Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

^6rg^  jzfelLE^GRAVE#F% j I1 mE?ER?HJr ? M PILLS ODDIWRTH Y DIWEDDAR GTdOEDDWa "TYST i.'R DYDD" Auwyi Syr.- Aeth un o'm mejbioll allan i Cana<i%, loti ymsefydlodd yn -ghymydogaeth yr Oil Springs, L&mbton, Ontario. Tua thri mi8 yn 01, ylqgnfenodd ei fod wedi bod yn ael ei íechyd ers amryw wT, thnosau, yn dioddef oddiwrth y Piles. Mor fuan y derbyniais ei lythyr danfonain iddo eypyn o'ch pelem. Tair wvthnos yn ol, ysgrifenodd &dref i ddweyd' fod eioh pelenau wedi gwneyd Ilea dirfawr iddo. Cyn ei fod wedi gorphen nn blwch, yr oeu^ yn albiog i ail gymeryd ei waith. Neithiwr, cefads lythyr arall oddi- wrlho, fod y clefyd, i bob ymddaagoeiad wedi ei Iwyr adael, &'i fod yn ei gynefin iechyd. Ar ol clywed yn ddaraweiniol fod dyn yu byw yn y gymydogaeth wedi dioddef oddi- wrth y Piles ers ugain mlynedd, darfu i fy A mab chwilio am dano, gan ddwev4 am y daioni yr oedd eich Peleni chwi woA wneyd iddo, :%a roi iddo baner blychaSk oedd ganddo 0 fewn pedwar diwmod yr oed4 v dyn yn dawnsio gan lawenydd oddiwTth tffeithian daionua eich Peleni chwi. derbyn y fatii leshad iddo ei bun., wee.d y daioni dirfawr wnaed i'w gyfaill teimla. fy ma.b yn awyddue am i ereill wybod am y feddyginiaeth werthfawr ho-n. JOSEPH WILLIAMS. Y "VIAE Y MEDDYGINIAETH \hRTHFAWR RON I'W CHAEL MEWN TRI FFURF No. I.-GEORGE'S PILE AND GRAVEL PlliLS (Label wen). No. 2.—GEORGE'S GRAVEL PILLS (Label las). No. 3.—GEORGE'S PILLS FOR THE PILLS (Label goch). Gwerthir y Pfleni Byd-glodus hyn yrnhob man, mewn blycliau Is 3c a 3s yr un. Gyda'r Post am Is 4c a 3s 2o. PERCHEXOG: J RH Y RU D D. —Bydd wch ofalui; wrth brynnu "PILE AND GRAVEL PILLS," eich bod yn cael y "Genuine Pill" 6ef PELENI GEORGE. 1 0 ( # J. E. EORGE, M. R. P. S., I ?.A?? A??< y\< a*   :=:.ti' 1 MORRIS iVAIS t t twa U' X- ? ??M Ww ?A"A ?!? ? ???- ??.' FFESTINIOG—■ $ i ]F_ES1-'IIOG t' A $ YN PRYDERU AM & t WELLA'R DARFODEDIGAETH WY NA RHYW AFIECHYD ARALL. —-—— Tfc ID OES EISTEU I CHWI FYNED ODDIC.RTREF NA FHRYDERL -? 1t AM FOD AMR?W FEDDYGu WED I METHU, ER CYMERYD -24 f J ? POTELAIL CAN UN MEDDYG DARLLENWCH A GANLYN, A J 2 GAD?WCH ?D.) SIARAD DROSTO El HUN, CBWCH CHWI Y CY7AR- J ? WYDDIAÐ, YNA BYDDWCH FEL HWYTHAU, YN BABOD I DDIOLCIL 5 £ •5)- Vedw View, Mount Pleasant, Llanrwst. MM. MORRIS EVANS A'l GWMNI. Anwyl Svrs,- Tna thair blvnedd yn ol yr oedd afiechyd fy machgen deg oed yn It T? crea ilawer o bryder i ni. Bu yn cael moddion gan amryw Feddygon, /T ? a chymerodd gan an bedair potc! ar bugain (24 bottles); ond yn He 17 ? ?weHA. yr oedd yn myned yn waeth a gwanacb bob dydd. Yr oedd wedi myned mor wan fel nail gallai sefyll ar ei draed, a tbystiai y meddyg ei fod mewn gradd peU o'r Uarfodedigaeth, ac nad oedd ond gobaith gwan am ei adferiad. Y pryd hyny cefais fy mherawadio i roddi cynnyg ar eich cyffer- ? iau chwi, sef ei iro drosto bob nos a bore Ag Olew Tedaaidd Morris ? Evans, a chymeryd y Capsu!ea. ?. Dilynais y cyfarwyddiadan, a hawdd gweled ??d y bachgen vn gwella bob dydd. ac ym mhen tri misT ar ol dechreu gyda'ch cy- feiriau chwi vp oodd wedi gwella yn bolliach, ac mae wedi bod yn A, berffaitk lACh y tair blynedd sydd wedi pasio. "V Credaf yn gadam y bnaswn wedi colli fy macbgen onibai am ticb meddyginiaeth chwi, ac oddiar hynny y mae yn bleser mawr genyf gymeradwyo cyffeirian Morris Evans i bawb welaift yn dioddef J Il;j!blyb. fy Teimlaf mai fy nvledawjld yw dwyn y aystiolaetb bon i'ch ? meddyginiaeth, a gallwch wnead nnrhyw ddefnydd o'r acbo-O .? "g y gwelwch yn orea. ?. Ydwyf, gyda llawer o ddiolcb, The Roya! London Insurance, H. WILLIA MS, Finsbory Lane, London. District Superintendent. t „v\ — ——————————————————————————— 5 TSGRIFENETR AT MORRIS EVANS A'l GWMNI AM GYFARWYDD- 4 A IADAU. BYDD ?DDEUTU GWERTH Ms. Y MIS YN UDIGON I UNRHYW UN I'W DDEFNYDDIO. ?. I MORRIS EVANS & CO., FFESTINIOC N. wales ??????t?'t'?'??'?????'??' -?t???'?????T!??-???'? ?-??? M .<><><><>=<><> =<><><><>o. H :S?? ? ':soEno,HES J)AIJOXE Xo. ■'XKuza- | A W" _1 J P_ ARRY LT:u_ U YARD EETHESDA,N.WALES, ?S§ ? ?????-??-.??-??-.?-?.???Vv??.?.. ? ? ]\J^R-TH WALES AGENTS FOR KYNOCK-ARKLOW, LTD? HIGH ? ? EXPI??ivRs. CURTIS AND HAKYEY. LTD.'? GUN rOWDERS, ft ? KAY AND CO.'s CELEBRATED RUGBY CEMENT, MELLOTTES' crŒAf M SEPARATOR CO. ? 0 'v.??-????vv?-?-?.?-?.?-.????.?-??? & U WHOLESALE A?D RETAIL IROXMOGS AND BUILDERS. {j ? A MERCHANTS, GENERAL HOUSE FURNISHERS. PER?tITTED ? «V LIST EXPLOSIVES, FUSES, AND, DETONATui?. U THE BEST BUILDING MATERIALS; SLATES, «LABS, A AND COAL OF 1, V. AND COAL OF BEST QUALITIES AT LOW PRICES. ALL H MANNER OF QUARRY AND MINING TOOLS. RANGES,, V 0 GRATES, O-ES. Etc. ALWAYS PREPARED TO 1 END Eft MM H FOR SUPPLY AND L,Ef.IVERY. p ———————— — 0 ki .Showrooms of Bed stead*, Bedding, L.inoi. euyn. — H A -,()¡J Cloths, flatting and Mats of All K:!lld- 0 li H Large W arehouse at Coetmor Yard 0 i) P6WDER MAGAZINE AT BETHESDA i M tj 0. Orders promptly attended to and W U deliveries made on the Shortest Notice. ff j A A >X<><:>X<:><>X<:>X<:><>< ><>X<>:<>X<><:> < CAMBRIAN RAILWAYS, j EGG & "OULTRY INDUSTRY. I -—————————— i Help yourself and help the Country J by rearing Poultry I i ) I r norma! years Nine and a 1 half Mil iions sterling go out of j the country to purchase Eggs from forefngners, j To further the development of the Egg and Poultry Industry the Company bare isecured the co-operation of the Agricultural Organisation Soc:ety, who are prepared to arrange for Speakers to iddress Meet ings in various districts free of charge. Persons interested in the movement and desirous of having such a Meeting held in their district should apply to any of the Station Masters or to Mr. HERBERT WILLIAMS, Superintendent of the Line, Oswestry. S. WILLIAMSON, Gep,%rLl Manager. Cwmni Yswiriol fCyl.] y Guardian j' SFFYDLWYD ISM. | Pn! SwyM!a.-H, LOMBARD STREET, HCNM! ► f i evrALAF mm El DALU I FYNY £1 000,000 jj CYFANSWM YR EICD3 DR0S 6,918,000 <[ !> WCWM Bl YNYODCL DROS 1,387,000 j! ——— Math o Y swirt mae'r Owmni yn ddelio ag ef:— TAN, TORI 1 DY GAN LADRO. CERBYDAU MOTOR, 00 BYWYD. SICRWYDD, GWYDR, etc. <> DAMWAIN, lAWN I WEITHWYR, < I ———— OORUCHWYLfWR YM MHOB RHAN 0 OGLEDD CYMEU. S V8GRTFENWCH AM RAGI.EN AC ENW Y GORUCHWYLIWR AGOSAF. 0 "W" | Swydflclfa -¡-4erp I: 53 DALE STREET. 1 (► Ysgnfervtid l'rgianol:—KENNETH T. GRAHAM. I IVSEDDYGOL I FOB MORE THAN THJKTf FEARS THOUSANDS OF LAJ>IE3 HAVB DERIVED BEVEFrt ElbOM. DR. DAVIS.S FAMOUS FEMALE PILLS flave been universally admitted to be —— A BOON TO WOMANKIND. THEY Are the b st known, remedy for Anaemia, GiddiTioso Fulness, and swelling cffcer Meal- I.,ois of Appetite, Hysteria, Palpitation r>f the Heart, Debuit* Ek-pl' -ession, N,o-,ftkn&-z, lirregu- laritiec, ind All Female Ailments. Boxes lid., Is. 3d., 3s., and may be lad from Chemists and Paknt Medicine Vendors everyw here or sent tree from observation, bj the PROPRIETOR. DR DA VIS'S little bo</k lor MARRIED WOMEN, most invaluable; sent free on receipt of a stamped uddi esc-iori envelope. Only a(idiess:- 809, PORTOBELLO ROAD. N O T 1 l M" G HILL, Sample sent "Q receipt of for LADIESTWOOD'S CtiALLEitGE REMEDY guaranteed un( er the sum of £ 100 to cure I when others fail. Far superior to Pills, Pellets, or any Continental-treatment. For all cases of irregularities, however obstinate, CHALLENGE REMEDY is supreme. Price, 2s. 9d., 4e. 6d. Special, lis. Stamp for Pamphlet. Advice free. Established 30 years. MR. & MftS. A. D. WOOD, Medical Specialists, 20. LOUIS STREET, LEEDS. .j H O R T O N S I. X. L. PILLS ARE WARRANTED to cure all private cases I and complications of the urinary organs, ( whether acquired ur otherwise also, gravel, and pain in the back. Free from mercury. Sent post-free for 43 6d, by the Proprietors, HORTON & CO. Chemists (late Chief Dis- penser from Birmingham General Hospital), (E'ept. 71), Aston Manor, Birmingham. Letters answered free. N.B. NEVER KNOWN TO FAIL. SUPPLIED DIRECT. æ Byddwck Ddottk i Yiews pryd" ( a 7705 yn teimlo "dipyn yn wanllyd" IN "heb fod yn iawn" wedi rhedeg i J lawr" neu "&))&n o hwyl", Gofalwch 5 W am symud yr anhwyldeb cyn iddo droi yn 0 rhywbeth gwaeth. Y mae bob amser yn = II annoeth i anwybyddu hyd yn oed yr IM arwydd lleiaf o afiechyd. Byddai 9 ■ Napoleon yn arfer dweyd, Y mae pob JJ ■ eiliad a gollir yn gyfle i anffawd", Y = mae hyn yn wir amIwg o berthynas i 0 gyflwr gwael yr iechyd. Açhosir llawer S | K o bo-n trwy anhwyiderau y cylla a'r afu; os gwir hyn yn eich achos chwi, bydd n dogn amserol 0' r meddyglyn enwog ac t^ adnabyddus- Beecham's PilJs-y modd- = ion goreu a dyogel i'w gymeryd., Ceir ■ esmwythyd yn gyffredin ar ol hyd yn 5 is oed y dogn cyntaf; ac os parhewch A (?vyd j ? y ^elenau yn rheo!aidd bydd i chwi yn xxMM fuan sefydlu iechyd rhagorol i'r hwn, e 2 bossibl, y buoch yn ddyeithr gyfnod hir. n I ddynion a merched wedi "rhedeg i lawr" y mae Beecham's Pills yn feddy jf giniaeth y gellir ymddiried ynddi. ?dd 'wdefnyddiaucryfh&o) a g\ve!!h&(yyn a fuan ddwyn organau ytreuliad i'w cyflwr g effeithiol. Y maent hefyd yn effeithiol s i buro y gwaed, ac felly yn J/esoli yr holl 5 gorph. Y mae cyflwr o ddigalondid &c 5 ?fiechyd yn fuan yn ildio i d?yt&nw? ? bendithio! ????????MMQ??? I ?t!!3* j Q Pills.. BIychau wedi eu nodi. 1/3 a 3' 3 "MOl F SKíl'S":here' M,J ,I ,1¡,11 n 'fo,es. Sell to the Largest Buyers—"Furriers of tht. West."— EDWARDS & SONS, HEREFORD. Secure Prompt Payment. [ Much Higher Prices this Winter. Write for particulars. MEPPYGOL ??oxo?o??o? ¡ Cwaed. 0. Q | C W ed 1 ij ..) 3 0.. 0 Cwaed. ? ol || toa,e iochyd a Bywyd yn W "i 'Di?ynu ?r Waed Pur Cry M || la h a Maethlon. j Hughes's S Blood Pills g M.a.e "HUGHES'S BLOOD PILLS" g ? yn hynod effeithiol at Greu Gwaod ?' 0 Newydd, Pu. a Chryf, felly yn dyi?n- 0 M wada M holl Or?nan y oofe, drwy | hyny yn ?)WW?, .?——?? V u; Pan H ID I I y g G w a o d, B il i 0 a 8 0. neø8, Afa 1\ Drwg Tar- V. y CD:"wd.. A ^ddiantao^ jj J COMW'vd- 0. Ion Scurvy, J A Ililes, Fits, U Nervous 0 Pi G w 7 n Gwynegoii, DeD Cymal- v V. wst, Poen U Cefn, Lnm- V. A bago, Gor- ft V. ffrwymedd, Neuralgia. Anhwyiderau fl U yr Arenaa, belder Yspryd, Surni y V. 0 Oyll. H BenYWOd.. M | U At Anhwylderau tueddol i bob Gwr- A j a aig, Mama a MeTch, o bob oed ran I ci I V mae "HUGHES'S BLOOD PILLS" ff M yn nC tedig o effeithol. Q o Rhodder Prawf arnynt. M RHYBUDD PWYSIG 0. y Wrth bryntk y Pills hyn, gofaler rha.g o. M "iael eicb zwyllo. Myn-weh weled y v ) A "7y"^rl« Mark," s-ef Calon fel hyn U At v lipv A I v iJ ar b&? Mwch. Heb hwn, twyll ydyw, ki A Gwrthodwch bob peth ar&H. V ? Ar werth gan bob C?enuRt a Stores, V n pirn gap gynwys wi*d.r-tax Is Sc. 5a., M Q M., neu danfonwoh ei gwerth mewjl A ki stamps neT! P.O. M 0 Jacob Sagbss, S.P.S,? 5 V. lIl:L 1 D Jill I J, J ¡.) 0. MANUFACTURING CHEMIST. M A PENftRTH, CARDIFF U ><:> <> <><><> <> <: Bydd RICHARD EVANS, MEDDYG ESGYRN -Lb (Bone Setter), 8, Salem Terra.ce, PwJI- heli, yn ymweled a'r Ueoedd canlynol yn wythnosol :Dydd lau. Market Vaults, Llan- gefni; Dydd Gwener Sportsman Hotel, Port- madoc; Dyid Sadwrn, Ðmu Temperance, 2, Palace Street (gyferbyn a'r farchnad), Car- narvon. Oil at y gewynau i Edvnion ac Anifeiliaid, am Is lie a 28 3c y Botel; 00 yn ychwanegoi dXlVY y Post). ARIAN DIM BLAENDALJ ADAU. BHCDDIR BEHTHYG ARIAN YM BREIFAT. I Mewn symiau bvchain neu fawr (dim llai na £10)- AR "PROMISORY" NOTE Y BEN. THYCIWR El HUN WEDI EI SEFYDLU ERS DROS DDEUGAIN MLYNEDD ¡ AC YN AWR YN RHODDI I BENTHYG DROS £ 80,000 YN DDYDDIOL. AM Y TELEiRAU. YMOFYNER A j GEORGE PAYNE & SONS j 3, CRESCENT ROAD, RHYL. ) A RLAci I S??DDl Af.r?? A? ?OQ ( A RHi?YMOL, AR YMU;WYMIA n 5 PERSONOL, R. R. STYTHE & CO., GBOVE CHAMBERS, CAERNARFON. 3ENTHYCIR ARIAN YN I o a > £ i.oo«. I YCHYDIG ORIAU 0 RYBUDD, am -ii.yn:or_u penodoi. NOTM OF AND YN UNIG, yn ol f tbraLl e-aniynol:— nthYI. A;daii*d Ben thy g. £ a. a. £ •. i. to tii e i 1. lfl 19 0 bG M if 0 "J 10 « L l" # 1050 0 < Cymir a.d d?I'?t&c bychain trwy gt.on. | dfb neiUtuol, aeu <? daw?ir g?ll y benihyo ial tefyil oitd 4aln y -log be b bannv blwyddyn. Tehr y btsnthyciaidfcB. tram am log ilawer is. Gwareutir y bycul poll poth yn lioliol gyfririachol., pi an a wneir bù.8Il a'^ i peidio. Ymofynwoh yn bcjrsonol, os yn gyfieua non gellir gwneyd bcsa«rf irwy v llythyTdy. Arbedwch y llojr&u ache) &'r rd-daliadau trymi.)n. i;rwT vmofm o I'HE MANAGER, 28, QUEEN STREET RHYL. BENTHYCIADAD BOLLOL I BREIFAT. 0 910 I X500. HEB SICRWYDD AR DELERAU RHES- i YMOIJ. Oim Dim gwahaaiaeti) nwir* | .3XLT,IR ?NPON ARIA?M ORWY'? POM Ymofyner, M argyhoeddir' chwi 3. WOLFE, 36 SPRING GARbEN8 MANCHESTER 1 8ENTHYCSR ARIAN AR FYR BYBUDD, j t 0 £10 I LL,OOO. AS ADDBWID YSGRIFENBDIQ i AD-DALU. Mae pob 4)0-,ithycia(i yn bolld rt euoiSy*. i mgen, neu i gychwyn mewn Buesnes, i Ddoo feinu eich Ty, i brynu, eu., neu Drethi. An fonly yr axian (gyda'r post yn gyfrhiacnoL Jlellir » ja,ju yn fiaoi, chwarteroi, ne* ht.Der-blynytidol) nen oe dow'iair g&U y bu- thysiad &ri, i fyny hyd barn nuyn-add, ond taiu j llog. Nid ydp- y pallder yn ddim gwahaniaeth. Mae y llogau ys ieal ja Nghymra. Erfynir ar i feuthyewyr 8.1';¡ talu Llog u",el mews il.U fmofyu Jma., pa y telir y benthyciad, t!ydd yn aroa am log Uawer is. N. chcwtx* ddim i chwj jia- hoti, ond gall afbed pannoeda drvsy &WO.L yn G> 'ur&sg neu Saeseg, am y prosptctiu :'r NATIONAL ADVANCE and LYEST. i ICEKT SOCIETY, Ltd.. 41, CORPORA nON STREET, MANCHESTER. Yst&b- u*bud 1887. Nat. Telephone, City 606fl, or w ou* North Wales Distri OfFta*. 53 FARRAR ROAD, RanaOT, and It Q UJ::eN Bireei, Wrm. BORROW from an OLE-ESTABLISHED B WELL-KNOWN FIRM. noted for Hone* Dealings. £ 10 to £ 1^000 ADVANCED VAIL y to all Claases worthy of credit, on NOTE OF HAND ALONE. Interest the Lowest in En^'and & Wilee. Loans. NO FEES. NO SURETHBS. Z-10 from 2s 6d weekly £20 from 4tï, weekly S50 from 8s Od weekly X100 from 15s weekly Special Low Rates Charged for Short Period Call, Wribe or 'Phone (2975 City), in Strict-est Corifidenoe to the actual Lender. H. HARRIS. 71, MARKET STREET MONEY LENT £ 2Qto 15000 I Christmas Application-i are now invited. BUSINESS ARRANGED BY POST. Ladies and GeIlHemen can borrow from us on their Own Personal Signature. LOWEST RATE OF INTEREST. Convenient Payments Montbly or Quarterly. Existing loans with other firms paid off. I DEAL WITH GENUINE LENDERS. Avoid paying heavy rates and expenses. Apply to- SAMUELS & COM 5, JOHN DALTON STREET, MANCHESTER. ARE YOU WILLING to pay 4s in the £ C iL. tv,,oivb months. I don't sctvdrtik4 vo lend Vxmej At lit. or 2a in the L, and iha tod yon m is for one or two months. MY TERMS ARE IN PLAIN ENGLISH, LM will cost you P.4, for twelve month*, £MI- Cie, £ 100-— £ 26, and special torma for CHEAPER RATES, DOBS 4; w amount*. ANYONE ADVERTISING A iTSACT APPLICANTS. MARK SHAFFER 8, Bold Street Liverpool; B E N T H Y G ARIAN 0 £ 5 I Z 30 0 0 NID OES EISIEU MEICHIAFON. i Telir y Benthyciadau sydd yn sefyll. Anfonir pob manylion a tlielerau trwy y post I Beiitbyg. Ad-daliad. Benthyg. Ad-daliad £ £ s d £ £ s %d 5 5 5 0 40 42 0 0 10 10 10 0 50 52 0 0 20 21 10 0 100 105 0 0 30 31 10 0 1000 1050 0 0 Llog yn ol tic y Bunt am Dymhorau PenmJ- ol, ond anfon at v Manager, 24, BAXG-OR STREET, CARNARVON. THE GTTYINTEDD LOAN ± DISCOUNT CO., COETMOR CHAMBERS, BETHSSDA. Established 1864. This well known old established Company I is prepared to advance money end personal security. No preliminary charges. Strict conndence. Deposits received, and 4? per cent interest promptly paid. All inquiries j and comnounirations to be addressed to the Manager, at the above addreao. THE Old English Ptuse 'or Cheap j JL JeweHery? Gold and Silver Gooab. Clocks, Watches, Pi, Cutlery. Elect3, j plate. Noted house for Spectacles. PrizM fot 1 Athletic Sports or Whist Drives, Hawkers, ) Shopkeepers, or those starting in business, j will find the best assortment and lowest prices I for cash at MILLINGTON'S, 12 Houndstitch, *I LONDON. E.C. ( MEDDYGOL t TESTIMONIAL U« FFOSYOD YN FFRAIHC ?SGRIFENA Private J. DavieR, 2nd Batt. Royal Welsh Fusiliers (yr hwn sydd yn I y rhyfel er y oychwyn) I "LASINE ydyw y peth goreu a goiaia I at wella y Cur yn y Pen ofnadwy yr ydym yn ei gaol yma.. Mae fy nghyd- filwyr yn y Trenches a m;nau yn ei j ddt-inyddio yn fynych. Nid oes ei well. AnfCHlwch yebw a,i i eg.. Ysgpifena Artist enwog o Rufain :— "Yr wyf yn defnyddio EASINE bob I ,xm>s«r a.t. Gur vn y Pen. Derbyn;yd milcedd o dvstiolaethau cvffelyb. Mae EASINE Yl1 hollol ddiogei i'w gymeryd. Mae Y" gnveii-a Cur yn y Pen, Neuralgia, a'r i I' Ddannodd mewn yehvdig tunudan. Ar worth yn mhohman Trwy v post am la. oddiwrth y gwneuthurwr HUGH JONES, F.S.M.C., Cljemist, THE MEDICAL HALL B L A E N A U F E S I N I 0 G. CL A.R.RK 841 PILLS. rj.ELIJR DIBYNU AM WELLHAD VJ drw:(r P??.?u hvn i bob an?wyider ?? ?n?ddiadol. neu ctiieddol ar yr Ors?uau Eyfr?l. Gravel, a Phoenau yn v cefn, yn y I J Yn ?'? o<? ?th arian byw t ? '? r'S 50 miyn?d. Mewn I S blyehau 4s 6c yr un gan vr holl EFervI-lwvr a 1 j T*ai yn ?verthu Pa??t Medicine, trwy'r byd. fivrvir v i'r ?-??huT-wvr ¡ The LINCOLN & lIDLAXD OUXTIES DRUG CO LIN%o"r'AXD C0UN"flES I :t:=:-=> -===- '7- -=:  LI,r'ERP()(}L -HUQ'f p,s: ¡\:t9. iôiU.- BA.VGOB BOU8E, J" E iRLE STREET" (Si Paul's Sq^re) ?t??'U??'?.\ hyebysn 8in fyd-??Eedl -D fod t.?cyn&a i'w cael genyf ? bob paxfb o'r byd g,-4ia r oil o'r Uinel'su A I ganlvn.—AMERICA, CAN,1 DA, AUS- A (' D A, AUS- TRALIA. PATAGONIA i. u unrhyw barth arall, am y pris (saf ym mhob doebarth. Ond anfon gair atom ceweh « y manylion gyda throad y P.)f yr ydym yma er 3 S2 mlyt;xdd. tu wedi c"al proliad maith y., yr amsor hn. Byddwn yn derbyn pawb ar eu glaniad yn y station, yn WA,n.vd eu buenss, ac yn myned gyda f-vy i'r llong, i'w rhoddi yn y Rooms g; -Jk "I rN. Ty giin a I crtysnrua i w derbyn aro y rjfx,!Wajth, 08 bydd eisieu hefVvehVY r &'r dref. CARTREF 7 a\ih\ ODDICAfiT'REF kil I LADIES!. 'PVOUAREWtSE E?SS! before parting with your B ? & ?? ^Eg money for uselow rained tam, write to me for a FREE SA m Pliv,sufneient tora cure, treatment tor ail irr?uiaritia! No "M-'eMdruK-. Ou?MtM«ab,oh.te(yaff6ctfw iavwiably under one hour. Act? like magic in thel nmt ob.ti?b. and unyf.tdi? ('R. F?ur! ?pOMtMt, 80 why worry? 8EMD NO MONEY. Sample, ample, MANUAL OF WISDOM" inteMttiM book, Sworn TeaMm ?iats, g?Mant?d tMm< under penalty of ?6,000, ?ent ABSOLUTELY F88L THE MANAQERES8, t L. altASSEUR SURGICAL CO., LTu., t (Dept. W.P.), Cooffroy Butlrti^frei, t John Bright Street, BIRMINGHAM. J § N. No. Midland 2598. Telegraphic Addresses: t "AxdoWM-, Pari., aDd "Surgical, Birrninirhtkm." 1 Worka—fa—y-Paria, France. FREE FREE OFFEK TO- LADI E S. m'O PROVE the Superior? ?f ELL] S ?ILL? FOH FE??LI?., I wiA send a free trial packet pœt paid. Prepared from the original recipe of a celebrated Nurse, ai Id never fails in re- storing regularity, safe, certain, and speedy. Pill that ne"er disappoints. Trousands of letters of thanks, testifying to their speedy efficacy, after all other things have been tried in vain. Each pur- chaser sonds back testimonials as thev afford relief in every instance.' There is nothing to equal them, 2s 9d per box. Special extra strong pills recommended, 4s 9d., post paid in plain wrapper, with full directions and advice. Supplied through the post only by Mrs. ELLIS, 12, Vallance Road. Move, Sussex. AD Interesting Guide, 46 pages 52 illustra- tions, sent free with each box. HORTON'S BENEDICT PILLS. FREE TO LADIES. IN A FEW DAYS correct an irveglua-rities and remove all obstruc- tion; also cure A naemia and cause no tnuu-ics; to the married or single are in aluable. By post, under cover, for Is 3d or 3., from HORTON & CO., Chemists (Ch ef Dispenser from the late Birmingham Living-in Hospital), (E'ept. 71), Aeton Manor, Birm.ngham. Sold over 56 years. SELD031 EVER FAIL. AL-i LADIES should send penny stamp for a free sample of Pills, and book of Testimonials. MORRIS'S OINTMENT 'ELI KITTY MORRIS). YR HWX RYDD YN ANFFAELEDIG at -L bob anhwyldeniu croen. Mae wedi cael ei brofi gan gannoedd sydd wedi cael achad oddiwrth Tan Eiddew. Eczema, Piles cosfaol, Lloeg Tan, LJosg Eim. Penau pkmt yn torri. Dwykw torredig. Briwiau ar goesao drwg. Boxes CHWE'CHEINIOG a SWLLT, i'w gael gan- MISS R. MORRIS, 6, Llanberip H^ d, CARNARVON. Dymuna- P E T En m > x E S PENRHOS, | GWALCH^AI ALW SYLW AMAETHWYR MOM. I AC ARFON AT Y FFAITH EI FOD YN PRYNU POE MATH 0 ANIFEIL- IAID \lElnW, RHOEDIE Y PRIST A U UCIIAF A ITELIR TELEGRAM. CYRCHIH i.il-V, Y-T 4) ABER T LAWR I G A E RN A IiF 0 N L L 0 I G W L Y B I o N.—Bvdu gan P.J. nifar dda bob dydd lau, yn Llangefni, yn 'le Mr. Desborouch. CERDDOROL JOHN JONES. Wholesale and Retaal Mask: Seller, BETHESDA. /~1EE'»?IR Y &TOC FWYAF AMR?WIoR \?' YNG NGHY?IRU 0 GANEUON (Songs) CIYMREIG, ac fel rheol anfonir po" "order" gyda tliroad y post. Arfoner stamp am Catalogue.