Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

a A 1c:GP1 Maelfa 1c::QP1 La Comercial' -0 Gostyngiad Mawr Mewn Prisiau -0 ILT OCvP l I fll A I [ BRETHYN i Ddyn;on a Lrl/^ U Merched am ypnso $5.50 y par. tDJKpL ETT1 HII VI InVlI AA 1U 1 vn fydr a banner o led am $5.85 a $6.55 y mydr. .CRYSAU i foneddigion am $3.50, $4.00 a $4. 50 yr un-yn wian pur. CAPIAU a HETIAU o'r — dull diweddaraf. Pob math ac ansawdd o ESGIDIAU i bob oed. -0 Os am SIWT dda ac o'r gwneu- thuriad diweddaraf, trowch i mewn i'r 'La Come rcial,'Trelew Yr ydym yn dymuno ymweliad oddiwrth y rhai hynny sydd yn gallu detholi y da oddiwrth y gwael yn yr argyfwng presennol. Cia. Mercantil Chubut Ylimr — SOLE AGENTS: ? 7W .G '+ ?? w Jf — JL f\?? ? 7? T Anglo South American Bank PRIF SWYDDFA YN LLUNDAIN, OLD BROAD STREET, E.C. Arian Cenedlaethol CYFALAF AWDURDODEDIG £5,000,000 $57,250,000.00 TANYSGRIFIEDIG 4,500,000 51,525,000.00 TALEDIG 2,250,000 25,762,500.00 OL-SAWD 1,500,000 17,175,000.0c o OANQHENAUs 0 Yn Ewrop.—Paris, Madrid, Barcelona a Bilboa. Yn yr Unal Dalaethau.-Efrog Newydd. Argentina.—Buenos Aires, Bahia Blanca, Rosario de Santa Fé, Mendoza, San Rafael, Rio Gallegos, Deseado, Comodoro Rivadavia a San Julian. Chile.—Valparaiso, Santiago, Antofag-asta, Iquique, Concepcion, Chilian, Coquimbo, La Serana, Talcahuano a Punta Arenas. Uruguay .-Montevideo. o TAL Y BANK s o Ar soddiadau mewn cyfrif cylchredol heb rybudd IQ/ó y flwyddyn. am dri mis. 2° 7 0 chwe' mis 4° /6 ddeuddeg mis 5% Ar gynilion hyd 110,000.00, wedi 60 o ddyddiau, telir 4°/ a y flwyddyn, yu cael ei gyf- rif bob tri mis. Rhoddir talebau ar Ewrop, yr Unol Dalaethau a phrif ddiuasoedd De America. Rhydd hefyd goel-lythyrau, a gwna bob gwaith arall perthynol i Ariaudy. Cynrychiolwyr yn Rawson, Gaiman, Dolavon, Esquel a Phorth Madryu. Swyddfa yn Trelew: A. THOM MOSRIS, Arolygydd. TRE¥ORjONES v ARTICULOS v G ENERALES 8.8 COMISIONES y CONSIGNACIONES TRELEW (CHUBUT) COOPERAI"IVA CMi ICA. Y BRODYR MARTINEZ, TRELIEW YSTOR 0 WAHANOL NWYDOAU. f CYNRYCHIOLWYR V Masnachdy a wertha rataf o G yn y Diriogaeti-i. 0 0 & PRYNIR GWENITH A HAD ALFALFA, STOC HELAETH 0 EUROPE MEGIS CADACHAU SIDAN, ESGIDIAU, PLANCEDI, AC AMR YW N WY- DDAU ERAILL AM BRISIAU HYNOD 0 ISEL. M AT E R I a N GY F R B ST H i O L. CYNRYCHIOLWYR Y DRs. ADOLFO LABOUGLE (lEU.), AC EDUARDO LABOUGLE, CYFREITHWYR. RIVADAVIA 620; BUENOS AiRES- LA PLATA CALLE 13 N*. 814. Carpinteria de obra Blanca Y Taller de Muebles. de ??? JULI%AVI & <f?ttS3????????!LB ????__??? ?U?%Jv?n? Unico taller de emaleras de lujo para. ca?&s de alto. Especialidad ea tedos trabajos perteoecientes al ramo. SIN COMPETENCIA. Frente al Neo-ocio del Senor Ludovico, Mechio, Trelew.