Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

NEUADD Y CWEITHWYR, TON PENTRE. WYTHNOS 0 DDRAMODAU. CYNHELIH CYSTADLEUAETH DRAMODAU YN Y LLE UCHOD IONAWR 2"1. GWOBR laf— £ 20. 2il-£10. 3ydd-£5. Danfoner enwau'r cystadleuwyr i—Mr. Fred J ones, Workmen's riall, Ton Pen- tre, erbyn Ionawr 8-fed. Ceir manylion ychwanegol parthed y Wirniaid, etc., yn nes ymlaen.' Digon o Scenery ar gael, ac at wasaaacth y Cwmnioedd. SYLWER.—Rhaid i'r Cwmnioedd a fo'm cystadlu dalu i mewn dair piiat i'r pwyllgor. Dychwellr yt arian iddynt ar «} y gystadleuaeth. HYSBYSEBU EISTEDDFODAU, ER mwyn hw-ylustod gall ysgrifeiiydi- ion Eisteddfodau dorri alla,n y Hurfies hon, rhoi'r manylion i -fewn, a'i hanftm gyda'r hysbysiad. Gallant gasglu'r maint gofynnol oddiwrth nifer y tlinellau 1. Maint yr hysbysiad (atodfeddi). 2. Nifer o weitkÙw 3, Enw a cbyfeimi Ysgrifeardd Pris Y'i:'l: am umvaith, 2/- y fodfedd am ddwy mew dair gwaith, -a 1 (6 y f?d?pdd am bedair  ttM fwy o weithiau. j jl IT nil » I I I il I II III I I ilM H !■ I III 111 II II—— MMI MM—KJUW^HLJU— YNAWR YN BAROB. 'I AERES MAESYFELJ N, Drama Newydd, f Siedig ar hanes carwriaeth iamantti^ 1 fflin Llwyd, o Faesyfelin, a SamueL g fab yr Hybarch Ficer Prichard, b ¡,all- ymddyfri, t Prii ff4, dfwgt post 1/6.. Copiau i'w cael oddiwrth yr awdur- Mr. Rhys Evans, Ysgolfeistr, Cwmgors, EhwaMM-cae-Gurwen. Y telerau arferol i Lyfrwerthwyr. WORKMEN'S HALL, BLAENGWYNFI GRAND CHAIR EISTEDDFOD ON SATURDAY, APRIL 24, 1920. Adjudicators. Music: Dr. Vaughan Thomas. Mr. E. Elias, L.T.S.C. Liter- ature, Gwili. Male Voice, "Pilgrims." £ 25. Juven- ile, "Autumn Days," ?7. Salos, S., C., T., B., £ 1 10s. Pryddest, Chair and tI Is. Recitation, £1 10s. Essay, £ 1 Is. Pianoforte, Silver Cup. S i lvei- G'ttp. Items for Children, Miningf etc. See Programmes, 3d. each., by post 3Id., from Secretaries—Mr D. S. Kinsey, Jersey Road; Miss C. Jenkins, School- mistress, Jersey Road; Mr. Harry Rich- ards, Blacngwynfi. MORRISTON 50th ANNUAL EISTEDDFOD (AT TABERNACLE CHAPEL), Boxing Day & Saturday, Dec. 26 & 27, '19 Adjudicators: Music, Professor David Evans, Mus. Doc., Cardiff; Dan Price, Esq., London. Literary Compositions, Rev. J. J. Williams, Morriston. Reci- tations, Mr. John Phillips (Treforfab) and Mr. J-ohn Meredith (Morriston). Programme will include Chief Choral, "By Babylon's Wave" (Gounod), £ 30. Minimum number, 6i. Male Voices, "The Pilgrims" (Dr. Parry), £30..Minimum number. 50. Children's Choir, "Milwyr a Morwyr" (Prof. Dd. Evans, Mus. Doc.)., 1st prize, t5; 2nd prize, £ 2, List of subjects by post 2d. from the Hon. Secretaries: T. D. Jones, Fron- Jeg, Morriston; A. R. Lewis, Graig ouse, Morriston. < BANCFFOSFELEN (ger Pontyberem). Y Bummed EISTEDDFOD CORONOC a CHYNCHERDD CYSTADLEUOL, SADWRN, MENEFI% 19eg, 1920. Beirniaid.-Caitu, Dr. D. Christmas Williams, Mus. Doc., Merthyr, a Philip Thomas, Ysw., Castell Nedd. Lien, Wil If an, Caerdydd. Adrodd, Hywel Myrddin, C'aerfyrddin" Prif Destunau. Cor Cymysg, 'ESe a Ddaw' (T. Price), A;15 Cor Bechgyn, "Gosteg For" (D. Jen- kins), £15. Cor Plant, "Can y Gwanwyn" (Hopkin Evans), jES. Her Unawd (Agored), £ 3 3s. Pryddest (heb fod dros 250 liineli), "Deffro, mae'n ddydd!" Gwobr, Coron Arian Hardd, gwerth £ 7 7s. Her-adroddiad, unrhyw ddarn Cymraeg, £ 2 2s. Hefyd, Deuawdau, Unawdau ( £ 1 Is.), Canu Penhillion, Cystadleuaethau Plant, Traethawd, Tefyneg. Engiyn, Celf, Fretwork, Gwnio, etc., etc. Rhaglenni, Llythyrdy (yp- harod yn fuan) i'w cael oddiwrth yr Ys- grifennydd: T. M. Thomas, Ty1r Ysgol, Banclfosfeien, Pontvberem, S.O. Siloam Chapel, Pentre Estyll, SWANSEA. Fifth Annual EISTEDDFOD EASTER MONDAY, APRIL 5th, 1920. Male Voice Competition, "Crossing the P lain," R20 and Silver Cup. Children's Choir, "Sleep, Gentle Lady, £ 5 and Silver Vases. Champion Solo, £3 3s, and Gold Medal. Chief Solos and Recitations, £ 1 Is. Children's Solos and Recitations, Draw^tig and Fancy Work. Ambulance Competition, Individual Open, Silver Cup; 2nd prize,, Ll Is. Marwnad, £5 5s. Official Programme Now Ready (2d. each; by post 2 £ d.) can be had from— Mr. Joseph Davies, 27 Robert St., Man- selto n, Swansea; Mr. Ben Lyden, 29 Robert Street, Manselton, Swansea. GWYN HALL, NEATH. A GRAND EISTEDDFOD SATURDAY, FEBRUARY 28th, 1920. Adjudicators. Music, Matthew W. Davies, Esq., B.A., Mus. Bac., Neath, and John Clement, Esq., R.A.M., Swan- sea. Literature, Jas. Clement, Esq. (Alarch Ogwy), Skewen. Male Voice, "Martyrs" (De Rille), L20. Children'c Choir (Open), ZC5. Soprano, Contralto, Tenor and Bass Solos, £1 Is. each. Adult Recitation and Memorial Poem, £1 Is. each. Duet and Instrumental Solo, £ 1 Is. Novice Solo, 10s. 6d. Also Good Prizes for Children's Com- petitions. Programmes 2nd each, post free 2.d., from Secretaries,. D. J. Davies, 5 Hill Road, Skewen, and Owen Hughes, 4 Queen's Road, Skewen. SOAR, TREFORIS. Cynhelir y 3ydd EISTEDDFOD FLYNYDDOL Yn y lie uchod SADWRN, EBRILL 3ydd, 1920. Manylion Pellach Allan yn Fuan. Ysgrifenyddion: Gohebol: Benjamin Rees, 10 Straw- berry Place, Treforis. Arianol: Daniel Williams, Pleasant Street. WORKMEN'S HALL FERNDALE. The Fourth Annual I CHAIR EISTEDDFOD (under the auspices of the Library, etc.) EASTER SATURDAY, APRIL 3, 1920. Adjudicators: Music, E. T. Davies, Esq., F.R.C.O., Merthyr Tydvil; Liter- ary, Crwys, Swansea. Chief Events. Male Voice, minimum 60, "Pilgrims' Chorus" (Cydgan y Pererinion), (Dr. Joseph Parry); prize. f;20, and Silver Cup to Conductor; £1 Is. for the best solo- ist. Mixed Choir (minimum DO), "My Bon- nie Lass she smileth" (Ed. German), prize zP,12, and Gold Medal to Conductor. Mixed Choir (26 to 30 voices), "Blodeu- vn Olaf" (J. Ambrose Lloyd), prize £ 5 and Gold Medal. Pryddest (Poem), "Cydymdeimlad" ("Sympathy"), Artistic Chair and Cash Prize. Champion Recitation, t2 2s. One Guinea Each for Tenor, Soprano, Contralto and Baritone Solos. Other items include Novice and Piano- forte Solos, Recitation (under 20), Part Song Competition, etc. For full particulars see Programme, post free 1 .d., to be obtained from the Joint Secretaries: Chas. Williams, 51 Dyffryn Street; Edward Rees, 14 Regent Street, and W. James, 26 Pine Street, Femdale. r CENTRAL BAPTIST 4th EISTEDDFOD, TEMPERANCE HALL, TREDECAR, Wednesday, February 25th, 1920. Over £ 30 Prizes and Silver Cup. Ju- venile and Adult Items Recitations, Duets, Mining and other Essays, £ 1 Is. Open and Novice and Piano Solos jEl 10s. Juvenile Choir, "Excelsior," £5 5s. Glee Parties, "To Arms," £10 10s..Pro- grammes 2d., per post 3d,.—D T. Lewis, Hon. See., 16 Fields Rd., Tredegar, j MISCELLANEOUS. MOLESKINS. — Million Skins Wanted. Five Pounds per 100 for Best Quality.—Gerrard, Furriers, Edinburgh. CYSTADLEUAETH CHWAREU DRAMA I CYMREIG YN ABERYSTWYTH YR AIL WYTHNOS 0 AWST NESAF. Gwobrwyon Ardderrhog. Manyiion liawn yn fuan. j R. ROWLANDS, Ysg. Oni ellir cael y Darian trwy ddosbarth- j wr, anfoner i'r Swyddfa a cheir hi odd?- yma am 2g. yr wythnos, 28. 2g. y dHU. j ter, 4s. 4c. yr banner bl, ac Ij 8s. 8c. y flwyddyn.

I Llith y Gol.1

BWRDD Y GOL.'

[No title]

[No title]