Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

7 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

I PILLS f TYSTEB ODDIWRTH Y DIWEDDAR GYHOEDDWR "TYST A'R DYDD." Anwyl Syr.— Aeth un o'm rneibion allan i Canada, ae ymsefydlodd yn nghymydogaeth yr Oil Springs, Lambton, Ontario. Tua thri mis yn ol, grifenodd ei fod wedi bod yn wael ei iechyd era amryw wythnosau, yn dioddef oddiwrth y Piles. Mor fuan y derbyniais ei lythyr danfonais iddo sypyn o'ch peleni. Tair wythnos yn ol, ysgrifenodd adref i ddyweyd tad eich pelenau wedi gwenyd lies dirfawr iddo. Cyn ei fod wedi gorphen un blwch, yr oedd yn alluog i ail gymeryd ei waith. Neith- iwr, cefais iythyr arall oddiiwrtho, fod y clefyd, i bob ymddangosiad wedi ei Iwyr adael, a'i fod yn ei gynefin iechyd. Ar ol clywed yn ddamweiniol fod dyn yn byw yn y gymydogaeth wedi dioddef oddi- wrth y Piles ars ugain mlynedd, darfu i fy mab chwilio am dano, gan ddweyd wrtho am y daioni yr oedd eich Peleni chwi wedi I wneyd iddo, gan roi iddo haner blychaid oedd ganddo. 0 fewn pedwar diwrnod yr oedd y dy-n yn dawnsio gan lawenydd oddi- wrth effeithiau daionus eich Peleni chwi. Wedi derbyn y fath leshad iddo ei hun, a gweled y daioni dirfawr wnaed i'w gyfaill teimla fy mab yn awyddus am i ereilI wybod am y ftxldyginiaeth werthfawr hon. Yr eiddoch, etc.. JOSEPH WILLIAMS. Y MAE Y FEDDYGINIAETH ERTHFAWR HON I'W CHAEL MEWN TRI FFURF. No I.-GEORGE'S PILE AND GR VEL PiLLS (Label wen.) No. 2.-GEORGE'S GRAVEL PILLS (Label las.) No. 3.—GEORGE'S PILLS FOR THE PILES (Label goch.) Swerthir y Peleni Byd-glodus hyn yn mhobman, mewn Blychau Is. llc. a 28. 9c. yr un. Gyda'r Post am Is. 2c a 2s. 10c. RHYBUDD.—Byddwch ofalus wrlh bryn PILE AND GRAVEL PILLS," eich bod yn cael y Genuine Pills," sef PELENI GEORGE. PERCHENOG: J. E. GEORGE, M. R. P. S., HIRWAIN ABERDARE ♦ GWREGYSAO PATENT GRIFFITH OWEN. CWNEUTHURlYR CWREGVSAU MWVAF YN NCHYMRU. Dymuna Griffith Owen, 25 a 27, High Street, Caernarfon, hysbysa y cyhoedd ei fod fa neillduol (yn Specialist) yn ngwneuthuriad GWREGYSAU 0 BOB MATH D r> S X BOB AMGYLCHJAD. AC I BOB OED. O'R BABAN I'R HEN- AFGWR. Y mw Mr. Owen wedi treulio rhan hel aeth o'i oes yn cael ei gynorthwyo gan gyng- borion a chyfarwyddiadau amryw o feddygon profiadol er cael allan Y CYNLLUN GOREU 0 WREGYS I SIWTIO POB ACHOS ac y mae ef yn abl i aicrhau fod ei Wregysau ef yn crynhoi yr anhebgorion hyn I'R CREFFTWYR A LABRWYR MAENT YN WREGYSAU CRYFION, ESMWYTH. AC YN IVtEDDU YSTWYTHDER. I GANIATAU RHWYDDINEB I BOB YSTUM eorphorol yn unrhyw sefyllfa. Mae hyn yn ddiamheu yn fantais bwysig iawn. Y mae y Spring aydd ynddynt wedi ei dymheru yn ofalu3 iawn, ac oherwydd hyny y maent bob ameer yn cadw yr un gradd o bwysau ar y toriad-dyna fantais arall o'u rhagoroldeb. Fe ellir ffitio y GwTegysau hyn heb ddod oddicartref, drwy ysgrifenu at Mr. Owen. Ajifonir y modd i chwi fesur eich hunan gyda throad y post. COFIWCH Y CYFEIRIAD:— GRIFFITH OWEN FFERYLLYDD, 25, 27, High Street, Caernarfon. CAMBRIAN RAILWAYS CHRISTMAS EXCURSION ARRAJSFGEMENTS. Cheap Tickets will be issued as under:- TO ON PERIODS. South WaJes, Dec. 24th. For 3, 5, 6. 7, 8 or 15 days. London, Dec. 24th. For 3, 4, 5 or 8 days. „ ,,26th. For 2, 3 or 6 days. 31st. For 2. 3 or 5 days. PrincipaJ Towns in Lancashire, Yorkshire and the Midlands, Dec. 24th. For 5, 6, 8 or 15 days. Week-end tickets ..sually issued on Fridays and Saturdays will also ba issued on Thursday. December 24th. Day and Period Excursion Tickets will be issued from Portmadoc, Criecieth, amd Pwllheli to Birkenhead, Liverpool and Man chest-er, on Boxing Day and New Year's Day. See Chrietmas Programme to be had at the Stations. Until further notice, an additional passenger Train will run each week-day as under 0. nx Portmadoc, dep. 5.50 Criccieth, 6. 0 wmuectin2 with the 6.20 p.m. train fromAfon Wen to Pwllheli. 1 and 2 days Excursion Tickets to the Cambrian Stations will be issued every week day daring December. Similar Bookings in the Ileves-se direction. Every Friday- during December, for 8 or 6 days; and every Saturday, during NoT- ember, for 8 or 15 days, Excursion Tickets will he issued to LONDON. Every Friday, during November, for 8 or 15 days. Excursion tickets will be issued to ftOUTH WALES. SMITHFTELD CLU B CATTLE SHOW. Royal Agricultural Hall. December 7th to Uth. 1914. On Monday, December 7th, for 2..3 or R days, and Wednesday, December 9th, for 2, < or 4 days, Excursion Tickets will be issued to LONDON from Afonwen. Oswestry, December, 1914. S. WILLIAMSON, General Manager.  ??'?" ??—? FFISIGORA  m mnoxsiTsxtn.) AT GA,,MDREULTAD.- Tystiol&etb:- Albert Place, Upper Bangor: Anfonweb fcolelaid o FPISIGORA. Yr nnig beth ffyd d yn gwella y C&mdreuldad arnaf." rw oaci gan Ffeiryflwyr neu oddiwrth y Perchenog am la Sc., a 8B trwy y port. W4 J. BO ASDMAN, M. P. 8. (Diweddar Owain Jones), FFISIGORA WORKS, ABERGEL1. MEPDYGOL "Xo *1* *1^ 4^ *1* >1* >1* 4^ >!<• *1^ 4^ .k *Pelenau A STMR, ?? $ q FERCHSD. Roosel  !<A?C!?4 I FBRCHMD. oose* ?  -? GweUba yn huM bob afreoleidd-dre jf Symuda bob rhwywtr, a rhyddh* bob^ .TIh,vJdM blm.. 1 J CYFAILL DIFETH MERCH, ? WED! DAL MAWF? ? 80 MLYNEDO t Y foment y )<ytwdb )M nnrhyw .beol. t '?' eidd-dj* yn y oyfsn&widiad eymerwebt t B?lenM SOOSE'3. SymudS1 yc? fuan bob dioddefaint- NID OEB DIM CYFFELYB IDDYNT It jt NA DIM SYDD MOR FYD. T J NABYBDUB- \id yr 1.1a feddyginiaeth arall i fer.'h^-d wpcli derbya y fat/a gefnogaeth "n.n digamtiyniol, a gwir ddeegrifll t hwy fel « t Y FRDDYGINLAETH OREL" I "fc ?. ?RH.CHRD YN YR HOLL FYD. f ? My??ch g*el ?. f ROOSE'S FILLS t ? O"Tthodwch bob delychisdan eydd yn^  mweidioi. HewD blychan Is l?c, Btea ?. ? dri blwch an 38. Yn rhad tmy y -? Llvthypdy u ddobyniad P.O. am 1* 10 ? ? ? -? f GRIFFITH OWEN, 25, HIGH STREET, CAERNARFON,^ "Troiain yr holi belen-au honiv sydd 1D* gwelia merched, ond Pelenau Rooee's- yn unig giafodd yr effaith ddymuool." «.. Ar werth yn Pwllheli gan Bald-wint JOMS a Roberts, Penlan atreet B angor, J. K. Owen, Draggiat;^ Cyiecieih, Roberts, Druggijut; BLaenau^. » Uoyd Jon?, D!Puggifft? ? > CLARKES B41 PILLS. Gellir dibynu am wellhad drwy'r Pelenan hyn i bob amhwylder cyfansoddiadol nen etifeddol ar yr Organau Dyfriol, Gravel, a Phoenau yn y cefn, yn y ddau ryw. Yn rhydd oddiwrth arian byw. Sefydlwyd ert3 dros 50 mnrv, l ere dros 50 mlwyl i. Mewn blychau 4s. 6c. yr un gan yr hoi! fferyllwyr a rhai yn gwerthu Patent Medicine, trwy'r byd. Neu anfoner 60 stamps i'r gwneuthurwyr The Lincoln and Midland Counties Drug Co., LINCOLN. CYNNYG RHAD I FERCHED. Er profi rhagoriaeth PELENAU ELLIS 'FERCHED anfonaf sypyn rhad ar brawf yn rhydd drwy'r llythyrdy. Mae y Pelenan wedi eu paratoi yn ol cyfarwyddi-adau Nyrs enwog, ac ni fethant i adfer cysondeb, a 'hyny mewn modd diogel, sicr a chyflym. Pelen nad yw byth yn rhoddi siom.. Ceir miloedd lythyrau yn datgen diolchgarwch, yn tystdo i'w heffeíthiolrwydd cyflym, 9ir ol rhoddi prawf ar bopeth arall ond yn oftr. Mae pob prynwr yn dychwel cymeradwyaeth, gan fod y Pelenan yn achosi rhyddhad union- gyrchol. Nid oes dim i'w tebygn, Is. 3c. y blwch. Pelerau arbennig cryfach (yn cael eu cymeradwyo), 4s. 6c., wedi taul'r cludiad mown amlen blaen, gyda chyfarwyddiadau Uawn. Gellir eu cael drwy'r llythyrdy yn Linic, gan Mrs. ELLIS, 27, Surrey Lane, Battersea, London. Anfonir llyfr cyfar- wyddiadau, 49 tudalen, 53 darlunian, yn rhydd gyda phob blwch. ? MAE #  Beecham' I ¡ 1 PMIs | ) yn gwneud rhai pethau yn well nag X uiirhyw feddyginiapth arall yn y byd. Mae yn bwysig cadw mewn cof pa bethau yw y rhai hYll)" er mwyn deall 1. fl' .tl d' 11 t yn glir effeithitli (faoiiiis a phell- T gyrhaeddol y pelenau hyn. Dvry BEECH AM S PILLS gryfder i'r t Y cylla gan sicrhau treuiiad priodol, symudant y beil ymaith yn llwyr. v rheoleiddiant yr afu a'r ymysgaroedd, pureiddiant a chyfoethogant y gwaed, ;'= t ac fel can1yniad cadarnhant y gyfun- It. drefn o nerfau yn barhaol. Maeut «. Yn WirioneddoI 1; J: A borlau o iechyd, ac y mae meddiant X ? ohouyut yn n?hyrhnedd tlawd a chy- *? ? foethog fel eu gilydd. Os ydych yn :t: ? teimlo eich Iran yn dyoddef cur yn y  X P^-J^o^illydaphruddglwyfus, X ewch Y11 ddiatrepr at BEECHAM'.s f PILLS, y rhai a fryfansoddir o y gyffnriau nas dichon" iddynt eich ? niweidio ond yn ?-i?r a wnant ddaioni ❖ ? i chwi. Ymogelwr-h rhag- y lluaws craeh-gyffuriau newyddioii a hYHby. r sebir mor ieicldrrar a chainarweiniol. Mae llaw; r o'r rhai hyn. pan nad ydynt rn ho!!ol niweidiol i icchyd, ?: yn ddiwerth ac yn fuan fe'u troir heibio ?: mewn dibrisdod, ira aryP.aw arall, ceir i*, BEECHAM'S PILLS wedi enill -5J- euwogrwydd ysplenydd, He am dair X jsJj cenedlaeth wedi profi eu hunain yn X ? Gyfeillion y Bobi, I X Parotoir yn unig gan ThomM Beecham, *?? ? St. Helens, Lanes. X X Gwerthir yn mhob man imewn blychau, pm ? 1/1.? (56 o belenau), a 2/9 (168 o belenau). H*, *HHH*,ih*.ft HORTON'S BENZOICT PILLS. FREE TO LADIES. In a few days correct all irregularitea and remove all obstruction; also cure Anaemia, and cause no injuries; to the married or single are invaluable. By post, under cover, for Is. lid. ot 2h. 9d., trom Hcrton and Co., Chemists (Chief iJispenoer from tue late Birminghan. Lying-in Hospital (71 Dept.), Aston Manor, Birmingham. Sold over 40 years..SUPPLIED D lit EOT ONLY' (SELDOM EVER FAIL. ALL LADIES should send penny stamp for a free siimlpe of Pills, also Unproved Sanitary Tow«i iiiiii bJooklKt. FREli OFFER TO LADIES. To prove the Superiority of ELLIS'S PILLS FOR FEMALES, I will send a free trial packet pofit paid. Prepared from ttbe original recipe of a celebrated Nurse, and never fails in restoring regu- I larity, safe, certain and 18¡",udy. Pill that never disappoints. Thousands of letters of thanks, testifying to their speedy efficacy iftej all other things have been trit- ) vain. Each purchaser eende back i nials, as they afford relief in everv instance. There is notSiing to equal thei.i, Is 3d per box. Special extra strong pills (remnmanded ? 6d, post paid in plain wrapper, with, full dir- ections and advim Rliled thMn?h the poot only by Mrs aIn I-S, 17 Surrey Lane. Battersea, London- An Interest- ing Guide 49 ppws "58 illustrations sent free with eaob boXv MEDDYGOL j Y MWYAF EFFEITHIOL, Ni raid i neb ddioddef gan GUR MEWN PEN, NEURALGIA a'r DDANODD, mae un dos o EASINE yn eu llwyr wella mown yohyd'ijr iawn o hinydau. Mae BASINE ar ol dros ugain mlynedd o ddefnyddio wedi ei brofi tu hwynt i amfneuaeth i fod y fedd- yginiaeth sioraf a mwyaf diogel at yr uohod. Nid ydyw gwyddoniaeth feddygol wedi dar- ganfod gwell meddyginiaeth nag EASINE at Headache, Neuralgia a Tootache. Is. trwy y post. Ar wertih yn mhob man. Os daw cur didnet.-Liri-i dy ben Paid byth a hir oedi; Un dos o "EAlS'LNE" myn di fWych foddion) a iacii fyddi.— Para,toir gan HUGH JONES, M.P.S.,F.S.M.C., Chemist, MEDICAL HALL, BLAENAU FFESTINIOG. FOR MORE THAN TWENTY-SIX YEARS THOUSANDS OF LADIES HAVE DERIVED BENEFIT FROM DR. DAVIS'S FAMOUS FEMALE PILLS. Have been universallv admitted to be A BOON TO WOMANHOOD. They are the best-known remedy for Anaemia, Giddiness, Fulness and swelling after Meals, Loss of Appetite, Hysteria, Palpitation of the Heart, Debility, Depression, Weakness, Ir- regularities, and all Female Ailments. Boxes W.; Is. 1 £ d. 2s. 9d.; 4s. 6d., and lis., may be had from Chemists and Patent Medicine Vendors every- where, or sent free from observation by the Proprietor. Dr. DAVIS'S little book for MARRIED WOMEN most invaluable sent free on receipt of a stamped addressed envelope. Only address :— 339, PORTOBELLO ROAD, NOTTINU HILL. Sample sent on receipt of stamp for postage. HORTON'S I.X.L. PILLS are warranted to cure all private cases and complications of the urinary organs, whether acquired or otherwise; also gravel and pain in the back. Free from Mercury. Sent post-free for 4s. by the Proprietors, HORTON and Co., Chemists (late Chief Dispenser from Birmingham General Hospifali Dept.), Aston Manor. Birmingham. Letters answered I free..B.-NE VEll KNOWN TO FAIL. SUPPLIED DIRF-t^ MORRIS OINTMENT (ELI KITTY MORRIS.) YR HWN sydd yn anCfaeledig at bob an- hwylderau croen. Mae wedi cael ei Tan Eiddew, Eczema, Piles cosfaol, Llosg, Tan Liosg Eira, Penau plant yn tori, Dwy law toredig, Briwiau ar goesau d-rwg. BOXES 6c. a la. I'w gael am MRS. MORRIS, 6, Llanberis Road, CAERNARFON. C. & G. KEARSLEY'S ORIGINAl. 1 idowwelch's Female Pills Cj and Reliable for Ladies. The only Genuine. AWARDED CERTIFICATE OF MERIT at the < Tasmanian Bxhlbttion, 1891. 100 Years'R«p- I I utAtlon. Ordered by Specialists for the Cure of aU Fe. I male Com t& Sold in boxes, n? and of all Cl= or post free, 1/9 and 211°. from I CATHERINE KBARSLEY go *r*gf* N.W O.i. ^a, Waterloo Road. London S.B. OBWYS 1 FABTAU.-Pob Mam )ty 0 gww'thfawzogi iochyd glendid ef phientyn., a ddytai ddefnydldio lfaxri n'jr Reliable Nursery Pomade. GwDaiff ur cymb-wysaid ladd pob pryfyn a nedd. Cry; ha a phrvdfertha y gwallt. Mewn tinian 4-i a 9c. Cludiad Ie. Geo. W. HARRISON. Chemist, Reading. Carnarvon R. RoberUt Llangefni: T. J. PrichArd; Bangor: J Bowen; Holyhead: R. H. Williams; Port- maooc: T. Jenkine; Betheada: W. Morrit; Crieeietb: K. Davids H ighfe and Coj Penygroes: J. TO Jon- t .4jplwoh: It. Jniifta. All Ohwmiov P WYQ-TG.-Mae JOHN PRYDDERCH, Ty pwydd. Caerhun. BanRor, yn parhati i fendio gafod o bob dollurian. Ym- non AN f ON AT- j'T cvfeiriad nohod. ■S5555L1L 'J LLli!L!!?!i!l—!—!M| USE 1 -I MEMM CUSTARD j ?t WBER I WW&?)La!t MAKES HIGH REAM Y CUSTARDS J WITHOUT EHQS J JQYMUNA V FRTER JONES .I j4ii', J. 'u.J GWALCIIMAI alw sylw AMAETKWYR MC-N ac ARFON at y ffaith ei fod yn prynnn pob math o ANIFEILIA[F) MEIRW. I Khoddir y Prisiau u;:haf, a thelir am I I elegrums. Cyrchir bwplt o Aber i iawr i Gaernarfon. LLOIAU GVYLYBION.—Bydd gan P. J' nifer dda bob dydd lau, vn Llangefni, yn He | Mf. D(-«Doroinrw t 1'! in j iniwawg———» BYDD RICHARD EVANS. Medd7g Ea- _D gyrn (Bone Setter), 8 Sal?n 7eira?-e, Pwllheli, yn ymweled a'r lieoedd canlynol yn wythnoeol :-Dydd lau Market Vaults, Llan gefni; Dydd Gwener, Sportsman Hotel, I Portmadoc; Dydd Sadwi.i, Emu Temper* ance, 2, PaJace Street, Caernarfon (gyferbyn a'r Farchnad). Oil at y gewynaa i Ddynioo ac Anifeiliaid am Is lie a 2a 6c y Roiel; 3o yn ychwaneg drwy y PG" ARIAN DIM 13LAENDALIADAU. tiHODuxR BENIHYG ARIAN YN BREIFAT. Mewn symiau bychain neu fawr (dim llai na £ 10). Ar "Promissory Note" y Benthycir Ei Hun. Wedi ei sefydlu ers dros DDEUGAIlv MLYNELL, ac yn awr yn rhoddi benthy^ dros £80,000 yn flynyddol. Am y Telarau, ymofyner a CEORGE PAYNE & SONS 3, CRESCENT ROAD, RHYL YN W.OL YN 15, KING STREET. CAER, BOB PRYNHAWN iAU. BENTHYCitf AJUAN YN GYFKINACHOL 0 £ I £ 1.000. AR YCHYDIG ORIAU 0 RYBUDD. am dymoran penodol. NOTE OF HAND YN lJ \IG, yu 01 ? telerau canlynol :— Benthyp. Ad-daliad. Benthyg. Ad-d&iiox. Ð £ d. le k: o. « h 6 b 8 4J.1 til 0 ( 10 it 0 M b2 10 30 81 10 ft WI 0 « SO il 16 8 10fil) to.50 0 Cymerir ad-daliadau bychai:: trwy gytuu deb neiiltnol, neu as devjiftir gall y bontbyc iad oefyll ond talu y Hog bob banner blwyddyn. Telir y benshyciiidau ey'n arv, am log Uawer is. dwarentii y bydd po* perth yn hollol gyfrinachol, pa un a wne bumies &'i peidio. Vmofynwch yn bemonf oe yn gyfleua, neu gehir gwneud busnea trw 1 Ilythyrdy. Arbedwch y llogau uchol a add«liadau trymion, trwy ymofyn a TK MANAGER, 16 STATION Road, OOLWYJ BAY. BENTHYCIR ARIAN AR FYR RYBUDD, 0 £10 I iciooo. 4R ADDEWID YSGRIFIECNEDJG I AD-D ALU. Bnsnes, i Ddodrefnti eich Ty, i brynti, e1;. I oen Dretiii. Aikfonii yr arian gyda'r pw-it gyfrinachol. Galliv ad-daln yn fisol, chwar- terol, neu raaner-b]ynyddol, neu oe dewisir fall y benthyciad aroe i fyny hyd bum mlyn- edd ond talu y Bog. Nid ydyw y pellder yn. os devriair. Mae pob toenthyciad yn bollk »v. anrhyw an gen, neu i gycbwyn mei o ddim gwahaniaeth. Mae y Uogau yr iaaf yr Nghymni. Erfynir ar i fenthyewyr ey'n talt Ilog uchel mewn lie arall ymofyn yma, pan t telir y bentlhyciad sydd yn aros am log llawe ia. Ni ohoetia ddim i chwi ymholi, ond gaJ arbed punoedd drwy anfon yn Gymraeg net Saesoneg, am y prospectus i'r NATIONAL ADV ANCE and TNVESTMENT SOCTETT Ltd., 41 CORPORATION STREET, MAN- CHESTER. Efetablisned 1887. Nat. Tele- pnone Citlr AO60, or t-o our North Wiles ài8 trict Office, 10 DEAN STREET, RANG OR T) HODDIR BENTHYG 0 £10 I FYNY, AR DELERAU ESMWYTH. Ymofyner a R. P. HUGHES, 14 CASTLE SQUARE, CARNARVON. [ Goruchwyliwr. ) A RIAN I RODDI ALLAN AM LOG TL RHESYMOL, AR YMRWYMIAD PERSONOL. R. R. STYTHE & CO., GROVE CHAMBERS, BANGOR STREET, CAERNARFON. mIl. GWYNRDD LOAN AND •L DISCOUNT CO. COETMOR CEAMBER8. RETHBSDA. Established 1864. This well known old established Company ie prepared to advance money on personal Security. No preliminary charges. Strkrt. confidence. Deposits received, and 44 "1 cent interest promptly paid. All inquiries and com nrunicaitions toO be addrfwmd to tb> Manager at. the abovo addrpwi. The National Loan ano Advance Association. Limited ESTABLISHED 1893. 4t A tll, STAFFORD ST., BIRMINGHAM Advance Sums from £10 to £1.000 ON BORROWER'S OWN SIG-NATTJRB. To all responsible householder*. First Ionian hf application jecei vee prompt attention. AV communications are treated in stiicteet w. Idenoo. This old nstablighed snd well-knows firm do not advertise misleading terms, air transactions being arranged to snit borrower'* aonvenience, and repayment* can be madr onthly, or Quarterly. Speciid quotation* fey Ihm1. date Loans. Before applying elaewbew n-.te -in and be convinced. Distance no OD- ALFRED ROSR, Secty BENTHYG ARTAN, 0 E5 I £ 5,009. MID OES EISIEU MEICHIAFOXN Telir y Benthycdadau aydd yn nefyll. Am fonir pob manylion a thelerau trwy y posi Senthyg. Ad-daliad. Benthyg. Ad-dalia<ff a E a. d. P. ro A. « .1. 40 One 19 19 10 0 so b2 If t 20 II 10 I too >05 0 e so .1 10 c 1000 1050 R Llog yn ol 8c y Bunt am Dymhoirau Penodol. ond nfon y Matukger, if BANGOR ST., CARNARVON. IF YOU WANT TO KNOW WHAT WILL HAPPEN IN 1118 GET RAPHAEL'S ALMANACK It is the greatest of all prophetic publications, and forecasts tine destinies of nations aa well as individuals. IT CONTAINS A PROPHECY FOR YOU! Buy a Copy to-day from your Bookseller. or post free 7d. from W. FOULSHAM & CO., 5 Pilgrim Street,j London. ^C. -.IIÆMIIIICII8t. APAIRTftSEMTS r[!U At,), having Apartlllcnttl to Lat.-I.. L imi I'.ise" Pounds by liaving your apart- mtlllt.¡. empiy, when for U. (or three week*, :?6.) von (.[".0 have a 30-word advertisement in six Newspapers circ<ul»ting in districte whiol j &aeh ye&r aends thousands of Visitors to aach y Wales. Names of Papers: LeyMm, Leyionwione. West. tiam, Waii-stead, WoLd- ford and Forest Gate, Manor Park, iwiii Illford.-Ad(iress, Publisher. "Iindep«uLMj«at" <.JI. r^on<ioa. 1L I 1?. EDWARDS, Binpoater, TOWYN, F Bryncmg, Ll&n, Hwyn?wril, Fric? Arthog, A,bergynolw-yn, Tal y Llyn, Corria, Pannal, and Aberdorey. All Parcels to be addMMed to 17 IDRIS VILLA. TOWYA;, BURYM i BURYM! BURYM I DIM PRNDF.R O'R BURYM PRYDEINIG GORED. CYFLENWAD FRESH BOB DYDD. IRISH A SCOTCH YN UNIG DAVID JONES, a POOL STREET, CARNARVON. THE OLD ENGLISH HOUSE for cheap Jewellery, Gold and Silver Goods, Clocks, Watcbee, Pipes, Cutlery, Electro- plate. Noted house for spectacles. Prizes for Athletic Sports or Whist Drives, Hawkers, Shopkeepers, or those starting in business, will find best assortment and Jow- eat prices for cash at MILLliNGTONS 12, Houmlnditefi, LuNDoN E.

- - - -RHIWMATIC AC ANHWYLDEB…

]-PWNC YR IECHYD.I

Advertising

==-7===-==-MARCHNADOEDD

FEDDYGINIAETH NATUR._I

Advertising