Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Cwmni Dndebo5 Dyfrahol y Camwy Cangen C. Ni chaniateir i neb i ddefnyddio y dwfr heb gyfalaf na dyfrhau dros ben eu cyfalaf —heb ddyfod i ddealldwriaeth a'r cwmni- yn niffyg- hyny byddant yn agored i ddeu- gain noler yr hect. o ddirwy yn unora'r rheolau. Y PWYLLGOR. CiaVUNIDA de IRRIGACION DEL CHUBUT. C. Se previene a los reg antes del Ramal C. que queda prohibido hacer uso de agua para riego, sin poseer capital necesario 6 sin previo arreglo con la Comision Direc- tiva del Ramal, en caso cpntrario se les aplicara una multa de $ 40,00 por Hect. de acuerdo con el Art. 25, Capitulo II del Reglamento General de Ramales. LA COMISION. CWMNI DYFRHAOL UNDEBOl. Cangen B. Gwaherddir yn bendant defnyddio dwr o'r Gamlas, ond trwy gyfranau. Gellir rhentu cyfranau trwy yr Arolyg- ydd y Br. Llewelyn Williams yn ol $ 8,00 y gyfran am y tymor. Bydd cyfran yn rhoddi hawl dwr i ddwy hectarea. Trelew, Gorphenaf 16, 1918. Y PWYLLGOR. COMPANIA UNIDA DE IRRIGACION. Ratnal B. Se prohibe absolutamente usar agua del Canal sin tener acciones. El Inspector Leonardo Williams estd au- torizado de alquilar acciones a razon de $ 8,00 por accion, por la estacion. Una accion da derecho para regar dos hectareas. Trelew, 16 de Julio, 1918. LA COMISION. FFERYLLFA HERMAN MANFRED (DYFFRYN UCHAF). -0- Dymunaf hysbysu'r Cyhoedd fy mod wedi ail gymeryd gofal y Fferyllfa yn Nhre Dol- avon, ac fy mod yn barod i wasanaethu fy nghwsmeriaid fel arfer; y nwyddau o'r fath buraf ac am bris rhesymol. HERMAN MANFRED. Astudfa Gyfreithiol y Doctor ENRIQUE L. HliERGO, OYFR ESTH IWR. Materion gwladol, masnacho], troseddol a gweinyddol. Derbynia"poderes" yn ei enw ei liuti, TRELEW — CHUBUT YSQOLy NOS.—Ar gyfer Gwas- anaethyddion tai masnach a Chyfrifwyr. Moreno 343, JUAN R. STUMBO, j Trelew. Cyfrifydd. T! Anglo South American Bank LtTd PRIF SWYDDFA YN LLUNDAIN, OLD BROAD STREET, E.C. Arian Ceoedlaethol CYFALAF AWDURDODEDIG £ 5,000,000 $57,250,000.00 TANYSGRIFIEDIG 4,500,000 51,525,000.00 TALEDIG 2,250,000 25762,500.00 OL-SAWD 1,500,000 17,175,000.00 o CANGHENAU s 0 Yn Ewrop.—Paris, Madrid, Barcelona a Bilboa. Yn yr Unol Dalaethau.—Efrog- Newydd. Argentina.—Buenos Aires, Bahia Blanca, Rosario de Santa Fe, Mendoza, San Rafael, Rio Gallegos, Deseado, Comodoro Rivadavia a San Julian. Chile.-Valparaiso, Santiago, Antofagasta, Iquique, Concepcion, Chilian, Coquimbo, La Serana, Talcahuano a Punta Arenas. Uruguay.—Montevideo. o TA Y BANK:- -o Ar soddiadau mewn cyfrif cylchredol heb rybudd 1% y flwyddyn. am dri mis. 2% chwe' mi,; ddeuddeg mis S°U Ar gynilion hyd $10,000.00, wedi 60 o ddyddiau, telir 4°/a y flwyddyn, yu cael ei gyf- rif bob tri m is. Rhoddir talebau ar Ewrop, yr Unol Dalaethau a phrif ddinasoedd De America. Rhydd hefyd goel-lythyrau, a gwna bob gwaith arall perthynol i Ariatidy. Cynrychiolwyr yn Rawson, Gaiman, Dolavon, Esquel a Phorth Madryn. Swyddfa yn Trelew: A. THOM MORRIS, Arolygydd. TREVOR JONES -t\RTICULOS e_- (iNRF\LS v COMISIONES y CONSIGNACIONES TRELEW (CHUBUT) COOPERATSVA CHICA. Y BRODYR MARTINEZ, TRELEW Y ?????VJ? MARTINEZ, TRELlE\V YSTOR 0 WAHANOL NWYDDAU. -f + CYMRVCHIOLWVR Y Masnachdy a wortha relief ø a o yn y DirlogaetH* (f.) (i) ø PRYNIR GWENITH A HAD ALFALFA, STOC HELAETH 0 EUROPE MEGIS CADACHAU SIDAN, ESGIDIAU, PLAN C ED i, AC AMRYW NWY- DDAU ERAILL AM BRISIAU HYNOD 0 ISEL. MATERION GYFREITHIOL, CYNRYCHIOLWYR Y DRS. ADOLFO LABOUGLE (Izu.), AC EDUARDO LABOUGLE, CYFREITHWYR. RIVADAVIA 620; BUENOS AIRES LA PLATA CALLE 13 Net. 814. Carpinteria de ofcra Blanca Y Taller de Muebles. de = JULIO GUROVICH, = Unico taller de escaleras de lujo para casas de alto. Especialidad ea todos trabajospertenecientes al ramo. SIN COMPETENCIA. Frente al Negocio del Senor LudQvico, Mocliio, Trelew.