Cuddio Rhestr Erthyglau

14 erthygl ar y dudalen hon

COMEI) HEDDWCH.

- -..-I ANGEN YR AMAETII-…

GWELL RHESWM A COMMON SENSE.

[No title]

J AMAETHYDDIAETH ( YN 1916.

Advertising

j _Cyngor Tref Caernarfon

IBwrdd Gwarcheidwaid Ffestiniog.

II ICyngor Tref Pwllheli.i

! BWRDD GWARCHEIDWAIDI I PELt

Advertising

PWYLLGOR REDDLIU, I MEIRION.I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

PWYLLGOR REDDLIU, I MEIRION. I Cynhaliwyd cyf;u-fod o'r pwyllgor uchod ddydd Ma with, yn Nolgellau. Yn ei ad road- iad hysbysodd y Prif Gwnstiibl (Mr. Richard Jones) fod y iRihingyll D. R. Davies, Dolgell- au, wedi M symud i'r Penrhyn, ac hefyd fod y Illiingyll J. F. Evans wedi ei symud o'r Pen- rhyn i Ddolgellau. Gofidiai ofod cr'o %I)wvi'i am farwolaet-h y tyn-Ringyll Griffiths, o Lan- b(dr. 11' (J(-(hl \'1' ym;:d.wedio' n bedr. Vr fjerkl yr ymad-iwedig \n bensiwrwr, Wt,di yr Heddlu am chwarter canrif.—'Dywedodd hefyd fod y Corporal James C. Davies, un o'r 'Heddlu, yn wael, ac mewn vsbvtt.y yn Croydon, yn dioddef oddi- wrth entericfever a'i goddiweddodd yn Ffrainc. Da ganddo ddweyd ei fod yn gwella yn foddhao].—Yr oedd d.m arall o'r li.duiu wedi ymuno a'r fyddin, sef yr Heddwas May- berry Morgan, Maentwrog, a'r 'Heddwas D. I)err 'v Moi- ,Lll, Lewis DL?ies (CJe,c y rjii GwnstabI). Yr Oed Morgan wedi bod yn gwasanaethu gyda'r fyddin nev.-jdd am ddwy flynedd, fel hy- iforddydd, ac nid oedd ond newydd ail-ddech- reu ar ei ddyledswyddau fel heddwas, pryd yr I ail-ymunadd a'r fyddin.—Nid oes yr un dyn he'dlu -vn aivr. Dym- sengl yn perthyn i'r heddlu yn awr. Dym- unai alw sylw fod y swm o 830p. 14s. wedi ei arbed i'r sir trwv i ddau o'r lieddw.-asion gael eu benthyca. fel liyfforddwyr yn y fyddin am ddwy flynedd, ac hefyd' y gwahaniaeth yn nljaliad y dynion oedd wedi ymuno. Arbedir lOp. 3s. 9c. yn wythnosol yn y gydnabydd- iaeth i'r rhai a. ddiby-nai arnviit a'u cyflogau pe baent lieb ymuno a'r fyddin. hyn ar wall an i da-lu am ddillad, &e. Nifer v crwydriaid a dalodd ymwelid a'r pedwar tlotty yn y sir ydoedd 381, o'i gvdmaru a 487 y chwarter cyf- ydoedd 381, 1915, a 908 yn v èh wartl' yn di- weddu yn Iihagfyr, 1914. Gyflwynodd y Prif Gwnstab! ddeisib oedd wedi ei derbyn oddiwrth yr heddlu, yn erfyn ar i'r pwyllgor ginitttau ychwanegiad pella.ch yn eu cyflogau na'r hyn a roddwyd yn Hyd ef. 19,15. Y prif reswm dros yr apel ydoedd cyn- ydd mawr yng iighostau byw.—Yr oedd y gweddill o siroedd Gogledd Cymru wedi can- i.-ritau rhoddion ychwanegol yn ddiwedda.r.—■ Yn Hydref, 1915. fe ganiatawyd i Heddlu wythnos i'r Arolyff- wyrr, v Rhincryll a'r .Heddweision.—Deallai fod y siroedd wedi derbyn eu hychwaneg.iad cyntaf cyn icdvnt hwv wneyd cais. Wedi L peth tnifodaeth pasiwyd i ganiatau codiad o 25p. yng nghyflog y Prif Gwnstabl, lop. i'r Dirprwy Brif Gwnstabl, a. 5s. yn wythnosol i'r Aroiygwyr a'r Rhingyll, a. 4s. i'r Hedd- weision.

-..-' - - - . CONGL Y BARDD

Advertising