Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

c. M T M DERBYNIA y CWMNI HADAU ALFALFA neu un= rhyw gynnyrch arall ar gonsign= ment, a gwerthir ef yn BUENOS AIRES dan ei fare priodol ei hun. Am y gwaith cwyd yr C.M.C. lai o gomisiwn na neb arall, ni chodir Hog ar y blaendal, ac ni chodir ychwaith am ystorio y cynnyrch yn Ystorfeydd y Cwmni i aros llong. Y mae yn ddealledig fod yn well gan y Cwmni i'r ffermwyr lanhau eu hadau eu hunpin ond iddynt fod i fyny a'r safon. YR AROLYGIAETH. Irelew, Gorph. 31, 1918. C.M.C. Derbynir archebion am gyhoeddiadau y flwydd- yn nesaf hyd dydd Llun, Medi 30ain. Oni erchir yn wahanol, cymerir yn ganiataol fod ycyhoedd- iadau dderbynir yn bre- senol i'w parhau am y flwyddyn ddyfodol. QW DALIER SYLW.—Ni ellir derbyn unrhyw archeb wed! y dyddiad uchod hyd mis Ebrill nes- af, oherwydd anghyfleusderau y Llythyrgod. Yr AROLYGIAETH. C. M. C. Dydd Sadwrn, y 12fed o Hydref, bydd Ystordai y Cwmni ynghau yn unol a threfniant yr Hyrwyddai. YR AROLYGIAETH. Trelew, Medi 27, 1918. Llongau. ARGENTINO i'w disgwyl i Madryn Sadwrn, yr 28ain cyfisol. ASTURIANO i gychwyn o'r Brifddinas Hydref iaf. YN EISIEU. Dyn hollol abl i weithredu fel Arolygydd Estancia Cwmni Masnachol y Camwy yn Tecka. Anfoner ceisiadau yn rhoddi cymhwys- derau, cyfeiriadau, a'r cyflog ofynir i Arol- ygydd yr C.M.C., Trelew, cyn Medi 30ain. Cwmni Undebol Dyfrahol y Camwy Cangen C. Dymunir hysbysu y rhaisydd ddyledus i'r gangen uchod wastatau eu cyfrif erbyn y 30am cyfisol, er arbed cymeryd mesurau gorfodol. Y PWYLLGOR. Cia. UNIDA de IRRIQACION DEL CHUBUT. R HMHL C. Se avisa a los Senores deudores de dicho Rainal, que arreglen sus cuentas antes del 30 del corriente, para no tener que tomar medidas forzosas. LA COMISION,

I Gleanings. I

Pwyllqor Undeb yr Eglwysi