Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

GWLEDD GERBDOROL!! i» — ••• NOS IAU a NOS SADWRN, yr 11 eg alp 13eg Cyfisol, Yng Nghapel Jerusalem (M.G.), Ton Ystrad, Datgenir Traethgan Ardderchog "SANT PAUL. s' ??? t! ??'? 1BL ?1 w i s ? a Fm ?a? GAN Gymdeithas Gorawl Jerusalem, Ton, Uftadyr: Madam Kinsey Roberts, R.C.M. Miss Kate Lewis, Treorci. m n ANP. David Thomas, Prif Denorydd Cathedral Llan Oaf. Mr. John Buckley, Llnndain. I (Ei ymddangosiad cyntaf yn Ne Cymru.) Get-ddorfa-Mr. PERCY SMITH. Cenir yr Organ Fawr gan Mrs. F. M. ROSSER. Arweinydd Mr. Ben Devonald LLYWYDDION Nos Iau s Nos Sadwrn Syr Walter Nicolas. Capt. E. H. Davies, Pentre, r Drysau yn agored y ddwy noson am 6 15, i ddechreu yn gywir am 7. Blaen-seddau, 5/ Ail-seddau, 3/ Seddau ereill, 2/ Mae'r oil o'r Blaen a'r Ail-sdddau am Nos Iau wedi eu cymeryd. Gellir sicrhau nifer o Seddau am Nos Sadwrn drwy lythyr a blaen-dal at yr Ysgrifeanydd, Mr. SAMSON ROSSER t Bailey Street, Ton Pentre,, '1 Rhondda, HYSBYSEB U EISTED DFODA U. ER mwyn hwylustod gall ysgrifenydd- ion Eisteddfodau dorri allan y ffurflea hon, rhoi'r manylion i fewn, a'i hanfon gyda'r hysbysiad. Gallant gasgla'r maint gQfynnoloddiwrth nifer y Timeilau 1. Maint yr hysbysiad (modfeddi). j 2. Nifer o weithiau 3. Enw a chvfeiriad y-r Ysgrifenydd Pris yr hysbysiadau yw 2/6 y fodfedi am unwaith, 2/- y fodfedd am ddwy Dew dair gwaith, a 1 /6 y fodfedd am bedair .neu fwy o weithiau. YN AWR YN BAROD. AERES MAESYFELIN, Drama Newydd, Seiliedig ar hanes carwriaeth ramantus Eiin Llwyd, o Faesyfelin, a^Samuel, unig fab yr Hybarch Ficer Prichard, o Lam- ymddyf i-i. Pris 1/4, drwy'r post 1/6. i Copian i'w cael oddiwrth yr awdur- Mr. Rhys Evans, Ysgolfeistr, Cwmgors, Gwaun-oae-Gurwen. Y telerau arferol i Lyfrwerthwyr. MORRISTON 50th ANNUAL EISTEDDFOD (AT TABERNACLE CHAPEL), Bwxing Day & Saturday, Dec. 26 & 27, '19 Adjudicators: Music, Professor David Evans, Mus. Doc., Cardiff; Dan 'Price, :&q., London. Literary Compositions, *q. J. J. 1 Ilhams, Morr?ton. Reci- Rer. tations, Mr. John Phillips (Treforfab) and Mr. John Meredith (Morriston). Programme wiH inch?dc: Chief Choral, "By Babylon's Wave" (Gounod) £30. Minimum number, 68. Male Voices. "The Pilgrims" (Dr. Parry), £30. Minimum number, Children's Choir, "Milwyr a Morwyr" (Prof. Dd. Evans, Mus. Doe I st prize, £ 5; 2nd prize, 22. ize, of subjects by post 2d. from the Hon. Secretaries: T. D. Jones, Fron- deg, Morriston; A. R. Lewis, Graig House, Morrietoa, PUBLIC HALL, BRITON FERRY. THIRD ANNUAL EISTEDDFOD (Under the auspices of Saleii Baptist Church) ON SATURDAY, 17th APRIL, 1920. Aiijudicators.-Mu sic: Matthew NNI Davies, Esq., A. Mus. Bac., Neath; Gwilym R. Jones, Esq., Conductor of Ammanford Choral Society. Literature and Elocution, Rev. W. T. Hughes, Cwmtwrch. Male Voice Competition, "Marty' rs of the Arena" (Laurent de Rille), prize, £ 25. Mixed Choral, The Sea Hath its Pearls," prize, J610. Children's Choir, "Hail, Merry Play- time, Hail" (T. Price) prize, t5. Champion Solos (Male and Female), own selection, JE3 3s. each. For particulars of other Solos, Rec ita,-1 tions and Instrumental Competitions see Official Programme, ready shortly, post free- 2|d. Hon. Sec., Mr. Brynmor Morris, 12 Vernon Street, Briton Ferry. PRELIMINARY NOTICE. j SOAR CHAPEL, MORRISTON. "GRAND SEMI-NATIONAL EISTEDDFOD I¡ At the above place, under the auspices of the Gwalia Male Voice Party, On Saturday, February 21st, 1920. 1. Male Voice, "Martyrs of the Arena" (De Rille), £ 20. 2. Juvenile Choir, "Gwyliau'r Plant" (Children's Holiday), English or Welsh, by T. J. Rees. 1st, £4 2nd, Ll 10s. 3. Champion Solo for; Males, £3 3s. 4. Champion Solo for Females, £ 3 3s. Solos for Soprano, Contralto, Tenor and Bass, £1 10s. Recitation, £1 10s. Official Programmes ready shortly. Secretaries: D. T. Harris, 12 Slate St., Morriston; S. Hughes, 93 Glarttawe St., Morriston. Oni ellir cael y Darian trwy ddos.barih wr, anfoner i'r Swyddfa a cheir hi oddi- yma am 2g. yr wythnos, 2s. 2g. y chwar- ter, 4s. 4c. yr hanner blwyddyn, ao 38. 8c. y iiwyddyn.  7'' GWYN HALL, NEATH. A GRAND EISTEDDFOD SATURDAY, FEBRUARY 28th, 1920. Adjudicators. Music, Matthew W. Da vies, Esq., B.A., Mus. Bac,, Neath, and John Clement, Esq., R.A.M. Swan- sea. Literature, Jas. Clement, Esq. (Alarch Ogwy), Skewen. Male Voice, "Martyrs" (De Rille), £ 20. Children'c Choir (Open), £ 5. Soprano, Contralto, Tenor and Bass Solos, £ 1 Is. each. Adult Recitation and Memorial Poem, £ 1 Is. each. i Duet and Instrumental Solo, zCl Is. Novice Solo, 10s. 6d. Also Good Prizes for Children's Com- petitions. Programmes 2nd each, post free 2id., from Secretaries, D. J.' Davies, 5 Hill Road, Skewen, and Owen Hughes, 4 Queen's Road, Skewen. f J NAZARETH, C.M., ABERTRIDWH. The Annual CHAIR EISTEDDFOD Will be held ut the WORKMEN'S HALL ON BOXING DAY 1919. Adi tidicators.-Mu sic, Dr. D. C. Wil- liams, Merthyr; W. Howells, L.T.S.C., Porth; Literature, "Wil Ifan," Car- diff. Mixed Choir, "Worthy is the Lamb," E20. Male Voice "Crossing the Plain," £ 20. Juvenile Choir, "Soldiers and Sailors," 25. Champion Solo, £2 2s. Other Solos, JElls. Pryddest, Chair and -LI I s. Recitations, etc., see Programme, 2!rl., by post 3d.—Sees. T. Evans, M. Isaac, 8 King Street. Rhoddodd gwraig ,i lowr yn Lanark- shire, Ysgotland, 'enedigaeth i bedwar o blant y dydd o'r blaen. Un ystafell svdd gan y teulu o wyth i fyw ynddi. BODRINCALLT, YSTRAD, RHONDDA. II c ynhelii- y 27ain Eisteddfod Flynyddoi dydd NPodolig, Rhag. 25, 1919. Beirmiaid: j Y Gerddoriaeth, Ivor Owen, Ysw., L.R.A.M., A.R.C.O., Abertawe; L-lon a Barddas, Bodfan; Adroddiadau, D. T. Davies, Ysw., B.A., un o Feimiaid yr Adrodd yn Eisteddfod Genedlaethol y Barri. Rhai o'r testynau :—Traeth- awd. £ 2 2s.; Hir-a-Thoddaid, £1 10s.; Telyneg, 10s. 6e. Englyn, 5s. Her Adroddiad, f2 2s.; Adroddiad Cymraeg a Saesneg, £ 1 Is. yr un; Instru- mental Quartette, £ 2 2s.; Cyfansoddi Ton i Blant, 10/6; Unawdau Ll I s. yr un, etc., etc. Rhaglenni, 2g. (drwy'r post I 2|g.) oddiwrth yr Ysgrifennydd, D. R. Jones, Eirianfa, Danywern Terrace, Ys- trad Rhondda. SALEM, LLANCENNECH. EISTEDDFOD CADAIR RHACFYR 20, 1919. I Prif Destynau. ¡ Cor Plant, dewis un o'r caneues eas- lynol, "Diliau'r Dolydd" (D. W. Lewis), "Excelsior" (Balfe) "Over the fields of clover," gwobr, £ 7. Pryddest, heb fod dros ddau gant.8 1i.- ellau, "Am nad oedd iddynt le ya y llety," Cadair hardd. Gwobrau da am Unawdau, Adroddiadau, Traethodau, Cyfieithu, Cyfansoddi ToN. Rhaglenni i'w cael drwy'r post am 2!c. I Ysgrifennydd, John Emlyn Davies, Pa»t- y-rhos, Park Lane, Llangennech.

I Nodiadau'r Gol.-¡

Ein Senedd a'n Seneddwyiv