Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

8 erthygl ar y dudalen hon

Lloriau Dyrnu Hen Yd y Wlad.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Lloriau Dyrnu Hen Yd y Wlad. OYMRODORION CAERDYDD.-Hyd' 10, Adam' of Usk," W. Llewelyn Williams' Yaw., K.C. Nov. 7, "Welsh Wit," Ernest Rhys, Ysw., M.A. Tach. 14, Hedd Wyn,' y Parch. J. J. Williams 28, Caneuon Gwerin Cymru," Madam Mary Davies, Mus.Doc. Dec. 5, An evening with Dr. Watford Davids and his music 12, "The University of Wales," Sir Harry R. Reichel, M.A., LLD. 19, Y Cymry Ddoe a Hedd- > yw," Ifor Williams, Ysw., M.A. Ion. 9, Morgan Watkin, Ysw., M.A. 16, Y Gad- air Wichlyd," J. H. Jones, Ysw., Golygydd Y Brython 30, Self Government for Wales," Prof. J. H. Morgan, M.A. Chwef. 13, Y CymrodGrion a Chenedlaetholdeb', Syr Vincent Evans 20, Y Cymro Newydd,' y Parch. W. Crwys Wil ams; 28, Gwyl Ddewi. Maw. 6, Becca," y Parch. J. Dyfnallt Owen, M.A. TABERNACL, BLAENGARW.-Medi 23 Miss Ellen Evans, B.A., Barri: Mae'r Hen Gymraeg yn marw, a'r Beibl yn ei Haw." Hyd. 7, Trem ar y bywyd milwrol, gan filwyr," Mri. W. Rees, B.Sc., a T J. James 2L, A ddylai y ddau ryw gael yr un tal am yr un gwaith ?" Nac., Miss B. Davies; Cad., Mrs. Hugh Jones. Tach. 4, "Cenedlgarwch," gan y Parch. E. M. Evans 18, Yr Iaith Gymraeg a'i gogon- iant," Dr. D. M. Phillips, M.A. Rhag. 2, Noson Seneddol 16, Amrywiaethol; 30, Social. Ion. 13, "A ydyw y llenydd- iaeth bresennol yn gefnogol i ddiwylliant 1" Nac., Mr. W. LI. Davies Cad., Mr. J. Powell; 27, "Ysbrydegiaeth," Mr. Hugh Jones. Chwef. 10, Noson Gerddorol 24, Beth yw bywyd o safbwynt y dyn ieuanc," Mri. Llew Davies, Peres Williams, Oliver James. Maw. 9, Agored 23, Social. CYMDEITHAS Y TABERNACL, BLAENGARW.-—Tach, 11, Agoriadol; 25, Prun ai'r Aelwyd ai't Ysgol Sabothol ydyw y dylanwad cryfaf er ffufio cymeriad V yr Aelwyd, Miss B. Rowlands yr Ysgol, Mr. T. J. James. Rhag. 9, Papur gan Mri. Cyril Jones a David Ithel Evans; 23" dadl "Ai marched ynteu meibion sydd yn dangos y mwyaf 0 falchter ?" Miss Edna Jones a Mr. Peres Williams. Io?. 6, Pernormiad Darluniadol; 9, Y Gadair Wichlyd," Mr. J. H. Jones, Golygydd Y Brython; 20, Papur Mr. Llewelyn Davies, Bywyd ar ol marw." Chwef. 3, Mantais ynteu anfan- tais yw parhad y Gymraeg ?" Cad., Miss Merfina Evans; Nac., Mr. Oliver James; 17, Papur, Mr. Bob Roberts, Y dyn ieuanc a'i anhawsderau. Maw. 2, Amrywiaethol: 16, Noson Lawen 30, A ddylid rhoddi Gwlad yr Addewidyn ol i'r Iddewon 1" Cad., Mr. D. J. Rowlands; Nac., Mr. E. H. Adams. Ebrill, 13, Drama. GROVE PLACE, PORT TALBOT.— Amser dyn yw ei gynysgaeth, a gwae a'i "•gwario'n ofer." Hyd. 80, "Y Deffroad Cenedlaethol Cymreig," y Parch. W. Henry. Tach. 13, "Y Diwygiad Protestanaidd," Mr. T. Griffiths; 27, Croesawu'r Milwyr, trefnydd, Mr. G. T. Llewelyn. Rhag. 11, Crefydd yr Hen Gymry," y Parch. D. John, B.A.; 23, Miss Enid Jones. Ion. 8, Wedi'r Drin," Mr. T. Owen 22, Citizen- ship," Mr. A. J. Richards, M.A. Chwef. 8, Abaty Margam," y ddinas a orchuddiwyd gan dywod, Mri. Gwynfryn Rees, Gwyn Williams; 17, Drama, Y Pwyllgor," Mr. Islwyn Morgans a'i barti. Maw. 4, G*yl Ddewi; 18, Prun sydd wedi symud fwyaf, y Byd tuag at 8.afon yr Eglwys, ynteu'r Eglwys tuag at y Byd ?" Mri. Evan Will- iams, Mr. Meth. Jones. CYMDEITHAS LON SWAN, DIN- BYCH.-Tach. 11, Adloniadol: trsfnwyr, Mrs. Sam Jones, Mri. J. Morris Jones, 1. W. Jones a'r Ysg. 18, Dadl, "Mantais ynteu anfantais yw gweinidogaeth sefydlog i eglwys 1" Cad., Mr. W. Rowlands; Nac., Mr. Edwin Roberts; 25, Pwysigrwydd •in pobl ieuaino yn ein heglwysi," Mr. H. J. Jones. Rhag, 2, "Nofel Gymreig," Mrs. Edwin Roberts; 9, leuan Gwynedd," Mr. J. T. Jones, B.A.; 17, A ddylai'r Eglwye gefnogi ohwareon yr oes ?" Cad., Mr. Arthen Batten Nac., Mr. John Roberts. Ion. 13, Papur, Miss Jones, Ysgol y Fron- goch 20, Annibyniaeth," gan y Llywydd 27, Diddymu ynteu prynu'r fasnach feddwol a ddylai'r llywodraeth ?" Cad., Mr. J. Morris Jones Nac., Mr. B. Knowles 29, Darlith, Y Gadair Wichlyd," gan Mr. J. H. Jones, Gol. Y Brython. Chwef. 3, Papur gan Mr. E. M. Jones 10, Dadl, Cyf- alaf ynteu llafur sy deilyngaf o'r gydnabydd- iaeth fwyaf yngoleuni llwyddiant ein gwlad hyd yma ?" Cyfalaf, Mri. Davies a H. Davies; Llafur, Mri. Jonathan Jones a x Smith; 17, Beth a welsom yn Ffraino a Chan an ?" Mr. Alec Jones, Mr. Ll. Knowles 24, Papurau gan Mri. Eric Jones, Elved Evans, Trevor Jones, a James Roberts. Maw. 2, Anerchiad gan y Parch. J. O. Jones, Green 9, Papurau gan Misses Fio James, Blodwen Millward, Florrie Williams, Annie Thomas, Hannah Roberts 16, Pa- ham yr wyf yn Ymneilltuwr," Mr. W. Wil- liams.

- - -___- -__-Ffetan y Gol.

I Clwb Awen a Chan Caernarfon.…

[No title]

Advertising

[No title]

[No title]

"Yr Hen John yn ei ogoniant!"