Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

6 erthygl ar y dudalen hon

COLOFN Y BOBL IEUAINC.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

COLOFN Y BOBL IEUAINC. DAN OLYGIAETH DYFNALLT, CAERFYRDDIN. f YN ENW'R IESU. Mae arnom awydd gwneud apel at bobl ieuanc Cymru yn enw'r Iesu o Nazareth. Ofnwn nad yw enw'r Iesu yn ddim mwy nag enw i filoedd o bobl ieuainc ein gwlad heddyw, ac fel enw 0 bosibl yn awgrymu rhywbeth gwa- hanol iawn i'r hyfrydwch a'r swyn sydd ynddo, i'r rhai a'i hadwaenant Ef. A wna pobl ieuainc a ddarllenant y golofn hon ei chymeradwyo i bobl ieuainc eraill, dichon y cant ynddi ambell belydryn o oleuni ar lwybrau bywyd ac ambell awel deg ar eu taith i dir eu gwlad. Y mae dau beth a'n synna ynglyn •a Iesu o Nazareth, sef (i) fod pobi ieuainc yn teimlo cyn lleied o ddi- ddordeb ynddo, ac yn gwybod cyn lleied am dano. (2) Fod gweithwyr ein gwlad mor ddiystyr o hopo tra mae yr agoriad i'r baradwys a chwen- ychant yn hongian wrth ei wregis ef. Nid oes "iachawdwriaeth yn neb arall. Yr ydym yn synnu, meddwn, a ni a synnwn byth, gyn lleied o ddiddordeb a deimla pobl ieuainc yr oes yn Iesu o Nazareth, a chan lleied a wyddant am dano. Ac yn hyn y maent yn ddi- esgus. Nid yw ond llwfrdra i neb gyhuddo eraill o'u camarwain, neu honni fod ymddygiad rhywrai eraill wedi peri iddynt, ymbellhau oddiwrth Iesu. Nid at ddynion eraill y dylasent fynd i gael golwg ar Iesu, ond ato Ef ei Hun. Mae'r Efengylau a'r oil o'r Testament Newydd i'w cael iddynt am ychydig geiniogau, ac y mae'r Iesu ei hun yn siarad a hwynt yn y rhai hynny heddyw mor wirioneddol ag y siaradodd a'i wrandawyr ar y rnynydd gynt. A dyn ieuanc ydyw Efe yn siarad a pha wb ond a dynion ieuainc yn arbennig. Dylasai dynion leuanic o bawb wrando arno, oblegid goreu po gyntaf i'w bywyd hwy ddod dan ddylanwad ei fywyd Ef, ac- fe chwydda'r golled a fydd iddynt po hwyaf y bydd Efe yn ddi- eithr iddynt. Ai nid yw marw rhyfedd y Dyn hwn o Nazareth, ac efe etc yn ieuanc, yn apelio at ddychymyg pobl ieuainc? A mwy na hyn, ai ni ddylasai'r ffaith mai Dyn Ieuanc diystyrredig ydoedd, ond a gafodd trwy ei farw enw sydd goruwch pob enw, beri i bawb frysio i gael allan gyfrinach ei fywyd a'i oruchafiaeth Ef ? F d rheol mae telynnau a dorrir" yn gynnar yn ennyn sylw a diddordeb, ac yn creu ynon) ryw iasau rhyfedd o deimlad o'u herwydd. Pwy sydd nad yw'n teimlo rhyw chwithdod yn ei feddiannu wrth feddwl am farw cynnar John Keats, y bardd Seisnig, yn arbennig pan feddylir fod beirniadaeth chwerw ac annheg wedi prysuro'i ddiwedd. Tynn atgof am Ieuan Ddu o Lan Tawe ddeigryn o hyd i'r llygad, ac y mae Ilywed enw Ben Bowen yn peri i ni "deimlo rhyw wacter yn ein mynwesau. Pynion oedd y rhai hyn a fuont feirw'n jeuanc, a hynny'n tynnu sylw ar- bennig at eu hathrylith a'u gwaith. Mae digwyddiad yn eu hanes yn ddi- ddorol, a phob llinell a gynhyrchwyd ganddynt yn gysegredig. Pa faint mwy diddorol i bobl ieu- ainc y dylasai geiriau a gwasanaeth y yn Ieuanc o Nazareth fod?—y Dyn leuanc a roddodd i fyny'r ysbryd yn air-ar-ddeg-ar-hugain oed, ar ol gwneud gwasanaeth mwy i fyd nag a wnaethai neb arall, a mwy nag a wna neb, byth. Oni ddylasai pob gweithred Wnaeth Efe a phob gair a lefarodd, ac yn arbennig weddi'r groes, swyno Pob dyn jeijanc ymhob oes a gwlad. ddylasai gair o'i eiddo fod yn ddi- ystyredig na gweithred o'i eiddo fod yn angof gan neb. A'r rhai a ddysgant ? garu a welant ei ogoniant. 11 mhlith holl leisiau'r greadigaeth li efara Efe 0 hyd fel un ag awdurdod e-a ^dJ(dj o, a hynny am ei fod yn efaru'n eglur ac yn ddiamwys ar ITWstiynnau mwyaf bywyd. Cyn- |ju !fr a fynner i ad-drefnu cym- de>^as ac i wella amgylchiadau, ni fvj y naill gynllun na'r naill drefn ar f?a y naill gynllun na'r naill drefn ar Yrndeithas nemor gwell na'r llall, tra r esgeulusir yr Un sydd a'i eiriau Yn yd ac yn Fywyd. Te i mlwn f s. ryd ac yn Fywyd. Teimlwn fod D1WlOyddiaeth hen, esboniadaeth fv ^W^°^' ac eglwysyddiaeth o bosibl Wed  ???? ? lawer gyfeiliorni oddiwrth s?vm! rwyddlesuo Nazareth, a methu o-w 6 ^ddo na phryd na thegwch fel dj ymunent Ef, ond y maent yn cj(jj; ^Ul' ob?egid y mae'r Saer oj Nazar  hun ym mhyrdferthwch ei ra.?? a'i symlrwydd gweri nol yn dis 1 ..a 1 symlrwydd gwennol yn "Sgleiri,, ?? dudalennau'r Efengylau. A gawn ^an ddarllenwyr y golofn h Ol de"10 mwy 0 ddiddordeb yn i îyf .N azareth, a cheisio ennill eraill fyf?rio, ??°'' Bydd mwy o'i eisiau ar yb?t nag erioed yn y man. Cawn air ? ar gweithwyr a Iesu o Naza h r ? gweIt lwyr a esu 0 ret T.

I COLOFN Y PLANT. I'-

Treharis.I

ASTHMA,

ICrwydr y Mabinogion i ,Bont…

Advertising