Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

30 erthygl ar y dudalen hon

LLANDWROG j . t

BETHEL I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

BETHEL I M.ARW.-Boreu ddvdd Nadolig. bu farw Mr. William Williams, Ysgoldy- Treuliodd v diwecldar frawd v rhan fwyaf (I IOCR yn Lerpwl fel carpenter, ac ar ol marwolaeth ei briod daeth yma, at ei frawd i gartrefu, sef Mr. Richard Williams. Yr oedd yn wr tawel iawn, ac yn hynod o garedig, a mawr berchid ef yn ein mysg. Chwith genym ei goili. Mae ein cydyinaeimlad a r teulu oil yn eu pro- fedigaeth. NADOLIG.—Dae™1 llawer o'r rhai oedd yn gweithio vn y gwahanol leoedd gartref draQ y gwyliau. Yr oeddym yn falch o'u gweled. MILWYR-—Mae genym i groesawu yr wythnos hon Pte. Morris R. Morris, Fachell, Liandd,einiolen, ar ddeng niwrnod o ryddhad e Ffrainc. Perthvnai i ddosbarth Ambulance Dr. Edwards, Port Dinorwic. Aeth trosodd flwyddyn ol. Da genvm ei weled yn ein mysg eto. ac yn edrych yn dda. PRIODAS,—Rhagfyr 15. priodwyd yn Eg- Iwys Llanddeiniolen gan v Rheithor, v Parch. J. Morgan Jones, Mr. David Thomas, Tan y Dderwen, Llanddeiniolen. â Miss Martha Jane Thomas, Tyddyn Berth. Bethel. Mawr oedd y dyddordeb a gymerai v cylch yn uniad y par ieuanc, gan eu bod yn adnabydd- us ac yn gvmeradwy yn ein phth. Dymun- wn iddynt hir oes a phob llwydd.

LLITHFAEN I

BRYNREFAIL

Advertising

FOURCROSSES

CAERNARFON

[No title]

FELINHELI -

GARN A'R CYLCHI

RHIWMATIC AC ANHWYLDEB Y KIDNEY.

[No title]

BOTTWNOG

CLOCAENOG

RHUTHYN

0 NEBO I'R LLAN

SUITS GTVEfN AWAY.-I

LLANBEDR I

CWMDYLII

[No title]

Advertising

I CAEATHRAW.

LLANRUG

BCTHESDA

[No title]

- -— I RHOSH!RWAEN

GLASGOED

-WARRINGTON

[No title]

Advertising