Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

6 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

 !?M ? ————r 0. ME ?."? mgg~ DERBYNIA y CWMNI HADAU ALFALFA neuun= j rhyw gynnyrch arall ar gonsign= ment, a gwerthir ef yn BUENOS AIRES dan ei fare priodol ei hun. Am y gwaith cwyd yr C.M.C. lai o gomisiwn na neb arall, ni chodir Hog ar y blaendal, ac ni chodir ychwaith am ystorio y cynnyrch yn Ystorfeydd y Cwmni i aros Hong. Y mae yn ddealledig fod yn well gan y Cwmni i'rffermwyr lanhau eu hadau eu hunain ond iddynt fod i fyny a'r safon. YR AROLYGIAETH. Trelew, Gorph. 31, 1918. ■ t ?.??.L?. Derbynir archehidn am gyhoeddiadau y flwydd- yn nesaf hyd dydd Llun, Rfledi 30ain. Oni erchir yn wahanol, cymerir yn ganiataol fod y cyhoedd- iadau dderbynir yn bre- senol §'w parhau am y flwyddyn ddyfodol. OW DALIER SYLW.—Ni ellir derbyn unrhyw archeb wed! y dyddiad uchod hyd mis Ebrill nes- af, oherwydd asighyfieusderau y Liythyrgod. Yr AliOLYGBAETH. MGL. Jt. iL. JL——?- J&??. < Pryna'r C. N. C. fel mewn tyntau mawr, megis tyniau nafta, am foris da. Gofaler am el drtti yn brlodol. Trelew, Mehefin 24, 1918. YRAROLYGIAETH. YN EISIEU. Dyn hollol abl i weithredu fel Arolygydd Estancia Cwmni Masnachol y Camwy yn J Tecka. Anfoner ceisiadau yn rhoddi cymhwys- derau, cyfeiriadau, a'r cyflog ofynir i Arol- ygydd yr C.M.C., Trelew, cyn Medi 3oain. J ,4"L C. M. C. YR WYL ITALAIDD. Dydd Gwener yr 20fed cyfisol, bydd Ystordai y Cwmni ynghau yn unol a threfniant yr Hyrwyddai. YR AROLYGIAETH. Trelew, Medi 12, 1918.

EISTEDDFOD Y WLADFA, 1918.I

PWYLLGOR UNDEB YR EGLWYSI.

PRIODI. I

I Lloffion.

Cronfa Goffadwnaethof Arglwydd…