Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

f-iyra ar L-,Iail. -0-

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

f-iyra ar L-,Iail. -0- Yr wythnos ddiweddaf yn ardal Drofa Dulog, fe anwyd tair o ferched, un i Mr. a Mrs. Johnnie James; un arall i Mr. a Mi-s Castell Evans a'r drydedd. i Mr. a Mrs. Ton5 Williams, Tresalem. Daw y merched a'r ma ma 11 ym mlaen yn rhagorol. -0- Cafodd Mrs. Roger Vaughan lewyg trwm yr wythnos o'r blaen, a svrthiodd i'r tan a llosgodd yn bur ddrwg. Cydymdeimlir a hi ac erfynir iddi adferiad buan. -0- Derbyniwyd y newydd gyda'r pellebi- dydd o'r blaen, tod Mrs. Davies, priod M J, Davies yr Argraffvdd fu yn Trelew, wed i-liai-w yti Choele Choel. Y cancer, mae'll debyg, oedd achos ei m ii-wolaeth. -0- Mae'r Br. Owen Jones, ger Bryn Crwn wedi bod yn bur wael er's mis, da yw dealJ ei fod yn gwella. —0— Mae'r Gymanfa Ddirwestol eleni wedi ei gohirio o ddydd Llun y Pasc,—yr hwn svd- yn digwydd bod yn ddydd Cyfarfod Diolch- garwch am y Cvnhauaf, hyd v iofed o Fai Mae rhaglen dda wed i ei thynu allan ar ei chyfer. Mae gobaith am gymanfa Iwyddianus. Ymwelodd ein Anrhydeddus Raglaw a'r Gaiman dyeld Mercber. Croesawyd ef trwy roddi iddo wledd yn Hotel Amiconi. Daeth rhyw 40 neu fwy yn IIghvd o wahanol ranau o'r Dyffryn, a gosodwyd amryw o anghenion y lie ger ei fron, ac addawodd yntau roddi i'r cyfryw sylw manwl a buan. Siaradodi am gryn amser, a gallem feddwl mai baich ei araeth oedd, cae] y Dyffryn i wneud par- atoadau er rhodd i croesaw cynes i Weinidog Amaethyddol y Weriniaeth, yr hwn arfaetha da 113 ymweliad a ni yn gynar y mis nesaf. Cafwyd yno hefyd, araeth gref a thanllyd gan y Br. William T. Griffiths, Gaiman, yr hon a rydd-gyfieithwyd i iaith y wlad gan y Br. Richard Nichols. Ar ol y wledd aeth- pwyd a'r Governor yng nghwmni y Bonwyr Elias Owen, Hugh Griffiths, Joseph Jones, Phillip J. Rees, ac amryw eraill, mewn cer- byd modur am dro iweled rhai o ffermydd Dyffryn Uchaf. -0- Derbyniwyd dau o ddynion ieuainc yn gyflawn aelodau i eglwys Bethel, Gaiman, gan y gweinidog-y Parch. Tudur Evans, bore Sul diweddaf. -0- Daeth i'n clywedigaeth heddyw, fod y Br. John Williams (yr Athraw), yr hwn sydd ar ymweliad a'r Dyffryn ar hyn o bryd, wedi gwerthu ei holl eiddo yn y lie yr wythnos ddiweddaf. Beth olyga hyn tybed ? nid ei fod am ffarwelio a'r lie am byth gobeithio. -0- Mae Melin Bryngwyn yn awr o clan ad- gyweiriad. Gwneir ynddi lawer iawn o welliantau, a gosodir i fewn ynddi rai peir- ianau newyddion a diweddar. Ar ol hyn gellir disgwyl o Felin Bryngwyn flawd na fn ei debyg erioed yn y Wladfa. Hei lwc wir! -0- Cyrhaeddodd y Hong aeth a'r defaid o Fad- ryn yn ddiweddar, Buenos Aires, a dywedir fod y defaid wedi eu gwerthu am brisiau pur uehel. -0- Darogenir fod yna farchnad barhaus mewn anifeiliaid, ar fedr cael ei hagor rhwng yma a'r brif ddina's, a'i bod yn debyg o droi alten yn hynod ffafriol. Mae mwy o fvnd ar y gwair yr wythnos hon, nac a welwyd er's misoedd lawer, a chlywsom, a hynnv o ffynonell iawn, fod farchnad yn bresenol yn argoeli yn fwyftafr- ol nac y bu er's amser maith. Coded am aethwyr y Dyffryn eu calonau, canys yn sici mae amser gwell ym mlaen. -0- Dychwelodd Dr. Jubb o Loegr, ac ymsef vdla, fel y deallwn, yn un o dalaethau B. A. Trueni mawr na throal ei wyneb yn 01 i'r Gairnan, cawsai groesaw cynes, a byddai canoedd heblaw fy hun yn falch iawn o'i vveled. -0- Sibrydir fod yna ddiodty ar gael ei agor, os nad wedi ei agor, yn ardal Bryn Crwn. Os gwir hyn, fe ddylai yr ardalwyr gyhoeddi ihyfel ar unwaith yn ei erbyn, a pheidip rhoi arfau i lawr hyd nes y gwelir ei ddrws dm byth wedI ei gau. Pwy roddodd le iddo tybed ? nid yr un Cymro mae'n siwr. -0- Dengys ystadegau swvddogol y pedwar enwad vmneillduol (meddai un newyddiadur Cymraeg) fod y gwrthweithiad ar ol y di- wygiad crefyddol diweddaf, wedi peidio yn v dswysogaeth. Y mae cyfanrif y pedwar enwad—yr Annibynwyr, y Bedyddwyr, y Vlethodistiaid Caliinaidd, ir Wesleyai(l, yn langos cynydd o 1,203 yn rhif en haelodau Wrth gymharu y ffigyrau ar hyn o bryd a'r hvn oeddynt vn y cyfnod oflaen y diwygiad, ceir cynydd o 57,918 vn rhif yr aelodau. -0- "Sut y ceir dynion i fynychu yr addoliad oyhoeddus?" gofynai Mr. Spurgeon unwaith. Ceir yr atebiad mewn digwyddiad a gymer- odd le pan oeddwn yn blentyn. Ar yr astell uwchben y tan yn nhy fy nain, ymysg rhy- feddodau eraill, yr oedd yno afal mewn potel. Llanwai holl gorph y botel, a methwn yn Ian it dyfalu sut erioed yr ocdd neb wedi llwyddo I'VV gael yno. Un diwrnod dringais i ben cadair er gweled a fuasai y gwaelod yn dod vmaith, nen a oedd yno ol asio yn rhywle ar v gwydr, ond ni welais y nail! na'r llall, ac arhosai yr afal yn gymaint dirgelwch ac erioed. Ond un diwrnod, pan yn yr ardd, gwelais botel wedi ei gosod ar frigyn pren afalau ac afal bach yn tyfu o'i mewn. Cefais esboniad yn y fan fe roddwyd yr afal yn y botel pan yn fychan, ac fe'i gadawyd i dyfu ynddi hyd nes iddo ddod yn fawr. Felly rhaid i ni cidal y bobl bach,—y bechgyn a'r genethod sydd yn heidio'n heolydd, i fewn i gylch dylanwad yr eglwys, a gadael iddynt dyfu yno." "Yrhaiabianwydynnhyyr Arglwydd a flodeuant yn nghynteddoedd ein Duw." -0- Mewn llys yn Llundain yn ddiweddar, cy- huddwyd tair dynes am feddwi. Un yn eneth ieuanc rgeg mlwydcl oed, ar ddwy arali yn wragedd-y naill yn 84 a'i- ]]all yn 86 mlwydd oed. Yn Ewrop y mae clau a'r hugain o benad- uriaid, a thri o arlywyddion. -0- Y dydd o'r blaen, fe ddaeth i'm Haw lyfryn swllt, sef" Hynodion yr Hybarch Robert Jones, Llanllytni," a darllenais ef drwodd cyn ei roddi o'r neilldu. Mae yn y llyfr gymorth diail i chwerthin, i wylo, ac i weddio Iechyd i'n l calon oedd ei ddarllen, mae ynddo ffraethebion diguro, ac ymysg ugeiniau o rai tebyg a gwell, dyma un Wrth gladdu hen ferch o dafarn-wraig, dywedai-I Dyma Mary Edwards druan yn ei bedd. Ni bu yn aelod crefyddol yn ei hoes, er iddi gael oes go hir. Wii i ddim pa'm na fuasai wedi bod, os nad oedd yn methu tori trwyddi am ei bod yn  f arii. Wti 1  cadw tafarn. Wniddimbethara)l?awsni hi at fyw, oblegid yn y dafarn y ganwyd ac y inagwyd hi. Os dylai tafarnwr fod yn aelod o gwbl, yr oedd gan Mary Edwards gystal hawl a neb. Yr unig ddnvg y gwn i am dano yn perthyn iddi oedd, ei bod yn gwerthu diodydd er mwyn bywoliaeth. Ni wnaeth hi yr un niwed i neb mewn dim arall erioed a wnaeth hi fawr ddrwg felly chwaith, oblegid yr oedd yn gofalu rhoi dig-on o ddwfr ynddo, fel na fuasai yn gwneud fawr uiwed i giw aderyn." -0- Er y flwyddyn 1866, pasiodd dros 80,000 o fechgyn a genethoa trwy gartrefi Dr. Barnardo -0- Can mJYlJecld i fis Meliefiii iiesaf, ycviiier- odd brwydr fawr Waterloo le, yn yr hon v penderfynwycltynged Ewrob, a darogan rhai mai tua yr un adeg yn y flwyddyn hon, y penderfynir ei thvngerl eto. Cavvn weld.

IGlan Alaw a Bethesda.

PWYLLGOR YR EISTEDDFOD.

iVIORIAI-I.