Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

MEUADD Y CWEfTHWYR, TOM PEMTRE. WVTHNOS 0 DDRAMODAU. OYNHELIR CYSTADLEUAKTH DRAMODAU YN Y LLE UCHOD !ONAWR 26—31. GWOBR laf-£20. 2il-£10. 3ydd£5. Dani'ouer emvau'r Jones, Workmen's "T?*iU, Ton Pen- tre,erbynlonawr6fed. Ceir manylion ychwanegoi pai*thed y beirniaid, etc., yu nea ymiaen. Digon o Scenery ar gaeI. ac at wasanaetl1 y Cwrnnioedd. Digoii o, Seeiierv ar i SYLWER.—Rh:ud I'r Cwmnioedd a. fo'n cystaditt dalu i mewu dan' punt i'r pwyHgO! Dychwelu' yf anan iddynt ar ol y gystadleuaeth. HYSBYSEBU EtSTEDDFODAU. BR mwyn hwylnstod gall ysgrifenytM- ion Eisteddfodau dorri allan y ffurfien hoc, rhoi'p many lion i fewn, a'i ha&fom gyda'r hysby&iad. Gallant gasglu'r maint gofynno) oddiwrth nifer y HineHau: 1. Maint yr hysbysiad (modfeddi). 2. Nifer o weithiau 3. Enol a chyfeiriad yr Ysgrifeaydd t I Pris yr hyeby&iadau yw 2/6 y fodfecM am unwaith, 2/- y fodfedd am ddwy new dan- gwaith, a 1/6 y fodfedd am bedair ¡ ndu fwy o weithiau. YN AWR YN BAROD ¡ AERES MAESYFELIN, Drama Newydd, oieiliedig ar hanes ca.rwt'iaeth ramantue Blin Llwyd. o Faesyfehn, a Samuel, uNig fab yr Hybarch Ficcr Prichard, o LsR- vrnddyin. Pr<s 1/4, drwy'r post 1/8. Copiau i'w cae] oddiwrth yr awdur— Mr. Rhys Evans, Ysgotfeistr, Cwmgors, Cwaun-cae-Gurwen. Y teLerau arferol i Lyfrwerthwyr. WORKMEN'S HALL, BLAEMCWYMPt )¡' GRAND CHAIR EtSTEBDFOD ON SATURDAY, APRIL 24, 1920. I Adjudicators. — Music Dr. Vaughan I Thomas, Mr. E. EHas, L.T.S.C. Liter- ature, GwiU. ¡ Mate Voice, "Pilgrims," £S¿õ,.Juven- ¡ ile, "Autumn Davs. t,7. Solos, 'S., C., T., B.. £1 10s. Pryddest, Chair and -t 118. Recitation, tl 10s. Essay, -61 Is. Pianoforte. Silver Cup. Items for Children, Mining, etc. See Programmes, 3d. each., by post 3d., "from Secretaries—Mr D. S. Kinsey. le? Ntr D. insey,. Jersey Road; Miss C. Jenkins, School- mistress, Jersey Road; Mr. Harry Rich- ards, Bl.tcngwyuS. MAZARETH, C.M., ABERTROWM. I The Annual CHAtR EISTEDDFOD WiH be held ut the WORKMEN'S RALL ON BOXING DAY 1919. Adjudicators.—Music. Dr. D. C. Wit- I tiams, Merthyr; W. HoweUs, L.T.i.c., Perth; Literature. "Wil Ifaa," C&r- diS. Mixed Choir, "Worthy is the Lamb," :e20. Male Voice, "Crossing the Juvenile Choir, "SeMiers and Sailers." j65. Champion So!o. :S2 2s. Ofher Selos, £1 Is. Pryddeat, Chair and tl Is. Recitations, etc., see Programme, 21,d. by post 3d.—Sfcs. T. Evass, M. Isaa.c, 8'King Street. CYSTADLEUAETH CHWAREU DRAMA CYMREtC YN ABERYSTWYTH YR AIL WYTHNOS 0 AWST NESAF. Gwobrwyon Ardderchog. Manyiton !tawn yn fuan. R. ROWLANDS, Ysg. MORRtSTON 50th ANNUAL EISTEDDFOD (AT TABERNACLE CHAPEL), Bxing Day & Saturday, Dec. 26&27, t9 i Adjudicators: Music, Professor David J JEyans, Mus. Doc., Cardin'; Dan Price, Rsq., London. Literary Compositions, Rev. J. J. WiHiams, Morriston. Reci- tations, Mr. John PhiMips (Treforfab) i and Mr. John Meredith (Morriston). Programme wilt include: Chief Choral, "By Babylon's Wave" (Gounod) .€30. Minimum number, 6C. Male Voices, "ThePilgrnns" (Br. Parry) .630. Minimum number, 50. Children's Choir. "Milwyr a Morwyr'' (Prof. Dd. Evu-ns: Mus Doc.) 1st prize, ;C,,3; 2nd prize, R2. List of subjects by post 2d. from the Ron. Secretaries: T. D. Joni?s. Fron- deg, Morristom A. R. Lewis. Graig House, MorriBtem. GWYN HALL, MEATH. A GRAND EtSTEDDFOB SATURDAY, FEBRUARY 28th, MM. Adjudicators. Music, Matthew W. Davies, Esq., B.A., Mus. Bao., Neatb, and John Clement, Esq., R.A.M., Swan- sea. Literature, Jas. Clement, .Esq. (Alarch Ogwy), Skewen. Male Voice, "Martyrs" (De Rille), t20 Children'c Choir (Open), £5. Soprano, Contralto, Tenor aitel Bass Solos, ;B1 Is. each. Adult Recitation and Memorial Poem, .ei Is. each. Duet and Instrumental Sole, Pl la. Novice Solo, 10s. 6d. Also Good Prizes for Childrejt'6 OwM- petitions. Programmes 2nd each, post free 2td., from Secretaries, D. J. Davies, .5 BLiil Road, Skewen, and, Owen Hughes, 4 Queen's Road, Skewen. SOAR,TREFOR)S. CynheHrySydd EtSTEDDFOO FLYNYDOOL Yn y He uchod SADWRN, EBRILL 3ydd, 1920. Manyiion Pe!)ach Allan yn Fuan. Ysgrifenyddion: Gohebol: Benjamin Rees, 10 Straw- benyPla,ce" Treforis. Arianol: Daniel Williams, Pleasant Street. WORKMEN'S HALL, FERNDALE. The Fourth Annuat CHAtR E!STEDDFOD (under the auspices of the Library, etc.) EASTER SATURDAY, APRtL 3, 1920. Adjudicators: Music, E. T. Davies. Esq., F.R.C.O., Merthyr TydYil; Liter- ary, Ci'wys, Swansea. Chief Events. Male Voice, minimum 60, "Pilgrims' Chorus" (Cydgan y Pererimon), (Dr. Joseph Parry); prize. E20, and Silver Cup to Cond-uctor; tl Is. for the best solo- ist. -Alixed Choir (minimum 50), "My Bon- nie Lass she smileth" (Ed. German), prize C12, and Gold Medal to Conductor. Mixed Choir (26 to 30 voices), "Blodeu- vn Olaf" (J. Ambrose Lloyd), prize, £;:¡ and Gold Medal.. Pryddest (Poem), "Cydymdeimlad" ("Sympathy"), Artistic Chair and Cash Prize. Champion Recitation, £2 2s. One Guinea Each for Tenor, Soprano, Contralto and Baritone Solos. Other items include Novice and Piano- forte Solos, Recitation (under 20), Part Song Competition, etc. For full particulars see Programme, post free Hd., to be obtained from the Joint Secretaries: Chas. Williams, 51 Dyifryn Street; Edward Rees, 14 Regent Street, and W. James, 26 Pine Street, Ferndale. BODRtMCALLT, YSTRAO, RHONDDA. Cynhelir y 27a.in Eiateddfod FlyaydAal dydd Nadolig, Rhag. 25, 1919. Beirniaid tY Gerddoriaeth, Ivor Owen, Ysw., L.R.A.M., A.R.C.O., Abertawe; Lien a Barddas, Bodfan; Adroddiadau. B. T. Davies, Ysw., B.A.un o Feirniaatd yr Adrodd yn Eisteddfod Genedlaetbol y Barri. Rhai o'r testynau :—Traeth- awd. je2 2s.; Hir-a-Thoddaid, £1 10s.; Tolyneg, 10s. 6c. Englyn, 5s.; Her Adroddiad, £2 2s.; Adreddiad Cymraeg a Saesneg, El Is. yr un; Instru- mental Quartette, :S2 2s.; Cyfansoddi tan i BIant, 10/6; Unawdau, £1 Is. yr nn, etc., etc. Rhaglenni, 2g. (drwy'r post 2g.) oddiwrth yr Ysgrifennydd, D. R. Jones, Eirianfa, Danywern Terraee, Ys- trad, Rhondda. SALEM, LLANCENNECH. EISTEDDFOD CADA!R RHACFYR28, 1919. Prif Deatynau. Cor Plant; dewia un o'r caneuen eaa.- lynol, "Diliau'r Dolydd" (D. W. Lewis) "Excelsior" (Balfe), "Ovef the jMds I of clover," gwobr, C7. Pryddest, heb Tod dros ddau gamt c 1m c!lau, "Am nad oedd iddynt Ie yn y lletv." Cadairhardd. Gwobrau da am Unawdau, Adroddiadau Traethodau, Cyneithu, Cyfansoddi ToB. Rhaglenni i'w cael drwy'r post am 1, 2c. Ysgrifennydd, John Emiyn Davies, PaRt- y-rhoa. Park Lane, Llangennech. CYFLE AM LYFR AtL.LAW. AMRYW YN BRIN !AWN. Y Prynwr i Datu'r Cludiad. History of ticath Abbey, with some ac- count of the Castle and Town of Neath, and Monasteries of LIangavelach, Llan- ea.rvan, Llantwit Major, etc., with up- w.-ti'ds of 50 illus.trationa by W. D. G. Birch, F.S.A., British Museum. Nice clean copy. Scarce, 1&S. Y Ceirtyfr Cymraeg—Ysgrythyro], han- eso!, ac ieithyddol, etc. Hanes y Cymry, y Derwyddon, etc., gan D. Wil- liams, Waunfawr, ac I. Jones, Aber- ystwyth, Cyfrol a'i chynnwys yn ddi- Ity.sbydd ac mewn rhwymiad a chynwr rhagprol. 1,254 tudalen. Pris gtni. Costiodd yn rhannau'n unig ?E3 10s. Diwygwyr, Merthyron, -etc., a Hanea Egl'.Tys lesu Grist hyd y Diwygiad Protestauaidd, gan Thomas Jones, Din- hych, 1813. Amryw plates o Caliin a Luther, etc. Copi glan mewn rhwymiad Ct-yf. 1,164 tud. Dim ond 10/6. Costiodd bum gwaitli mwy. Hanes y Bedyddwyr gan D. Jones, a Chofiant Christmas Evans gan W. Moi gan yn un gyfrol. Y Cofiant yn gynawn, a'r Hanes o tud. 1 dros 640. Cyfrol brin iawn. 5S. Esboniad air y Testament Newydd gan yr Hyglod Barch. T. Phillips, D.D., hen athro Athrofa'r Neuaddlwyd. Copi cyfan glan cryf o'r gwaith prin hwn. 10/6. Coftant y Trt Brawd, gan Dr. John! Thomas, Liverpool. 1/6. ceiriadur Bywgraffyddo! o Enwogion Cymru. Cyf. ii. yn unig yn cynnwys o'r lytliyrren J. dros Y. ynghydag atodiad (1870). 5s. 680 tud. Ceiriadur Cymrefg Cymraeg Cvnddehv. 2/3. v We)sh and English Dictionary, gan E Grimths. 2s. Copi glan. Eng!ish-We!sh Dictionary, by William Evans, improved by Rev. M'. Richards, Coychurch. 1832. -Scarce. Nice clean copy. 4S'. Dr. Richards' EngHsh-Wetsh dros y gair Worm. Heb glawr, 60. Totand's History of the Druids, Bards, etc., of the Ancient Gauls, Britons, Irish and Scots, and Life of the Author (1815). Very scarce. Perfect copy. 10/ Y Uysieu Lyfr Teutuaidd. Ugeiniau o Plates. Price, CwmllynfelL 3/6. Hefyd. Hanes Bywyd Price, Cwmllynfell, 9ce!hjog. Y Cwerinwr (Socfa)ist). Y 9 rhifyn cvntaf o'r Cyhoeddiad (1855). 1/6. Traethodau ac AreithiaM yr Hen Sosialydd Cymreig, Derfel, Manchester. Peth gwerthfaw'r a phrin iawn. 2/6. The Poetry of Wa!es by John Jenkins (1873). Translations from Goronwy Owen, D. ap Gwilym, Taliesyn, Daniel Ddu, Ficer Richard, etc. Scarce. 2/6. Dyddanwch yr Aeiwyd, o waith y prif feirdd, hen a. dÜveddar. 8 ceiniog. Biodan Cwent. Barddoniaeth Ossian Gwent sceiniog. Doethineb y Cymry. Trioedd, Diarhebion, etc. 4ceiniog. Llyfr Dadteuon, etc. 9 ceiniog. Bwrdd v Babell gan yr enwog Marmora. 6C. Y Lienor. Q. M. Edwards, M.A. LIyfr v., vi., a x. a Rhifyn GIasynys am 3S. Dafydd Dans gan Feriah. 7 rhan. Hanner darlunyneisiau. 2/6. Y BerHan. Cyfansoddiadau Eisteddfod Maesteg, 1869 (Prin). 1s. BywYd a Llafur George MuHer, 4c. Can- euon Mynyddbg, Cwyrosydd, Oriau'r Bore, a Chaneuon Oriau Hamddenol, y pedwar am 3S. Manna'r Diwygiad, &c. Yr Adroddiadwr Crefyddot, 9c, MR. N. C. EVANS, c/o Rev. Tywi Jones, Ctais, C!ydach, Swansea. Oni eiiir cael y Darian trwy ddosbarth wr, anfoner i'r Swyddfa a cheir hi oddi- yiaa am 2g. yr wythnos, 28. 2g. y chwar- ter, 4s. 4('. yr hannRr biwyddyn. af 8a.8-c.y6wyddyu.

I. Nodiadau'r Got. I

Ein Senedd a'n Seaeddwyr.