Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

6 erthygl ar y dudalen hon

Crefydd Crist ynte Crefydd'…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Crefydd Crist ynte Crefydd' t- y AJLA, r u ? O'R GENINEN. Y mae un rhyfei. fawr wedi diweddu ac ugain o fan ryfeloed wedi dechreu, chwildroadau mewn mannau, ac hadau gelyniaeth a hauwyd mor hael wedi tyfu'n efrau dyehrynllyd ym mhob gwlad nes i ofn a drwgdybiaeth godi gelynion i ddyn yn ei dylwyth a'i dy ei hunari; ac o herwydd amlygnvydd drygioni, cariad a ffydd llawer yn oeri. Pa beth a ddywed blaenoriaid Cred yaghylch y rnyl-d rhwng mcistr a gwas, y lluoedd sydd yn ymfyddino mewn undebau gelyniaethus ar bob 4law i arnddtlIyn neu i iedaenu ,cu hawl- iau cyfreith'lon ? A feiddiant hwy gyhoeai, mewn gair ac esiampl, orch- ymynion yr Iesu? I'r meistr-" N a thrysorwch 'i chwi eich hunain' dry- sorau ar y ddaear"; ac i'r gwas— "Gochelwch rhag ariangarwch"; ac i'r ddau—"Nid yw bywyd dyn yn sef- yll ar amlder y petbau sydd ganddo." Cytuna a th wrtliwynebwr ar frys." A feiddiant hwy geisio yn gyntaf peth deyrnas cariad Crist, gan gyfrif cym- modi dynion d u gilydd yn brif was- anaeth dwyiol, cydgordiad calonnau yn bwysicach na chydgordiad lleisiau mewn capel neu eglwys, a chysondeb y bywyd ymarferol yn fwy na "chyson- deb y ffydd?" A feiddiant hwy ddyrch- afu syniad newydd am ddynoliaeth a chadernid cymeriad "wedi ei nerthu yn el Ei gadernid gogoneddus Ef i bob hirymarcs a dioddefgarwch gyda llaw- enydd"? A feiddiant hwy gyhoeddi syniad Crist am gymeriad Duw a'i blant mewn yspryd sydd "yn caru eu gelynion, ac yn gwneud da iddynt, ac yn rhoddi echwyn heb anobeithio am neb aCI yn ddaionus i'r rhai aniolchgar a drwg", A feiddiant hwy ddweyd fod llynges a byddin, y rhyfel yn Rwsia, a'u byddinoedd arfog yn lwerddon, yr Aipht, India ac Afghan, yn gwadu dull Crist a'i orchyrnynion ynglyn a gelynion; fod barnu a chon- demnio troseddwyr gan ustusiaid heddivch, a barnwyr, a chyfreithiau, a'u V?osbi gyda charchar, a chwip, a chrocbren, yn warthus yng ngoleuni Crist; fod cyfreithiau gwlad a ddyfeis- iwyd gan un dosbarth o ddynion i gadw dosbarth arall mewn trein drwy orfodaeth mwyafrif mympwyol a çhyf- newidiol, yn sicr o. greu ymryson a gel- yniaeth barhaol? oblegid nid trwy lu ac nid trwy nerth—nid trwy fyddin- (edd arfog na'r mwyafrif politicaidd— ond trwy f'Yspryd, n-iedd yr Arglwydd.. O! meddai'r darllenydd, dyma Anarchiaeth bur Nage, dyma beth yw Anarchiaeth—-cyfhvr y byd fel y mae-deuddeng miliwn wedi eu lladd, deugain rniliwn wedi eu clwyfo, miliynau dirif o wragedd a phlant yn newynu, tlodi, haint, llygredd yn mhob gwlad—a chyfiawnder a thasg- nefedd ym mhellach oddiwrthym nag erioed; ac yn mhob gwlad ddynion a phleidiau .yn.ymryso.ni ddringo i ben y ty, a chael ryw *-a n-' newydd wrth y 'levers,' heb sylweddoli fod y drwg, yn y sylfeini, a'r \V:erin mewn tywyllwch ■ ynghylch ystyr bywyd, ac heb eg- wyddor ysprydol. Nid Anarchiaeth And Cararchiaeth sef Cariad yn llywodraethu bywyd; a 'Home Rule' yn dechreu, nid yn Iwerddon nac yn Nghymru, ond 'yng nghalon pob dyn yn gyntaf; bwrw allan y trawst o'n llvgaid ni ein hunain, ac yna bod yn alluog i weled y drwg yn y teulu, a )rl eglwys, a'r sir, a'r wladwriaeth. "Deall y cwbl ydyw maddeu y cwbl, ebe rhyw Ffrancwr. Er dyddiau Jethro y mae plant dyn- ion wedi ceisio trosglwyddo eu dyled- swydau i halitu a goleuo y byd ü'u cw.mpas i bobl eraill-i offeiriaid, i farnwyr, i frenhinoedd, i heddgeid- waid, i aelodau seneddol, i gyfreith- wyr; ac aeth y defaid yn yn fleidd- iaid rheibus i vspeilio, a rhwygo defaid y gorlan. Ond y mae y rhai sydd yn adnabod llais mewnol y bugail ys- brydol yn myned allan drwy ddrws Cariad ac yn cael porfa. A dyma Drefn Gras-Haelioni Duw tuag attom yn ein cymell i ymddwyn yn raslawn tuag at bob dyn. A dyma'r dewis am Drefn i Fyw-Cyfraith, sef Cyd-raid; ynte Gras, sef Cyd-garu, fel moddion i gyrhaedd Cyd-iawnder (sef Cyfiawnder). A dyma wyrth y Groes ac Athrawiaeth yr lawn—Cariad Duw yn fwy na gwaethaf dyn, ac yn gwneyd dynion yn iawn a'u gilydd ac a Duw.—G. M. Ll. Davies, yn "Y Gcnmen" Cvhoeddiad y Genedl. r:l!f¡'

Gairo Groeso.

Newyddioii.

Advertising

111EIRA MIS RHAGFYR.

I ,BEES BILIOUS BEANS.,'