Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

2 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

GAIMAN. Ymweliad y Qweinidog Amaethyddiaeth. Penderfyniadau y Pwyllgor Croesaw. 1'. Darparu i dderbyn y Gweinidog 3-11 Gai- man o naw i ddeg y borcu. 2. Darparu Gwig-wyl ger y Noddfa, i bawb o'r gwyddfodolion, fel y cafto'r Gwein- idog gyfle i ymddiddan a phawb yn ol ¡I ei ddymuniad. 3. Ceisio sicrhau gwasanaeth rhad pob modur yu y sefydliad. 4. Trefnu i gychwyn am enau y Gamlas oddeutu un o'r gloch (p.m.) 5. Rhoddi coelcerth ar fryniau .'r Gaiman y nos flaenorol oddeutu naw o'r gloch, i fod yn arwydd fod y Gweinidog wedi cyraedd, ac y bydd yma dranoeth. SWYDDFA RHESTRU VR YSQRIFENYDO TRWVpDEDIG. RAMON F. SORIA, TRELEW (CIIUBUT., Y Cwmni Dyfrhaol Undebol. CANGEN C. Rydded hysbys i'r rhai y perthyn iddynt, yr attelir dwfr y Gam!as ar y iaf o EBRILL, 1915. Trwy Orchymyn Hyrwyddol. Gaiman, Mawrth 2, 1915. COMPA'NIA UNIDA DE IRRIGACION DEL CHUBUT. RAM AX* C. Se hace saber a los que pertenece que se cierre las compuertas del Canal el primer dia de ABRIL proximo venidero. Por Orden del Directorio. Gaiman, Marzo 2 de 1915. Gran Cafe-Bar Universal Dymunaf hysbysu y cyhocdd, fy mod wedi agor y fasnach uchod, (gyferbyn a Gwesdy Luis). Ystafell cang at chwareu- on-billiards, etc. Bydd Te, Llaeth, a Bara Yrncnyn ar y bwrdd unrhyw awr o'r dydd, wedi eu darparu mewn ystafell neillduedig-, am 30 sents, Coffi" Alpino" erbyn y g-auaf, y tro cyntaf iddo gael ei ddarparu i'r cyhoedd yn y dyffryn hwn profwch ef, er cael argyhoeddiad o'i ansawdd. Hefyd, bydd genyf yn fuan Oer-gigocddt sandwichcs, a Ilawer o fathau. eraill. Gwasanaethir gyda phob parodrwydd. ANTONIO DE ANGELIS. TKELEW, CHUBUT. Cwmni Dyfrhaol Undebol y Camwy. Cangen B. Gelwir Aelodau y Gaugen uchod i'r CWRDD BLYNYDDOL CYFFREDINOL, gyuhelir yn Neuadd Gofta, Trelew, dydd SADWRN, y 27ain cyfisol, am p.m. Materion dan ystyriaeth 1. Cymeradwyo Adroddiad a Mantolen yr Hyrwyddai. 2. Dewis aelodau newyddion ar yr Hyr- wyddai yn lie y Bonwyr Llewelyn Williams a David E. Davies. 3. Penodi y Dreth Ddwr am y tymor a basiodd. 4. Penderfynu y gwaith anghenrheidiol i'w wneud ar y Gangen am y tymor dyfodol. 5. Penderfynu tal yr Hyrwyddai am eu gwasanaeth. 6. Enwi dau aelod i sefyll ar Hyrwyddai y Cwmni Undcbol. 7. Cymeryd i ystyriaeth mater dyled y Gangen i'r Cwmni Undebol. YR YSGRIFENVDDIAETH. Trelew, Mawrth 13, 1915. ;OMPAK'IA UNIDA DE IRRIGACION DEL CHUBUT. Ramal B. Se convoca a los Senores Accionistas del Ramal B. a la Asamblea General que tendra lugar en Trclew en el local Sociedad San David el dia Sabado 27 del corriente a la I p.m* Asuntos a tratar. i. Aprobar el informe y balance del ano. 2. Elegir dos miembros para integrar el Directorio en reemplazo de los Senores Leonardo Williams y David E. Davies cuyo inandato ha termitiado. 3. Resolver sobre los trabajos quo sean necesarios hacerten el Ramal para la proxima estacion. 4- Fijar la tarifa del agua por la estacion proximo pasada. 5. Determinar la remuneration del Direc- torio por sus servicios. 6. Nombrar dos miembros pora formar parte del Directorio de la Cia. Unida y tornar en consideration el asunto de la deuda del Ramalá la Cia. Unida. Treiew, Marzo 13 de 1915. El SECREXARIO,

LA GUERRA. I