Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

LE GRAVE ? ODiDrWRTH Y DIWEDAn GYdOEDDWR "TYST H. DYDL" AnwylSyr.— Ajeth un o'm me'bion &l!aa i Cana.da, IMJ vmfydlodd yn yr Oil Springs, La.mbton, Ontario. Tiia thri caia Yn o', ysgtifenodgl ei f'xt we'H b&d 3-n akNI ai iectiyd &ra yn di&dd&f 'Midt'n'rth y Pile6. M&r fuau y dcrbynia.is ei lvthyr danfon<mt iddo fypyn o'ch pele-ni. Ta'T wythnca yn oJ, afire! i d<Lfrpyc! fod eich peh:mall wpdi gwneyd Itc" -Krfa.wr id do. Cyc £>i fod wedi gnrphcn un blw<?h, yr .i yB alho¿:! i ail gymryd ei vra.it.h. Neithiwr, ccfaJs lythyr wrtbo, fod y defyd. i ei lwyr ar.hel, &'i fo.d yn ei gynefin ihyd. Ar ol c!ywed yn dC1a.t\Jweinio1 fed dyu yn bjw yn y gymydogaeth wedi diodd",I oddi- wrth y Pilea era T]g'Mn mlypedd, da.rfn ] fy mab chwiUo &m dano, gan ddwar.) wrtbo %m y d&ioni yr o-edd eich Pe!eT)i ch. wa<& ?T)eyd iddo, :1iI.D roi iddo haMr blychat, oedd ganddo 0 town }>ffiwar.diwrnorl yr oe44 y dyn yn dawnsio ga.n lawenydd oddiwrlb \'tfciHi!s'< daionus pich Pel&ni chwi. V\<1i derbvn y f&th leshad iddo ei bun. Ilo !-w!"ed y d&iotu dirbwr wnaed i'vp- gyfalll teind11. fy mn.h yn a.wydduf' am i cn'Hl \\ybod .nt y fadd.-vzinitetb wertbfawr bon. Yr aiddoch, etc., JOSEPH WILIJA3,,LS. Y MAE Y MEDEYGINrAE rM V. LRT HFAWR HON I'W CHAm, MEWK TRI FFURF:_ I 240. AXD GRA VKJL PILLS (Label weat). Ko. 2.—GEORGE'S GRAVEL PILLS (Label las). No. PLI.LS FOR THE PILLS (La-bel goch ). U-W'OI.UJ.I' j, rewm öya-.gl0(iUS hyn yniho4) BMJi, mewn blyûhau 1s 3c a &; yr un. Cvda/y I PM am 18 4c a. 38 :?c. PERCHENO.G: J RiiYtHJLHJ.—Hyddwch olpauv wrth brvnnu "PII,E AND GRAVEL PELLS," eich'bod vn cad v "Genuine PiU" eef PELEI GrEORGE. J ?* F ??e ?"3FL?'n\J'??n?.S!!L? <? M ?.. ? ?< !?P ? ???? .( -4 i'\ (I M,. 1'.í' s: 't v ???-??????????? ???????.? -??????-??-????-?-?-??5'??' ? ZaTOCt X ?? 1t .?? M? ? u?? ???? ????!?S ??? L'B??BV? j? A? Nt?N S<f? ?t i .44. ? ————FFJSSTINIOG———— tl ? ? Y? PHYDEBU AAJ ?. 1 WELLA'R DARFODED!(3AETM WY NA RHYW AFIECHVU ARALL. .«- '?' ??ID OE3 EISFEU I CHWI FYNBD ODDIC.4JE?TREF NA rHRYDFRL ?-i -? ? ?? AM FOD ?\:R\W FEDDYGON WE!)! ?LEFHU, ER CyMEBYD -M -? -? 'POTELAIL GAN UN MEDDY? D\RL?ENWCH A GANLYN, A ?'. '?' GADEV?CH TDOO MAHAD DROST<? El HU?, CEWCH CHWI Y CYFAR. ? t WYDDIAD, YNA BYDDWCH FEL HWY THAU. Y? BAROD I DDIOLCH. ? ? -v -? ??? ?_ ? ? ?. Vedw View, Meant PIe&tMt, A Liaorwat ?i ? MRY. MORR? RVANS A I GWMNL J?. ?. Afiwyl Syth,— )? Taa tb;m' bJynedd yn oi yr oedd aBecbyd fy machgen deg oed yc crea !!awer o bryder i Qi. Bo yn cael moddon gi,D amfyw Feddygoti, ï & cbyTBerodd aD ur. bedair potel ar hugain :24 bottles); ond yn He ? ?weUa. yr oodd yu myned yn wseth a gwanach bnb dydd. ? Yr oedd wedi myned mof wan fe! nM galisi nefyll ar ei draed, )t \1- tbyatia.i y meddyg ei fod mewn gradd pell o'r U¡.rf:dedlaeth, ac D&d + óedd oud gQbaith gwan am ei adfenad- J'* Y p:yd hyny cefais fy mherawa.dto i roddi cynnyg ar eicb cyBar- [an chwi, act ei iro drosto bob noe a. borf ig Olew Teaioaidd Morr. -t: Evans, a chymeryd y Di]Tnais y cyfarwyddtadaa, a bawdd gweleod tid y bachgen 'rn wella bob dydd. ac ym mhen trt mbT ar o! dechraa d b tfeiriaa chwt 7"' cadd wedi gwella yn hoHiach, ac iB&f wedt bed yu' berfNiO, iadt y tair biynedd eydd wedt .paaio. f Credaf yn Radarri y baaswn wedt colli fy machgen onibtn aro eich meddyginiaetb chwi, ac oddiar hynny y mae yn bleeer mawr .£ geny< gymeradwyo cyffeirian Morrts Evam i b&wb welam yn dioddef + ? yn?ynelyb..? ? Teiml&f mai fy nyledawyjd yw dwyn y dystio!aeth hon i'ch -? ?' meddyginiapth, a alíw('.b wneod onrhyw ddefnydd o'r acho'J' '?- ? ?K y K'??'h yn orea. -?' ag y g-weiwk-. h 'Ya oren. Ydwyf, gyd? !iawer & ddiotch. -?' 1138 Rc'ya! London nMGrance. f1 WI.LLIAM8. t .;) yiafbory Lane. London. Diftrict Superintendent. -«4 S — ——————————————————————————— Y D4JRTFEXE-r. AT MORRIS EVANS A'l GWMM AM GYFARWYDD- -?- IAJDAU. PVDD ODDmjTT7 GWERTH liO, Y MIS YN DDIGON #" I UNRHYW UN FW DDEFNYDDIO.. t $ MORRIS EVANS & co. FFESTINIOC M.WALES jr = ? 0 <0 0 ?? 0 0?0? 0 <c. 0?0 0 <o ? M TELEGRACS: COETMOR, LETHES DA TELEPnONENo.6. ? g .J.PAR. I 0 r; I Ft' 'RY.LTD. § 0. r\ .4 r j), K H A coET??K O8CET!U!iC!-b?n!]? ? M M.%W? ALES. ? ? yARD i.. ALES. 0 ? ?v???????'v?-??%???-.??-???.-? ? M 1\T??? WALES AGENTS FOR: KYXOCK-ARKLOW. LTD.'& mGH V ? EXI'l?OiSIVES. CL'RTIS AXD HAK'.EY. LTD.'g GUN roWPERR. ? ? KAYAXDCO.'sCELLURATKDR?'GHYCBMEXT, MELLOTTES' cm:\M ? A 6EPAR?\.TORCU. ? M .y,Æ,,}ZJ.-lII- "IØ:rEîra..V!rlgrtf¡œ flf;w'1l..a (} A ?VBOLESALE AM? RETAIL 'i?<.NMO?G?ERS AND BUILDEI?. ? '0 MERCHANTS. GEXER?L HuUSE FtJR.\ISHERS. PERMITTEn A ? LIST EXPLOSIVES, FUSES, A?D DETONATORS Y THH BE?T BUILDIXG ?)A'fERt\LS; SLATES. SLABS. U ? AKD COAL OF BEST QUALITIES AT LOW PRICES. ALL () ? ? ?A?NER OF QrARRY A.\D MI?l?G TOOLS. RA?GE?, ? 3dkN'-NER (.,F' QI-AITP.Y A.X'D 'YOOI,,S. R-kNGE-S,, A .0 FOR SUPFLY AND DELIVERY. H A -Large Showrooms of B,d.:teajg, Bedding. Lir'.oleMQ,-———— N Oil C:- U:I. oi AM Kinds———- B a archouti(,. -It Coetmor Y;u'(! 6 A POWBEE MASAZ?E AT 3?THE§SA ? P 0 W 0 M A C A Z I N E A?, 1" 0!T H E 0 A ? :?? Ordt'? prumpt? &tt?ndcd to aad ?? Ordk!r- ,pro7ni-.ttv atv-nded tj and WY Q made o;l thl;) Short,(,tt otice. ? 'V'o< ;ti CAMBRIAN RAILWAYS. EGO & POULTRY INI)LISTCZY. I aelp yourself, and help the Country I by rearing Poultry, IiN NORMAL YEAR8 MNE AND A KAI.F MJIJ-J?XQ STERLING GO CUT OF THE COUNTRY T<) PURCHASE EGGS FROM I To further the development of the Egg and Poultry Indui-trv the Co-mpa.ny have eecured the co-operation of the Agricultural Organisation Soc ety, who are prepa-red to Mr&nge for Speakers to address MeeHngs in various districts free of charge. PeTSona interested in the movement and desirous of having such a Meeting hetd m their district .should apply to any of the Station Masters or to Mr HERBERT WILLIAMS, Superintendent 'I S. WILLIAMSON. Oewestry, Deoembeir, 1916. GePa.1 MMi-iger. Cwmni YswiriQI [M-] J Guardian ? 8BFTDLWYD 1881. ? Pnf Slyddla ,1 t, LOMMM S7REET, LLUNDAIN CYFALAF WEDI E! DALU i PYNY J&t 000,000 CYFANSWM YR EIDDO DROS 6,918,800 !MCWMBLYNYDDOLDMS 1,387,000 Math o Yewiri&cnt m&e'r Owmni yn ddelio ag ef:— WAN, TORI 1 DY GAN LADBiON, GERBYD.C 1\,1U1'OR, BYWn), SICRWYDD, crWïDP. etc. DAMWAIN, IAWN I WEITHWYR. ———— ?-??———— GCBUCHWYLIWB YM MHOB RH&,N 0 OGLEDD CYKRU. i V8GRIFENWCH AM RAGLEN AC ZNW Y GORUCHWYLIWB AG?SAF. YBG:d:j;A:;U;G08U. $ Swydddf;'??(,rpwl:53i)ALE STREET. Yagrifecydd ir?ianol:—KENNETH T. GRAHAM. Š Ysgrifervdd 'Lr,gianol:-KENNET-H T. GRAR-4-Ni- ..?.???????.?????? ??:?:??????:?:?:?:?:?:.? +.+. ? 3??. PROF! Y COLWO. ? Y 0 L'vmv, D Y M U N A ? R. G. OWEN, F.S.M.C. ? ? WNEYD YN EYSBYS El FOD AR GAIS LLUAWS ?  ODRIGOLION ? ?CARNARVON A'R CYLCHOEDD.? WED! SICRHAU LLE CYFADDAS AT ? ? BRUFl?R (jrO.LWG ..+ YN Y ? t ::BEE H!VE (TURFSQUARE), CARNARVON:i:i AO YN BWRIADU YMWELED AR Sa<trnau Cyntaf a'r 'j ryúyd(l ?n y Mis J J :?VVVVI j MFDDYGOL 5 "ayddwch Jdodk i jM<W!t pfy<" 5 ?* ? teim!o "dipyn yn w<Ln!!yd" — heb fod yn itwn" —"wed) rhedeg i  Ft i?wr neu'&tt&nohwy! Gofttwch on g Mn symud yr anhwyldeb cyn iddo droi yn fhywbeth ?wteth. Y mae bob tmter yn = L.. annoeth i anwybyddu hyd yn oed yr a g &rwydd !!eitf o afiechyd. Byddti No N&poteon yn Mfer dweyd: "Y mae pob e'"&dtto)nryngyf!eiMff&wd". Y ? mM hyn yn wir Mntwg o berthyrma < gyflwr t{WMJ yr iechyd. Achosir tkwef M o bo<n trwy ttnhwytdefM y cyiit t'r tfu; ? M swir hyn yn eich tchoa chw:. bydd dogn tmseroto'r meddygjyn enwog M: = t tdntbyddm—Beech&m't Pt!k—y modd- Mngoreut dyogel t'w gymeryd. Ceir = Mmwythyd yn gyffredin tf ot hyd yn = n oed y dogn eynlaf; M o< ptrhewch A (hyM<fy<! i „ y pelenau yn rheolaidd bydd i chwi yn = N fuan sefydiu techyd rhagorol i'r hwn < III bossibf, y buoch yn ddyeithf gyfnod hu-. = t ddynion a merched wedi rhedeg i = N !&wr" y mae Beecham's pids yn feddy, M gtntMth y geHif yrnddiried ynddi. Bydd = )w defnydditucryfhMt a gweffhto: yn = W fuan ddwyn Ofgtntu y treuliad i'w cyftwr effetthio). Y niaenthefyd yn effeithiol 19 „ t bwo y gwMd, M fetty yn ttesoit yr hot! = N gorph. Y m&e cyflwr o ddtg&Iondid M M tfxehyd yn fu?n yn t!dio } ddyi?wMt 5 ? b<ndithlo! ?MdtMt'S ??m!. i ? B!ychtn wed) ea nodi, !/3 a 3' = BI-yeban wedi ea nodi, 1/3 a 3, LADIESr.1 4,. YOU ARE WISE FR. rc' j :101"8 tMHttng with your )jt G n. nty for M<rtM remedtM, riW to m. fort MM MMfLt, .ua!ci.nt for it cHr« '? myrtaowntd tr?tntent for ?[ irregu'a?ti? <<„ !?Meou.drn<;j.. aMtr*ntM«aXtao)ut.)ye<:?Hva iavM-MMy Md<M- on* hour. Acts [ik? rntgic in t,t.. mo.. ob.MMt< Md Myie!din).{ c?. F<i).tr. iitipassible, to why worry? SEND NO MOMEV. THE MANUAL OF W!800M < ?nmtarMttn)[ book, Sworn Teathnonia! )M).?t«,?) ?_M under p.na(ty of ?.OOC.MntAdSOLUTEt.t ? FREIL THE M*MACEt!ES<. } ORA"iEt;R aURQtCAt. CO. LTL, t (Dtpt. W.P.), CtofTrey "ohn Bright 8tr'eet, BtRMtMOMAML ?-?MtdiMQ 26ae. Teiesrmpttic Addt?Mea: I a ÂÑ881Ü., !'Iuú," aDd "St2rgj,rJ. Hirmtn?h?at.' j ? Work?-pM?.p?-it, F'?n?t. ill M J] L E S K I N S' ''1'ne1'6' Money AI -in Selt to the Largest Ltu:y rr& Furriers th% West." EDWARDS & SONS, HEREFORD. J Secure Prompt P&yment. Much Higher Prices this Wmter. Wribe for p&rUoW&n. MEDDYGOL HORTON'S BENEDICT PILLS FREE TO LADIES. TN A FEW DAYS correct &L JL irreslu?ritiea and remove all obatrnc tion; aleo cure Ajaa-emia and ca-use no injuries; to the Toanied or single Are inv&lu&Me. By post, under cover, for Is 3d. or 3s:, trom HORTON & CO., Chemists (Chid Dispenser from the la.U Birmingham Living-in Hospital), (E'ept. 71), Astcn Manor, Birmingham. Sold ever 56 years. SELDOM EVER FAIL. AJLL LADIES should send penny damp I for & free sample of Pills, and book of j TestimoniaJs. t CLARKE B41 PILLS. /?ELLIR DIBYNU AM WELLHAD \jr drwy'r Pelen&u hya i bob an'lwyldor cyfansoddiadol aeu ettfeddol &r yr Orga-?au Eyfriol, Gravel, a Ploenau va y ccfn, yn y dda.u ryw. Yu rhydd odd.wrth arian byw. 8efyd.1wyd er'a droa 50 mtynedd. MewH blychau 48 6c yr uji gan yr h&U fIBrytJ.wyr a rha.t yn gwerthu Pat-ent Medicine, trwy'r byd. Nea anfoner 60 stamps i'r gwneuthurwyr.- The LINCOLN & MIDLAND COUNTIES DRUG CO., LINCOLN. MORRIS'S OINTMENT <ELI KITTY MORRIS). YR HWN 8YDD YN ANFFAELBDIG at J- bob a.iihwyidprau croen. Mae wedi c&ei ei brofi gan gannoedd sydd w&di c&el hachad oddiwrth T&ti Eiddew, Eczema, Piles cosfac!, LJosg T&n, LIosg Eira, Penau plant yn torn -Dwylaw torre-dia. Briwiau ar goesau drwg. Poxes CHWE'CHEINlOG a SWLLT' t w gaei gan— MISS K. MORRIS, 6, Ua.nberi8 Road, CARNARVON. i FREE OF FEU TO LADIES me' PRjOVE the Superiorly of ± ELLIS'S PILLS FOR FEMALES. I will send a frep.tda! packet post paid- Prepared from the origin&I recipe of a celebrated Nurse, ,ind never fails in re- storing regular: t.ý. H':¡,fe. certfun, and speedy. PiU that ne'er disappoints. ) Trousandt, of tpttera of thanks, te8tifymg to theif speedv eHtchcy, after all ether things h¡we beeo h.;edin vain. Each pur- chaser sends ');i.ck ai thev aSord relief in every int.t.u:C(. There i nothmg to cquaJ them. 2" 8d per box. Spec:al f'xtru. stt'Ong pi [Js recommended, 48 9d., post poid m p!a.:n wrapper, with fu!I directions And ado ice. Supplied through the post only by Mr'. ELLIS. 12, VaJIa.ace Road, Move, Soasex. AH Interesting Guidp, 46 52 il!ustr&. t!ons. seut wiLh each box. Dytnona.- P ETE n < <) NFS PERHOB. GWALCHMAt ALW SYLW AMAETHWYR MON, AC ARFOX AT Y FFAHU El FOD Y-? PRYNU POb MATH 0 ANIFETL- J [AID ME1RW. HH?L?IK Y PRI?IAU UCHAF A THELIR TELEGRAM. CYRCHfR HWYXT u ABER 1 LAWR ¡ I G.!1.EIW'\ARFuf\. I L L 0 i G W L Y B 1 U N.—Bydd gan I P.J. nifer dda bob dydd lau, yn t Ltlaagefoi, ya lie Mr. Dosborough. MEDDYGOL -u- j ???A????.?????????.? ?' T? ? p n ? ?t ???'ROYAL ? $?Pr?ciI ciidu ?TEEL ? ?_? ———————— ? ? AMRHIS!ADWY D?A?P? ? iFERcHE? [' ? ?n?!W !!t??? ?? -j! ?G -?eliha yn t<?n ??b afrec?id?-dra.. ?' I '"Syznud? bob rhwyf?r, a thyd?? rv*b ?* ?.tnhwy)der bi'n.? ?. CYFAIi- DJFET??RCJu. ?! ?W EDt 0 A L P?A?' ?.?. ?- 80 ? L Y ? E D D ? ?-X fomeut y ay?Arch ar ujtrhyw afr&o??'Jd-? '?dm yn y cyfaaaoddiad cymerwch Eoiaua-a?' l Roose'S' Symudant yn fuait bobt dioddfai[lt.. .<: NII) UES DIM GYFFELYB IDDY!\T,. i NA DIM 6YDD MOR ? FYD ADNABY3DUS. ¡ *Nid oea yr un feddygiaiaeth ar&U i fei:choa.14. wedi derbyc y f&th Sofnopcth eang & 11gaJn6Ylliol I gwir ddlsgr-efir hwy ;1 i r FEDDVGIXIAETB OREU I ? PERCHED YN YR HOLL FYl"),:tt ?. MyDwca g&Ol Gwrthorl web bob eie!ychi&d:m aydd yn- *"niweidioj Mewu blyeh&u 1& li<J. ut-ii *dri biwcb !m 3s- Yn rhad drwy v ? -rhhyrdy ar dderbyniad P.O. &m Ie 2c & oa. t GRTFFITil OWEN. 98 HIGH STREET. CARNÅRVO' -i<- '?'"Tre?m yr hot! be!cua?j honi'' sydd vD-?' '?'gweU& merched, &Bd P?en;H! Rf«?t.-? 1* a' ,,j d d yr '?yn auig ?affdd yr eCa.it.}. dd\"Q?ri'? ? '?' ? Ar werth y:i ?wjtiheH ??ri F.sMwtL ?' ?.Jone? & B?bM-to. Pen!a.n Street B?t)?? JJ* ?J. E. Owen, Dru?gi?:; Cr?w-?: }?. ?' ?.borts. Drugg'st; BI??&a. Ucyd Jor?.??.. -C.7d f,. ? Dmggi?,t. FOR MOKE TIIAN TMIRTi YEARS TTIOUS}.DSOF LAMES HAVN DERIVED BEEFr'l" &HOM. DR. D -4 V, I s P1L.LS Q.a.ve b?T) nnivcrsaljLy admitt&d t<3 bf J A BOON TO WO?LA?Ki:<D. —- nlHEY are the b At kuown lor JL Ajiaemia, Giddin&sa Fulnes8, &h1 sweliin?' E.i'ter Meats, I?c<}a <?f AppetJb<'i i Hyat?rtA, PaJpitatio? ?f tho i!a.4r?. DelJilit,v, Ls'pression, \7p.s.kne88, Lirregu- 'I Jarittec, And ,.11 Female Aiimenta Bojmj! ild., Is. 3tt., &i., and !& DUY I;. t&J from Chemista and Pat,Lnt Me'i:c<!]<' sent trra fro- observ<i:!0n, bj PROPRUTOR. DB DAVIH'S tittle b<x& for MARRIED WOJlEX. most iuvalna.ble; aeat fi'<)e on I receipt of a 6taniped address&i &i'\1t.'lo. OuJy addtess SOe, PORTC-BELLO ROAD. NOT'll N G H t L 1. S,tmpl-i 6t'nt i'a receipt oj ¡ —tHAa.\) for J)OSt,¡f, I HORTON'S I, X. PILLS I ARE WARRANTED to cure &U pnT&te ca&es i HQd compiic?t-ions of Uie urinary &rg&Be, whether aoquired ur otherwise; also, gravel, and p&m m the ba<;k. Free from mercury. Sent pest-tree for 4a 6d, by the Proprietors, HORTON & CO. Chemists. (lat-o Chief Dia- ) penser from Birmingham GeQ€ra.I Hospttal), (E'ept. 71}, Aston Manor, Birmingham. LeLtere answered frM. N.B. NEVER KNOW\ II TO FAIL. SUPi>LlED DIRECT: LAD:ES! WOSO'S CHALLEMCE REJEDY Is guaranteed un' er the enm oi JE.100 to cure I when othero fa,L. Far superior to Pilla, t PeMeta, or any Coxi.i-neiital treatment. For all cases o' irregularities, however obstia&te, CHALLENGE REMEDY is supreme. Price. Se. 9d., 4&. 6d. Special 11s. Stamp for ) Pamphlet. Advice free. Established 50 v<?ars. i MR. & MRS. A. D. WOOD, I¡ Medtcat Spaciattats. 20, LOUIS STREET, LEEDS j Bydd TDiCHARC' EVANS, MEDDYG ESGYRN -Lv (BoM Setter), 8, Salem Terrace, Pwii- heii, yn ymweM a'r Deoedd canlynod yn wythnosol:—Dydd lau, Market Vaults, Llan- gefni; Dydd Gwener. SportsmaH Hotel, Pon- mado.c; Dydd Sadwrn, Emu Temperance, 2, Palace Street (gyferbyn a'r farchn&d), O:i.r. narvon. Oil at y gewyn&a i Ddynion a<' Antfeili&td, am Is lie a 28 3c y Potci; 5c yn ychwanegol drwy y Post TESTIMONIAL D'R FFOSVOO YN FFRAfMC YSGRII¡'ENA Private J. Daviea, 2nd lhtt, JL Royal Welsh Fusiliers (yr bwn sydd yn y rliyfei er y cychwyn):— "EASINE ydyw y peth goreu a gefais &t we!!a. y Cur yn y Pen olnadwy yi ydym yn ei gael yma.. Ma.e fy nghyd Rlwyr yn y Trenches a mfnau yn e1 ddet'nyddio yn fynych. Nid oea ei wpH. Anfonweh ychwaneg. Ysgjttfena. Artist enwog o Rufain:— "Yr wyf yn defnyddio EASINE bob aalser a.t Gur yn y Pen. Derbyniwyd miloedd o dystioLa.ethau cyMyb I Mae EASI?JE yn hollo! ddioge! i'w gymer?'d. t Ma? yn gwe!La. Cur yn y Pen, Neuralgia, a'r I Ddannodd mc?'n yobydtg funuda-u. Ar werth yn mhobman: Ti wy y post, a,m !g oddiwrth y neuthurwr: HUGH JONES, FSM C Chamiet. THE MEDICAL llAliL, BLAENAU FES IN IOG. I :=: = t LIVERPOOL ? MUC? JONES AC! MAN N Pf?spne'pr A?r?. B BA?GOR HOUSE, J" E&.RJJE BTRjEE"" (St PMJ's gq.r(; TT\X?'UNWN hyebyau Mn cy??n?; D fed t<x'ynan i'w caci ?CHy? I ?? p&f'.h o'r bvd 4-ydt r ol! o'r Uin&l'nu A gMiiyn:—AMEmCA, CANADA, AUS- TRAI: rATAGONLA LJU narhyv barth &ra.H. &m y pria if yM mho() do-s't)artb. Ond anfar1 gair dtooa cev?<'h y manyUon gyda throMi y Pof t r ydym yma er! 32 mlynedd, ar vi,,di c;wl gr,ofi,"d ni, -6i th .) yr amser h?<B. Byddwu yrt dhrbyrt pawb ar M g-laniad yn j I stAtion. vo srwrv-y d eu LugDt),i, ac yr, myncd .'f.I\ t,-vl i'r yh y gitydd. Ty g'&r) I" chy&urus i'w de?b.'n ?.n y ?o?w?tb. ? a, byod eiste!! iiofyd?) y!aWahTyT ?' ?r?f ? ?ARTREF I'R Cy?v "Di)f?Afrr?!?' !{ ri..M'"<m.M 'm«- nrmE O.(t EngUsh ?'UM or Ch" Gold and Stiver (tooo. Clocks, piitte. Nclte house for :uf I AthlottC Sports .or Whist Di'ives, I Shopkeepers, or those starting in bustnf?-, wtii 6n.d the beet assortment a.nd lowest ?!.€<? ¡ for eaah a.t MILLINGTON'S, 12 H0undstitch. LONBON E.C. f'I r I'IW ARtAN DM BLAENDALIADAU. RHODDIR BEMT rPlG AIAN B[{£rAT. Mewn symia.u bychmu neu fawr (dim !tai n& klo)- AM Pf!OM!SORY MOTE Y Bt«t THYCIWR Et HUN WEDI El SEFYDLU EH-8 DROS DDEUGAIN MLYKEDD AC YN AWR YM RHODDI BEMTHYG DROS £80,000 YM ODYDDtOL. AM Y TELERAL. n,10FYNER A GEORGE PAYNE & SONS 3. ltOAD,RHYL. A RIA!S I R(.)DDi ?? i??\ AR LOQ ?1 RH?YMOL. AR ?A!tt?YMJ<? PERS,-)N,:)L R. R. S T Y T R E & C 0., j GROVF CAERNARFON. aENTHYCR AROAN !N \1 ?-i. <"? YCHIDIG uRJAt iHHUDU. .t UJ. fJOll<)dol. Nf.JTJ1 <jr J!.IA\D \). O.MG. yA cd t fJ.,1.h.rit \"in.aH 'i-d.U. f á: e. <.<. £. A d. A ? <t ?0 Ü < < K m it e M *a 1$ < Nu T, J 1 toe $U x. ie t iobo e < CYlIln:r ac< ,[¡¡:"{IO.L\ ')?CÜJ.lô trwy &Ttun. d<*b n<sUltuo', noa (.< ?'i :1 bonttlye- tA. aefyH oad ;&;j y log 6.b hannew G,ddyn. ieitr y ? q MMW LM 1<> L«. j- oydd pob j ?'-h YH .(:I.lo¡ .Ytrij: ;u:1:wl, I)P. aii a, WUO4 Ö'¡ ,.ícllú. yn '», yn gyftc,:ts Lau ",dlll bUSDW .Tf-y lLyt.JJy¡ay. ArtK-.u'M'-s.li y ,!loJt3:! a.oh.1 &'r c.d-daiít.dcJu tor)') '< THE MANAGER, 28, QUEEK STREET, 'RHYL. I' 6ENTBYCIADAt' QOMjOL BREI FAT I 0 Ili) I £;100. MFB SICRWYDD AR DELEBAU RHES. YMOL. th.cj .:1>I)Sc.a. Dil. i .HLr.h Ymofyner, dC a.r!;yhoeddir chwi 3 WOLFE ? SPRfl\l. GARDEN* MANCKKSTEH -,3r;.i-iTHYC.-IR ARIAh AR FYK c< o Bie i .ei.ooo. A& AC DEW ID Y8GHfPH:l'i&DIG t ¡ AD-DALU. M.<- Æ::l:.L.J.c¡<I.' :OtiCt tt ?nar'in, ne:i RycllWYLI m¡>W;¡ rdnu eich Ty, i bry:n, eM. ncu Drothi.A*- fpmy y.r ?'? s sryda'T ?et y7) ?fruMM?oL ?'oU'.r a iitiu yH Cao. ahwRrt?rol, n« I ha;:('r}JYT1JdóD], Dsa '? ?e? -a:? c? J b<m- t.t)y.? &i.?< i fyay by' bam fCk?m?dd. end LsJa y Ho?. Ni< yjy? .y p.I'd<y yD ddim M&e v n"gl:t1 y!< ym l a.T i tj'a t&la T-bs! [B-;WK Jt 1,1} yoMfyD ym*, ps y t.'?:? y ber;thyci,id. ''ydd yn ?oo ?0!' i; ??'?'3i' ]?. 'i chc?<A dd;? i chwi ym- ,<;ar .'I.toed <nu'<x! tD (;f'OJJ;é t)63 8ÓtI:seg, aii- y prospectu ADVAKCN 1TId 1.NVEST- 41, OORPO&A- riON ST.RiRE'i. MA\CUESTER Estsb- Li.t oc:,? l" Mt.n Wt!@ Dietri O&ca. M FARTER ROAD. t.T.d !? QTJRII,4 '\T:rc;th.AI1J. p?RR?W fr?n .m OLL R?TASLTSHED -D ''A EhL KNOvVjS FIRM, noted for Homett Dealings £10 to £l,OOÜ ADVANCaED L'A)L'! to <'H \\(.r¡bJ of credit, on KOTE OF HAND AU)E, Lowest iD E:.lt,1nd & Walex. NO FEES. Mj SURJETIIE8. ;LJO from 2s 6d weekly E20 fron. 4a weekly SjO from 8a Od ,l(X) from l&s weekly Sppct&I Low Ra.t.es Charged for Short Period Ca'.t. \"lInt.e. <j[' i'iii,)iie City), in 3t.ride-st Confiae tic* to the .'ictaal Lender. H HARRIS. 7L MARKET STREET MONEY LENT £20 to £5000 Christjna-s Applica.tions are now invited. ¡ BUSINESS ARRANGED BY POST. Ladies and Gentlemen can borrow from ns on their Own Persona.1 Sign&tuve. LOWEST RATE, OF INTEREST. Conveufent Pa-yments Monthly or ) Quarterly. Existing loans with other firn3 paid off. I DEAL WITH GE.NUIN-E LENDERS. Avoid paying heavy ra.tot, and expenses. App!y tc— I SAMUELS &- CO.. 5, JOHK E'ALTON STREET. MANCHESTER. A RE YO-U WILLING to pay 4s in the ? ?L for t?oi? ?ont'Mi I don't &(tr<!jr'tiM to l(jnd !IØ 1)I::e'l' '.t 1, o? 26 in the E, and t)Aeo t,W,1 v',T.. t i Q foi- }n or MY TE:&J,J3 ARE I.S PLAIN ENGLISH, £.j8 w;}) < vM £4, f(n' t,we)v months. jMK— f.]!9. £.111A-£2iI, ad pHscioJ ta?ma for larges CHEAPRbõ RATES. DON" nA 14VI 8, 7) to Å" VONf; ADVKBTI&INQ ATTRACT APPLICANTS MARK SHAFFER 8 Botd Stfreot Liverpool B"E M T H V GA R t A N 0 £6 I £5000 KID OES EI8IEU MEICH1AFON. T-p!ir y Benthyei<Mla.u sydd yn 6€fylL Anfomr pob ma.:iyiion a thfierM trwy y post. £entL,rg. Ad.daJiacl. Bcnthyg. Ad.dal:a.d JE! £8d £ f e d t 5 550 40 42 CO 10 1010 0 '50 52 0 0 20, 21 1" 0 100 105 0 0 t 50 31100 10001050 0 0 Liop yn ol Be y Buni. am Dymhorau Pin,)(i- 01, O:1d aTJ!nTl at y l'.faIJa.gpl', 24. BAXGOR .'STREET. CAEXARVON. T. HE G "!1'7EDft LOAN AND JL DfSCOUNT CO., COETfOn CHAMBERS. Established 1864. Companv ts prepared to advance moT'ey end persoaa! Mcurity o preli!t!tnary charges. Strict and 4t per ceut intt"'eat. promptly pa'd. AU mquiries ;d to hf addrMacd to the hn!pr. f} the above ;!dirpas f TIML fr Bl E. J ).1., l brid :ra'['\ 1 n r, 1, Tj n F,. vn??ntt j?Tn?od srrn rn onasr ?TM.rjn? o?j Hoa is ou s&If a.t. T?ailw.y Btx?ks?Ils Md !€&dn? ?ewsa.gents. Th.' "Lond<?? Time- Red R:n! Gmde," of 3 Kin¡gway, t<' n&xi y, 600 ps ges, alnei daais with over 5.000 rpi,wai st&ti')m, acd it. 13 old at Twopence the publishers may <r'y cL<trca th&t it ia thp best and cheapest R.t' [\1., Gllide over pnb!ís1oted. I cont.&L)M m !*dd't<m to the Railway Tirae Tobias, a tSAAs of irtf,l"m::l,t.iO'rt that is iAv.J)Mbie, not fm'y to LouJoncra. but t< 1J.J ? t« ).,ondoTl &nd aJtog is a tniprMinm .,wopeImy wo.rtb