Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

30 erthygl ar y dudalen hon

LLANDWROG j . t

BETHEL I

LLITHFAEN I

BRYNREFAIL

Advertising

FOURCROSSES

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

FOURCROSSES ADREF DROS Y GWYLIAU.—Gwelsom luaws mawr o'r rhai sydd ar grwydr adref dros v Nadolig, ac yn eu plith: Misses Laura Nell Jones, Glaiiafoii Ten-ace; Maggie Wil- liams. Factory; Eluned Wynn Eiias, Ty Cam; Nell Williams, Pyllau Farm; Mri. Lansing Gray Jones, John Rees Price, Oil LUdiart, gyda'r Pte. (Robert Williams, 2, Eifion Terrace, ac amryw eraill, yr oil yn edrvch yn gampus. CYFARFOD LLENYDDOL Y PLANT.— Cynhaliwyd yr uchod nus 'Nadolig, yn addoldy Ebenezer, dan arweiniad Mr. H. J. Williams (Plenydd). Wele rai o'r dyfarniadau: Ton gan y plant, o dan arweiniad Mr. W. W. Jones. Dysgu allan, Kate Jones a Maggie Anne Lloyd (yn gydradd). Ganu, dan 10 oed, Gwynedd Jones a RhLanon Jones (yn gyd- radd'). Yrigrifenu, dan 10 oed, Rhianon Jones ac Eleazer Parry Jones (yn ail). Ys- grifenu, dros 12 oed, Richard Lloy4 a Trevor Lloyd Williams. Canu, dan 12, Trevor Wil- liams. Adrodd dan 12, Willie Jones. Pandy 2, Charles Jones. Adrodd, dan 14. Blodwen Linvd Williams, ac Alice Mary Owen. Deu- awd, Alice Mary Owen a Maggie Owen. Ys- grifenu, dan 16 oed, Maggie Anne Lloyd, Pengamddfa. Canu ton, dan 14, Kate Pritch- -ird, Lletywyn. Beirniadaeth arholiadau :■— dan 14. 1, Jennie Griffith; 2, Xell Olwen Griffith. Dan 16, Jane Ellen Griffith a Rey- nold Morgan Evans (yn gydradd). Adrodd, dan 10 oed, Gwynedd Jones a Rhianon Wynn Jones (yn ail). Douawd, dan 14, Kate Pritch- ard, a Blodwen Lloyd Williams. Cariu ton. dan 16, Laura May Roberts. Darlleniad, Kate Jones. Cafwvd yn ystod y cyfarfod gan gan Trevor Lloyd Williams; eto gan Anne Olwen Owen; hefyd adroddiad campus gan Miss Nell Roberts, Eifion Terrace. Deu- awd eto gan Laura May Roberts, ac Annie Olwen Owen. Ar y diwedd cafwyd can Seis- nig gan barti o bump o ferched ieuainc. Cyf- eiliwyd yn fedrus gan Mrs. F. G. Williams. Shop. Sicr fod clod am Iwyddiant y cyfarfod i Cel,idwen Peris, gan ei bod er's rhai mis- oedd yn darparu trwy ddysgu ac. hyfforddi y plant gogyfer a'r cyfarfod. Dymuniad pawb ydoedd cael cyfarfod tebyg eto yn fuan. Ar y diwedd gwnaed casgliad at wobrwyo y plant. G WOBRWY 0.—Y nos Sul c'r blaen. gwobrwyodd Plenydd saith o'r plant oedd wedi cofnodi yn fwyaf cryno ei anerchiad ef vn y cvfarfod dirwestol gynhaliwyd yma yn ddiweddar. C4vfodd y saith lyfrau gwerth- fawr. Beirniadwyd gan Mr. David Jones. Victoria Shop.

CAERNARFON

[No title]

FELINHELI -

GARN A'R CYLCHI

RHIWMATIC AC ANHWYLDEB Y KIDNEY.

[No title]

BOTTWNOG

CLOCAENOG

RHUTHYN

0 NEBO I'R LLAN

SUITS GTVEfN AWAY.-I

LLANBEDR I

CWMDYLII

[No title]

Advertising

I CAEATHRAW.

LLANRUG

BCTHESDA

[No title]

- -— I RHOSH!RWAEN

GLASGOED

-WARRINGTON

[No title]

Advertising