Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

?L y ?*? B._F '? ?' 6? '?…

Rhestrau Manwl, Canlyniadau a Chanllawiau
Dyfynnu
Rhannu

?L y ?*? B._ F '? ?' 6? '? s—? B v RHYFEL. Mewyddion gyda'r Pellebr. (HAVAS AGENCY.) Chwefror 19-20. LLU-NDAIN.-Cadarnheir gan y Morlys fod llong- tanforol Aimaenaidd wedi suddo yr ,ag-erlon,- Nor-,x-egaidd Be;ridge g'yda tor- pedo. COPENHAGEN.—Daeth yr agedong or- wegaidd Norkyn i gylTyrddiad a mwn mine) Ali-naenaidd ,-e i- llawynys Bornholme yn y mor rhwng" Norway a Sweden, a sudd- odd. Boddodd yr holl ddwylaw LLUNDAIN.—Dywed gwefreb o Naksk >t, Denmark, fod yr agedong" orweg aidd Bjarko wedi ei suddo gan mwn Almaenaidd tualian i'r porthladd hwn. Aehubwyd y dwylaw. GINEVA.-Dywed newyddion dderbyniwyd yma o Cracow fod y Rwsiaid wedi dechrcu tanbelenu Przernysl gyda cadofler trymion newydd. AM STERDAM.—Y mae hysbysiad o Berlin yn cadarnhau fod Zeppelin L3 wedi ei gull. g'er Haw cost Gorllewinol Jutiand Denmark yn ystod ystorm. Aehubwyd y dwyiaw. COPENHAGEN.—Y mae holl fyntai o Zepp- elines yn cylchwylio ar y North Sea. PARIS.—Dywed g'wifreb o Dieppe fod llong" tanforol Almaenaidd yn gynnar bore heddyw wedi niweidio gyda torpedo yi ag-erlon- fastiach Denoi-ah ac arweiniwyd hi i mewn i'r porthladd. Y mae y g-wasanaeth dyddiol gyda Newhaven ar draws y Cyfyng'for wedi ei roddi heibio ar hyn o bryd, oherwydd fod llongau tanforol yn y Cyfyng'for. Dywed yr adroddiad sNiydclogol.-Y,- ydym wedi gwrthguro pob ymosodiad i'r Dwyrain o Ypres ac i'r gogledd o Arras. Yn Arg'one yr ydym wedi myned ychydig" rhagom. Yn El Eparg'es yn nosran y Meuse dinystriwyd g'enym tai (block houses,) a chymerasom feddiant o'r adfeilion gan wrthg'uro tri ymosodiad. LLUNDAIN.— Y mae y teyrngenad Yspaen- aidd wedi hysbysu eiLlywodraeth fed Lloegr wedi rhoddi caniattad i Allforio "Nitrate of Soda" a "ferromanganese" ar yr amod nad yw Ysbaen yn ail allforio y pethsu wneir o honynt. PARIS.— Yn ng'hyfarfod y Dirprwywyr darfu i'r Prif Weinidog eto gyhoeddi fod y Uywodraeth Ffrengig- yn benderfynol o ddwyn y rhyfel yn mlaen hyd nes y byddai i'r Cydbleidwyr enill buddugoliaetb lwyr. Yr ydym, meddai, yn benderfynol o adferyd Belgium ac adenill ein talacthau, y rhai g-oliwyd, Alsace a Lorraine. Cafodd yraraeth gymeradwyaeth brwdfrydig'. Dywed adroddiad swyddog'ol diwedd- ara(-h,-Yn Alsace ar y 17eg cymerasom Granja Sud, a chymerasom un "mortar" (sieg-e gun), pump "quick firers", canoedd o ynau (rifles), miloedd o cartridg'es, swm o ffrwydbeieni a cyfarpar pellseinydd. LLUNDAIN.—O Wellington New Zealand cyhocddir y bydd i'r swm g-weddill beef a mutton gael ei gadw a'i anfon i Loegr. Chwefror 21. LLUNDAIN.-Y rnae llong- tanforol Almaen- aidd wedi suddo yr agerlong Brydcinig Devonshire ar ei thaith o'r Iwerddon. Ni •chaniattawyd ond pump munud i'r dwylaw i fyned i'r cychod. NEW YORK.—Dywed hysbysiad o Berlin fod yr agerlong Americanélicld Evelyn wedi suddo yn agos i ynys Borkum yn y North Sea ar ol taro mwn Almaenaidd. Achubwyd y Capten a 27 o'r dwylaw. (Yr oedd yr agerlong" uchod, o bosibl yn cludo trafnid anghyfreithlawn i'r A- maen.) o Belfast fod llong" tanforol Almaenaidd wedi suddo gio- long Brydeinig- yn mor yr Iwerddon, cafodd y dwylaw emser i fyned i mewn i'r cychod. (Posib! fod hyn yn cyfeirio at yr agerlong Devonshire gyfeirir atti uchod ) Neithiwr syrthiodd ffrwydbelen o awyr- long" i ardd yn agos i wersyllfa yn Colchester (Essex) ni wnaeth y ffrwydi iad ond ychydk, o rawed i'r adeilad uclcliallan. Y n agos I Brantham (,-iuffolk) disgynwycl ffrwdbelen o awyrtong' g-an achosi ychydig' niwed..N! anafwyd neb. MELBOURNE.—Y mae'r holl Newydduroh yn cy hi .eddiappei am g-ynorthwy i'r Beigiaid ac 'n gofyn i Australia am danysgrifiad u £ 75,000 yn fisol neu ci gyfwerth mewn .■iuniaeih. BEKXK.—Sacthwyd gan iilwyr perthynol nvu„crland ii Li I o ii, A I m a, e ii a id,,l oedo n ehcdi g uwchben Bonfil a dygwyd hi lawr. Eggf1 Oherwydd a^'mSnarsad ar y pcllebr rhwng yma a Buenos Aires, fiid ydym wedi derbyn newyddion o ffaes y frwydr ar on yr 2Sain cyfssal, ac aild ces wybod- aeth genysn pa hyd y bydd raid aros am daeiynt.

LA GUERRA.

YMWEI-IAD Y CONSUL PRYDEfNIG.

GAIMAN.

[No title]