Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

/iyn alr "lall. I -(1,-

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

/iyn alr "lall. I -(1,- Llawer o gwyno glywir yn rhanbarth y Gaiman y dyddiau hyn oherwydd fod ein haurhydeddus Gynghor wedi gosod deddf newydd y carlamu mewn grym. Dirwywyd nifer favvr—tua 50 rnae'h debyg—yn ystod yr wythnos ddiwednaf. Deddf ydyw hoit oedd a'i hangen yn fawr iawn er's llawer dydd. Yr oedd eisiau rhoi terfyn ar y myn- ych a'r gwyllt garlatnu wneid drwy y dref, ac felly fel y gwelwyd lawer tro, beryglu bywyd plant fuasai yn digwydd bod ar yr ystrydoedd.. Gwnaeth y Cynghor yn iawn i basio'r ddeddf. Calient fod wedi osgoi y bombardio sydd arnynt yn bresenol, pe bydd- ent wedi cofid rhybuddio ychydig ymlaen- llavv. Beth am y Motors ? Mae'n debyg mat eu tro hwy sydd nesaf. Gobeithio hyny yn wir, -iiiae'n liawti bryd. -0- Mae'r rhew ymwelodd a ni yr wythnos o flaen y ddiweddaf wedi gwneud difrod mawr. Blastiodd envau laiver o weiiith mewn rhai rhanau o'r Dyflryn Isaf, yr hwi) oedd bron a bod yn barod i'r cryman. Cafodd anil i un golled anfertb, ac lIisgall lai na gorfod teimlo oddiwrtho yn y dyfodol. -,0- diweddat' cycliwyii- Boreu dydd Sadwrn diweddaf, cychwyn- odd y Bkvyr. D. Rhys Jones, Gaiman, a D. O. Williams, C. M. C., Trelew, am dro i'r paith Bwriadent fyned i fyny hyd at sr afon fach. Diau y byddant wedi dychwelyd cyn gwel y nodyn hwn oleu dydd. Bydded i'r daith dro yn fwynhadac YII llesiant iddynt. —-o Pur wallaidd y deil Mrs. D. Lloyd Jones, ni theimlodd yn gryf iawn oddiar pan ddyeh- welodd o Gyrnru. Cydymdeimlir a hi yn ei llesgedd, ac erfyniwn iddi wellhad buan. 1. 0- DyddSadwrn diweddaf y claddwyd gwedd- illion marwol Mrs. John Roberts (y Dre), ym mynwent y Gaiman. Dihoenodd Mrs. Rob- erts yn hir, cafodd gystudd trwm a chaled, a dioddefodd ycyfan yn davvel ac amyneddgar. Cafodd angladd parch us, gwasanaethwyd wrth y ty gan y Parch. D. D. Walters, ac ar lan y bedd gan y Parchn. Esau Evans, D. D. Walters, a Tudur Evans. Gadawodd deulu mawr i wylo eu hiraeth a'u colled ar ei hol. Heddwch i'w llwch. -0- Mae yna ddarpariaeth wedi ei gwneud gan Gynghor y Gaiman yn awr, ar gyfer dod a chvflenwad o ddwfr at wasanaeth y dref. Symudwyd yr hen danc yn uwch i fyny ar bryn, er bod yn fwy manteisiol i ddyirhau yr holl dref, ac ychwanegwyd tanc arall ato. Hefyd, mae'r hen fdin vvynt wedi ei thrwsio fel y lIlaey ddwy erbvn hyn mewn cvflwr da i weithio. Rhwng pobpeth, disgwyjir na fydd lie i gwyno o hyn allan oherwydd prin- der dwr yn y Gaiman. -0- Bu pcbl Bethel Tir Halen, ac Ebenezer wrthi yn ystod y misoedd diweddaf, yn ad- yti i( i gyweirio ac yn gwella dipyn ar eu capeli. Mae'r naill le a'r Hall yn awr yn gysurus a hardd. Da yw gweled ymdrech fel hyn yn cael ei gwneud gan yr eglwysi, prawf hyn nad ydyw parch i addoiiad nac addoidy wedi marw eto yn ein plith. Hir y parhao. YI' hynaf yn' y Dyflryn Y11 awl', yw y Br. Yr hvnaf yn' y Dyflryn yn awr, yw y Br. Josiah Williams, Trelew, yr hwn svdd yn 84 oed yn ei vinyl ef y mae Mrs. Thomas S. Williams, Gaiiiia Iii, yn 83; yna daw Mrs. Lloyd Jones a Mrs. Griffiths, Llwyn Ebrill yn 82, ac yn eu canlyn hwythau y mae Mrs. Jones, Bedol, Dyffryu Isaf, wedi ftarvvelio a'i 81 y dydd olaf o'r flwyddyn ddiweddaf. Bydd- ed i'r oil gael nawn ddydd hyfryd a dyiiiutiol. -0- Yr oedd YsgoI Sul Bethel, Gaiman, yn rhifo 140 y Sabboth diweddaf. Ni fu mor uchel o'r blaen mae'n debyg- er y Diwygiad. Y Br. Sam Jones yw yr arolygwr, ac y mae yn llawenydd iddo yn ddiau, i weled yr ysgol mor flodeuog yn tihymor ei arolygiaeth. Eled rhagddi, eto iiiae lie. -0- Ymosododd rhyw ddihiryn neu ddihirod ar gapel newydd y Gaiman, rhyw dro yn vstod diwedd yr wythnos ddiweddaf. Tor- wyd wyth o wydrau'r flenestri ynghyd ac un lamp o'r tu mewn. Gellid meddwl oddiwrth y tyllau sydd yn y gwydrau, mai olion bwledi ydynt, eithr wedi gwneud archwiliad o'r tu lewn, deuwyd o hyd i dair neu bedair o gerrig crynion o faintioli marblen, a phrawf hyny inai rhyw fechgyn drwg fu wrth yr anfad- Waith,-rliai yn meddu stings bychain fel a welwyd lawer gwaith gan blant i daflu cerrig. Piti mawr eu i>od wediimosoci ar y capel, a ywneud y fath hafoc. Dylid ceisio dod o hyd i'r drwg-weithredvvyr ar bob cyfrif, a rhoddi gwers dda iddynt. -0- Heddyw (dydd eawsoi n gip ar rai o Navyy Weriniaeth Arianin. Daeth tua 60 o honynt i fyriy o Madry 11 atn dro i'r Gaiman.; Cyrhaeddasant am 11 a.m., a dychwelasant am 3'p.m., perthynent, os deallwyd yn iawn, i't-.i-hNfel-loiio- "Beutios Aires," yr hon erys vm MadrYILçtr hyn o bryd. Edrychent yn fine lot, ond iiis gwn sut rai fyddent pe', gelwid i aros o flaen magnelau y Germans1 tel y gwneir a navy John Bull yn awr. -0- Dywed y Cxmro fod lliaws o'r Belgiaid yn mynychu Capelau Ymneiliduol yn Nghymru. Pabyddion ydynt, a rhybuddir hwynt gan yr offeiiiaid eu bod yn sefvll mewn perygl d. esgymuhdod wrth fynychu capelau y Protest- aniaid. Eithr er gwaethaf pob bygythion Itlynd fyn y Belgiaid, a chyfranogent o'r Swper Sanctaidd gyda'r Protestaniaid. Bydd a ganlyn, mi wn, o ddyddordeb mawr yn v Wladfa "Rhagfyr 13, (19.14), llanwyd pwlpud Soar, M.C., Cwmaman, Aberdar, gan y Parch. John Lewis, Hebron, (gynt Graig- wen, D.U.) Cafwyd gweinidogaeth eglur a nerthol. Tra y bydd gweinidogaeth fel hon yn aros yn y pwlpud cedwir Cymru'n effro." -0- Clywais yr wythnos hon, fod y Br. John Camwy Evans, Maes yr Haf, yr hwn sydd \n terfynu ei addysg golegawl ym Maugor, Illis Mehefin nesaf, wedi derbyn galwad i fugeilio eglwys yn No Cymrll, a'i fod yntau yn bwriadu ei hateb yn gadarnnaol. Dy- inunvvn ei longyfarch ar ei lwyddiant. Ar 01 ei ordeinio mae'n debyg y daw adref am dro cyn gafael yng ngwaith yweiuidogaeth.

IDIOLCHGARWCH.

Y Diweddar Owen R. Jones,…

[No title]