Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

7 erthygl ar y dudalen hon

! MARCHNADOEDD I

Rhestrau Manwl, Canlyniadau a Chanllawiau
Dyfynnu
Rhannu

MARCHNADOEDD I ANIFEILIAID. LANCASTER, Rhagfyr 22ain.—Yr oedd y .c.yflenwad yn llai yn y farclmad hon ddydd M&wrth, a prisia.u uchel yn cael eu QOÍyn am atnifeiliaid tewion, de'faid ac wyn. BIN yu gwerthu am 6c i 7c y pwys; VMJ i 9}c y pwys mutton 7c i 9c y pwye; wyn 91,e i lOc y pwys. BIRMINGHAM, Rhagfyr 22a.in.-Yr oedd eyflenwa,d, gweddol o foch aj* werth ym&, a,'r galw yn fywiog. Moch bwwn yn gwerthu o lls 6e; perchyll 11s 6c i 11s 9c; hychod 9s 6e. Gwartbeg & defaid yn brin. Bin' yn gwerthu o 7c i 9c y pwys; mutton 8c i Ole v pwys. SALFORD. Rhagfyr 22a.in.-YT oedd y prisiau yn uwch na rhati yr wythnoe di- weddaf yn y fa.rehnad, a.'r gaJw yn fywiog. GwarthÐg yn gwerthu a.m 81c y pwys. defaid 1034c y pwys; Hoi 8c i ICc y pwys. Gwar- thcg g<xlro o 18p i 28p yr un. LEEDS, Rhagfyr 22ain.—CyHenw&d&u ma-wrion, ond atraf ocdd. y f arnach. Gwaj'- t!i6g 6!c i 8c y pwys; defaid 7c i 104o y pwys; .!loi 910 y pwys. CIG. LLUNDAIN, Rliagfyr 21a'in.—CyneQwad- au gweddol gaed yma. Prisiau :-Beef: Scottish short sides 5s 4c i 5s 6c, long sides 5s 2c i 53 4c; EngtIIsh 4a 8c i 5s 2c; Irish (including Birkenhead killed) 4s 8c i 5s; Argentine chiUed hindquairters 5e i Sa 4c, foraqua.rtRrs 4s i 4s 3c. Mutton: English tega 5s i 5g 4c, weth&rs 4s 8c I 5s 3c, ewes 3s 8c i 3a lOc; Dutch tegs 4s 4c i 4s 8c, wethrs 4a i 4s 2c, ewes 3s 8c; New Zea land' 4a 2c i 4s 6c Aufftralian 4s i 4a 5c. Veal: English and Dutch 5s i 5a 8c. Pork: Dutch 4s lOc i 5s 2c y 14 pwsy. LLUNDAIN, Rhagfyr 23ain.—Pnsi&a: —Beef: Scottish shoirt sides 5a 3c i 5s 4< extreme 5s 6c, long 5s i 5s 3o, extreme 5s 4c; EngHsh 4s 8c 5e; Irisit (including Birhen- head killed) 3s 6e i 3s lOc; Argentine chilled hindquarters 4s 8c i 5s 2c, forequarUirs 3s Be i 3s lie; New Zealand hindquatrters 4s 2c, forequarters Ss 10c i 38 lle. Muttcn: Soottiah tegs 5s i 5s 4c, wethers 4a 8c i Ss, ewes 3s 8e i 3s lOc; English tegs 4s lOc t 5s 3c, wethers 4s 6c i 5s, ewes 3s 8c i 3s lOc: Dutch tegs 4s i 4s 3c, wethurs 3e lOc i 4s, ewes 3s 6e; New Zea.!a.iMi 3s 8c i 3s lOc; Rivar Plate as 6c i 3s 7c. Lamb: New Zealand 4s 2c i 4s 6c; Aitshralian 4e i 4s 5c. Veal: English and Dutch 5s i 5s 8c. Pork: Dutch 4s lOe i 5e 3e yr wyth bwys. I PYSGOD. S GRIMSBY. Rhagfyr 22ain.—Cynenwadau ryi,,iwrioii a g,-ilw bywiog. Prisiau:—Solas ? Is 8c i Is lOc; turbot Is 2c i la 7c; brill Is i Is 2o y pwys. Engli'sh plaice 12s i 12a 6c. med'nm plaice lls 9c; whitings 4s i 4a 3c; whitches 8s 6c i 9s; Iemgn aolas 15s i 16s; dead halibut, lls i 14s 6c; live cod 3a 60 i 5s, dead cod 2s 3e i 3s 6c; kit haddocks 3s 6c, gibbed 4s y 14 pwys. FLEETWOOD, Rhagfyr 22a.in.—Ga!w bywiog am gynenwada.u mawrion. Prisiau: i —Large soles lie. medium sols Is 4c: slips Is 3c y pwys. Turbot 18s 6c halibut 14s; brir Is 00 y 14 pwys. Iceland cod 15a; shelf cod 40s; iced cod 25s; whiting 35s; medium haddock 383, stmaU haddock 31s; conger eel 27a; plaice llOa y bees. Bokar 33s; ling 25s; coa'lnsh 18s. gurnet lls 6e y kit" GRIMSBY, Rha.gfYl" 23ain.-Cyflenvad- au ma-wrion. Prisia.u uwch oherwydd y galw bywios; Priaiafn:—Soles Is 7c i Is 9c. turbot Is 2c i Is 7c; brill Is i Is 3e y pwysJ EngIUsh plaice 9a i 9s 6c, medium pifuce 9s i 9s 6c; lemon soleg 15s i 16s; whiting 3s i 3a 6c; whitchM 8a 3c i 8s 6c; dead halibut ICa i 14s; liev coS 4s 3c i 5s 6c, doad cod 2a 3c i 4s; k:<t haddocks 3s 6c, gibued 4s 3o y 14 pwys. FLEETWOOD, Bhagfyr 23ain.—CyBen- wada.u mawrion. Frisian :—Medium sotes la 3c slips Isc y pwys. Turbot 173 6c; halibut 13H y 14 pwys. Sheeted hake 70s, medium hake 58s. chat hake 50s; shelf cod 28s Iceland cod 143; whiting 24s; megrims 44)9; medium haddock 303, prmall haddock 37s; confer eel 24a; la.rge pla.i<3e 100s, smafll pla.:ce æs y ba<'s. Roker 20s; ling 28s; coa:nsh 15s. gurnet 13s y kit.. LLUNDAIN, Rha,c-frr 23a!n.—Dyma'r prisiau gaed ym Bill-,ngsgate:- Soles Is 4c slips Is 4c fad' mullet 2s; donef 6n y pwys. Turbot 17a; brin Us: halibut 10; 1emon soles 9s; En,glish and Aberdeen plaice 9s; Fa.roe 6a; waiting 4s; gurnet 4s; skate 4s; hake 3s 6c; Hev cod 5s, dead cod 3s 6c y 14 pwys. Large steamer haddocks .0,0, p:mal1 bH'Idc'cks 18a y tpunk. Liva eela '{h, dead eels 13a Y daft. Lobsters 20s i ,11.)." v ¡{'.IV.. Large crab;! 200 i 30s, ama.U 10s y hamper. YMEXYN. COP.K. Rk:fvr 22ain,-F,rcts, 139s; .(ccinr)-). 121 ?. Ymenvn n'res 1. CORK, 'R],i,!zfvr 23ain.—Firsts, 139s; sf;cnnèn, 12fu. Ymenyn ftTes 134s. GWLAN. dyweyd fod 'Hawev o Tvfnewldiad wed! evmmoryd .Uc' yn f;:¡I'r]mMwlån. Ma-e y cyn- liulli,i-d wedi bod yn weddol fawr, end mae bmnØJs yn sicr yn ajrafu t lawr: & cham fod cC\,1-ph ma.wr o'r nyddwyd wedl eyflenwi eu hunain ar gyfor y d-yfodol a.gœ,mae'n ed- rvch fel pe ni t)ydd prynn pwyslg etto cyn i'r nwyddyn newydd dd'od i mewn. Yr un pryd nid yw buanea <newn modd yn y byd < yn aefyll; mewn modd tawol mae hyd yn <wd merino tops yn neiva dwyl&w, a thua 35c yw y pris affyna a-m 64's i'w delifro ar unwa.ith. Yu debyg yn yr un sefyUf& !tg or blaen y mae gwilanau ca.rto'eM. Am yr am- scr presenn'ol yrnddengys defnyddwyr fel yn cymmeryd Ila,I o ddyddordeb, the mae't ymdtdangos fel pe bae y pwynt uchaf wedi e: gyffwrdd, er nad yw yr ystorfeydd o wla.n yn fa.?.T. YD. LERPWL —GwenLth yn ei ddai am 'bnsiau uwch. a.c yr oedd o Ic i H<? y can- pwya druta-ch. Blawd yn gadarn, yn 01 <;odind o 6c i la y S-h 4am beth tra.mor a'r iut owdi ei falu yn ywla.d hon. Indrawt a-gos .a.t law yn ga,dAm. gyda. masnach gYm- medrol; Plate yn tc drut&ch, ond mathau eraill heb gyfnewidiad.

CANU YN Y FRWYDR

Advertising

IPWNC YR tECHYD.

SUM IACHAOL DA!LCARM YM EBOL.

RHIWMATIC AC ANHWYLDE3 KtDNEY.

Advertising