseilionyn colli oherwydd yfed, ac onibai am y rhai hyn fe fyddai y glowyr yn y dos- barth uchaf bron. A oes Heddwch."—Gwelwyd y geiriau hyn ar bared ysgol ddyddiol yn sir Fflint a dau ddryll odditanynt. Y naill yn wn o'r wlad yma, a'r llall o'r Almaen, ac yr oedd y ddau wn yn heddychol iawn a'i gilydd. Da gweld hefyd ami i 'gethwr a ffeiriad a fyddai arfer rhyfela a'i gilydd yn awr mewn heddwch yn yr un eglwys mewn gwasanaeth. Y naill yn darllen y llithoedd, a'r llall y gweddiau. Daw cyfnewid pulpudau maes o law hwyrach. Beth am ddechreu y fiwyddyn nesaf yma ? Yn lie fod Ym' neilltuwyr yn newid a'i gilydd, newid efo offeiriad plwy am dro ? Ond gyda llaw, nid oes offeiriad plwy yn awr yng Nghymru, offeiriad ei eglwys yn unig yw. Gwelir yn awr mai bendith gyffredinol oedd y peth a wnaed, a gwerth ymladd amdani. Disgwyl amdani.—Mae llu mawr o siarad- wyr pwysig ar y Clawdd yma y dyddiau hyn, ond disgwylir, uwehlaw neb, wraig y Prif Weinidog, sef Mrs. Lloyd George. Mae disgwyliad amdani yr wythnos hon.

Advertising

yhSYTH OIN sthtoo ii