Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

7 erthygl ar y dudalen hon

Cwmni Masnacholy Camwy.I

COMPAXIA MERCANTIL DEL CHUBUT.

-Irelew. Trelew.I

Gwyl y Gobelthlu.I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Gwyl y Gobelthlu. Prydnawn ddydd Mawrth diweddaf catodd aelodau Band of Hope y Tabernacl eu gwyl de flynyddol. Daeth tyrfa o blant ynghyd i fwynhau y danteithion afrifcd barotowyd ar eu cyfer gan wragedd a rhianod yr Eglwys. Yi) yr' hwyr cynhaliwyd cyfarfod amryw- iaethol 0 ganu, adrodd, dadieu etc., o dan arweiniad y Br. Llewelyn Williams. Tyst- iolaeth pawb oedd yn bresenol ydywddarfod i ni gael cyfarfod rhagorol yn mhob ystyr ac fod y tiafur yr oedd y plant wedi ei ddangos yn siarad yu uchel iavvn am ygwaith rhagorol y mae y gweinidog y Parch. R. R. Jones a'r brawd ieuanc: y Br. lorwerth Williams wedi ei wneud gyda Invy yn nghyfarfodydd y Band of Hope. Tra y pery y plant i fyned yii-i mlaen fel hyn ni raid i lli bryderu am ddyfodol y Gymraeg a chrefydd ar lanau'r Gamwy. Gwn yr hoffai llawer heblaw fy huuau pe cawsid cyfarfodydd tebyg i hwn yn amlach a diameu y ceir hwy ond i'r plant barhau yn ffyddlawn ac ymdrechgar yn ughyfarfodydd yr wythnos. Yn ystod y cyfarfod cafvvyd anerchiad gan y cadeirydd y Br. D. Coslet Thomas a da fyddai i'r plant gofio ei gynghorion gwerth- fawr. Wele y rhaglen :— Ton gan y plant. Ancrchiad gan y Cadeirydd. Adroddiad, Ann Ellen Jones Can, Elisa Maud Jones; Adroddiad, Rachel Jones; Can, Jennie Lewis; Adroddiad, Ellen Thomas; Can, Enid Jones; Adroddiad, Alfred Humphreys Adroddiad, Evan Roberts Can a Chydgan, Hannah Jones DadI, Dilys Pughe a Jennie Lewis Adroddiad, Eluned Williams Can, Megan Pughe Can, Rachel Jones Adroddiad, Jennie Lewis Ton gan y Plant; Adiodd- iad Edy Jones Chwedl y tri mab, Gwylfab Williams Thomas Williams, Gilbert Humphreys, Zenas Whitty Can, Hannah Jones Adroddiad, Sarah Jones Can, Ann Ellen Jones Adroddiad, Handel Williams Can, Elisa Maud Jones Adroddiad, Buddug Williams Can, Dilys Ann Jones Ton gan y Plant.— J.

Qwerthfawroglad.

Subscriptions raised in Colon=…

Porth Madryn.