Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

I™1 G- Mm C- I   mm us DERBYNIA y CWMNI HADAU ALFALFA neu un- rhyw gynnyrch arall ar gonsign= ment, a gwerthir ef yn BUENOS AIRES dan ei fare priodol ei hun. Am y gwaith cwyd yr C.M.C. lai o gomisiwn na neb arall, ni chodir Hog ar y blaendal, ac ni chodir ychwaith am ystorio y cynnyrch yn Ystorfeydd y Cwmni i aros Hong. Y mae yn ddeaHedig fod yn welt gan y Cwmni i'r ffermwyr lanhau eu hadau eu hunain ond iddynt fod i fyny a'r safon. YR AROlYGIAETH; Trelew, Gorph. 31, 1918.  C.M.C. Derbynir archebion am gyhoeddiadau y flwydd- yn nesaf hyd dydd Liun, Medi 30ain. Oni erchir yn wahanol, cymerir yn ganiataol fod y cyhoedd- iadau dderbynir yn bre- senol i'w parhau am y flwyddyn ddyfodol. %Rr DALIER SYLW.-NI ellir derbyn unrhyw archeb wed! y dyddiad uchod hyd mis Ebrill nes- af, oherwydd anghyfleusderau y tlythyrgod. Yr AHOl YGIAETH. MEL. A Pryna'r C. M. C. fel inewn tyniau mawr, megis tyniau nafta, am bris da. Gofaler amel drlnyn brlodol. Trelew, Mehefin 24, 1918. YR AROLYGIAETH. YN EISIEU. Dyn hollol abl i weithredu fel Arolygydd Estancia Cwmni Masnachol y Camwy yn Tecka. Anfoner ceisiadau yn rhoddi cymhwys- derau, cyfeiriadau, a'r cyflog ofynir i Arol- ygydd yr C.M.C., Trelew, cyn Medi 3oain.

EISTEDDFOD Y WLADFA, 1918.

Gleanings.-I

IAJVIRYWIOIV.

ILlongau.