Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

8 erthygl ar y dudalen hon

Beirniadaeth..--I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Beirniadaeth. EISTEDDFOD NEUADD GYHOEDDUS PONTARDAWE. GAN PENNAR. TIT 'ATr -1-IT T T>T A vr T ii DARN AUKUlJlJlftUVL. I: -I 1 -1 Anos ysgrifennu darn adroaa i Diani nag y tybiodd llawer un, yn ddiau. Dylai'r iaith fod yn semi, y llinellau n ystwyth; heb- ddim gwrthun mewn gair na meddwl, gyda cheinder a gwers ynddo bob amser. Hyd y gellir ni ddylid dwyn dim amhrydferth ac ] annhirion o dan lygad plentyn. Ond ar yr un pryd dylid ymgadw rhag bod ] yn blentynaidd, ac yn anad dim | peido ysgrifennu dim fyddo'n aw- i grymu teimlad arwynebol. Yn y gys- < tadleuaeth hon rhoddwyd rhyddid i'r ) ymgeisydd i ddewis ei fater, ac nid yw'hynny'n lleihau'r anhawster gyda'r beirniadu. Ymgeisiodd dau ar bymtheg. Sylwn arnynt yn ol eu teilyngdod, gan enwi'r mater gyda'r awdur. "Naturiol. "Mi garwn wneuthur I rhywbeth. Darn yn dangos ysbryd • hyfryd, ond yn gwbl ddifarddoniaeth, ac yn bur ddiffygiol o ran iaith. Cym- raeg gwael yw- "I bawb fel naill y Hall." Nodais rai gwallau ar ei gopi. 1 "Os Curaf, Wyf Was Coron. "— 1 "Gwyl y Plant." Pell yw o guro yn yr ymdrech hon, beth bynnag. Y mae ei iaith yn ddiffygiol iawn. Ysgrifenna "d;isglaerio "maeusydd" 4 1 gwy- nebwn," yn lie "disgleirio "meys- ydd "wynebwn." Cymraeg gwael yw :— J "Ac heibio wersi'n llyfrau," ac arfer y gair "Boys." Nid oes ynddo y dim lleiaf o farddoniaeth. "Caf wobr dda ryw ddydd." -Ni osododd yr ymgeisydd hwn ef enw wrth ei gan. Eithr darn cyffredin yw, er fod ynddo d6n ddymunol. Y mae arfer y geiriau *4 prize" a "size" yn annymunol. Dyma ffordd y bardd o ddangos ei "size" ei hun, efallai. "Rhithwyn."—"Ryw Fachgeriyn." a Llinellau cyffredin, a gwallus mewn iaith, ond yn cario anadl digon v hyfryd. Ysgrifenned "wynebu," a r dealled le yr "h." "Gwir Bob Gair. "—"Gochel a fc Chofia. Darn digon glifi o ran d syniadaeth, eithr cyffredin ddigon, 1\ ag ynddo rai gwallau ieithydd'ol. N Ysgrifenned "amharchu yn lie Mimharchu. Gwendid yw arfer y ferf gynorthwyol, megis :— g. gynorthwyol, megis S' "wna chwerwi teimlad"; f( ? y fron wnest esmwyth sugno,. d "A chwerwa deimlad "y fron a d esmwyth sugnaist" fyddai'r Gym- l raeg. Nid oes dim digon enillgar i blentyn yn y darn hwn, mwy nag. yn y b rhai a enwyd eisoes. s "Profiadol. "Ymson Plentyn S, Amddifad. Llinellau tyner, ond yn d dangos lied ymdrech am greu argraff.- v Canwyd digon bellach yn y Gymraeg E yn y fcyfeiriad hwn, oddigerth inni v gael y gwir gyffyrddiad. Perygl r darnau fel hyn yw manteisio ar a deimladau'r gwrandawyr. Y mae a digon o olygfeydd naturiol i'w cae, )aa digon o ddigwyddiadau yn hanes ein cenedl, a digon yn digwydd yn ein bywyd dyddiol yn barhaus i roi ] testynau byw i ganu arnynt i blant. c Ceir ami i wall mewn orgraff yma, C. "tor i "genyf. negis "rhynu," "tori," "genyf." Ysgrifenned "rhynnu," torri, 'gennyf." Gwan yw f( "Ond byth ni wnaf ladrata." 'Ond byth ni ladrataf fyddai gywir. "Pererin Bach."—"Mi ganaf, a wnaf, mi ganaf. — Nid oes ir :enhadwri i blentyn mewn darn fdl ^?t< I hwn, ac y mae ei iaith yn bur ddiffyglol. Ni ddylid ysgrifennu "cyrhaedd," "yn moreu," "mynaf," "loni," eithr "cyrraedd," "mynnaf," "lonni," ac "ym moreu." Llinellau cwbl ddiawen. I "Y Gwron Bach. "-Bydd fyw yn bur. "—Can ddigon derbyniol, ond heb ddim nod neilltuol arni. Nodais rai gwallau. Nid Cymraeg da yw "tyfu fyny'n blentyn da." Digon yw dywedyd "tyfu'n blentyn da." "Ennill" ddylid ysgrifennu, ac nid "enill. Llinellau glan a chwaethus Mid heb ddarlun ynddynt i blentyn. "Gwalch Hefin." —"Cofia fod yn blentyn da." Llinellau heb ddim i'w jondemnio'n fawr ynddynt, ac heb lemor ddim i'w gymeradwyo, oddi- gerth eu hyspryd a'u hanadl. Y maent pn amddifad o awen, ac mae'r ffenestr < ;ydd yn angen ar blentyn yn eisiau < ynddynt. Ysgrifenned "llonni," i 'm^lys," ac "yng nghymdeithas." .i 1 <

Taro Bargan Wael yw1 Gorweithio…

[No title]

Llythyrau at y Golygydd. I

Nodiad ar Lyfr.

Advertising

t Er Cof Annwyl ; % - Air…

Pontypridd.