Papurau Newydd Cymru

Chwiliwch 15 miliwn o erthyglau papurau newydd Cymru

Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

-I -""_-)11."" I Aelwyd y…

Advertising

...Mr. David Mathews (Ap 1…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Mr. David Mathews (Ap 1 Tudor), yr Efengylwr. Cyfarfydctum y tro cyntaf a'r cyfalill siriol uchcd ar lwyfan Eisteddfod yn yr I YIIY."Ilir ef-e yn cloriannu'r cantorion, a Dliiiiiatti, llenorion a'r adroddwyr. fn lilliser y diwygiad diweddaf, gwelais ef yn I tOlTl allan fel fflam dan ar lieolydd Aber- dar, ac o hynny hyd yn aAvr cysegrodd ei I hun yn gyfangwbl at y gAvaitli o eferigylu. Ni chofiaf ei gyfarfod wedi hynny nes yr euthum i'w weled yn ei dy ym Mhorth- cawl tua blwyddyn yn-ol—pail fum i a'm teulu yno am tua phythefnos, yn bennaf er mwyn iechyd fy niweddar briod. 'Mrs. I Mathews yw merch ieuengaf y diweddar Mr. David Morgan (Dai o'r Nant), di- weddar oruchwyliwr y glowyr yn Abcr- dar. Yn ddiweddar, pan ddigwyddwn fod I yn gwaaanaethn gyda'r Bedyddwyr yng nghymdog^eth Penygraig, gwelwn leixni mawrion aT y parwyddydd yn hysbysu ¡ cyfarfodydd gan v CenhadAvr Mathews y Si-il hwnnw. Dyma gyfie. braf. Cefais hnvn dal am fynd i'r cyfarfod. CAvrdd i'r bobl ieuainc oedd i ddechreu. Yna daeth y plant o'r holl ysgplion Sul o amgylch, nes lleiiAV i'r capel mwyaf oedd yn y lie. Ni anghofiAAii y canu ar "Yr utgorn a gan, a'r mefirw a gyfodant (er. mai yn Saes- neg yr oedd). Nid oedd Mr. Mathews wedi bod yno ond ychydig ddyddiau, ond dyw- edai cj/faill wrthyf iddo cldysgii mwy o fiwsig i'r plant mewn tri niwrnod nag a arferent ddysgn mewn tri mis. Diau y bydd yr ychydig ffeithiau hyn yn ddiddorol i ddarllenwyr y DARIAN. I Gaoiwyd Mr. MatheAvs yn Fforestfach, gerllaw Abertawe. Argyhoeddwyd yn Festri Siloa, Aberdar, ar y 25ain o Dach- vvedd, 1904, yn ystod y Diwygiad mawr. Galwyd i waith Efengylwr IonaAvr 16, 1905. Gadael ei fusnes Cinvefror 24, a myned i Leeds, i arwain cenliadaeth am y tro cvntaf. Yng Nghapel y Wesleyaid, v cynhelid y cyfari'odydd, llaAvn o wres y diwygiad, a daeth, i adnabyddiaeth a'r Parch. Samuel Chadwick. Bu wedi hynny yng Nghapel Wesleyaidd Dewsbury Road. Caeid y drys.au dri cliAvarter awr cyn amer y cwrdd, a neb dan 16 i ddod i ?wn. Pob congl yn orlawn. Un Sul achubAvyd 230 o eneidiau; 169 yn y cwrdd hwyr. "GAvnaeth dros fil broffes o Grist yn ystod y genhadaeth. Wedi hynny bn cyrddau yn y Colliseum, lie yn dal 6,000 o bobl. Yn ystod ei arosiad yno am tua 14 AA-ythnos cyffesAvyd gan 3,500.0 bobl o bob. Inath-gwyri carchar, lladron, ym- laddwyr, anffyddwyr, etc. Cyffelyb hvydd a welodd yn Otley, tref arall yn swydd York. Byddai'r cyrddau ymlaen weithiau hyd bump o'r gloch y bore. Lie caled fu Bradford. Llwydd maAvr a fu yn Lutterworth a Rugby, mor rymus a'r Diwygiad yng Nghymru. Cyffesodd un dyn iddo dwyllo ei gymar mewn busnes o l350. CyhoeddAvyd hynny gan y Daily Mail. Gvi-eithiodd *y gAveinidogion yn egniol, er cael llawer o wrthwynebiad gan wehilion meddw wedi eu hanfon gan dafarnwyr i ddyrysu'r cyrddau. Cymer- odd y wasg leol blaid y genhadaeth. Yn Leicester llanwyd capel oedd mynd yn wag. Ymwelodd â. lioll. brif drefi Lloegr, o'r Gogledd hyd Land's End, ac Ynysoedd y Sianel. Yn ystod y blynyddoedd di- Aveddaf gwasanaetha yn bennaf yng Nghymru, gan wneud ei gartref > m Mhorthcawl.- Mynych y gehvir am dano gan Undeb yr Eglwysi Rhydd dros y wlad. Nodwedd amlwg o'i genhadaeth yw y lie a rydd i'r ieuenctyd ynddi. DyAved- id fod yn Ferndale a. Chaerdydd o 1,000 i 1,200 yn brepennol yn yr un cyfarfod. Gwelir 111 Avy 0 alw am dano yn fuan nag erioed. Mae ef a Mr. W. H. Griffiths yn fynych gyda'u gilydd. AP HEFIN. # I 

[No title]

Advertising