Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Liverpool & London & Globe Ltda. Etablecida en 1836. Compania Inglesia de Seguros contra Incendios. Sucursal en la Republica Argentina CALLE,RECQNQUIST A 46 (Piso Baj) B.A. o FQNDPS ACUMULADOS (m Asd P) 6 73.900,000 oro (o $ 165,500,000 ell.) SINIESTROS PAGADOS por la Compania en 81 aúos $988,837,961 c/1. -0- Representante en el CHUBUT A. LLOYD JONES, Drofa Dulog." Pedro y N. Martinez, TWRNEIOD. RELEW Swyddfeydd yn RAWSON a THRELEW Telefon, Rhif 10 ac 83. Materion Gwladol, Masnachol, Troseddol, Tirol, &c. Cyfreithwyr i ymgynghori a hwynt yn y Brif ddinas a La Plata—Bwyr. Domingo Guglialmelli, Fernado Villa. Materion Tirol-Swyddfa La Patagonia" Arolyt-, ydd-Br. Luis E. Zeitvogdt, a Peirianydd Noberto B. Cabas. Y mae gan Br. MARTINEZ, nifer fawr o achosion pwysig 0 flaen y Juzgado Letrado yn awr, yr hyn a ddeng-ys' fod yr ymddir- iedaeth ynddo yn fawr ac fod ei gwsmeriaid yn lluosog, wedi 16 mlynedd o lafur "cysson egniol a gonest. Y mae ei enw yn ddigon adnabyddus gan ei fod yn byw yn y dir- iogaeth er's 33 mlynedd. LUIS SGAftMiQ TRE L E W, LLAW-GELFYDD. Ymgymera a gosod i fyny melinau gwynt, &c., ac adgyweirio peiriannau o bob math. Arbenigrwydd mewn trefnu haddon-dai. Simon Kaminsky OWMNI. Olynayp flPOIiFO KfllSCHfllK Ddymunant hysbysu eucwsmeriaid a'r cy- hoedd yn gyffredinol eu bod newydd dder- byn amrywiaeth raawr o nwyddau ym mhob canghen o fasnach, y rai werthir am y PRISIAU ISELAF BOS1BL, ac i foddlonrwydd pawb ymwel- ant a'r Masnachdy. —- ggP Dymunwn alw sylw neillduol at ein cyf- lenwad o felusion am brisiau gostyngol. HEOL, gostyiigoj. 25 de Mayo y Avenida Foiitana, I TRBLE. RICARDO BERG AO A, Surgeon Dentist. Wedi graddio gyda diploma o Brif Ysgol Gwyddor Feddygol Buenos Aires. Mae y Dentist U £ |hod yn spps yp phjy y Br. OWEN JONES, Trelew. Astudfa Gyrfeithiot DR. ORESTES FRANSONI, CYFREITHIWR, ARMANDO MEDANA, CYFRIFYDD TRWYDDEDIG. RAWSON-TRELEW (CHUBUT). DR. ROBERTO M. ORTIZ, CYFREITHIWR. CANGALLO 564—CAPITAL FEDERAL Yn y GAl MAN bob DYDD SADWRN 0 2 hyd 5. -=- h. j. "MISS WATTS i L (MERCH ;:JWE MRS. ) J 11337 CHACA?UCO 1337 BUEMOS AIRES. J Dymuna hysbysu trigolion Ch"uu J,,bbLit ssy, dd dd yn bwriadu talu yn)w-ee li:la-d d- a'?r r B Brriiff',(,I]' cclliiiias j ei bod yn cario yn mlaen y busnes fel ac g y'i cariwyd gan ei diweddar fam. J Lletty Cysaims a Teleraa Bhesyropl. ] air HYSBYSIAD Pan yn NHRELEW ymwelwch a STOR DILLLADAU NEWYDD BERRY a COHEN, sydd yn agos t'r Neuadd Cofia. Astudfa (iyfreithiol. SUf. OSMliDO delta GROGE. Ymgymera a materion cyfreithiol, masnachol, a throseddol. Oynrychiolaeth yn Buenos Aires. Cyfeiriad :—CALLE SARMIENT0 211, Trelew. ASTUDFA QYFREITHIOL. Utt. Raul Vilgre La Madrid, CYFREITHIWR, Mauro Prieto TVVRNP iVlaterion gwladol, masnachol, troseddol, a gweinyddol. RAWSON (Chubut).  Dylid tynu allan poderes yn enw Dr. Raul Vilgre La Madrid a Mauro Prieto. MARTIN CUT3LLO, —TWRNE,— Trosglwyddiad -cyfreithiol o hawliadau am Nodau a Trwyddedau. ,1r;Q6J..d$,W, CHUBUT. 't JEIIW: I1QLSTEIM AMRYVT 0 Deirw ieuainc oddeutu blwydd tniDANIFL L' ROBERTS, PARC Y LLYN, BRYN GWYN. XX MEDI 1918 YN åc er budd GAIMAN yr Hospital. Cynhe]ir NODACHFA (BAZAAR), amryw chwareuon a mabol gamp- au yn ystod y dydd. Te a theisen ac ADLONIANT YR HWYR. -0- Gwahoddir pawb, a byddwn ddiolchgar am gefnogaeth yn gymaint ag mae ymgeledd i'r claf a chynorthwy i'r anghenus yw'r amcan. Dros y pwyllgor, MARY E. BERWYN. Cia. llnida de Irrigacion del Chubut RAMAL A. De acuerdo al Art. 25 del Reglamente Ge- neral de los Ramales, se hace saber que el socio que regare mas tierra que la que le corresponde incurrira en una multa de 6 40. por hectarea, sin teíJer permiso especial de la Comision Directiva del Canal. Todos los regantes que desean obtener ac- ciones podran alquilarlas. Por mas datos etc. vease el Presidente del Ramal. LA COMISION. Cwmni IJndebol Dyfrliaol y Camwy. CANGEN a. Yn unol a'r Eth, 25, o'r Trefniadau Cyff- redinol y Canghenau ni chaniateir i aelod ddyfrhau mwy o dir na'i hawliau, bydd pwy bynag droseddo yn agored i ddirwy o 40 noler yr hecterw, oni bydd iddo yn flaenorol ddyfod i gytundeb a'r Cwmni yn unol a'r Trefniadau. Rhentir cyfranau i bwy bynag ddymuno gan Bwyllgor y Gan gen. Y PWYLLGOR. Estudio Juridico DEL Doctor lNRlQU[ L. IUOGO ABOGADO. Asuntos civiles, eomereiales, crirpinales y administrativos. Acepta los poderes a su solo uombre. TRELEW — CHUBUT Cwmni Yswirol Bywyd. Li* SUP aWERICS. Peidiwch oedi ar un cyfrif ag yswirio yn ddeatreg yu yCvnni a gynygia yr Ysgrif Ddiogeliad (Policies) ggreu, rhataf, a'r per- ffeithiaf a ellir sicthau. Goruchwyliwr yn Dolavon- Br. IORWERTH WILLIAMS. Goruchwyliwr yn Gaiman— Br. HUMPHREY T. HUGHES. Ymofyner am y telerau, etc., i GEORGE E. CHADWICK, Hotel Piramides Trelew-sefydlydd goruch- wylwyr CHUBUT a SANTA CRUZ. OODWYD Rhwn|[ Trelew a Rawsou tyre peithynol i fodur. Trosglwyddir Iii.i'w plierchetiog ond talu am yr hygbysiad. Am fanylion pellach, ymofyner yn SwyddfalrbRAFOD. 1- „. Gaimni Goleu Trydanol Trelem. .Llenwir acuinuladores" am brisiau rhesymol. Gwarantir y parhad a'r nerth.