Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

Hyn alr Llall.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Hyn alr Llall. Aeth y Bwyr. Phillip J. Rees, T. Davies, a Moses Hunt i tvny i Sacanana yr vvythnos ddiweddaf yn modnr y C. M. C, i edrvch i mewlI i eiddo'r Cwmni yn y lie a nodwyd. Disgwylir hwy yn ol yn fuan gydag ad rod d- iad ffafriol. —o— Dymunwn longyfarch y Br. Moses Hunt ar ei apv-vyntiad i fod yn Inspector yn y Cwmni. Efe apwyntiwvd gan yr Hyrwyddai i lanvv lie y diweddar Fonwr Rt. Evaus, Trelevv. -0-- Cafwyd tipyn o excitement yng Nhoop v Gainran dydd Sadvvru diweddaf. Aeth dyn at un o'r gvyeision sydd vn gwasanaethu yn y stor, a gofvnodd am weld cylhll, fod ai'no eisieu prynu un. Dangoswyd rhai iddo, ond ni wnaeibai y iheinv y tro, rhaid oedd cael rhai gwell a drut; ch. Yna dangoswyd iddo y cyllill goreu oe.ld niewn stoc,—lhai oedd yn costio tua 12 neu 13 doler yr un, a ehvm- erodd 11;1 0 honynt ar unwait.li. Pan ofvu- vvvd ain y tal, atebodd nad oedd vn talu am fod gancldo gyfrif yn y Cwmni. Rhedodd y gwasauaethwr i'r swyddfa i gael siervvydd a oedd yn dweyd y gwir, a chafodd allan mai anwiredd a ddywedai. Pan aeth vn ei ol i'r stor nid oedd son am v dyn, a gwaeth na'r oil, yr oedd wedi cymeryd y gylleil hefvd. Anfonwyd am yr Heddgeidwaid, y rhai a aethant ar ei ol vn ddiatreg, a daliasant et ym mhabell y criw sydd yn gweithio v rheil- ?7 ei I ffordd,—mae yn debyg mai un o'r gweithwvr ydoedd. Pan hysbyswyd ef gan v swyddoo ei fod yn ei gymeryd i fviiv ar y cyhnddiad o ladrad, tvnodd y gyllell newydd allan yn svth ac anelodd am dano. Tynodd liwiixx, ei gleddyf o'i wain a tharawodd yr arf o'i law, a rhoddodd ergvd idcio ymall ar ei lieii ies N, syrthiodd ar ei hyd ar lawr. Cymerwvd ef i'r Comiseria ac. erbyn hyn mae'n debyg e, fod yn y carchar, a bydd raid iddo yn fuan sefyll ei brawf yng ngwyneb y cvhuddiadau 0 dwvll, lladrad, ac ymosod ar yr heddlu a ddygir yn ei erbyn. -0- Clywsom yn ddiweddar fod y Br. Freeman Hunt, mab y Br. Hunt, Ty Gwyn, Dvffryn Isaf, wedi uno a'r fvddin godir yn Awstralia i gynorthwvo Prydain yn yr ymgyrch bres- enol. Well done Freeman mae mwy o bhvc ynddo nac sydd mewn cauoedd. Dyma UIl, beth bynag, o blant y Wiadfa ar faes y gad. Cofier am dano. Dywedodd y Br. Krups, y gof svdd yn gweithio yn efail y C. M. C., yn Nhrelew, wrthym y dydd o'r blaen, ei fod yn medru siarad saith o ieithoedd. Dysgodd bumpcyn dod i Chubut, a dwy- sef Spaenaeg a Saeson- aeg wedi dod yma. Byddai yn dda gan lawer o honom pe byddem haner mor gyf- oethog ae cf mevvn ieithoedd. -0- Dewiswyd pump o flaenoriaid gan eglvvys Nazareth., Drofa Dulog, nos Sul diweddaf, a phregetlnvyd 'siars i'r cvfryw gan y Parch. Esau Evans. Ni fvddai allan o le iddo bre gethu'r bregeth hon mevvn lleoedd eraill heblaw Trcorci. Cvmered yr awgrym. --0- "Mae nhw'u dweyd" fod y Br. Carrog o? y Bu. C?ii-i-o- Jones, wedi dechreu cadw ysgol yn rhywle tua ardal Moriah, ac fod ganddo luaws mawr o ddisgybliou. Pob llwyddiant iddo wneud ci ol aruynt. Yr wythnos hon aifif Mrs. Parry, Maes yr Haf, Bryn Gwyn, a Mrs. Davies, Drofa Hcs- gog, i fyny i Beunos Aires, y naill yn cvm- eryd ei mhereh fechan i'r Ysbytty a'r llall i fyned dan Jaw feddygiaeth. Cydymdeirrilir vn fawr a hwy yn eu gofid. Traddodwvd anerchiadau yn ystod y Sul- < iau diweddaf yn Moriah a Tabernacl, Trelew; y Br. Evan Pughe, Argraphydd fu yn yr olaf •i'r Br. Richard Jones, Glyn Du yn y cyntaf. Clyvvais ganmoliaeth uchel i'r naill a'r llall. --0- Aeth y Br. E. Davies Rees, yn ol a glyw- som, i lawr i Fadryu boie LIun diweddaf. Mae yn debvg ei fed wedi cael rhyw swydd gan y Br. Alt. Dvmunwn bob llwydd iddo vn ei walth iic,.v\(icl. -0-- Gwened daear a nefar yddeuddyn hapus o ardal Bryn Gwyn, a aethant yr vvvthnos ddivveddaf i'r sta 1 briodasol, sef y Fonesig Jeannie Huglies (Sian Fwyn Sian), Fuches Wen a'r Br. William O. Evans. Bvdded en bvvvyd ar ei hyd yn glir a digwmwl, a'u haelwyd yn Ilavvn mel a dim wermod. -0- Dydd Mawrth nesaf, y cynal Gobeithlu Tabernacl, Trelew, ei wyl flynyddol. Bydd se yn y pi yduawu, a chyngherdd yn yr hvvyr. Darogenir y bydd vno le da. Mae gan un dyn o'r enw George Phillips, o Gaerfyrddin, Dt; Cymru, saith o feibion ac un mab-vn-nghyfraith, yn gwasanaethu vn y fvddin Brydeinig; ac y maegau un— James Evans, o'r Trailvvm, Gogledd Cymru, saith o icibion, pedwar o wyrion a nai, ar y maes yn brwydro er cychwyniad y rhyfel. --0- Pwy o fechgvn a llJerchedy Camwy fedr ddarllea yn ddifyfyr v darn canlynol, gan osod yr atal-ncdau yn eu lleoedd priodol? Mae'r ser yn y wvbren ar wyneb y llyn Viae nifer o hvvyaid yn uofio wrth ftyn A mynvch trwy gymorth ffyn baglau o bren Mae'r henvvyr vn cerddcd yn araf dros ben Y mnr mae maiwoden yn symud a'i thy Y11 fvnyeh yn faich ar j cl-iefii y iii-,ie ply' Yn wisg am y:' adar rhag oerder yr hin iiii y-- a( I Ymwisga y dynion mevvn gwlenyn gwaith blin [byd Yw dioddcf gwaith anwyd a'i boenau mevvn 0 amser mae'r loesau yn groesau cyhyd Y paront eiu cadw a gaffom wrth dan Glo careg yn gynes a llawen ein can." -0- Eiddo Gwili, y bardd-bregethwr yw a gan- lyn Bu'm yn gwraudo ar Fedyddivvr pendant dro yn ol, yn gwadu cadwedigaeth v merthyr John Penry, ac yn amen gras Williams, Pantycelyn eithr y mae corph ein pobl wedi hir dyfu allan, ni a gredwn, o obsciwrantiaeth o'r fath, a gvvelir nifer o'n harweinwyr yn teimlo yn frvvdfrvdig dros neshau at y cyfundebau crefyddol eraill, a chydweithredu a hwy ymhob cyfiawn fod." — o— Bydd gan y Parch. James Charles, Dinbych, avvdwr y llvfrau rhagorol lawn a Thadol- aeth," "Emmanuel," &c., &c., lvfr newydd ar y maes yn fuan, yn dwyn y teitl I. Agor •ad i Ddiwinyddiaeth y Testament Newydd." Edrychir yn mlaen am gael cip arno, diau y bydd yn deilwng o'i awdwr. --0-- Cavvsom ohvg y dydd o'r blaen ar Ber- orydd y Plant,"—llyfryn bychan ddygwyd allan gan Gyfundeb Methodistaidd Cymru at wasanaeth plant yr Ysgol SnI a'r Band of Hope, &c. Casg)wyd ef gan Mr. J. T. Rees, Bow Street, ger Aberystwyth, a chynwysa )awer iawn o donau newyddion, byw a swyn- 01 dros ben. Caffaeliad mawr yw cael llyfr o fath hwn at wasanaeth y plant, oblegid yr oedd ei fawr augen. Deallvvn fod rhai tonau  j o hono we Ii eu ?osod yn rhag!en v Gymanfa Ganu Uudebol nesaf.

I----, IYmwelacl y Consul…

PenderJynËadau Cwrdd Misol…