Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

17 erthygl ar y dudalen hon

DYFAIS WEimiFAWR,

■ — I DIWYLLIO TIR j I I PRYDAIN.…

akedigI TIB HANRSYDDOl?1,

CWRS YRHYFEL. i I I

[RHWNG Y LLINELLAU

lFFRAE AR FAE8 GOLFF

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

l FFRAE AR FAE8 GOLFF I GYHUDDlAD 0 YMOSODIAD. I yr Ynadilys Sirol yng -Nghaernarfun, ddydd Sad wrn, gerbron Mi J. lssara Davies lyn y gada.r) ac ynadon el-. £ 4, gwysiwyd H. B. Tasker, deintydd. North Road, gaj) D. 0. F.viwrs, peirianydd tryda.noi. Bryni Afon, aID ymas-od- arno ar faes v grtlff. Yjnddanghosai Mr W. R. Hughes (Mri, IDew a Hiughes) ar ran yr acJiwynydd a Mr M. E. Nee dros y I Y, ol yr edyniad yr oedd yr a-ch wynydd a I chyfailJ yn c hwaregoiff ar Rhagfyr 27. Aetli ant ia cae dros y_ olawxld yn lie myned dros v gamfa, ond nid oedd dim yn ih-eolau a clwitf yn erbyn livny. Gwnaed qlw gan Mr Twicer, yr hwn a chwareuai .gjda'i fab-yng- hvfraith (Mr Ashton), i'r perwyl y erlyni rl Evans a'i bartner pe y byddai iddynt wThey{l h™y dracbein. Yn ddiw edd'arach daeth Tasker ac Aishikm i'r ursr lie r id Evans ;¡.'i bartner yn chware, a dy-wedodd Evajis tiad oedd ganddynt ha.wl i ddod y.o nes yr ooddynt hwy wedi myned ymhellach. Bu ychvdig o eiriau pellach rhwng E'vaiii? a. Task- j er. a ehollodd Tasker oi dymer, a. dywedoidd ) yr ymladd ai "a" Evans, a rhoes hergwd iddo i nes y slthio(ld. Wedi h?ry. galwodd Evans j y ddnynydd yn "bully, a daeth Tasker a-t-o j dr<Mhefn a gafae?odd yhddn gedydd &i wddi Rho?d ty.sti?aet.h gan Evans a. cha.n T. H. j WilFam". ei gyfaill part-hed yr hyn a ddlig- I wvddodd. I Yn ei dystiolaet-h, dywedodd Tasker ni., -c-, I f f -v d i ,ni,) d dall efe oedd cadben clwb v golff y diwrnod dan I svlw. a chreda-i mai dvledswydd arno ydoed-d I ihyibudd'o Evans a'i bartner nni iddynt fvned dros v clifiivdd yn lIe myned drwv y llidiart. I Dvwedodd rne'.vn ysnrald-od with Evans ei fed j vn edryeh yn groee. pryd yr atebodd Evailr < am iddo atal ei dafod. Addefodd iddo wthio Evans hefü'j fraieh nes y syrthiood. a plian ddarfu Evans wnevd sylwadau ftnmhriodo' I e-reill," gafaelodd vnddo gerfvdd rhan uchaf ei j got. ac ysgydwod'd d, N-i Wrlif-tli ef ddim arall iddo. A=hit-on. a baohgen oedd c\dla hwy roddi tystiolaeth, dywedbdd y Cadeirydd fod yr Ynadbn yn barnu fod vmosodiad wedi bod. a sovr-hymvnwyd i'r d'ffvm'dd cost-au.

I -UC=-I ? PWYSIG I FFERMWYR.i

ANRHYDEDD I GAP LAN CYMREIG

! SUDDO LLONG-AGER.I I

- I RHIWMATIC AC anhwyldeb…

I--T-¡ i TOCYNAU TEITHIO.…

! The Cream of the Meat i

I- DIWEDDARAF.

- --^ MR ELLIS DAVIES, AS…

CYNGOR DOSBARTH GWYRFAI

MARW -BUFFALO BILL

-NOD I ADA IU.