Papurau Newydd Cymru

Chwiliwch 15 miliwn o erthyglau papurau newydd Cymru

Cuddio Rhestr Erthyglau

10 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

PETH OR CYNNWYS.

DYMUNIADAU DA.

[No title]

! IDeg Gorcbymyn Lloyd -George.

I -Llith y Tramp,

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

I Llith y Tramp, I) Mishtir Golyöydd, I llwffor ne giddil own i'n ffilicretu, fod diwadd y byd i fod ar y 17eg fel y gwetws Proff. Porta y bydda fa. Ond mindwch 1 chi, dw i ddim yn gweid taw am y mod I i'n ffili cretu y pidws e ddod. Chretsa'r tada annuwiol yn amsar Noah ddim o'r hen batriarch pan odd a'n. giveid wrthyn nhw fod y byd yn mynd i gal i foddi, ond fe ddath y diluw, cretu ne bido. Be siwr, wyddwR i ddim pun a ddela fe ne bido, a'r peth gora allwn ni neud odd bod ar y j seff seid a rhoi, gwpod i ddarllenwrs y f DARIAN beth odd yr lanci weti weid. i Ond nawr, gan fod yr hen fyd weti cal ] rhw gymint o ecstenshion, fe a i mlan a ngwaith fel arfar, er i fod jyst a blil'm resigneshion miwn i chi pan ddarllenas i beth odd yr lanci yn weid. Ma'n dda fi fod y Breni.i.t Mcwr weti llwrxklo fhyd- yn hyn i gatw'r lancis rhag gwpod y cwbwl. A w -i'n gobitho yr awn i gyd sgyrfenwrs a darUenwra y DARIAN, ati i fyw, • a neud y'n gwaith yn well nag ariod. Bod, a byw'n iawn, yw'n braint a'n dyletewydd ni, on te fa P Wel, gan y'n bod ni i fviid yn-dan yto am rw getyn, yr wsnoth hyn fe ro dicyn o hiuiaa y cwrdd mowr gynhalwd yn y Siti Hal, Llansamlat, i roi pyblic risep- shion i fi. Ma'n depig i Corporeshiwn y ddinas, mol, gynted ag y gwelws a'm llun i yn ffenastMishtir J. B. Jordan -a dyna ffor dath e i wpod y mod i yn gest yr Halderman a Mrs. Jordan, Faroyderi -i bendarfynu'n unfrytol, y Lebor mem- I bars a chwbwl, i roi'r Ffridom of ddi Siti i fi. Ond wyddwn i damad am hynny nes i fi fynd sha'r cwrdd. Wrth frecwast un bora mynta'r Haldorman wrtho i, 4'Pid- wch elti neud un engejment am heno blecid ma Mi-s. Jordan a chi a finna yn mynd i gwrdd pwysig yn y Siti Hoi heno. Fe fydd y Lord Mer, a'r Corporeshiwn, ond y ddou eulod sy'n gwitho'r nos, y Jystished, gwnidogion, ffeiraton, a'r prytyddion yno yn llu mowr iawn." "O'r gora," myntwn inna. Holas i ddim beth odd uatur y cwrdd, wath fe gretas taw cwrdd blynyddol Oymdithas y Beibla I odd a, a fod Cnyys yn aritho. A whara l teg iddo fa ma fa'n gallu arithio'n ffam- ws ar y Beibl. A rown i'n falch ofnatw fod y dynon enws yr Halderman yn arfar mynd sha Owrdd Cymdithas y Beibla yn Llajisamlat. 'Wei dyn, LIansamlat" myntwn i wrth y mhunan. A fe liewn i'n fidnr i weld dynon blanllaw miwn pot) tre a gwlad yn neud yr un peth. Wydd- och chi beth, syr, dyna un If or sy gen i o farnu picil crefydd miwn ardal, y sylw nia Cymdithas y Beibla yn gal gita'r dyn- on sy'n blanori miwn pethach cyhoedd- us bywyd cymdithasol. W i weti bod miwn llefydd cyn hyn pan fydda cwrdd tepig o ran pwys i fywyd gora'r bobol yn cal ] gynnal, a dim un o'r rhai sy'n cym- ryd wi-tivu nhw fod yn flanoried cym- dithas yndo fe. Galwch bwllgor i drenfu ticyn o FBowar ne Catl Sho, a fe fyddan yno'n smoco a bragawthan am oria! Ond wi weti cilo odd wrth y matar. Pan ath Mrs. Jordan a'r Halderman a finna miwn i'r Siti Hoi, rodd hi yn cramd, a'r staj yn Ilawn o'r gentri a'r nobiliti, blaw v rhai enws yr Halderman. A gita'n bod ni ar y staj dyma'r milodd ar u trad ac yn dechra canu "For he's a jolly good fellow," a fe joinas inna, blecid own i'n cretu ta'r Halderman o'dd gita nhw miwn golwg; a fe sylwas fod yr Halder- man hed yn canu nerth i ben. A myn- twn i wrth y mhunan, "Ma'r Halderman yn meddwl taw i fi ma ,n|>w'n canu, ond ¡ ma fa'n nuthur mistec, blecid dyti diarth  i Pa?) stopws v canu fe gwnnws Y L? d Mcr ar i drad' i woid !)eth odd am- I can y cwrdd, a shwd anrhytadd odd yr Haldermah weti roi ar Llansamlat drw n infeito i yn gest i PaiCyderi. /Wetny fe ddechruws y mrago inna, a shwd wasan- ath own i'n nuthur i ngwlad, a na chela Carpentier ha Jimmy Welsh, ddim ahwd nsepshwl'l gita dYRon Hansamla? A te shiaratws yn biwr am spd hir. Ar 01 y i Lord Mer fe shiaratws y Corporeshiwn i'r pwynt, heb wasto geire. Ond falla taw arath fwya'r cwrdd o areithia mowr odd a rath" Canon Griffis, yn profi mod i yn olyniath Abram, "blecid," mynta fa, "Tramp gita Capital T. odd Abram." Fe gitchws y syniad iskt a gliw, a. fe clenshws y gwnidogion i gyd yr heidia ymhellach. A fe alia i weid hyn am wn- idogion Llansamlat, a bob enwad, ma nhw'n gwpod u Beibl. Ar ol y proffwydi ddath y gyfrath yn i grym, a dodd dim bloeshgni ar i thafod hitha, yn enwetic y ddou J.P. newydd, Dr. Lewis a Cown- silor Richards. Ma'n dda gita fi nawr mod i weti sgyrfennu at Lord Northcliif a Mishtir H. Botomli o bothtu nhw. Ond y prytyddion nath hewl o honi hi. Chlws neb shwd brytyddiath haruchel ariod, shwd hyd a lied, uc-hter a dyfnder! Gan fod y prytyddion yn mynd i gyhoeddi'r farddoniath vn llyfir y "Nghyfres y Lili" ar ol i hala fe i gystadlu am £ 25 yn Steddfod y Barri, weta i ddim rhacor yn awr. Ar ol yr hoU spb wto campus fe ddethpwd at waith mowr y cwrdd, sef cyflwyno Ffridom of ddi Siti of Llansam- lat i fi, a chan fod yr Halderman weti cal i omrod gan i dimlata i areithio, fe ofynws y Lord Mer iddo fa i neud y presenteshion, a fe nath hynny miwn steil, a gitag urddas. Yr oedd y dociwment miwn cascet weti i gnuthur o'r bloc tin gora yn gwaith tin y gym- docath, a hinscripshon pwrpasol ami hi, a'r Mesur Petar Lein viiia weti i daclu o dano fa, Ehemp o dwr yw Tramp y i)ariaii,-a alvw Ein gwlad, eitha bachan O'r pen hir i'r pin arian, I: Yn lieufer tei-, tan. Fel popath a rail, fe gwplws y cwrdd ar ol i fi weid cwpwl o eire gora gallswn i o dan yr amgylchiata, ac yn bermanu o whys, a lwmpyn mowr yn y ngwddwg i, ond ddim cyn i Mishtir Richard Kees gynnig y'n bod ni yn hala fot o gidym- dimlad at Crymlyn yn i gystudd, a'n dy- dymuniad am iddo fa gal gwella'n watf. Ta Ci-yi-nlyn yn iach y fe fysa ar y blan yn diddori'r cwrdd. Rodd yr Haldermati weti haia 1 mom Dafydd y Crydd a Morgan y Tilwr yno. heb yn wpod i fi, a'r ddou i gysgu yn Parcyderi y noswath honno. Ar y ffordd sha thre fe ofynas i Dafydd beth odd a'n feddwl o'r Mesur Petar LeÍù. Mynta fa, "Ma Morgan a finna yn gwpod y cwpwl am hwnna, a fe wetwn i hanas a wrthot ti ar ol i ni gyrradd Parcyderi. Y peth licwn i gal gwpod yw beth wyt ti'n mynd i neud a'r hen foes tin yna, a phwy les naiff y Ffridom of ddi Siti\i tIr" "Llawar ymhob rhyw fodd," myntwn in- na. "Bachan w, wyt ti ddim yn diall! W i nawr yn Ddinesydd Rhydd o ddinas Llansamlat, a fydd dim isha i li dalu am ddim o hyn i mas. Meddwl di, nawr, fe fydda i isha shewt newydd jyst nawr, a ma Morgan yn cwnnu prish desprad am shewt, a dyw a ddim yn shiwr o ffito dyn bob amsar. Dyna shwd un yw Moc., fel wyt ti'n gwpod. 0 hyn i mas fe alia fynd at y Teilwr gora yn Llansamlat, a, ordro shewt o siwparffein cloth, a gweid wrtho fa am hala'r bill i'r Corporeehiwn. A felny gita phopath arall fydda i isha! Wyt ti'n gweld nawr" Odd Lloyd George yn sgyrfennu ato i os ticyn yn ol 1 ddioleh i fi am y'n llithia, a fe wetws yn i lythyr, nad odd a weti talu am werth dima o ddim odd ar y cas e y Ffridom (-if ddi Siti of London. Dyma'r peth gora ges i ariod. Meddwl yto—ond dyma ni i vn Parcvderi." TRAMP, O.B.E. j'

[No title]

[No title]

I 0 Deifi i Dywi.

Advertising