Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

26 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

II j CWMYGLO I

LLWYNDYRUS I

QUEENSFERHY I

Advertising

: CONWY. )

! ABERGELE ;

TREGARTH I

LLANAELHAIARN

.I PONTRHYTHALLT !

[No title]

! PENMAENMAWR I

! -ROEWEN i

ISUITS GIVEX AWAY. I

BETHELI

DOLWYDDELEN I

Advertising

i ABERSOCH <

GLAN CONWY '',I

LLANRUG I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

LLANRUG I iXEWYDDIOfX CYSIUR,LAWLN.- Da iawn d'ydd gan y trigolion ddeall fod Sale Flyn- vdldol Waterloo House., Caernarfon, yn dechreai ddydd Gwener nesaf, y 12fed, pryd y ceir bargeinion diguro fel arferol mewn dillada-u mer,ched a phlant, MARW A CHLADDU.—Ddydd Sadwi-n, Rhagfyr 29, yn ysbytty Conwy bu farw Aliss Jennie Parry, Bryn-fednven Park, yn 25 mlwydd oed, ar ol dioddef cyst-udjd mith, a hyny yn hollol dawel. Yr oedd yn gymeriad Uednais a phur ei rhodiad. Ddydd Sadwrn, hebrvngwyd ei gweddillion i Fynwent- y r: \y. Cvd'vmdeimlir a'r teulu yn eu profedigaeih. CYMDEirHAS LENYDDOL UXDEBOL C.'ivl.N-os Tau Rhag, 28, 1916, cynhaliwyd cy farfod amrywiaethol y gymdeitha-s uchod, yn Vestry Room Llanrug. Gwasannethwyd n lewll canu, adrodd, a. dadleuon ga ny rhai I e inlyno1.:—Misses Dilys Gloss, Al .E. Roberts. '.Tiily Griffith, Agnes A. Tlioma-s, Ma.ggie L. IRouerts. Sallie Jones, Alem Jones, a Alri. H. H. Jones, a John Easter Roberts. Hefyd caf- wyd detlioliad difyr o aawon etc. ar y Grama- phone" gan Mr Robert Davies. Bryn Gwyn, iLlanrug. Talwyd diolchiadau gan Mri O. T. Thomas, a R. W. Ellis. Llywyddwyd yn fed- rus fel arfer gan Mr Thomas G. Thomas, Caerhos, a chyfeiliwyd gan Miss Owen, Ceu- lan.

CAERNARFON I

Advertising

IDYFFRYN I

I PENRHYNDEUDRAETH

! ABERMAW

Advertising