Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

32 erthygl ar y dudalen hon

ARFOHI

———— ...IMElRIQN

MON

GWENDID CORFPOROL MAWR.

TYDWEIL.IOG A PHEN--LLECH--

Advertising

I BEDDGELERT

I FOURCROSSES

INERTH DYNOL. I

I EFAIL UCHAFI

[No title]

I WAENFAWR. 4

1 PORTHMADOG

IMTHESDA

LLANDWROGI

ILLANRWST I

. RHOSTRYFAN

I EFAIL NEWYDO'

IGLASGOED

rMAENTWROG

LLANBERIS

Advertising

I --NEFYNI

! RHYD-DOU A'R CYFFINIAU I

I iABERERCK I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

ABERERCK I MARWtOLAETH marwolaeth Mrs. Williams, Derlwyn, collwyd o'n plith un o'r bonedd igesau mwyaf dirodres, gwir grefyddlol a charedig. Er dod' i fyw i'r Derlwyn, i gwrr y gymydogaeth hon, daliodd e; chysylltiad a. Phwllheli yn grefyddol a masnachol, oblegid fel Mrs. Williams, Shop Goch, yr adnabyddid hi hyd, y diwedd gan liaws trigolion Lieyn ac Eifionydd. Pan eiem air ei gofyn o'r aixlal hon, at ran ryw achos da, nid oedd neb parotach na hi i helpu. Cydymdeimlir a'r pliant a'r rhai oil sydd ym eu galar oherwydd ei hymadawiaod a'r fuchedd hon. LLWYEDIANT EITHRIADOL y ddwy gvinJitlwr mewn caaglu.—Cyfeirio yr ydym at lodes fechan 'Mr a Mrs Hugh Griffith, Bod- riala, a lodes feciuan Mr a Mrs. Ellis Jone^, Prior; y maent wedi llwyddo i gaisglu air eu c-ardiau saith bunt) at Gerihadaeth Dramor y Alethodi stiaid. Nid rhyfedd fod eu taid, Mr Robert Griffith, Bodraala, yn teimlo mor felch, o'i ddwy wyres. CYTXYMDEIMLAD—Cydymdeimlir a Mri. J. Adams, a R. Griffith, Old Post Office Terrace, y naill yn ngwyneb marwolaeth mam -isef, Mrfs. Adtons, Plas, TJanarmon, yn Eifionydd a'r I!ali oherwydd marw tad ar ol cystudd byr. yr hwn a drigai tua chymydbg- aeth Edevrn. yn Llem RUN BECiHGYN DEWR Y MILWYR.— Bu y Pri vate David Eavies, mab Mr John Davies, o'r pentref hrwn, adref yn ddiweddar am fyr seibiant. Cafodd ei glwyfo, ond da oedd eThym ei weledl wedi gwella mor dda. IT,efv,.ct, daeth Ilythyr o'r India i Bodriala. V.i dfww. d fod mab Mr. Robert Griffith, sef y Pidvate Owen Griffith yn gwella yn dda ar ol bod vn bervel us ojla.f vn ddfiweddar. YR WYTHINIOS WEDDIO.—Yr wythnos hon y cvnhelir y cyfarfodydd gweddio ddech- reu y flwvddyn. Dia senvm allu dyweyd mai vn nndlebol v cvnhel r hwynt. Y mae v Methodtistiaid a'r Anniibynwyr wedi ymuno mewn gweddi ar ddechreu v flwvddyn newydd hon. Daw ynghyd pvnhiulliadau ll'osocj v nan 11 noposi ar ol y Hall, a. theimlir vn eyff- i ''edinol ein bod ym cael cvTddau gwir fendith- iol.

0 NEBO I'R LLAN !

——MMB—a———B—MUMWUl JMIBRS—I…

IPWLLHELI

IGARN A'R CYLCH

IBRYNSIENCYN

[No title]

Advertising