Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

Ein Cenedl ym Maneeinlon.I

Rhestrau Manwl, Canlyniadau a Chanllawiau
Dyfynnu
Rhannu

Ein Cenedl ym Maneeinlon. I Cenhadon y Sul Deeaf. I Y MBTHODISTIAID CALPINAIBD Moss Side—10.J0 aUH Lloyd Williams Pbndlbton—10.30 R Williams DEW Roberts Heywood St.—10.30 E W Boberts, 6 B Williams VlOTuKIA PE-10.30 a 6 Waswnotok—B Humphreys, Rochdale TB ANNIBYJfWYB Booth Sbbbbs—10.30 M LJewelyn BE Evans. Lerpwlj Ohokmos .6.D.-10.80 E Evans 8.15,M LLEWELYN LD.DuYlCA"i 82.-10.80 a 6.15, Holuswood—10.30 a 6.15, J Morris Y WESLBAIB Dkwi 8art—10-30 JRoger Jones 6 A BlaeksreU SeflBB—10.30 W M Jones 6 J 8 Williams Ssxos—It).SO Joseph Price 6 J Roger Jones Bkclah—2,80 Ysgol 6 W M Jones OAt?ABiA—10.80 J S Williams 6 J M Williams WlASSB—10.30 A Blackwell 6.80 G Ttbbott Y B511>SDDWYB, Mbdiock 87-10-30 A 6-30 H Joneg ajft—10.36 a a.-so, Cyfarfod Gire441 MOSS SIDE.-Nos Sadwra, oynhaliwyd eyfarfod oysfcadleuol rhagorol tan nawdd yr Ysgol Sul. Y oyfarfod yn hea sefydliad llwyddiannus. ao yn mynd yn ol i ddyddiau Grosvenor Square, pan oedd Oeiriog, R. J. Derfel, Idris Vyohan ao eraill yn hogiau, ao yn dechreu oyatadlu ao yn enniU gwobrwyon. Llywyddwyd eleni gan y Paroh. J. H. Lloyd Williams, B.A. Beirniaid :—Canu, Dr. Caradoo Roberta, y Rhos Barddoniaeth, Moelwyn; Lien, Mra, D. D. Williams, Lerpwl, y Parchh. G. Parry Williams, M.A., yr Wyddgrug, R. Dewi Williams, B.A., Clynnog; y cyiieithu, Miss Ceridwen Jones; adrodd, y Parch, a Mrs. Ernest Jones, Oldham; amrywiaeth, Mrs. J. H. Lloyd Williams, Mrs. D. Lloyd Roberts, Mr. Walter Roberts, a'r Llywydd. Cyfeil. ydd, Mrs. F. M. Jones, yr hon a dderbyn- iodd gymeradwyaeth Dr. Roberta am ei gwaith. Gwnaoth Mr. Richard M. Williams (nai i'r Athro Richard Morris, y Bala), yagrifennydd gampuia. BuddugwyrCys- tadleuaeth Gorawl, Cenwch i'r Arglwydd ganiad newydd (J. Thomas), 1, Moss Side (arweinydd, Mr. J. Barnett Jones) 2, Heywood Street (Mr. Franoia Williams); 3, Oldham (Mr. T. Hannam). Parti o 16, Heatherdale (Dr. -C. Roberta), Parti Moss Side (Mr. J. Barnett Jones). Unawd soprano, Murmur y Nant (W. Davies), Miss Bessie Jones, Oldham. Unawd contralto: Bore'r Pasg (Dr. Caradog Roberts), Miss Nellie Davies, Mosa Side. Unawd tenor: Can y Bardd wrth farw (Dr. Vaughan Thomas), Mr. J. Parry, Medlook St. Unawd baritone Dychweliad y Delyn (Dr. David Evans), Mr. R. C. Jones, Moss Side. I bedwar ar ddemyn a roddid ar y pryd, Parti Mr. Francis Williams, Heywood St, Codi sein- iau a chwareid ar y pryd, Mrs. R. Ernest Jones, Oldham. Chware sketch yn por- treadu bywyd Cymro ieuano mewn llety mewn tref, Mr. Roderick Davies, Heywood St., gyda ohymeradwyaeth uchel. Nodi deg o ddiffygion a deg o ra-goriaethau Ysgol Sul y Methodistiaid Calfinaidd fel y mae'n brescnnol, Mr. Thomas Roberts, Moss Side. Y dull goreu i rannu pum S'wllt i ddarparu tri phryd (breewe8t, einio a the) i wr a gtcraig, Mrs. Llew Jones, Heywood St. Barddoniaeth: Qwaredigaeth Pedr o'r Carchar, hanner y wobr i First Attempt. Englyn Y blwch easglu, un yn dwyn yr enw Llaw Estymdig." Adrodd: Y Tren (Ceiriog), Miss Jennie Williams, Pendleton. Adrodd Life (A. H. Miles), Miss Jennie Williams, Pendleton, a Miss Annie Owen, Moss Side. Cyneithu o'r Saesneg i'r Gym- raeg, Mr. R. H. Williams, Moss Side. O'r Gymraeg i'r Saesneg, Mr. R. H. Williams, Moss Side. Crynhodeb byr o brif bwyntiau bregeth y Gweinidog, I, Mr. J. P. Hughes; 2, Mr. Joseph Williams. Pencil Sketch o'r eerflun, Crist ynAbc,,ndit/iio'r' pzan t, yn Whit- worth Park, Mr. R. Lloyd Jones, Moss Side. Ladies' Fancy Hand Bag, 1, Mrs. J. R. Griffiths, Moss Side 2, Miss Jean Roberts, Gore Street. Knitted Matinee Baby Coat, Miss Dorcas Williams, Moss Side. Oystadlu brwd a, safon uchel ar nifer fawr o'r testynau. Cyfarfod llawn ymhob ystyr. Melys, moea eto. Da fyddai cael perfiorm- iad o chwareawd Mr. Roderick Davies, Ourer yr haearn tra Jyddo yn boeth. Nos Sul cafwyd Organ Recital o radd uchel iawn gan Dr. Caradog Roberts unawdau rhagorol gan Madam Hannah Walker, a chasgliad gwyn at drysorfa'r adeiladau. Dyma'r rhag- len Emynau,Arglwydd y bydoeddfry,a, Y Clod y nerth a'r enw, gan y gynulleidfa, Mr. J. G. Jones yn arwain, y Parch. T. Trefor Jones, B.A., B.D., yn darllen, gweddio ac yn annerch. Detholion ar yr organ gan Dr. Roberts, Semirande (Rossini), Funeral March a Hymn of Seraphs (Guilmant), Madam Hannah Walker yn oanu Hear ye Israel (Handel). Detholion ar yr organ, La Cinquante, Echo Rustique a Scherzo in C Minor. Emyn, Iesu, Iesu, rwyt Ti'n ddigon," gan y gynulleidfa. Detholion o weithiau Wagner gan Dr. Roberts, a Humor. eske (Dvorak), Le Cygne (Saint-Saena) a Largo (Dvorak). Unawd, I know that my Redeemer liveth (Handel), a detholion eto ar yr organ, Intermezzo and Barcarolle (Offen- bach) a Symphonic Tone Poem' Finlandia (Sibelius). GORE STREET.-Cy-nhaliodd Undeb Dir- westol Merched Manceinion a'r Cylch eu cyfarfod chwarterol yma Tach. 25. Agor- wyd trwy weddi gan Mrs. W. Williams, Meirionfa, llywydd cangen Gore St., a rhoddodd groeso oynnes i'r Undeb ar eu hymweliad. Miss M. E. Wiiliams, llywydd yr Undeb, yn y gadair, a chaed ganddi anerchiad rhagorol a phwrpasol i ddechreu y tymor newydd. Cafwyd adroddiad cryno iawn o weithrediadau Undeb Dirwestol Merched Gogledd Cymru yn y cyfarfodydd blynyddol yng Nghaernarfon, gan Miss M. E. Jones, yr ysgrifennydd eiddgar. Mynegodd fod dwy o'n haelodau wedi ennill y Star of Honour y llynedd, sef Miss Row. lands, Stockport, a Miss Annie Jones, Moss Side. Cyflwynwyd y Sor iddynt gan Gyn- lywydd yr Undeb. Cafwyd ychydig eiriau gan Miss Ellis, Aberdyfi (ysgrifennydd Sirol Meirion) a Miss Mary Roberts, Moss Side. Canwyd gan Miss Enid Jones, Gore St. Adroddwyd gan Miss Cissie Owen, Stockport; oyfeiliwyd gan Miss Blodwen Whittaker, a mwynhawyd y owbl yn anghyffredin. Oynhulliad da, ac argoelion fod yr Undeb yn un byw, ae mor awyddus ag erioed i drechu'r .,alyn sydd yn anrheithio oymaint ar ein '{rd. Wodir diolch wf*rol ysa«4*wyd tan 6=u Rhairom, flimur lem- BOLLINW()OD.-N Sadwm oyn y diweddaf cynhaliwyd cyngerdd gan ssid. au'r Gobeithlu. Llywyddwyd gan y Paroh. J. Morrisiy gweinidog. Cafwyd adroddiadau gan Mr. Eirwyn Davies, Miss Phyllia Davies, a Mrs. Potts; unawdau gan Mias Roaina Hughes a Miss Evans; deuawdau gan Mri. Caradoo a Goronwy Evans; detholion ar yr offeryn gan Mr. R. T. Davies a chystadl- euaeth ganu ar Daisy Banfe a Beethoven, a chystadleuaeth darllen. Mae Gobeithlu gobeithiol iawn yn Hollinwood, a phrofodd y cyngerdd hwn fod yno ddoniau disglair. Ewch rhagoch. HEYWOOD STREET.-Prynhawn Sul agorwyd tymor Cymdeithas Ddirwestol y Merched. Mrs. E. Wyn Roberts yn y gadair. Dechreuwyd gan Miss A. Ll. Will- iams, a chafwyd anerchiad grymus gan Miss M. E. Williams, Llywydd yr Undeb. Siarad- wyd ymhellach gan Mrs. E. Wyn Roberts. Calondid mawr oadd gweld cynifer ynghyd, a gobaithir y bydd y Gymdeithas Dirwestol yn fwy byw yn ein plith. Y swyddogion am y flwyddyn nesaf :-Llywydd Mrs. E. Wyn Roberts; Is-lywydd, Mrs. W. J. Jones; Ysgrifennydd, Mrs. J. Edwards; Trysorydd, Miss Bradley. LORD DUNCAN STREBT.-Nos Ferch- er cynhaliodd Cymdeithaa Lenyddol yr eglwyø hon gyfarfod amrywiol tan lywydd- iaeth Mr. W. J. Roberts, Irlam o'th* Heights. Adrodd Colon Lan, 1, Eddie Cassidy; It, Salome Hughea 3, May Jones. Canu Caton Lan, 1, John Hughes; 9, Emrys Jones; 3, Salome Hughes. Traethawd, 1, Rosa Jones 2, Gwen Hughes as Idwal Parri; 3, Rd. Hughes. Llythyr yn diegrifio'r Gwyliau, 1, John Hughes; 2, Emrys Jones. Deuawd, Gwen Hughes a Margaret Owen. Beirniaid, y Parch. J. Morris, Mri. W. O. Jones, Wm. Hughes, W. J. Riley a Parri Davies. Cyfarfod da iawa. MEDLOCK STREET.-Dechreuodd y cyn-Gaplan Hugh -Jones ar ei waith fel gweinidog Badyddwyr Medlock St. a Long- sight y Sul. Cynhelir cyfarfod ei sefydlu heno (noa Lun). Bwriadwn roi braslun o'i fywyd a hanes ei sefydlu yn y rhifyn nesaf. Croeso cynnes iddo, a bendith ar ei waith. I EINON.

IFfetan y Gol.

Ystafell y Beirdd.

Advertising