Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

7 erthygl ar y dudalen hon

Yr Ysgol, Ganoiraddol.I

Rhestrau Manwl, Canlyniadau a Chanllawiau
Dyfynnu
Rhannu

Yr Ysgol, Ganoiraddol. I Isod wele restr o enwau y goreuon yn y gwahanol ddosbarthiadau, yn yr arholiadau gynhaliwyd ar ddiwedd y tymhor o'r blaen DOSBARTH 1. Dictation: i, Wi-n. D. Williams; 2, Rachel Morgan; 3, Eliz. Ellen Roberts; 4, Neta Lewis. English Grainptiar:-r, Rachel Morgan; 2, Richard Berwyn; 3, Gwen Thomas a Rheola C. Jones 4, Eliz. Ellen Roberts. TraHslation I, Richard Berwyn 2, Eliz. E. Roberts; 3, Rachel Morgan, Gwen Thomas a Wm. D. Williams. Arithmetic :-i, Richard Berwyn; 2, Eliz. E. Roberts 3, Win. D. Williams 4, Idris Puw. .Literalure:-i, Wm. D. Williams; 2, Rachel Morgan; 3, Gwen Thomas; 4, Eliz. E. Roberts. Geometry:-i, Richard Berwyn; 2, Idris Puw; 3, Wm. D. Williams; 4, Rheola C. Jones. Elementary Scie),tce:-i, Wm. D. Williams a Rachel Morgan 2, Gwen Thomas; 3, Neta Lewis 4, Eliz. E. Roberts. DOSBARTH II. Dictation i, Harri Lewis; 2, Aimed Evails; 3, Gwilym R, Iwan 4, Emily Puw. English Gi-anima-i-i, Emily Puw 2, Harri Lewis 3, Gwilym R. Iwan 4, Liza Jones ac Elvira Roberts. Translation :-1, Aimed Evans; 2, Emily Puw a Gwilym R. Iwan 3, Rhys ap Ifan, Literature:- I, Aimed Evans 2, Gwilym R, Iwan; 3, Emily Puw 4, Elvira Roberts. Aritltmetic: i, Emily Puw; 2, Daniel Coombes 3, Gwilym R. Iwan 4, Lemuel Davies. Geoinetry:-i, Domingo Naso a Gwilym R. Iwan 2, Rhys ap Ifan; 3, Daniel Coombes; 4, Emily Puw. « Elementary Surveying! (Bechgyn) :-i, Rhys ap Ifan 2, Gwilym R. Iwan 3, Domingo Naso 4, Daniel Coombes. Geogra,phy:-i, Gwilym R. Iwan 2, Rhys gp Ifan; 3, Harri Lewis a Lemuel Davies. Elementary Sci.'eiice i, Emily Puw a Gwilym R. Iwan; 2, Rhys ap Ifan 3, Elvira Roberts. Book-keepiiig:-i, Emily Puw; 2, Emily Macdonald; 3, Domingo Naso a Gwilym R. Iwan 4, Rhys ap Ifan. Botany:-i, Emily Puw; 2, Gwilym R. Iwan 3, Lisa Jones 4, Elvira Roberts. DOSBARTH III. Dictation :-1, Gweirydd Hopkins 2, Maude LI. Jones 3, Edith Lewis 4, Enyr Jones. English Grammar:- I, Edith Lewis; 2, Gweirydd Hopkins; 3, Enyr Jones; 4, Maud Lloyd Jones. Translation i, Gweirydd Hopkins 2, Maud Lloyd Jones; 3, Edith Lewis, Abram Davies ac Enyr Jones. Literature :-1, Edith Lewis 2, Maud Lloyd Jones; 3, Enyr Jones; 4, Gweirydd Hopkins. Arithmetic :-i, Edith Lewis 2, Enyr Jones. Geon,teti-y.-i, Edith Lewis; 2, Gweirydd Hopkins. GeograPhy: I, Enyr Jones; 2, Alejandro Conessa. Elementary Science :-i,, Enyr Jones 2, Edith Lewis 3, Gweirydd Hopkins ac Alejandro Conessa. Botany: i, Enyr Jones; 2, Gweirydd Hopkins; 3, Edith Lewis. Book-keeping:—1, Maud Ll. Jones a Gweirydd Hopkins 2, Edith Lewis 3, Enyr Jones 4, Emlyn Pritchard. Elementary Surveying (Bechgyn) i, Gweir- ydd Hopkins; 2, Enyr Jones; 3, Emlyn Pritchard ac Alejandro Conessa. DOSBARTH IV. Dictation:—1} Lydia Roberts; 2, Llew ap Iwan 3, Gweirydd Rees. English Grammar1, Llew ap Iwan; 2, Lydia Roberts 3, John Sidney Jones. Translation :-1, Llew ap Iwan; 2, Lydia Roberts; 3, Gweirydd Rees. Literature:—1, Lydia Roberts; 2, Dyfed Rowlands 3, Nest R. Edwards. Arithmetic:—1, Lydia Roberts a Llew ap Iwan 2, John Sidney Jones. G'?o???.'—i, J. Sidney Jones; ?, Evan John Davies 3, Dyfed Rowlands. Geography i, Dyfed Rowlands a Gweirydd Rees 2, J. Sidney Jones. Elementary Science :—1, Lydia Roberts 2, J. Sidney Jones; 3, Dyfed Rowlands. Botany:-i, J. Sidney Jones; 2, Dyfed Rowlands; 3, Nest Edwards a Lydia Roberts. Book-keepiiig.-i, J. Sidney Jones 2, Lydia Roberts; 3, Gweirydd Rees. Surveying (Bechgyn) :-i, Evan John Davies a J. Sidney Jones; 2, Gweirydd Rees. ———— 111 A I II ■■■■

Casgliad Rhanbarth Treorci…

Casgliad Eglvvys Glan Alaw.…

.Briwsion olr " Nacion."

Advertising

IAT EIN GOHEBWYR.

ICasgliad Eglwys Bethesda.