Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

2 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

=- -cc:=c:c-c j'i ;0 P OOLWEN!TM, PB JYG,(OES. pp T t ¡f-: R' A'R '?  'I' F j[ ? ? JL -t i?V-? ? .?' iR ? ? Jk A? '?<A? .tL? -?—?'-t !LFA < Yr ydyrn ??H darparu a:' gyier y ?ujaf eieni yB fwy heJaeth nac et'oed. D]goneddo ddewis B.lewn Furs, Jackets a Mi!tinefy, Costumes a Overcoats, a S t t U i Ddyniqn 11 Phiadl. riefyd stuck {aw. o Wianeni, Pldilcçdi, a Chwiitiau. STOCK l" Y r\.F" UKEU, A R-tTttF YN .'Y.Ftl{t WILLiAMS & Co. :=-=====- h V OOLWO. +:+ +++ ¿\ ¡ j +.+ + i" .t L) YM U N A 1'. (' ("' 1 E N F S h.. '-J. j l, ..M.C. WNEYD YN HYSBYS El FOD AR GAI8 LLUAW8 i!. ODRrGOLION ::C k \ARVO's; A'R k"w Y L C, h 0 E D D. WEDt SICRHAU LLH CYFADDAS AT I q.. "I" .t> ti U 11-l. 00.. -.i \i G — YN Y I V E ((n>UVPQU j,}i.") 0 N c" j 1 ur An£¡, 1 "i\ '+i+ < AC YN BWRIADU YMWELED AR +:+ s,tdrnau CyutAi i Ary i i., tt ti it -NI t3 .+. () =_ < a c %MOWN I I ,q f.l Y W I ¡, ¡ M I AND GO., CAERIVARFOA masom *anoomm -La*W I y I- 1- -mom OYFiFLILiAU t AN!FE!LiA!D. j CONDITION FOWLER J GeSyla,u a.t. y Tostur, Coesaa Chwy<i ndig, a<cat<iynA\ydd B\\yd,- Swdtypwys. "C(X.LCURE' At w&Ua. Cnoi a Chra.mpiau ix GefFyinu a Gwarthf'g.-ls Cc y bote). EH a.t Blistro Curbs, SpavuM, ",Plllltlall, OLEW BRIW1AU, Is. 6c. yr Hanne)' Pint. WORM A.XD TONIC PI)W::ER. A'! La<!d I &c i rodui Gw&dd.— 2tiyTin. POWDRAL At Besv.'ch.—2s. Gc. v f hq;in. POWE'WR i Ata.i y I)t)lur Byr ar \V..nttiCg. SwiJt y Pwys. POWDRAU. A'lS'aeItidig at Wclla-'r Cothi Gwyft ;u LM.—2f!. 6c. y IhvNn. POWEWR At tadd LIau ax Atilf eitiaid.-Svv lit y Pwys. Cjileiriau Anffaeledjg at WeHa'r UySaut, Melyn.-6c. Dogn i ata)I y l"lwy' Lla.eth.-l.'J (L: Eli at Dethau noluru.-lB 6c y Mwch. Blli at y Llaid ar GeSy!au a, Gw,,ij-theg. Cietyd y Tra,ed ar Ddc-ladd.-ls Cc. y blwch. ANFONER 4c YN YCHWA?\EDOL AT Y CLUDIAD. BLAEN-DAL YN UNIG. 0-som 0 111:- onama m n womom t RMtM Proctor Oil EN6tNB. !RE BEST VALUE 01\ THE MARKET. 4i B. H. P C3# 0 7 B. H. P. C46 0 10 B.ll.P. £55 0 Ptus 5 per C'Ænt. adva-fce. ??: :E: 3L= .4L 3Et 3Et "Sr E!ectr!c!tty Work's, nK E N A I aalDGE I)r the t:rift-ing so= of 12!6 monthly you can A,,ave this very handsome full trichord, "GOLD Modal" British made Piano and the instiument is delivered to your door, packed free and carriage paid im. mediately on pay7nent of deposit. We are the rgeist piano and organ firm in the world, ana ot only guarantee to save yoti POUNDS if you buy direct from us, but we offer you a muc h wider choice of instruments and more liberal terms of payment than you 'We supply ALL the world's most I prices and on terms of payment to suit the pocket of every purcharor. Organs from 61- monthly. We take old instru- ments iu part exchange, refund railway fares to patrons, allow approval, tuns for 12 months free, and give a 25 y"ro' WR!T? E% ?t Mj6<? ? Mm Chme?MML. t?? j ?)t< ? !nw Lafj?Mt j?M asd 0??? F<r)tt M <? tT?M ? FOR ?X "?? STREET. BANGOtL ? UST H! ? & ????????<????<?????«MM??? S CAMBRtAN RAILWAYS EQO & OOULTRY INDUSTRY. Help yourself and help the Country by rearing Poultry. !n normal i'J L j and a hatf MiHions gterl ill)?: out of ttle country Eggs from foreingners. To father 'the dYelopnwtlt of the Egg and Poultry hi<!u.stry the Company have ÐclCured the co-operanon of the Agricui.ura: Orga,uj:ation 5üc:ety, who are prepared ;1 arrange for Speaker t.o address ),Iect i-rigs in various district, free of charge. Persons inkr-:tod in che movern"ul and desirou., of having such a Meeting held m their district should apply to any of the StatiOn )lasters M- to Mr. HERBERT WJIAIAMS. Superiuteh.j<u of the Line. Oswestry. 1 S. WILLIAMSOX. _aJ Mana ger. -C=-==--=:===-=-===, '#I;t,:l:i:- I S"" I i pecto s. pectos, i ——————— $ Dim j6t-t-o i Specialist i-nwyach ? Y Mum gOMC mwy? rbeBymol ?? Ngbymru ?01 S?ectol wedi <i ? ? :o,Yri.Htàa';u ?M b.?"o' <.( i?? m?tc 'j -ity?u? Pro&r y golwg mewn yeta.feitj )? Jt ?ntduftii? ?.?j t.tt?d? .?.wy y i'?xidint) gwyddouo! diw?dda-rnf. Pl'oth -« ? -'c.i'?? n <'h?!7 pf'b cvf?rwy''ir!ifi yn rh?J dc am d?im, yn QHig codtr MB ? ? ?:?f*o! oa byd'! a'??'t. fh?? <) ?. ?c. t 78. 3e.; <? aa. tya? etx)a.u n' ? A ?ur tt.co aa & g;o'chi!K< ?nr ? ''<< P? '-?' < ?y?', t'ch/dtt: yu y<?t'.?h<-t ? ? Coa<r y Cyteiriad:— -?- ? J. Humphreys Jones, $ Golwg Brofydd a FferyUydd Trwyddedig ? ? co.\GL v MAE.s. r ? ? A F C< ?s? ? N ? A ?? < i ?n? ? i? f?' ? ?.' ???" n ? A&t,on h), i 1 «- .¡. po. + -f* JMAE'R GAUAF WEtH M)J t -————— t t t Acmaemwyoaagen t CARTREF CLYD A CHYSUEUsi $ :!t Y GA.UAF HWN NAG ERIOED. i ———————————_ _—————— f I gyfarfod a hyn yr ydym yn rhoddi t- $ BAR(iElNIOiN GWIRIONEDDOL { ? -« .? mewn t & ? ? Couches. Wicker Chairs ? ? Sofas. Draught Screens ? Ea sy Chairs. Hyarthrags. ¡ ? Chesterfields i Coal Boxes. & ? Matresi: Gwellt, Flocks, t Rhawn a Spring. ? ? Gwelyau: Baiarn, Coed, a Phres ? ?RiFFITH JOm ANDCo? 0.?vi ? CAERNARFON ? ? BANGOR A PWLLHELI. ? ? ?? ????t????f?????t???t??????!??T????T??-??? ?"?? ? 4f r. rF A N H E C 10 N. IT ('" « SHOP HIR\i\EN, PWLLHEL!. Cannoedd o Fodrwyau, Bracelet, Necklets, a Pendants, i)igonedd o <h;ewiso Wristlet Watches! feibion a merched (special Army Watch ? In ni nous dial). Spectois o bob mathargyterpawb. -——————————————. COFiW CH ALW YN FLAN AM FARGEN. D. GRIFFITH. Swma! Yswiriot [Cy!.] ? GuardiM ? aKFYDUWTD 1881. ? 000 PrU Swym.-K, LOMBARD SIREET, LLONDAIH CYFALAF WEDI Ei DALU FYMY JE1 000,000 CYFANSWM YR EODO DROS 6,918,000 !MCWMBLYMYDOOLDROS 1,387,000 —— —— ? ? Math o Yowiriar-ut mae'r Owmni yn ddelio eg ef:— ? TAN, TOM 1 DY GAN LADBON. CERBYDAU MOTOR ? BYW?D. SICRWYDD, GWYDR, ?c. DA.MWAIN, IAWN I WEITHWYB, 0 QOBUCHWYLIWB YM MHOB RHAN 0 OGLEDD CTMBU. 1TSGRIFENWCH AM RAGLEN AC BNW T GOBUCHWYLIWB AGOSAP. ? UALE STREET. Swydddfa?jerwi: 53 DALE STREET. ? ? Yagnfenydd Tngiano!:—KENNETH T. GRAHAM. <! —————————-——-————————————— ————————————-——————————————————————— J —— .J ? ————i !) ————— ?_ j ? e" ????????????????*:??:*?:*?:???:?:?:?:??? +.<0' .0.0.°0.°"0. 00. ????????????? <?????'? :i: 0 .v.i. 'f.I! E ,ý:a: '.I" U PAT E N T .4. R F I T H O?NT E N+ 0 0 0 ..1" f ?? ? ?:?gFM?B ( ??? v ? ? ???AFEP?' ?!?t t &? ? ?? ???f?w ? ? ?sL??? ? ? .&? !M ) t PW? Ai? T '??Ef?tS?S?!?! F' ?? R S?% ????sNMmK?MMmHa a ???????M? ? a F? t th?MB ? B ?? ? B ?§ s3 !r B r t T tt t H N ??L)D ? ? ??w w &NM?? ?w ??' V GWNEUTHU?WVR QWRECVSAU MWYAF YN NGHYMRU. ? t?YMUNA GRIFFITH OWR?. 25 ? ?7. '*? i_? High Street, Carnarvon, hysbysu y vil alist) Vll ? c'vh(?-dd ci fod yn '\€JiIdu<j! yr ?Spo&talist) y?) < ? no-wti??th'm' ad GWREGY?AU ') bab ma.th. :?d"s i b(,b a.mgylchiad, ac i b<.ib oed. O'r 'gwj' Y mae Mr. Owen Wt?i ? ? uaban i'?- huii: tt'enlio rhau helaeth o'i oes, y)i cael et lgyiioi- th\n g-iii gynghe,rion, a chyfarwyd'diadnu *<* H.itnvw o y \r' 'u gtn-eu o Wrcgys i eiwtio pob n<'hos ') efyn.a.bli i.c'l'hau j'od (oJ.. \¡'gy:tU ef \ucrv])ho]yra.nheb@(!ri()n b.Nii. {'!H. CREFFTWYR A'E LABRWYR <t'-puh<M!.uid ynun'g yM 3ryfiuJI. o.x! hdyd yn psmwyth, ac yn meddu i btA) ystum c(-),, yn Ut'fhyw sefy'Ufa. Mae :hyn yn d<!r<cnlu-tt )) yn iantais bwysig lawn. Y Hp1'1ng ;;ydd ynddyn.t wed' ei dymhent yn ofaIn;, iawn, ac oherwydd.hyny y maent bob amsor \i) cadw yr un gradd o ibwycau ar y toriad, dyna fantais ara.11 o''u rhaJ,gol'oldeb. NAC OE,J)WCIi. OHERiYVYDD Y MAE \T%IM OOLtL.! EU BVWYD AU WRTH <lE<E.i A GWLSGO GWR'E&YS- AC t'\X MAE''R P,PIRI\KGS \VED1 <* DARFOD. FE ELLIR FFITJO Y .t HY-N HEB DE-CD ODDi CARTREF. DRWY YSGRIFEU AT -NIR. CWEN. ANifOXIR Y }fDDD I CHW] ..+ FESUH. EICH HUAjX GYI;A THROAD I Y POST.  SEND S.TAMPED ENVELOPE. ? Co?wch y c?eiTiad.— ? GRIFFITH OWEN, FFERYLLYODc 25 a 27, HIGH STREET, CAERNARFON. ?????.???.?.:<<:<?. :<:<<:<< :<:<?:<<:<<<:??

Advertising