Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

farmacia y Drogueria MODERNft. DE Ramon Molina. QUIMICO FARMACEUTICO Hntilizis Cllnicos-Drogcis Paras. .—— 4 Especialidcidcs Farmciceuticas PERFUMERIHS PIIiHS. Las recetas son despachadas con cl, mayor csmero y enipleando drogas puras de las principales fabricas. TRELEW. Chubut. A una cuadra de la Plaza, assies Coep. CHICA. DAUER SYLWI iel; FFERYLLFA y? 02 y DULL y. newydd ei agor gau y Ffervllydd trwyddedig Br. RAMON MOLINA (yn hen ystordy y Bwyr. Martinez Hernmnos, Trelcw). DADANSODDWR BSEDDYGIN2AETHOL Gwertbir pob math o MEDDYGINIAETfSAU, a gwarentir fod yr oil yn BUR. ffci'yd gwerihir amrywiaetfi o BERAROGLEli (Perfumes) o'i, DOSBARTU GOREU. Rhoddir sylw manwf i archeb meddyg, a sicrhelr y defnyddir cyffisrisu gorau a phuraf PASSAGES B. A, I to ENGLAND. NELSON LINES, $ 214.80 min. HOLLAND LLOYD, —  -.—. ..„  .? Berths secured in advance. APPLY M. CHARLTON, Gaiman. Athrofa Cerddoriaeth. I Mae. y Br. Luis Zuhiilaga9 I Cerddor Gwobrwvedig yn Mhrif ¡ Atlirofa Gerddorol l\la'drid (Y sbacn Ii yn dymuno ?wncyd yn hysbys i'r  cyhoedd, ei fod yn ymgymeryd a dysgu Elfenau Cerddoriaeth, a Chwarou Offer Cerdd (yn itrbenig Y 'I Crwth). Bydd yr Ysgol yn declircu ar y 15fed cyllsoL Telerau csmwyth. (" (0 I Cyfoiriad YSTORDY PALAMEXGHI, l.¡ .1.1.1). ,¡,t; TRELEW.. Rhybucicg. Dymunaf hysbysu y cvhoedd, y byddaf yn cau a gwifr fy Nhyddyn Rhif 125 S. yr zofed o'r mis hwn (Mawrth); felly ar ol y dyddiad hwmv bydd Ffordd Glan yr Afou ynghau. RACHEL JONES, Maes Comet, Mawrth 6, 1915. -Carlos Camusso,- Oslntydcij CiaSiiian, Tynnir dannedd yn ddiboen. Setiau cyflawn o Ddanedd Gosod. Trwsir a lleowlr dannedd ag aur a plilatinym. Tefir sylw i afiechydon y genau. Ytnweiir a RAWSON bob dydd Lkm, Olercher a Gwener. PEDRO I. MARTINEZ, TWRNAI. Swyddfeydd yn RAWSON a THRELEW Rl r 0 Telefon, Rhif to ac JticLtCiion Gwiaool, iviasnacno!, Irosscidoi, Tirol, &c. 1'" 1 Cyfreifchwyr i ymgyng-hori a hwynt yn ) ..¡ \LLU.,Y,i ) Jb11bdOjl "J.\tJ1.l )¡ Brif ddinas a La Plata-—Bwyr. Adolff Ribarola, Fernado Villa. i\.f:¡ ''1'1 ,Jdf "L PL. Ma tenon Tirol—Swyddfa La A alagUUla Arolyg'vdd—Br. Camilo Richiardi. .J.. .) t:w' J.. ctL. vlJ.l U. Y mae g'an Br. MARTINEZ, nifer fawr o achosion pwysig- o fiaen y Juzg-ado Letrado yn awr, yr hyn a ddengys fod yr ymddiriedaeth ynddo yn fawr ac fod ei gwsmeriaid vn llioscg-, wedi 12 mlynedd o lafur cyson, egniol a gonest. Y mae ei enw yn ddig'on adnabyddus g'an ei fod yn byw yn y diriogaeth er's 30 mlynedd. Cwmni Dyfrhaol Undebol y I Camwy. Cangen B. Gehvi r Aelodau y Gangen uchod i'r CWRDD BLYNYDDOL CYFFREDINOL, gynhelir yn Neuadd Goffa, Trelew, dydd SADWRN, y 27am cyflsol, am i p.m. Materion dan ystyriaeth I. Cymeradwyo Adroddiad a Mantolen yr Hyrwyddai. 2. Dewis aelodau newyddion ar yr Hyr- wyddai yn lie y Bonwyr Llewelyn Williams a David E. Da vies. 3. Penodi y Drcth Ddwr am y tynior a basiodd. 4. Penderfynu y gwaithangfaenrheidioliNv wneud ar y Gangen am y tymor dyfodol. 5. Penderfynu tal yr Hyrwyddai am eu gwasanaeth. 6. Enwi dau aelod i sefyll ar Hyrwyddai v Cwmni Undebol. 7. Cymeryd i ystyriaeth mater dyled y YR YSGRIFENYDBIAETB, Trelew, Mawrth 13, 1915. JOMPASilA UNIDA DE IRRIGATION DEL CHUBUT. 13. Se convoea a los Senores Aceionistas del Ramal B. a !a Asamb!ea General que tendra lugar en Trelew en el local Soeiedad San David el dia Sabado 27 del corriente a la I Asuntos a tratar. 1. Aprobar el informe y balance de! ano. 2. Elegir dos micm bros para integrar el Directorio en reemplazo de los Senores Leonardo Williams y David E. Davies cnyo mandato ha terminado. 3. Resolver sobre los trabajos que sean necesarios hacer en el Ramal para la proxima estacion. 4- Fijar la tarifa del agua porIa estacion proximo pasada. 5. Determinar la remuneracion del Direc- torio nor sus servicios. 6. Nornbrar dos miembros pora fonnar parte del Directorio de la Cia. Unida y tamar en consideracion el asunto de la deuda del Ramal a la Cia. Unida. Trelew, Marzo 13 de 1915. £1 SECRETARIO, ¡ Carpinteria de obra Blanea Y I Taller de uebles. de — JULIO GUROYPCHj — I Unico taller do escaleras de lujo para casas de alto. Especiaiidad en todos trabajos pertenecientes al ramo. So hacen muebles a plazo. SIN CO-AIPETE NCIA. Frentc la casa del Sefior Emilio Cerrutti, Trelcw. COOPBRATlVA CHICA. Y BRODYR MARTINEZ, TRELEW YSTOR 0 WAHANOL NWYDDAU..» CYNRYCiHOl WYR V Masnachdy a vertha rataf 000 yn y Diriogaeth. o 0 0 PRYNIR GWENITH A HAD ALFALFA, STOC HELAETH 0 EUROPE MEGIS CADACHAU SIDAN, ESGIDIAU, PLANCEDI, AC AMRYW NWY- DDAU ERAILL AM BRISIAU HYNOD 0 ISEL. IWATERIOIV CYPREITHIOL. CYNRYCHIOLWYR Y DRS. ADOLFO LABOUGLE (IEU.), AC EDUARDO LABOUGLE, CYFREITHWYR. RIVADAVIA 620; BUENOS AIRES— LA PLATA CALLE 13 NQ. 814.