Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

2 erthygl ar y dudalen hon

AT EIN GOHEBWYR. I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

AT EIN GOHEBWYR. I Ganfod y Groglith dydd Gvvener nesaf, I bydd y DRAFOD allan nos Iau, a dymunir am bob gohebiaeth i law mor gynnar ar yr wythnos ag sydd modd. AT EIN DARLLENWYR. I Bwriedir cyhoeddi llyfr yn cynwys hanes y Wladfa yn grefyddol, addysgol, fasnachol, amaethyddol, &c. Teimlir yn dra-diolehgar am unvhyw gyn- orthwy all ein darllenvvyr ei roddi trwy anfoti yrna ffeithiau adeiladol a dyddorol. Ymdrechir cymeryd golwg eang a theg ar hanes y Wladfa, ac i'r perwyl hwnw gwneir defnydd o'r llyfrau ar hanes y Wladfa, ac o draethodau a lIythyraIJ, ysgrifau mewn new- ydduron, ac ysgrifau o ffynonellau eraiil y gellir cael gafael arnynt, agwnawn ddefnydd hefyd o ffrwyth ein sylwadaeth yn ystod y tair blynedd diweddaf. Bydd unrhyw gynorthwy, a hyny yn ddi- cedi yn hynod dderbyniol.- GOL.

V RHYFEL.40 ? x ih?nx r?miL?.…