Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

19 erthygl ar y dudalen hon

YR ARCnWNC PRES-iENOL.i -…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

YR ARCnWNC PRES- iENOL. I BETH YW R RHAG OLYGON?  1 rmr WEtMDO? ME?VYDD I | BAR N Y W A S G J I t Y "•Daily Post and Jleicaiy.—i mae Cyu-Brif Vvein.odg wtdi laynea drwy uayrr- oedd oynhyxfus. Nid ellir me.sur euwtuu- 4er ei, broxiad. Caafu mai aniiiiiosiux oeaa gocbei cwi-s. ag yr oecla el yn iuigx'iioeuac-ci.g ii luasai iL orjCianeb eeaeU..<letllvl. Olid y gobeitluo y bydd pcpetii er y goreu, ac y mae i Air. A.squiLh obeith.o er y stortiU lief yd yu golyngu inynetl am dano. Byclded i'r genedi wneud yr un modd. Y ma.0 11 doy i- edswydd genedlaethol ar hyn o bryd nid yu unig i obe.thiio'r goreu. ond i ynidrt.^iiu gweied y goreu or hyn a. h:'ll ddrwg, ac mewn rhai agweddau yn fusnes ffiaidd. Y mao dull Air. 0 As<juith o adoiygu digwyd'diad- au diweddar, ac amcangyfrif beth ddyiai eu dyJ.anwad fod ar ddigwyddiadau'r dyfodo-, yn rhoddi iddo'r anrhydeed uchaf. I Y "Manchester Guardian. "—Ond nid cym- j eryd dyddordeb yn unig mewn trefnu el Gabinet yn effeitluol ar gyfer y rbyfei y mae Mr. Lioyd George; y mae hefyd wedi eymer- eryd cwrs bynod,ewrs na chymer- I yd ei debyg exioed o'r blaen, tuag at wella ei effeithiolrwydd gweinyddiadol drwy dorri'n hyf drwy draddodladau gwleidyddol a Sen- eddol y wlad, ac aowyntio i rai o'r 6-wyddi mwyai pwysig ddynion nad ydynt wedi hyn- odi eu hunain fel gwleidyddwyr yn bennaf. a'r rhai nad ydynt yn ddigon ffodus i feddu sedd- au yn y Senedd, er yn ddiamheuol fe geir y rhai hyn yn rhwydid iddyTit. Ff'u dlgiT i fewn yn unig oherwydd fod Mr. GfKSrge yn teimlo eu lbud- y dynion goreu a all gael i wneud1 gwaith y genedl.. Y "Daily News." -idall y Llywodraeth obeithio llwyddo 0.<; y gedy'r Iwerddon yn yr ystad y mae vnddi a,r hyn o bryd, ac nid all obeithio byw o gwbl, os y eaniata ei hunan yn ddarostynigedig i'r ymgyrch 0 athrod sydd yn amlwigj wedi bJino Gweinydddaeth Gyf- unedig IMr. Asquitb i farwolaeth. (Nid oes amheuaoth nad wyr y Prif Weinidog newydd But i ymryddha.u o'r perygl diwedda-f. Yn n-gliyn a'r cyntaf y gall cyngjor a chyncrtfewv ?)r a c l iviicirt h wv Syr Edward Carson, os y dymuna hyny, fod yn anmhrisiadwy. Y mae eisoes leisiau'n gwaeddi'ji aiddgar am iddynt fabwysiadu polisi yn yr lwerdidon, nad all ddibeniu cnid mewn gyrru'r Gwyddel.odi i wnej d ^Jwi*th- safiad ffyrnig. Os yr awyddir tynu rhagor o I bobl o'r Iweirddon—cwestiwn amheus ar v güreu-y mae ffordd i wneud hyny. Prin' v I gall y Prif Weinidog newyd'd fod wedi ang- hofio hynny, a dyna'r unig ffordd. Y mae'n hollol sicr jia dderbynia'r I word don Orfod- Filwi-ol ond drwy Lvwoda-aeth Wvdd- elig- y I.. Y "Daily Mail"—Y mae un giair o gyngor f i'w roddi i'r Gweinidiogion newydd. Rhaid iddynt roddi pe-irianwaith anferth a rhydlyd y iLl\"wodiraeth mewn trefn dda vn ddioed. j Rhaid iddynt gymeryd v mesur?t? ilymaf i wneud hyn yn Hwyddianus. Y mae bron pob Adran mewn augen am chwildroad. Brfill i ymhob adran y mae swyddogion sydd yn ) rhwystr, y rhai, oe nad ydynt yn fodlon i gael leu trefnu, raid eu symud yn fuan. gan nad yw ond gwastraff ar amser dadleu gyda hwy. I Y mae amiyw o'r dynion hyn yn ystyried eu buna'n yn anbebgorol. a holl-nerthol. Gwneud) i ffwrdd ag) yehydig ohonynt ga.i' 1" effaith oreu. Gall hyn fod yn waith anymun- I ol, ond os 11a wynebir of yn ddiymdroi mewn vsbryd eadarn, yr ydym yn rhybuddio'r Gweinidiogion newydd v canfyddant eu hun- ain yn hollol dd yTnadifertih. Yn y cyfamser cynhygiwn iddynt ein llongyfarchiad mwyaf -caloiio-g a'n dymunjadau goreu. Y "iLiverpool Courier. "-Y mae'r Llywod- raeth Gr"edlaetho] yn adldo creu Plaid .1 Gen- edlaethol. Os ydyw Mr. Asquith o hyd i ar- wain y Rhyddfiydwyr, pwy airweinir gm y Pr f Weinidog newydd ond. y Blaid Genedl- aethol? Ac os y diaw'n angerurheidiolcael Etholiad CyfFredinol rhaid ye-tiyried y brOlblem o gael cronfa berthynol i'r bla:d. a gall gael ei syl,weddoli mewn dull democrataidd, a tlirvvy wneud i ffwrdd a chronfeydd preifat. Ar hyn o bryd, £ odd by.nag1. v mat* wraith Mr Asquith yn awgrymu gobaith y gellir gochel y gal,aii,ast.i a o Etholiad Cyffredinol yn ystod y rhyfel. Y "KHtion.Y mae terfyn gwrthiyfel nvwr wedi dod. Y mae'r llaw a wnaeth y Llywodraeth Gyfunedig wedi ei t.haro i lawr, ac yn addo rhoddi pob cymorth i'w ol- I ynydd ag a all o'r hyn sydd yn aros yn weddill Nid yw Mr George wedi curo'r Germaniaid, ond y mae wedi dinistrio dwy Lywodraeth Brydieinig, a pheth o ryddld y trigolion Plrydleinigi, ao y mae ei egni ffwdanus a'i ddebeurwvdd wedi rhoddi argrafi ar y meddwl cyhoeddtis mewn cyferbyniad i dde- I grifiad amserol Arglwydd Northcliffe o'i g.N-41- weithw\T fel pentwr o henaint ac anghyfadd- aster. Y mae'r ffug hwn, gyda'i gyfran o wiriooedd, yn awr yn sefytl ei hrawf. Fe ,,vn,,t'x- wlad lawer i ennill y rhyfel, ac o wen- did y iLIywodraeth Gyfunol ei hunan. C: oddiwirth ddarlun gor-liwiedig a gjynhyreh- I wyd gan'y demagog mawr newydd niewil print, y mae gobaith wedi neidio i fyny mai Mr. Lloyd George all y dyn fodl i A,tievd hyny. Y mae gallu ganddo, o'r hyn lleiaf. ddangos beth sydd ynddo. Y "Spectator"—Y mae Mr. Iord George mewn swvdti ac mewn awdurdod. Y mae ei weithredbedd ef ei himain, neirth anigylch- iadau, seren ffawd, -og-ydd banderfynol y genuxil i ennill, ac anghofio hen gwerylon a methiantau i ganfod ynddb enillydd:, wcdi cyf- uno a' ugilvdd i'w l-oddi mewn safle na fedd- ianwyd "I unrhyw wladweinydd' ag y mae son am dano mewn hanes. Y niaft'r holl gen- edl o'r tu ol iddo. Y mae'r rhai nad oes ganddynt ymddiriedaeth ynddo ef na'i gyn- lluniau, ac yn natuxiol yn anhueddol i ddis- gwyl ealvniadau mawr oddiwrth ei nodwedVl- ion ailbean Ig, mor benderfynol a'r rhai sy'n credu gryfaf mai efe yw dyn yr awr, mai efe yw'r dyn all wneud pethau, i roddi iddo bob I yw'r dyii all wii cyfle. Y niaie'r bel wrth ei droed. Os y bu erioed foment o ysbrydiaeth i fod dynol y I n(-) l v mae honno yn ei feddiant ef. Y "New Statesman."—Ar ol i ni fyned i'r wasg gwnaed y clatganiad swvddogol fod y Gwir Anrhydjeddus D. Lloyd George wedi eusanu dwylo ar ol cael ei apwynt:o yn Brit Weinidog,, ae yn beniiaeth Llywodraeth. ei Fawrhydi. Yn wyneb y ffaith hon, ystyr- iwn mai di-angen er y budd cenedlaethol fydd trafod yn gyhoeddus y mater ag y dtelir ag ef yn y rhan olaf o'r erthygl hon I Yr "Economist."—I'r wlad yn giyffi'edinol, ,vr uniig gwestiwn o fndd sycLd yn codi o'r -ir- ) gyfwng gwle:dyddol presenol yw hyn,—A d'u- edda i ychwanegu at effeithiolrwydd y genedl J tua.gat gael buddugoliaeth? Y mae'n rhy fuan i ateb y cwestiwn hwn i s'crwydd, ond gobeithiwn a chredwn mai'r ateb fvdd I

Advertising

ETHOLIAD CYFFREDINOL. ' -I

[No title]

I HSQOWCH I 0 li N: I9:4 4…

DYDD IATJ

CYNHYGION HEDDWGII- j

Advertising

11U1V I A?'!m . ,

Y WEINYDDIAETHI NEWYDD.

I MAE CAERNARFON YN RHODDI…

I-I, IIEN ATHRAW MR. LLOYD…

Advertising

CRIBO'R GWEITHFEYDD CAD-DDARPAR

APEL RHESWM A COMiliAL, SENSEI

Advertising

, B-CYSUROiV I RMILWYR.

MARCHNADOEDO

Advertising