Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

18 erthygl ar y dudalen hon

Y CANCHELlOR A'R B Hi F EL.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Y CANCHELlOR A'R B Hi F EL. YMDRECH PRYDAIN MEWN DYNION AC ARIAN. BIL ANFERTHOL YMWELIAD FFRENGWR A MR LLOYD GEORGE Cyhoedda y newyddiadur Ffrengig L'Hu- manite," o dan enw M. Jean Laiigner, cyn- rychiolvdd Sosialaidd o Paris yr ymdrafcxi- a-èth ganlynoi a gynierodd le rhyngddo a'r Canghallor: "Ychydig latheni o Westminster Palace, arwyddlun anghydmarol gallu y werin Bryd- winig a'i Llywodraeth, ymestynr. adeilaaati Qnfawr yn oysgodi swyddfevdd Gweinidogion y Goron. Fel rhyw 16n gul cydrhwng yr ad- eiladau enfawr hyn o wenithfaen ymestyna ryw beol ddistaw a disylw, vmhen draw yr kon y mae dau dy digon diolwg. Dyma Downing Street, tua'r hon y trydd y byd ei elwg mor anii-oberwvdd yn y -.ai diolwg a ahyffredin hyn-" tai minars "—chwedl un •'n cwmpeini yn gdlweirus-y mae preswyl- fevdd dau o brif Weinidogion ei Fawrhydi— j y Prif-we.inido a ChangheHor v Trysorlys. ?-ii syml ac eto yn gomfforddu6, v mae Cy£uTon i'w c.ael oddimewn na bun-seni yn eu disgwyl wrth edrych ar eu gwedd allanol. Yr ail dy yw preswylfod y CanghtTior. Dcrbyniodd ft yn garedig yno gyda'm cyfaill Renandel a'n cvdymaith M. Painileve, yr hwn ddigwyddai fod yn Llundain yr adeg hono. Gwisgai y wen hono wyf bob amser wedi sylwi ami llo bynag y cyfarfyddwn y gwladweinydd Cym- peig ath ry lithga r. Nid yw gofalon of.nadwy yr adeg bresenol, a r gN er Ie yngiyn a dyrus wem- yddiad y Gyllideb Ymherodrol, ynghyda'i eyl- faeniad ar egwyddorion mwyaf cadarn gwer- iniaeth, ynghyda'r arfithiau campus hyny a draddodft i otsod allan deilyngdod ac arachel- odd achosion gwerinwyr Ffrainc, Lloegr a Belgium, pa rai vdynt ar hyn o bryd yn tvwallt allan wae d en ca-lon—nid yw y cbl hyn yn. parlysu dim ar egni a bywiogrwydd Lloyd George, uac yn amharu y gronyn lleiaf ar ei wreiddiolder a'i frydfrydedd, ynghyda'r tanbeidrwydd hwnw svdd yn nodweddu pob Celt. gyda'i lygad glas goserchionog. yn yr hwn na welir dim olion o nodweddion yr Anglo-Saxon- £ 46,000,000 YN Y MIS. Disgynodd yr ymddiddan yn naturiol ar un- wakh ar y rhyfel. ein gobeithion, a'n llawen- ydd a'n tnstwch. Nki wyf yn gwybod," meddai'r Cang- kellor yn sydyn, "a ydyw ein cyfeilhon yp Ffrainc yn cwbl sylweddoli yr ymdrech a wneir ar hyn o bryd gan Loegr dros achos •cyffredinol y Cyngreiriaid." 4< Yn hollol felly," atebais, y mae pob ,cyfrit yn cael ei gvmeryd yn Ffrainc o'r yni ar ymroddiad gyda, pha nn y mae Prydain Fawr wedi cymeryd i fyny yr ymdrechfa bre- #en<jl." "4 Ac heblaw hyny yr aberth mewn dynion ac arian sydd w,edi cymeryd lie yn barod, ac jrn arbenig yr hyn y mae'n parotoi am dano." Feallai na wnaethom hyny i'r jrraddau y •ilyiem. Dyna un rheswm dro« gredu y byddai yn ddyddorol i chwi ganiatau i mi .dros- glwyddo i bobl Ffrainc ryw wybodaeth han- lodol, y gallech chwi yda. mwy o awdurdod ma neh araJl ei throsglwyddo, o'r hyn y mae Prydain yn ei wneuthur ar hyn o bryd." gore; a wyddech. chwi, i gychwyn, fod Prydain Fawr yn gwario yn bresenol llawn cviiaijit-fwv ar hyn o bryd mi gredaf -n,i. Ffrainc ar y rhyiel. er Ileied oedd nifer y byddinoedd allan ar y cychwyn i FSander'; ?'u cvdmaru ? Ffrainc? Wyddoch chwi cm bod yn gwario yn fisol ar y f"ddin a'r llynges  eymaint a £5,OOO,OOO?" g y11 Ond," meddwn wrth y CangheJIor, "sut y gellir cysoni ei(h costau a rll tt ro I yn eed a. chynwve y llynges. pan y cofir nad yw y fyddin sydd genych ar faes y frwvdr ond ryw cJiVt-eched ran o'r fyddin sydd gan Ffrainc yno?" DROS 2,000,000 DAN ARFAU. 44 Mewn gwirionedd," meddai Mr. Lloyd George. v mae gan Loegr ar hyn o bryd fwy Ha 2,000,000 o forwyr a milwyr o dan arfau. Yn ddiau, i raddau pell iawn, y mae genym i wneyd darpariadau gogyfer a'r fath fyddm, a eliyda llaw, dyma un o'r prawfion cryfaf o'r teimla<!a,u heddychgar a barha. i'n meddianu hyd y diwedd. Yr ydych ill dan'wedi bod yn llygaid-dvfction pi iLlundain o'r symudia^d eodid')? a brwdfrvdig drwy ymre.stnad gwir- ndo' dros gwrs y rhyfel, heb orfodaeth nac ymyriad ag sydd wedi ein galluogi i gasglu ynghyd bron ftliwn a haner o filwyr er Awst S, a tbrwy y system hon bydd genym cyn bo hiT gynifer a 2,500.000 o wyr dan arfau. Cynion goreu'r geii,edl,-y cymhwysaf a'r Jewraf o bob dosbarthiadau mewn cvmdeith- as,-dynio-n dysgedig yn gystal a gweitliwyr, —bonedd a gwreng-arweinwyr ein hundebau llafur—yn ogystal a'r ysgolheigion disgleiriaf 0 Oxford a Cambridge, y twrne a'r bargvi- reitfhiwr yn gystal a'r faelfa, y ffactri fel y clwb,-y maent ynghwrs y pedwar mis wedi •in cyflenwi a'r cannoedd o filoedd hyn o ddyniou ieuainc heinyf o 25 i 36 oed, gyda'r rhai y bydd i fy nghyfaill Arglwydd Kitchen- or wneyd i fyny ei fyddin newydd. Y mae fy iaau fab wedi ymrestru, a m&ibion Mr. As- quith yr un mood. 44 Cyn dec.hreu'r gwanwyn. bydd i 500,000 # wyr ieuainc pybyr, wedi eu llwyr ddisgyblu, »c vn llawn taji a brwdfrydedd, ymuno ochr yn oehr a meibioii dewrion y werin Ffrengig aydd ar hyn o bryd ym add mor odidog rhwng yr Yaer a Bel fort i ddwyn oddiamgylch .diwedd ar v filwnaethfa Prwsiaidd, ac i idiogelu rhyddid Ewrop, a'r eiddo Germany ei hun yn ogystal. A bydd i hyn barhau i'r diwedd—hya nes sicrh&u llwyr fuddugoliaeth. Meddai'r Canghellor ymh-ellach, "Mor bell &? y mae a fynom ni a r mater, yr ydym fel ? plaid wedi vmdrechu yn, fwy nag arfer yn ystod y rhyfel i weithredu ar egwyddorion gwerinol o dolli-yr hyn egwyddorion d ynt, keunydd wedi eu cadw gerbron y Llywodraeth Ryddfrydig byith er pan v mae mewn awdur. 4-od. Gwelsoch fy Nghyllideb. Ni phetrus- wyd codi £ 40,000,000 drwy dreth yr Incwm Dyblaia y dreth hono, a phasiwyd hi yn un- frydol drwy Dy'r Cyffredin." Edrychoad Renandel a minau ar ein gilydd. IdeddyJiem am ein dosbarthiadau cyfoethog. Edrvchasom ar M. Poinleve. yr hwn maepil eglur a deimilai yr un fath a ninau. Ac ni dywedasom air. Ond nid hyn yn unig yw eithaf ein hym- I wneyd -arianol," ebai'r Canghellor. "rhaid fchwanegu atynt ffvnhonellau anferth ereill a fydd genym wrth law, drwy dreth yr Inewm, rydd y ewm ein benthycxad newydd i hyr- J I wyddo ar-hos Lloegr a'r Cyngreiriaid. Cyr- haedda hwn y swm anferth o £ 440,000,000." Y mae hynyna yn sicr," meddyliem ninan, "yn hyrwyddiaeth i'r rhyfelgyrch oherwydd mi bydd Germany, yda'i hall allu cynlluniol, yn abl i gasglu dim byd tebyg i'r iswm anferth hwn o arlan er cario v rhyfel ymlaen." Yna aeth Mr. Lloyd George ymlaen yn frwdfrydig i ddatgan penderfvniad LJoegr i barhau gydag ymroddiad d!-ildio i dynu wrth yr ymdrechfa sydd wedi ei gwthioarnom yn erbvn Germany a'i hvmerodraeth filwrol. Svlwodd ar nodwedd arbenig a dyngarol y teimla.d gwerinol a gvmhellai Lloegr yn gys- tal a'i Chyngreiriak!. Cyfeiriodd hefyd at broblem fawr sicrilad hcddwch cvngwladwr- i-aetboll drwy Ewrop wedi ei rhyddhau oddi- wrth feichiau dinystriol vr yspryd milwrol a'i '"•gakijyniadiaiu—"rbSyfelo^d diflmgaredd. Wedi i ni vsgwyd llaw, ymadawodd Mr. Lloyd George i fyned i'r Cyfrin-Gynghor, gan wdael i ni fel ffrwyth ein hymgom ryw ym- deimlad newydd o ddyddanwch vn tarddu oddiar hyder cryf am ga-nlyniadau'r dyfodol.

Advertising

[No title]

Gweledigraeth 19,12 1925.

Ymddangrosiad Napoleon ] Newydd.…

i PARCH Y GERMANIAID I GREFYOD…

GOLYGFA YN SCARBOROUGH

YN OL I BARIS

Beth Feddyliai'r Kaiser o'rI…

YSTAFELL WiEDI DINISTRIO

MILWYR BELCIAIDD YNC I NCHAERNARFON.

CYHCHERDDAU AR FAES'I Y FRWYDR.

Advertising

! Y GERMANIAID A'R I RHYFEL.

I PRIF-WE3HIOOO -FFRAINC.

JAPAN AM YMUNO

Advertising

Ymddangrosiad Napoleon ] Newydd.…