Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

24 erthygl ar y dudalen hon

T YD W EII-IOO i

LLANYSTUMDWY

LLANRUG

.BETHEL A R CYLCH I

o DOYFFRYN CLWYD 1

Advertising

t -LLANFAIRFECHAN

I RHUTHIN

I PENMAEN!MAWR

I YALYBONT I

SUITS GIVEN AWAY. I

\MACHYNLLETH.I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

MACHYNLLETH. I CYMDEITHAS Y I —1Cynhaliwyd y cyfarfod yn y Neuadd Gyn- ull Owaan Glyndwr, nos Eercher diwed*M, o dan tywyddi<Mt?h y Parch C. P. l^'ioe, M.A., Eheithordy. Yr oedd &nmyw o'f a?- odau wedi ymgynuTl yn nghyd, yng nghydag eraill; ac oni bai fod cyfarfodydd eraKll yn y i dref ar yr un noson, diati y buasai y cynull- iad yn llawer mwy. Sylwodd y 'cadearydd wrth agor y cyfarfod fod ganddo barch mawr 1 v.Tttihddh'ych y cWai'litlh. Yr oodd yn Vsgoll- haig gwynh. ys-grifennü<kl lawer yn y Liaxiih, a dringodd r taae. ucihel yn Rihydychain fall ysgoloj* Cvnuviig. a. chyhoeddodd wieitJniaiU UHenyddoI o safon ucbol at wat%anaet-h ei gen- GaKvtxldi ar v Parch J. Davies, B.D., Mallwyd, i anercb ar "Y Parch John Dafis o Fa-llwyd." Er nad oedd ganddo dfdatm new- ydd i'w amlygii ynglyn a'i wrthrych, eto nid anfuddiol fyddai treulio ychydtg yn. ei gwnmi. Cododd Arghvydd* Rhondda gof- ^bau anellwogion Cymreig yng Nghaetrdydd, a 1hoddodd nwv yn r&ad at wa^n^ieth eil gvdgeme<ll; ac er nad oedd Jlohn Dafis yn ou rnysg, yr yn teilyngu hyny. a gosod wyd cofada-il b faimor gwyn er cof am d'ano yn Eglwys henafol MaMwyd. Er' >nai pr'vn yw ei h<une», v mae yn ddydd- bro!. ac yn dangos gallii addysgiadol ac ys- sjolheigaidd mawr yn y cyfntxl yr oedd yin bvw. Vr oedd yn fab i Dafydd ap loan a-p Rhys, vr yn wehvdd wtrth tei aMY- edagacth; ac enw ei fitm ydotedd Elizabelti, merch Lcwvs Dafydd IJlwyd. yn IbJ-W yn y 15fed ganrif, yn Llaxlferres, s-wydd Ddinbych. Ganwvd John Dafi vn y flwyddyn 1567, yn ol cr,, ddvwediad ef ei bun, a bu y Dr. Wil- liam Morgan o gynorthwy mawr iddo yn ex flvnvddoedd yn derbvn addysg yn Rhuthyn. a llwvddodd 1 fynefl i Rvdych- aiii, Ile y sfTiddiodd. ac i-n 1593 dychwedodd' i Gymru a bu gwasanaeWiu fel is-auiraw vn ysgoT Rihuthvn. Yr oedd ei wraig yn lisi-iu o linach v Bairwn 0 Ii elr1(),J. Caf- odd ei benodi i ReifhoTdv Mailed yn y W. ?Nt;l 1604, gin v b ),enin iggo, di-v i rlq, flwyddyn 1604, gan v brenin 184!?, drwy i W. Morgan farw cvn i'r penodiad gymes-yd' He. Gwasanaethodd ei hlfnv, arn ddtaigfvLn ntlVnedd gvda gradd 'helaeth o fed^Wwvdd, gofal a doot,hineh, a gwnaefh lawecr o ddai- (wli drwy pi weithrQ'$rwch a'i vsbryd crefydd., ti1 Ca-fodd amn: d dvr cha/iacfe v ealwi,-sig. Adeiladodd bont ydd--dwy dros v Ddyfi, ac) un (rrÛo<; yr afon Clwrtedog, sv'ri airos hyd' dydd hwn • a gadawodd waddoftfijada-u i' tlawd ar ei ol cyhvd ag v perv dwr afon J1 !redeg. rti hi*if orche^?twaith vdoedd ei ram.\ axleg i;"i ciriadur Cymraeg, fel v daeth ytr hysbvs fel lienor T,kk-r a. "C-hymru, a T'IW.TI- nau Mac't'h o'T Cy?amMr. Pn farw v  v-?'Tmswr a'r lienor' 'CymrM? yn v flw'df. 1644. ac er fod v nyt-hyT?n?)) ';ydd ar g?iitli fedtl wedi treiiKo vmaitfh, v maei Vr ellrW .hIm Dafis YTl aros hvd y dydd hwn. Tra v* jy.rphwyp y' 1JH,n()r Ovmneig, y oymwyna^n' tfwvdi, vr vsgolhaiig disG'lf^er, a r gwr duwiol- fl,K-di,zb yadt-xi e: goffadwriaetb yn flendiffedig. Cafwyd aracWr lP-iol. ai1 ^invgiad v Parch D. Cunllo Davie-v ohefinog- iod Wnion. v Cofiadiu'. qc ateigiad Mini R lilew Jont-,s, a Heray Lloyd Jones, pfflsiwydi plcidtlais nnol y gymdeithas o ddioite4i^arwc(h. gwvesos' i'r darlitihvdd am pi ar-aefh ddi-dd- oral. Caed cyfarfod da.

NODION 0 LEYN

RHYD-DOU A'R CYFFINIAU I

GWELL RHESWM A COMMON SENSE.

[No title]

! O'R DDARON ! R DDWYRYD

ABERMAW

PORTHMADOG

Advertising

! PWLLHELI!

FOURCROSSES j

ICAERNARFON

Advertising