Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

2 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

D. J. SNELL'S ANNOUNCEMENTS. I DR. PARRY'S OPERA BLOD- WEN is now reprinted. O.N., 4s.; Solfa, 2s. JOSEPH," Cantata (Dr. Parry), O.N. 2s. 6d.; Solfa, 9d. Published by D. J. Snell. /^GRAMOPHONES from 22 2s. GDouble Sided Records from Is. Id. Records sent by post. Lists free. p IANOS, ORGANS, ACCORDIONS MOUTH ORGANS, &c. Huge Stock. Illustrated Lists Free on application. D. J. SNELL, 21/22 HIGH STREET ARCADE, SWANSEA. Croesaw Calon 1' Cymny. The 'Osborne Restaurant' 7, UNION, ST., SWANSEA. WELL AIRED BEDS. HOME COM- FORTS. PARTIES CATERED FOR AT MODERATE CHARGES. Manager I Will Griffiths. Gymry pan yn Abertawe Ewch i'r Osborne i gael bwyd, Yn 7 Union Street mae bwnnw Pris rhesymol iawn a gwyd. Os bydd eisieu lie i gysgu Ynddo cewoh welyau clyd, Gymry serchog, ni oheir Gwesty Gwen na hwn drwy'r eang fyd. Chwifiali Faner G6ch urddaaol, Yn roesawgar yn y 'stryd, Ger yr Empire mae yr Osborne Taag yno ewch i gyd -Aweitydd a tu Yno. Y Lie goreu am I Lyfrau Cymraeg yn yn holl wlad ydyw Shop MORGAN a HIGGS. CEDWIR YR HOLL LYFRAU CYM. RAEG A CHYMREIG A DDAW O'R WASG. Wele rai o'r Llyfrau a gyhoeddir gan- ddynt:— Taith y Pererin 11-Y Rhyfel Ys- prydol-a Helaethrwydd o Ras, yn un gyfrol fawr, gan J. Bunyan. Mewn llythyren fras, ynghyda nifer liosog o ddarluniau lliwiedig. Rhoddir hanes bywyd yr awdur hefyd. Mewn llian hardd. Pris cyhoeddedig, 25s., am 12/6 net. Hanes Bywyd Syr Lewis Morris," gan y Parch. D. Eurof Walters, M.A., B.D., 6c., drwy'r post 7c. "Ysgol yr Adroddwr."—Yr unig lyfr Cymraeg i dysgu sut i adrodd, 82 tudalen ynghyd a 62 tudalen o ddarnau adroddiadol gan bigion o feirdd y gen- edl. Is. net, drwy'r post 1/2. Perlau'r Adroddwr. Llyfr adrodd newydd i blant, yn cynnwys 70 o darnau adroddiadol gan tua 50 o enwogion Beirdd Cymru. 6c., drwy'r post 7c. "CerddiRhyddid": Parch. T. E. Nicholas (Bardd y Werin). Is. net, drwy'r post, 1/2. Celtic Countries D. Rhys Phillips, F.L.A., 1/3 net, drwy'r post 1/5. Wales and its Drink Problem," gan y Parch. J. T. Rhys, Is., drwy'r post 1/2. > YR UCH03 I'W CAEL ODDIWRTH MORGAN a HIGGS 18 HEATHFIELD ST., ABERTAWE. 00 YOU SUFFER FRONt EYESTRAIN ? CAN YOU READ WITH EASE AND COMFORT AND ALSO SEE DISTANT OBJECTS CLEARLY AND DISTINCTLY? ARE YOU IN DOUBT ABOUT THE STATE OF YOUR EYESIGHT VISIT. VISIT. c. F. WALTERS, F.S.M.C. OPHTHMALIC OPTICIAN, OXFORD STREET, (Nearly opposite National Schools) SWANSEA. And 49a, Commercial Street, A be rdare. PRICES MODERATE CONSISTENT WITH THE HIGHEST SKILL AND WORKMANSHIP. OOWNT SONS For Good Substantial ——— Furniture, Beasteadsg Bedding, Carpets, And every description of House Furniture. —————— CABINETWORKS: CL1A# A MCC A 221 H!GH8TREET&MORR!SL?NE, ?WV?B??&?, The Largest and Cheapest Steam Illustrated Catalogues free on application Cabinet Manufactory in South Wales, IMMENSE STooK TO SELECT FROM Carriage Paid on all Orders above £1Q, or Delivered Free in our own Vans. Chwedlau Hamdden Ar werth gan Mri-I. MORGAN a HIGGS, Llyfnwepthwyp, Aboftawe. Pris Is., trwylr post, Is. 2e. j U HONGIAN RHWNG DEUFYD." LLYFRAU CYMRAEG GWERTH EU PRYNU. Ysgol yr Adroddwr, 1/ trwy'r post 1/2. Llyfr Adrodd Cenhadol, 1/ trwy'r post, 1/2. Twm Shon Catti, 1/ trwy'r post, 1/2. Caniadau Watcyn Wyn, 1/ trwy'r post, 1/1. Oriau'r Hwyr (Ceiriog), 1/ trwy'r post, 1/1. Y Bardd a'r Cerddor (Ceiriog), 1/ trwy'r post, 1/1. Yr Oriau Olaf, 1/ trwy'r post, 1/1. Owen Glyndwr, gan Thos. Pennant, 1/ trwy'r post, 1/2. Datblygiad Corfforol Meddyliol a Moes- ol, gan W. T. Griffith, 1/ trwy'r post, 1/2. Mynyddog, Ei Fywyd a'i Waith, 1/6; trwy'r post, 1/8. Drama Rhys Lewis, 1/ trwy'r post, 1/2. Drama Dafydd ap Gruffydd, gan Gwynne Jones, 1/ trwy'r post, 1/2. Drama Dic Sion Dafydd, gan y Parch. Tywi Jones, I/ trwy'r post, 1/1. Drama y Dreflan, Daniel Owen, 1/ trwy'r post, 1/1. Drama Cyfoeth a Chymeriad, gan Grace Thomas, 1/ trwy'r post, 1/1. Yr Ysgol Gymraeg, 0. J. Owen, 1/3; 16 trwy'r post, 1/5. Cerrig y Rhyd, gan Winnie Parry, 1/ trwy'r post, 1/2. Ceinion y Gynghanedd, gan Alafon, 1/ trwy'r post, 1/2. Iolo Goch (Cyfres y Fil), 1/ trwy'r post, 1/2. Sion Cent" (Cyfres y Fil), 1/ trwy'r post, 1/2. Drws y Galon, gan R. H. Jones, 1/ trwy'r post, 1/2. Barddoniaeth Goronwy Owen, 1/ trwy'r post, 1/2. Llythyrau Goronwy Owen, 1/ trwy'r Gyda Min yr Hwyr, gan J.J., Drefnew- ydd, 1/ trwy'r post, 1/2. post, 1/2. Mynyddog (Cyfres y Fil), 1/2. Gerllaw Glaslyn Geneva ac ym Mra. Calfin, gan Gwylfa, 1/6; trwy'r post, 1/8. Cedwir Stor Helaeth o Llyfrau Cymraeg at Wobrwyo, &c. i Yr uchod i'w cael oddiwrth— I JOHN HOWELL & Co., Llyfrwerthwyr, Briwnant House, TONYPANDY. ST. JOHN'S HALL GYMMER, PORTH. A GRAND Competitive Concert Will be held at the above Hall On Thursday, July 13th, 1916. President: Sir. W. J. THOMAS, Ynyshir Conductor: JOHN MORGAN, Esq., Porbh Principal Items :— Mixed Choir 6 Dyddiau dyn sydd fel glas- welltyn" (T. Davies). (Minimum 30 Voices), X3 3S. 0d> And a Cup to the successful Conductor. Male Voice Party: In the Sweet "• (Protheroe) (Minimum 30 Vocies). X3 3s. Od. Ahd a Cup to the successful Conductor. Champion Solo (Open) 42 2g. Od. And a Cup Champion Recitation (Open) iCl Is. Od. And a Cup. Other Competitions: Tenor, Soprano, Baritone, Novice (Open) Boys and Girls Solos and Recitations. Secreties: GRIFFITH B. JONES, 6o, Eirw Road, Porth; THOMAS HERBERT, 107, High Street, Cymmer, Porth. Programmes id. each, by post iid. EISTEDDFOD GADEIRIOL LLAN- GYFELACH, GORFFENNAF 1, 1916. Prif Ddarn, "Y Blodeuyn Olaf," £ 5. Rhaglenni, lc. gyda'r post. Ysgrif- ennydd Elias Thomas, Village, Llangy- felach. Yr elw at achosion lleol ynglyn a'r rhyfel. Eisteddfod Genedlaethol Aberystwyth, 1916. Cystadleuaethau: Mercher a Iau, Awst 16 a 17 Cymanfa Ganu Genedlaethoi: Dydd Gwener, Awst 18 LlyWpddion Y GbJir Anrhpdeddus D. Lloyd George, A.S., ac enttiogion eraill. Cyngherddau: Nos Fawrth, Nos Fercher aNos Iau Blaenion y Gan a Chor yr Eisteddfod yn gwaaanaethu. Tocynnau £ 1 yr un i'r seddau dawisedig yng nghyfarfodydd yr Eisteddfod, y Cyngherddau, a'r Gymanfa. Enwau'r cystadleawyr ymhob adran i fod yn nwylo'r Ysgrifennydd OyffrediDol erbyn y lOfed o Orffennaf. Am fanylion pellach, ac am docynnau i'r seddau dewisedig, ymofynner yn ddioed a'r ysgrifennydd, Swyddfa'r Eisteddfod, Cam- brian Chambers, A berystwyth Yr elw i'w drosglwyddo i Gronfeydd y Rhyfel. ? AT EICH GWASANAETH. i I THOMAS a PARRY CYF., > ARGRAFFWYR, ) Heol Caer, Abertawe. } C Adrodiiadau Eglwysig. C Pence Envelopes. r Rhaglenni Eisteddfodau. > 3 Llawlyfrau, i Hysbyslenni, etc., etc. ? Tel. Cent. 151. ZION CHAPEL, WAUNARLWYDD. A GRAND EISTEDDFOD will be held at the above place on Oct. 7th, 1916, in aid of our Sailors and Soldiers. Chief Choral: Babylon's Wave (Gounod), open for Male Voice. Mixed Voice or Ladies' Choir. 1st prize, 95 and Silver Cup; 2nd prize, £2 and Medal or Brooch. Solos, etc., 21 ls. each.—Programmes from the Secretaries: George John, Swansea Rd., W aunarlwy d; W. Hollingdale, Swansea Road, Waunarlwydd. ABERCYNON SIXTH ANNUAL EISTEDDFOD Monday, Sept. 25, 1916. ADJUDICATORS: Music—Rev. ARTHUR DAVIES, G &L., Merthyr, and Mr. ARTHUR DAVIES, F.R.C.O., A.R.C.M., Swansea. Literary—Rev. R. GWMRYN JONES, Penrhiwceiber, ——— Mixed Choral Competition (not under 40 in number), Blodeuyn bach wyf fi mewn Gardd (Gwilym -Gwent), Prize £ 8, and Silver Cup to successful conductor. Juvenile Choir (not under 40 in number), I Sing because I love to sing" (Pinsuiti), Prize 44, and a Baton to successful conductor. Second Prize 41. Soprano, Contralto, Tenor, and Baritone Solos, Pianoforte Solos, Literary Competitions, etc. Programmes may be had from the Secretaries, HUGH DAVIES, 3 Elizabeth st., Abercynon, JOHN REES, Fishguard Villa, Abercynon rd., Ab ercynon.

Llith y Gol.I