Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

Drofa DLdug.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Drofa DLdug. Dvdd Gwener, Chwefror v 5ed, y bu Gob eithln Nazai eth, Drofa Dulog, yn cynal e: gwyl flvnyddol. Yr oedd yr wyleleni dipyn yn ddiweddarach nac yr arferid ei clonal yn y blynyddoedd a aethant heibio, anfauteision y gauaf gwlyb a gafwyd oedd yn cyfrif am hyny. Cafvvyd diwrnod hynod o braf, nid oedd yn wynt ystormus, na chwaith yn ddeifiol boeth, yr oeddis yn gallu aros allan heb deimlo yn anghyfforddus. Daeth lluaws mawr ynghyd y prydnawn i fwynhau y wledd amryw'ol a melus ddarparwyd ar eu cyfer gan ferched ieuanc Nazareth. Da oedd gweld cvuifer o'r rhianod teg nior barocl ) roddi eu hardd wasanaeth i gasglu defnydd- iau at y wledd vn ogystal a bod yno i ranu melus ddanteithion i'r ymwelwyr a ddaeth iddi. Gwiw fyddai genym enwi y rhai—yn fechgyn ac yn ferched—a fu yn cynorthwyo gyda'r gwaith, and rhaid ymatal oherwydd prinder gofod. Am chwech o'r gloch, dechreuodd y Cyng- herdd. I gymeryd yr arweiniad yr oedd y Br. Joseph Jones, Arolygydd y C.M.C., Tre- lew, ond methodd fed yn bresenol arydech- reu oherwydd amrywiol alwadau ei eang a chaled-waith,—ond daeth yno cyn y diwedd. Canwyd i ddechreu, "Dychweliad y Gaeth- glyd," gan y Cor. Cafwyd adroddiadau gan Dafydd Vaughan a Mary Williams. Yna dechreuwyd ar hrif waith y cyfarfod, sel perfformio "Cantata'r Plant" neu "Ethel Wyn," (Hugh Davies (Pencerdd Maelor). Cymerwyd dros awr i fyned drwyddi, ac er fod rhai darnau ynddi yn bur drwm ac an- hawdd, yn enwedig i blant ieuanc, eto aeth plant Nazareth drwy eu gwaith yn ddigou boddhaol, ac ui fyddis yn eithafol pe dywed- id-yn ganmoladwy iawn. Cymerwyd y prit ranau gan Elizabeth Williams, Maud, Lizzie, a Felis LI. Jones, Tcrsa Jones, Blodwen a Bertha Owen, a Tom Morgan, yr hwn a fu yn ddigon caredig i gymeryd yr unawdau Bas. Er cael ychydig amrywiaerh cafwyd adroddiadau yma a thraw ar hyd y cyfarfod, a dyma y rhai fu wrth y gwaith,—Elizabeth Williams, Geraint Gwyn Walters, a Bertha Owen. Ar ol gwobrwyo y chwech disgybl ffyddlonaf i gyfarfodydd y Gobeithlu ar hyd y tymor, yn ol amod wnaed iddynt gan eu hathraw ar ddechreu y tymor, a rhoddi diolch cynes i bawb fu yn gwasanaethu, ymadaw- odd pob un tua thref yn ddigon boddhaol. -O.Y.-Gan i'r Br. Arweinydd fethu bod mewn pryd i ddarlleu ei anerchiad, gofynaf i'r Br.Golygydd fod hynawsed a chaniatau iddi ymddangos yn y DRAFOD. -0- "Teimlaf yn falch o'r fraint o gael dwcud gair neu ddau wrthych yma heno, mewn cysylltiad a gwaith sydd yn rhwym o fod yn ddaionus. Nid wyf yn credu fod Eglwysi y Wladfa, eto wedi sylweddoli, mor werthfawr ydyw llafur diflino a distaw Mr. Walters gyda'r plant a'r bobl ieuanc; ond fe fydd y caulyniadau daionus yn sicr ac yn amlwg. Y mae genyf gymaint o barch a neb i bregethu a chyfarfodydd crefyddo! eraill yr eglwysi ond yn bendifaddeu tuedd rhai ydyw pwys- le'sio yn ormodol y cyfarfodydd hyn ar drau J esgeuluso darparu ar gyfer y plant a'r bobl ieuainc, oblegid oni bydd y plant wedi eu hvfforddi ar ben y flfordd, ofer fydd pregethu iddynt wedi eu gadevvir i fFurfio eu dyfodol eu hunain, heb leithriniad priodol. Eglwysi y Wladfa raid fod yn ffynhonell ein diwylliant fel rhan or genedl Gymreig yn v rhall hon o'r byd, ac oddiwrthynt hwy y mae i ni ddisgwyl adeiladu ein cymeriacl fel cened 1 erbyn y dyfodol. Tuag at gyraedd hyny un o'r sefvdliadau mwyaf rhagorol yn nglyn a'n heglwysi, yw yr Ysgol Sul, a modd- ion rhagoro! arali yw y cyfarfodvdd elwir genym yn gyfarfodydd llenyddol, ond eu defnyddio yn briodol. Tuedd y rhai hyn YIJ V Wladfa, yw bod yn orrnod o de-gaiiati- (iiiii byd ynddynt rhyw lawer uwch na darllen darn heb ei atalnodi, neu ganu rhyw gan neu ddwv fydd wedi eu rhygnu i farwoiaeth er's oesoedd. Ac y mae perygl arall gyda hwy, sef yw hyny, rhoddi gormod o bwysarddysgu darnau ar y cof i'w hadrodd i ddyddori y lliaws, gan esgeu luso astudio pethau uwch. Fel y tyf yr ieuenctyd i fyny, dylid ar bob cyfrif, drefnu cyfarfodvdd llenyddol o safon uwch i ateb cyraeddiadau y rhai gymer ran vnddynt, yn lie eu bod yn dal at bethau bach- genaidd wedi dyfocl o honyut yn wyr. Dy- lem gofio hyn, mai mewn cyfarfodydd llen- yddol uwchraddol y cododd lliaws mawr o oreugwyr beirdd, llenorion, cerddorion, a phregethwyr Cymry; a phwy a wyr, ond i'I1 heglwysi ddettro i'w dyledswyddau, na chwyd v Wladfa eto feibion a merched fydd yn addurn i'w henw. Y mae y cyfarfodvdd gynhelir fel hyn gyda'r plant gan Mr. Walters, yn ymdrechion yn y cyfeiriad priodol, oblegid y mae cerdd- oriaeth wedi myned yn bur isel yn y Wladfa v dyddiau hyn, ac oni wneir rhyw symudiad i geisio egwyddori y to sydd yn codi fedder- fydd cerddoriaeth or tir mewn llawer ardal. Yr wyf yn gobeithio y bydd i rieni y plant weled gwerth vn y gwasanaeth anmhrisiad- wy hwn rydd Mr. Walters i'r eglwysi, a hyny vn hollol o gariad at y gwaith, ac yr ym drecha y rhieni i wneud a allont i anfon eu plant ato i'w hvfforddi, gan y byddai ychydig o gefnogaeth ac arddanghosiad o werthfawr- ogiad o'i lafur, yn symbyliad inawi- iddo fyned ym rnlaen gyda'r gwaith rhagorol y mae wedi ymgymeryd ag ef."

-I AT DRETHDALWYR RHANBARTHI…

Advertising

- lev-Iv-STRAUSS.