Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

42 erthygl ar y dudalen hon

I Harlech I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Harlech I CWRDD CYSTA-D'LEUO'L.— Nos •Xadolig j o dan nawdd Eglwys y Tabernacl (B.) cynhal- iwyd cyngerdd mawreddog o dan arweiniad y Parch. D. Davies (Dewi Eden). Yr oedd tua 15 o'r Belgiaid yn bresenol ar vvahoddiad, 'a chaed y tret goreu yn gwrando arun ohonynt yn oanu anthem genedlaetuol Pryda-Ln, Ffrainc a Belgium ar y clarionette Gwasanaethwyd hefyd gan y cor plant o dan arweniad Miss A. Owen. Caed detholiad ar y delyn gan Mr j Dewi Francis '(Telynor Dall), a Mr. J. j J. E Pritchard, Blaenau Ffestiniog yn canu penillion. Hefyd gwasanaethwyd gan Miss Blodwen Pritchard, Ciwtyboivt. Caed hefytt gystadleuaeth ar ganu penillion. i rai dan 15 oed. y goreu ydoedd J. L. Thomas; 2 Mary Francis Thomas; eto i rai dros 15 oed 1 G. G Thomas a Miss Evans, Brwynllvnau, tn gyd'radd. Cade:rvdd: Mr W. Willliams, Caedu.

ICaernarfon

Bettwsycoed - -I

Rhosfawr .,I

Llanaelhaiarn 1

Beddgrelert I

Rhyl I

.Ebenezer

'Llanfairfechan I

0 Odreu'r Garn. I

Penyarroes i

Penrhyndeudraeth

.Llanrug; a'r Cylch i

Advertising

I Abererch

r ) Porthmadog'

__MachynllethI

I Amlwch I

LlangrerniewI

Hen Golwyn I

Llanrwst

IBethel

I 0 Nant Ffrancon I

[No title]

Advertising

I Marchnadoedd a Ffeiriau.

- - Bontnowyaa I

Pwllheli

Llanystumdwy I

-.Felinheli i

Llanwnda i

Abermaw i

Penmaenmawr !

i Llanberis.I

Trefor ' !

Dyffryn j

Caerhun, Bangor ]

|Rhostryfan

Criecieth.I

I Conwy J

Family Notices

Advertising