Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

23 erthygl ar y dudalen hon

PencaenewyddI

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Pencaenewydd CYFARFOD C YST A DLEiUOL. — Nos Wener, oynhaliwyd cyfarfod cystadJesuol y gymdeithas lenyddol. Llywyd-d ydoedd Mr William Hu-irnes, Pentyrch isa. Beiarn- iaid: Mrs. Parry, Plags Belle. Fourcrosses; Lseifion; Owen Griffith, Tianylly-n; WilliaTn Davies. Haulfron; a Mr a Mi-s Williarnsi, Bryn,erlfiDn. Wele enwau ygoroum: Adroddl i rai dan 21, Miss Polly Jones, Plas Du; canu Alaw Gymreiig. Robert Williams; GI-adryn Fa-?r: peniIHon i'r llythyr gllld- ydd, Ev?m D. Eva?s. Coed oae gwynj &d-1, Misses Nell Jones, SydlDev A. Davies, Mary E. Davies; unrhyw unawd, John Willdamei Caenewydd1; detrrtyn heb ei atal nodi. Miss Mary EUen Davies, Tyddyn Uchaf; dlajrllem, Richjard D. Griffith. Aeldrem; canu penill- ion, G^wclym. Felin Plas Dm englyn. David Davies. Bodhvfryd; pedwarawd, John Wil- liams, -Caenewydtl a'i barti; pwyntel ddarlun o Lord Roberts. Evan D. Evans. Coed cae gwyn; prif adroddiad, Mss Nefl Jones. Bryngrianog; Doyley. Miss Sydney A. Davies. Tyddyn Uchaf- Yingeifliodd dto gor niaill dan axwein-ad Gwynedd Davies, Cae'rtyddyn. a'r llall dan ainveimad' Owen t R. Hugihes. Pentyrchisa^ Dyfarnwyd Cor Gwynedldi Davies. yn oreu. Cyfeiliwyd b -aii Pencerdd Eioon. Trodd y cyfaxfo#* yn UwyddGaaiue i'awn.

! Harlech j

Caernarfon I

Persverroes

Machynlleth

Glasgoed

Penrhyndeudraeth

Advertising

DAGRAU'R DELYN.I

:._--I MYFD ADREF. (

,- - - - - - Y SYMUDIAD YMOSODOL.

•' EMYN Y M1LWR." j " EMYN…

Porthmadog" -I

MEDDYGINIAETH NATUR.

I 0 Nebo i'r L!an

[ Pwllheli

Tydweilog

Advertising

In-I 0 Gopa'r Mynydd MawrI

Advertising

] Bancror

( Blaenau Ffestiniog I

Llandecwyn