Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

I GAIMAN. I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

I GAIMAN. I I CAMWY FYDD. I Nos Wener, Gorphenaf 6ed a'r 26ain, caf- wyd anerchiad fhagbrol gan y Parch. Esau Evans ar y testyn t, Gwerth Dyn i Gymdeith- Aeth trwy faes helaeth llawn o amryw- iaeth cyfoethog. Yn gyntaf daeth ag eng- reifftiau o ddyn fel creadur afradus, fe ddis- trywia dyn goedwigoedd mawrion, maluria gymalau pwysig mewn peirianau o herwydd diotalvvch, a theifl longau bach a mawr o'r neulldu ar ol eu defnyddio am ychydig droion. Ond gwel y celfyddwr medrus fod modd eu cywiro a'u cymhwyso i fod eilwaith o wasanaeth i gymdeithas. Ond gwelir ami i ddyn wedi ei luchio gan ei chwantau a'i nwydau taiillyd i gyrrau isaf rnoesoldeb, ond ni wel neb ond Duw werth ynddo mwyach i'w godi a'i gywiro o laid y byd. Geilw Cymdeithas yn uchel a chlir am ddynion galluog a medrus, rhailn meddu addysg a gwybodaeth, deall a cymeriad, dytna"r math b ddynibn sydd angen ar gymdeithas i godi ei chaerau, i ddyrchafu ei gobeithion, ac i'w harwairt tua talaeth perffeithrwydd. Dynion di-addysg ac anwybodus ywlr rhai sydd wedi arwain cymdeithas ar gyfeiliorn. Ni eill dyn fod o neriior werth i gymdeithas oni byddo yn berchen addysg, ac wedi meithrin y galluoedd canfyddol. Dynion annysgedig yw stumbling blocs yr oes, cyn- lluniant bob atalfa ar lwybrau dadblygwyr. Hwynt sydd iawn. A'r neb a faidd eu gwrthwynebti gaiff ddioddef gwawd ac erled- igaeth. Ond ni chymfer y pioneers nembr sylw o honynt, ant drwy bob atalfa, dringant yr anhawsderau, ac ymwthiant drwy bob rhwystrau er cyrhaedd eu gobeithion i wella'r ddynoliaeth, Dros dir a mor mae eu Ilwybrau yn ddi-atal. Archwilir cyfandir- oedd, pegynau'r ddaear, ac ardaloedd rham- antus tan-y-mor, treiddir -i ddirgelion yr atom, yr ether, a'r meddwl, llyfelir mynydd- yddoedd a gwneir lleoedd anhygyrch yn dramwyol, a thrwy, gywreinwyr a medrus- rwydd dyn dadblygir fferylliaeth, gvveHif y ddaear a dyrchefir dynoliaeth. Dyma un o'r engreifftiau roddodd y Br. anerchydd yn dangos gwerth dyn i gym- deithas. Gwerth haiarn yw $ 20 noler aur y dunell. Cymhwyswch ef i wneud pedol ceffyl, bydd yn werth $ 90 noler. Gweithiwch ef eto i wneud llafnau cyHill, a bydd werth $ 200.00 noler. Drachefn coethwch ef i fod yn spring oriawr a bydd yn werth mil o ddbleri aur y dunell. Gwerth yr haiarn o hyd yw $ 20 noler aur, ond y mae'r nerth ymenyddol (Brain Power) yn werth $900 ag 80 noler. Oni ddengys y flaith hon yn unig, pe heb yr un arall, mae'r dyn o feddwl diwylliedig ywlr mwyaf defnyddiol a gwasanaethgar i gymdeithas. Hefyd dywedodd mai Pererin yw dyn yn teithio tua dinas ardderchog, a delfrydau ac uchelgeisiadau yw ysgbgwyr pennaf ei fywyd. Dyhead am ddringo Himalaya gwybodaeth sydd ar bob dyn fo wedi sylweddbli ei bosibilrwydd, athemtir ef gan ei ddychymyg i ymgymeryd a thaith bell taith sy'u Ilawn 0 rwystrau a siglenydd per- yglvs, bydd filii o ellylion yn ceisio ei faglu a llawer cawr anobaith yn gwgu arno, a chant o rianod pleser yn ceisio ei ddenu, ond os bydd ganddo benderfyniad yn ei galon a hyder yn ei obeithion fe fflachia i'r golwg yn y man yn arwr wedi ennill yr holl fuddugol- iaethau, cyrhaeddodd ei binacl, Think out your work, work out your thoughts." MEDDYLYDD.

Nodion.I

Cymdeithas Genhadol y Camwy.

Mr. Llewelyn Williams, A.S.,…