Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

mE?6R?Hy J? j? (  ùDDIWRTH T DIWEDDA.R II i ,OEDDWR "TYST &R DYDD' Syr.— an o'm meibion aJlac i Cana.d&, 8A.: yn -ghYmYldOgaeth yr (NI -pru'z?- L&mbton, Ont&rio. Tua thri mia \"Bgrifeuodt'J ei fed wedi bed yn Rae! :,d er? amryw wfthno,3a-,i, pJ dioddet I rt'h y PHea. Mor fua<! y rbyni;tí.¡ i danfona.i1'\id.ctQ tJypyn o'cli pelem. <vvt.brM)(t yn o!, ysgriienodd ndref L !od eioh pelan,%u wedi gwoeyd TIee r wr iddo Cyn ei fod wedi gorpheM QD .'<. yr 00l. yn &lbt0g i a,H gymeryd e! w&ith. Notthiwr, oef&M tythyr ar&t ()ddi- fed y ctefyd, i bob yniddangf)siad wedj .yr adwi, s'l fod yn ei gyTie6n ie<!ibyd. .?! <lywed yn ddaamweSinio! fod dyn yn )'< yn y gMnydog&eth wedi dioddef od<5 'Ii lih y Piles frs Qg&iii mlynedd., darta i fy, m::J.b ohwUio am da.no, ga.n did-wo-vo arrtlw tfr y diiioni y- oedd eich Peleni ohwi W04 ynevd tddo, %a rot iddo ha-ner blycha "Jd. ganddo ù fewn pedwar diwrnod yx oeà-j d.çn yn d-,wmsio gam lawenydd oddiwrtb '¡f.tl1ia'l d&ion.Tt9 eich Peleni chwi. Wed! dm"byn y fa-th Icahad iddo ei hum, <: c' od y daioni dirfawr wnaed i'w é;1.Di" fy ma.b yn awyddua a.m i areill wybod feddyginiadh wertMawr hon Yr eiddoch, etc., JOSEPH WBLLIAMS Y MAE MEDDYGINIAErH V/ERTHFAWR HON I'W CnAEL MEWN TRI FFURF :— No. I.—GBOR-GE'S PILE AND GRAVEL PILLS (LaM wen). No. 2.-<.rE?RGE S GRAVEL PILLS (Label IjM). No. 3.—GEORGE'S PILLS FOR THE PILLS (La,bel goch). Gwerthir y P<lem Byd-glodus hyn ymhob! man, mewn bIyTha-u Is 5c a 3s yr un. Gyd'a'r' PO$ a.m ls 4c a 3s 20. PERCHENOG: RHYBUDD.—Byddwch ofalus wrth bfymm "PILE AND GRAVEL PILLS," eich bod yn ca< y "Genuine Pill" set PELENI GEORGE. Ut < EORGE9 M. R. s 0I ADDYSGOL. L? ?f?HCHS ?FO? FO uuns m AND <C<X.DS j? 7X??7r// ?FRAMCtS?O ??Ch?!St5) ?,? ? ? ?REXH?M. J ? ? ? LAD!ES! !FYOUAREW<SE EBBE before parting with your ?j ?? ?? ??? money for reme<iies, write to me for& FREE SAM'?.??Scientfor* cure of my renowned treatment for ? irregutaritiM No Moaeous drugs. Cuaranteod &bsoiutoly effective invanab)y trnder me hour. Acts like magic in the j most obstinate and unyieldillg CMes. Ftuhtre ) uapossible, so why worry? SEND MO MONEY. Sample, Wl, MANUAL OF WtSDOM an interesting book, Sworn Testimonials, zuMMteed genuine under penalty of JM.OOO, Mnt A""UTELY FREE. THE MANAGERESS, LE BRA8SEUR SURGICAl. 00- LTD., (Dept. W.P.). ceoffrey guildings, John Brieht Street, BtRMtMCHAM. I TeL No. Midtand 2598. Tetegr&phtc AddrMMt: Ardeshtr, Pans," and "Surgieat, Bu-miMiuun.* Worka—PMsy-Pahs, FrMce. i LAD!ES ? REMEDY iB gual,¡; um of £100 to cwp wheD ..t.h. t:>' Far superior to ]PiHa, Fellete. -r ""rilllmiil trea-t.ment. For &U cas<M o' '?.r!ttea. howler obatm&te. CHAI.?r?- f-'?EDY ?gupremf. Plice 28. ? ? ? ?cia!?. StAmp for Pamph'? .—. r-t:bMshe? 30 y?K. MR P'S A D WOOD D<!Clalist8. 20, T.EFDS ci l)ILL.. r:j.EI?R .-iRYNU -,M WELLHAD ? dr?v'; !?,')a.u hyn t bob a.n''Twv!deT a.r yr OrgMM IDyfrio] -< P'.)(,engit yn y Mfn. 3-n y ddau ryTO\ '). rhvdc] oÖ.-fwrth ari&n byw Sefydlwya tl' 'Irof' 5C mlynedd. Mown MychAu 4s 6<' yr nT' pan yr hoL trery;'¡wYl' a rhai yn $,,v. e- trwy'r byd. Ken nThe LT:(YH ,HDLA NO DRUG rro r-,("" fpBE r\ T!r.HJ¡ 61"1186 :QF Chestp ?JL v Gr.!r! a.nd Silver Goodb Clockf E100t.r0- pla.te. ?<ttt-) fllr PriT," fo? 'il' W],ict T)-ives, Ha-kprv, Shopke4-p,,r- r-r those startup io bilaitma, .wtU Bud Mid lowest prices for cash <tt MIL7J\GTON'S, 12, Houd- ditch, LONDON, E.G. MEDDVGOL <taat«NN WWMWMNXMWMWMMNW 3 Byddwck Ddottk i Mew. pryd" Ë —M yn te!m!o "dipyn yn wanpyd, "heb fod yn i&wn"—"wedi rhedeg i = kwr" neu "&!ian o hwyt", Gofttwch am <ymud yr tnhv/yideb cyn iddo droi yn = rhywbeth gwacth. Y m<.e bob MMer yn annoeth i anwybyddu hyd yn oed yr arwydd lIeiaf o afiechyd. Byddtt = Napoleon yn tffer dweyd: "Y mM pob eiliad a sottir yn gyfle i <tnff&wd", Y m?e hyn yn wir <untw? e berthynM = gyftwr gw&et yr iechyd. Achosir 11 &Wer xa o bo<n trwy anhwyidcrtu y cy))t tt'r tfu: M g-ir hyn yn eich tehot chwi. bydd = dogn MMeroto'r meddygiyn enwog tc  <?!-????).!—R<echMn'* P'))s—Y mo dd' ton goreu t dyoge! ) w gymcryd. ??ir = esmwythyd yn tyffredin tf oi hyd yn = oed y dogn eynt&f; ac M pttrheweh A (&yM<ryd Ë = y pelenAu yn rheolaidd bydd i ehwi yn = fuan sefydtu iechyd rhagorol i'r hwn, < bossib), y buoch yn ddyeithr Iyfnod htf. = ddynion t merched wedi rhedet i lawr" y mae Beecham's Pills yn feddy, XX giniteth y gellir ymddifted ynddt. Bydd = t'wdefnyddiaucryfhM) a gwefihto! yn = ru*n ddwyn orgMum y treuliad i'w cyflwr effeithio). Y maent hefyd yn effeithiol = t buro y swMd, &c felly yn Hesoii yr holl = gorph. Y mae eyftwr o ddigalondid M ? afiechyd yn fu<m yn t!dio i ddyt?nw?d bendithiot i ?K(!t3!!t'$ i ? ? 1/3 a 1/ = 'WMMMMm FREE OFrm: TO LADIES. FpO PROVE the Snpenon?y o? J. EL?IS'S PILLS FOR FEMALES. I wiU -iend a free trial packet post p&id. Prepared from the original recipe of a celebra.ted Nurse, and never fails in re- storisg regularity, a&fe, certain, and speedy. Pilt that nerer disappomts Trousands of letters of thanks, testifying to their speedy efficacy, aft<r all othm- things have been tried in vain. Each pur- chaser aonde back testimonials as they afford relief in every instance. There ia nothing to equal them, 2s 9d per box. Special extra strong pills recommended, 4s 9d., post paid in pl&in wrapper, with full directions and advice. Supplied through the post only by Mrs. ELLIS, 12, VaHance Road, Move, Sussex. Ac Interesting Guide, 46 pagee 52 Uluatra- tiona. cent free oVith ;¡ch box. HOBTON'S I. X. L. PILLS ARE WARRANTED to cure all private cases and comphcations of the urinary organe, whether acquired or otherwise; also, gravel, and pain ui the back. Frpe from mercury Sent Dost-free for 4s 6d, by the Proprietors, NORTON & CO. Chemise (!ate Chief Dis- penser from Birmingham General Hospital), (De.pt. 71), Aston Mancr. B rmingham. Letters answered free. N. B. NEVER KNOW TO FAIL. SUP2.LIFn DtR.ECT. pwY-(.-Mae JOHN PRYDDERCH. '1 ,;pw,dd. Caerhun, Ba.Qgor, 7in I,arhau i feudio gsafcd o bob dolnriau.-Ym. weIer neu anfo¡;r i'r eyfe.,rad Tjchod. gOTJf) WATCH FREE. The letters, when correctly a.rred. apel] the names of three well-known countries. If your answer j right Wh willgi ve you a REAL LEVER WATCH. Lady's nr Gent. 's. guar antped 5 vears, entirely free 3 U t A S R of cogt. Pend your answer '"———————- row. wth stamp for a re- <! AC M E F ply. RfTnemb,,r you are not "————————— asked to se)t anything for M E L 0 u ) B Ud, but winners mnat com- -———————. p)y with <mr one simpif condition and promt s to fbr.w the watch to their frienda so as to ad vert'cp our nnn (Dept. 51), KEMT MAtL ORDER STORES. J.. tf:!int<w. R'7.. sw*M<noM)a)c' <«BMT) MED?YGOL M'&DDYGOL I ?P?OnOtI ??YRCYAL$ ? CiCUdU .STEEL. ? AMRHI8IADWY Roo l)* ? I PERCHED. RUUJ? .——? ?. ?Gwellha yn iaan '?b aireo?d?-dr. ? ?Symuda bob rhwy??, ? thyd<?<t ?b?. ?.anhwylderbliit. ? ?. CYFABL' DIFET3 ??LRCR. -? W E D I CAL P lit A W F* 80 N LYFJEDD. y foment y sytflch ar unrhyw afreoll:Hdd-t drF4 yTi y cyfamaoddiad cymerwch Belen-au.&. Roose's. Symudant yn fnan bob* *dlOddefaiDt. *,NID OE8 DIM GYFFELYB IDDYT.-«- NA DIM 8YDD MOB «- FYD-ADNABYDDUS. -«- Nid oes yr un feddyginiaeth &r&H i fefthea-V # we<li derbya y fath gefnog-th e&ng at *digamøynÏol a gwir ddesgrifir hwy dl «- Y FBDDYGINIAETH OREB I .(+ FIBRCHED YN YR HOLL FYTJ,* Mfynweh gMl «- Roo.e'. Pilla. "t GWI'thodwcb bob efotychiad&n aydd ynj<' lliweidioL Mewn Mych&u Is lie, nent *-dri b!wch am 5a. Yn rh&d drwy y Uy thyidy ar dderbyniad P.O. am Is 2c t a& 1 GRIFFITH OWEN, 28 HIGH STREET. CARNARVON ?"TreiaM yr hoi! be l eman honir eydd yo?' ?gwell& merch?d, ond Peteoau Unose'a* ?.yc unig g?odd yr efF&it? ddyTnoao! ?. Ar wwth yn ?w!!he!i g&n Baldwll«- Jones & Roberts, PenlMi Street; Ba", or:* J. E. Owen, Dmggigt; Rojj- berts. DruggiAt-, Blaensu. Lloyd Jones, D-mØ -«- 'MY' « Fair the Blood is the ?? jj I MVMSm from t:By sIGN or BLOOD kSE Such as Eczahia, Scrofula, Bad Leg*. Abscesses, Ulcers, Glandular Swet- U:gs, Boils. Pimples, Sores of any kind. Piles, Blood Poison, Rheuma- tism, Gout, &c.? If so don't waste yoir 1 time ana money on lotions and ointmen<s which cannot get below the surface of the skin What you want and what you must have is* I medicine that will thoroughly free the blood <i the poisonotis malter which alone is the trts cause of all Y01h' suSerinR. Clarke's Bloat I Mixture is just such t. medicme. It )a ccmposet ) of incredients which quickly exp<'l from tht blood all impurities from whatever cause ar)S!iM, and by renderinp it clean and pure can 0 relied up<.n to effect a lasting cure,. Orer 50 years' ? Pleasant to ?? ??? I Pleasant to Clarkci s take. Blood J I Mixture Rofuoo ??Bt<????- ? 8ubetitutoe. HAS CORED THOUSAWBS. WtJL CURE YOU. FOR MORE THAN THIRTY YEATS THOUSANDS OF LADIES HAVt DERIVED BENEFIT FROM DR. DAVIS.8 FAMOU8 FEMALE PILLS BLaTe been miiveraally &cjmtted to b —— A BOON TO WOMANKIND..— mHEY are the b-A known remedy &F JL AjuMtnia, Giddmesa Fulness, Mii fwelling ttfter Me&la, LoM of Appetj4 Hyatefm, Palpitation of the Heat. DebUity, r,pression, 17 e&kness, Un-eg'- i&ritiec, and <Ml Female Ailmente. Box< tid.. Is. 3d., 36., and 12?.; may be UiBl fr&m CbemistB and Patent Medicue VmidoTa everywheire. or <Kmt t'M fro;, observation, by the t PROPRIETOR. DR DAVIS'8 little boca for X&RJELLIO WOMEN, fnost invaluable; aent free <D receipt of a stamped addressed envelop. Oniv adChoa:— 309, PORTLAND ROAD. NOTTING HIM. Sample sent OR receipt of ————stamps for postage- HORTON'S BENEDICT PtLLA ? FREE TO LADIES. TN A FEW DAYS correct ? -L irregluarities and remove all obstro?- tion; also cure Araemia and cause M injuries; to the BQ&rried or single we invalua-ble. By post, under cover, f<r Is 3d. or 3s., from HORTON & CO, Chemists (Chief Dispenser from the lats Birmingham Livimg-in Hospital), (E'ept 71), Aston Manor, Birminghajn. Soti over 56 years. SELDOM EVER FAIL AJLL LADIES should send penny stag for & fren sample of Pills. and book o' Testimontaia. MORRIS'S OIJTMENT (ELI KITTY MOIOHS). ,-TR HWN SYDD YN ANFFAELEDIG at bob anhwylderau croen. Mae wedi ca&! ei bron gan gannoedd sydd wedi cael tachad oddiwrth Tan Eiddew, Eczema, Piles cosfad Hosg T&n, Lloag Eira, Penau plant yn torri Dwylaw torredig. Briwiau ar goessu drwg. Boxes CHWE'CHEINlOG a 8WLLT, ¡VI gael gan- MISS K. MORRIS, J 6, IJanberts Road., Carnarvon. TESTIMONIAL, O'R FF08YOD- YN FFRAINC ?SGRIFENA Priv&te J. Daviea. 2nd B&Tt. JL Royai Welsh Fusiliers (yr hwn sydd yo y rhyfel er y elchwyn) "EASINE ydyw y peth goreu a gef&iB at welia y Cur yn y Pea ofnadwy yr ydym yn ei gael ym&. Mae fy nghyd- filwyr yn y Trenches a minau yn e! ddeinyddio yn {ynych. Nid oes ei weU Anfonwch ychwa.neg. Ysg)tifena- Artist enwog o Ruf&in:— "Yr wyf yn defnyddio EASINE bob ajnser at Gur yn y Pen. rbY'Jliwyd mitoedd o dystiolaethau eyffelyb. Mae EASINE yn liollo! ddiogel i'w gymeryd. Mae yn gweHA Cur yn y Pen, Neuralgia, a'r Dd&nnodd mewTt yohydig funudau. Ar yQ mhobma.n: Trwy y post. am It oddiwrbh y gwneutburwr: HUGH JONES F S M C Cheoust. THE MEDICAL HALL, BLAENAU FESINIOG.  Money 'MOLE SK:MS??? -In 'M'01e8. Sell to the Laj'gt&at Beyers—"FarrierB of tb- W,eost"- EDWARDS & SONS. HEREFORD Secare Prompt P&Tment Much Highez Prices this Winter. Write for particula-rs. ARIAN DIM BLAENDALJADAU. BHODDtR BEKTHYC M)AK AR FYs RVBYDO. Mown symiau bychain neu fawr (dim llai D& -E10)—— AR PMOMtSORY NOTE Y tEM THYCtWR E! HUN I WEDI El SEFYDLU ERS DR08 DDEUGAIN MLYNEDD AC YN AWR YN RHODD! BENTHYG DROS MO.QOO YN DDYDDIOL AM Y TELE<RAU. YMOFYNER A GEORGE PAYNE & SONS 3, C&EtSCENT ROAD, RHYL. —.—————————.————————————— A RIAN I ROE'DI ALLAN AR LOG A ?ii?YMOL. AR YMMWYMIA? PERSONOL & B. STYTHE & CO., G&OVB CHAMBERS, CAERNARFON. MONEY LENT C20 to -CSOOO BUSINESS ARRANGED BY POST. Ladies and Gentlemen can borrow from us on their Own Personal Signature. LOWEST RATE OF INTERL8T Convenfent Payments Monthly or Qnarter]y.. Existing loans wtth other nm s paid off DEAL WITH GENUINE LENDERS Avoid p&ying heavy ra.te8 and expenses. Apply to- SAMUELS & c;O.. 5, JOHN EALTON STREET. MANCHESTER. -DORROW from an OLD ESTABLISHED .DWELL-KNOWN FIRJM, noted for Honea) .)Ie3!iJ::$8, £10 to LL.OW ADVANCED f.oAIL to all C!asses wort-hy of credit, <? NOTE OF HAND ALONE. Inte<'eat the Lowest in Ene'lmd & Wale& Loans NO FEES. NO 8URETIIES. £10 from 2s 6d week:y ;P.20 from 4a weekly je50 from 8s Od weekly JSlOO from 15s weekly Spocial Low Rates Charged for Short Peinod Call, WrIte. or 'Phone !2975 City), in Strictest C-onfldenœ ¡,() thp itetna! Lei)(i,-r. H. HARRlS- 7! \1 A RK1i:T STREET MANCHESTER A RE YOU WILLING to pay 4s in the ? J"L. fof ttt?lv? 'N0ntb& i <'<H) t. JKlT?fftittt tt< tend Vo!n!ey *t li* or 2. 1:>. th* &, MMi e. <eK -oia it for 3<nt or two monthe. MY TSRM8 ARB IN PLAIN ENGLISH, LIC wi.U CQ"t you &4, fc*' twelve months, &M— jfK ?610?—?E? &ac! 'specie t<?nM for I?raw CHJBAPR? RATE?. DOR? ? '? tmom'tt A. Y0J!- .U)VXRTI8ING APPTICANT8. MARK SHAFFER 8, Botd Street Liverpool BENTVG ARIAN 0 ;itL5 1 &5000 NID OES EISIEU MEICHIAFON. Telir y Bentyciadau sydd yn sefyll Anfonir pob majiylion a thelera-u trwy y post Benthyg. Ad-daJiad. Benthyg. Ad-dalia<t JB JSad E 9isd 6 5 5 0 40 42 00 10 1010 0 50 520 C 20 2110 0 100 105 0 0 ? 3110 0 1000 1050 0 0 Liog yn ol Oc y Bunt am Dymhorau Penod 01, ond amfon at y Majniiger, 34. BANGOR STREET, CARNARVON. LOWEST INTEREST IN THE 00" .RY £10 TO JE!000 NO FEES NO BONDS. J&10 Repa.y jell £50 Repay X55 £20 Repay £22 ;CIOO Rep&y .E110 Money Alvanced on Day of Application. Repayments arranged. to suit borrower's con- venience. L. LIVING STONE. HOPE CHAMBERS, 107, MARKET STREET, MANCHESTER. TeI.307jCit3. SENTHYC,IR ARtAN YN GTFRU<ACMOL o a Rl.Mt YCHYDIG ORIAU 0 RTBUDD. )Mn dymor:.u peaodoL NOTE OF HAND YN UNIG. 7s oa t telerau c&nly*!)0l:— e<mthy<. A1-dali.d YJent-hyg. AJ-dali&# t t <t.d. t <o.d t ttt 40 4iW€ It M? < M M M < M <ne $ i$< iM < < M $,I M t 10M 1CM < < (3ymwir <td 4!tH<Mt<m bycham trwy gytuu deb neilltuol, neo 00 dewisir gpal y benthyp i,<J<MfylI ond talo y Uog bcb hMmw biTtyddym, 'l'e1ir y <UM' Mn log )Iawer M. Gw&rentir y bydj poth yn hoM gyfrin,&chol, p* am wnoi bun. *'i )<eidM. Ymofynwoh yn b<M<Mtol o< ya (!yHen< nM geuir gwneyd buout-i trwy Y Uythyrdy. Arbedwolili y Ilogau ach< 6'r td-dtiiAdtn trymioc. trwy ymofym THE MANAGER, 28, QUEEN STREET. RHYL. BENTHfCIADAD HOUjOL BREtFAT 0 j&10 1 ;E5OO. HEB SICRWYDD AR DELERAU RHES YMOI<. Dsun ooettt. Dim mew-)B GBLLTK A.NFON ARlAy 'OR-WY'. POaw Ymofyncr. ae a-rgyhceddir chwi B WOLFE, 36 SPRING GARDEN* MANCHESTER I BEMTHYCtR ARIAN A!R FYR RtYBU'D'D. 0 LIO I LI,OW. AR ADDEWID YS&RIFENEDIG I AtDLDALU. Mae pob benthyciad yn bonol at unrhyv. angen. neu i gychwyn mown Busnes, i Ddod- refnu eich Ty, i brynu, etc.. neu Drethi. An fonir yr arian gyd&'r post yn gyfnrtachoJ. GeHIr ail-dalu yn Ssol chwarterol, neu haner blynydd&I, neu os. dewjr gall y benthyciad aros i fyny hyd bum mlynedd, ond talu y Hog Ni'd ydyw y pellder yn d!dim gwahaniwth. Ma-e y lioga.u yr is&f yn Nghymru. Erfynir ar i fenthyewyr sy'n talu llog; uchel rnewn Ite arall ymofyn yma. pan y telir y benthyciad, sydd yn arcs am lo,,r Hawer is Ni dtostia dd'un i chwi ymholi, ond gall arbed pm)noedd drwy anfon yn C. 'vmraez nen ,Saesneg, am y prospectus i'r NATIC-NAT. ADVANCE and INVERT\fENT S<X''IETY. !Ltd.. 41. COR- PORATION STREET. MANCHESTER. Established 1887. Nat. Telephone, City 6066, or to bur North Wales District Caice, 32, FARRAR ROAD. Banger, and 18. QUEEN Street. Wrexham. mIlE GTWN'EDn TX)AN AND 1. DISCOUNT 00 < CORTMOR CHAMPERS BETHRSDA. EF;tabliqbed ')Wt. Thta well-known old pstabHshed Company is prepared to advance money ond personal Mcority. No prelim!narv charges. Strict conndence. Deposits rfft'l'ed, and q per cent interest promptly paid. AU inqturiet and communicati-onq to bp addreased to th<* Manager, at the above addrea%. HOTELS. JEEOT:ED:. G UPPER WOBURN PLACE, LONDGN, EC., Ceiit,-ally Situated. Within Five MiuuMa Walk of ETJSton Station and twenty nunutfS from Fad- dingto!. by Underground Railway to Ltow'er Street Station. BEDS, BREAKFAST, BATH, and ATTENDANCE, from 5s. each person 130 Rooms Lux-jrieously Furnished. Passengers lift to aU doors. Firefproof. LONDON TEMPERANCE HOTEL 77, HIGH STREET, PWLLHEH. -1 Every Accommodation for Travellers, etc. at Moderate Chaj-goa. MOTORa AND CARRIAGES FOR HIRE R HUGHES'—— —EstabHshcd 1890. CERDOOROL J-OHN 3 ON ES. Wholesale and Beta.i! Music SeOer, BETHESUA /?<<EE'?IR Y ?TOC FWYAF AiMRYWTuL ?'YNG NG'EEBMBU 0 GAtNEUON OYM.RBIG, ac fel rhoo! anfonir pot "m&r" gyda throad y post. Anfoup-P stamp am Catalogue. PETER tONES PENBHOS. GWALCWMAt YN PRYNU POB MATH 0 ANIFEIL- LAID MEIRW. RHOI;IDIR Y PRISIAU UCHAF A THEL.IR TELJBGRAM. CYRCHIR HWYNT 0 ABER'I LAWR IGrAERNARFON. LLOI GWLYBIO N.—Bydd gan P.J. nifer dda bob dydd lau, yn Llangefc-L. yn Ue Mr. Deaborough. ? ? ? ??? .;7 Ll V EIRPOOL -HUG'" jof#ss A-« MAB.- jj' A6ent. ? BA?GOB HOU8B. ? -?T B4.RLR &?RE? (St Pani's tSq??Mj?. ?T?t??UNWN hyabyen ein cyd-?anadi-?- ?. tod tocynau i'w cael genyf i bott ? *pa.rth o'r hycl gyda'r oil or Hmellau a ?.ganlyTi: AMERICA, CANADA, AU8-?- ?.TB-ALIA, PATAG?NIA? !?u anrhyw ? ?.barLh araU, am y pria isaf ym la?ob ? ?.dioebarth. Ond anion gair aton!. cewch* ?.y manyJJon gyda thread y Pof ? ? ?.ydym yjna eif ? 32 miyitedd, af wodi o<*el '? *profiad maith J.i yr &BMer hwn. ByddWD"* *111 derbyn pawb u ea gI&nM<d yn y *l5ta.tion, yn pwneyd eu bunnes, ao yn *myned gyda #vy i'r Uong, i'w rhoddi*\ *'11 y B,,onis gy-.a -2 gLLydd. Ty gJ&n a *G.U}",Uji I'w derbjn am y aoewaita, on* -»-uyud eizieu. hetyd i ymwelwyr a'r dfef- ? CARiKi-jF 1R UIMK? ? -? <t)DIOARTRMF ? 4???4??????4?4?4?4??4? ??REE FOR??J?????'e sell ALL the worM s beX ramophones at POUNDS f ?? y 1B??????!?? 0?HE? PEOPt.E'S 0  fling sumof6/-secures fthe IDI.Ist ast??und- i gaiidr?markable  "argain in gen.ine -ghe,,t grade g?a- i-,) phones, balance payable by easy monthly payments viSI., Sent on FREF APPROVAL, packm   for full paticular& CRANEOPHONF, ?.— ? ? ? ?'? ? PATHEPRONE, "BM ????S???B??? MASTER'S VOtCE." and all celebrated makes supplied 0 easycredit termsto 8uityour&elf Over 250,000 records always ia ???atS??????M stock. Thousands of testimcmiidt. ASK: FOR LIBI. CRANE & SONS,Ltd6 IM. Ht<!< St., Bangor Bydd TD ICHARD EVANS, MED.DYG ESGYBN JLU (Bone Setter), 8, Satetb Terrace, Pwll- heli, yn ymweM a'r lleoedd canlynol ya wythnosol:—Dydd lau, Market Vaults, Llan- gefni; Dydd Owener Sportsman Hotel, Port- madoc; Dydd Sadwm, Eima Temperance, 2, Palace Street (gyferbyn a'r farchnad), Car- narvon. Oil at y gewynac i E'dymon M Anifeiliaid, am Is lie a 2s 3c y Bote!; 3c yo ychwanego! d-rwy y Post. SUT I LADD TYRCHOD Ysgrifena John Pryoe, Maesymeirch:— "Blinid ni acw óan dyrohod, cyajydjdieBtt bob biwyddyn, fet yr oedd y fir & galwg d<difnf ol afTno, a<' yr oedd aroaf gywilydd ohoco; end clywaia fed Mr. Hugh Da.vie6, Chemist, MjachynHeth, wedi dyfeisio peth i'w }add yD ddi-dranerth iawn. Ei enw ydyw ",Molrat," mewn packets Is 6c yr um PryBjaia backel a rhoddais ef yn ol y cytarwyddyd am ben pryfaid genwair, a &rhoddais y rhai hyny yn Hwybr y twrch. Ni chododd y twrch mwy. —————— ——————— I w m 3r. w In AL w ) 3BE 'TtT S_S:El-'Ð' I TT'BCO)I?IBhyabymad&uYn!Emieit, T?! jL?ar Osod, Morwyniom ym Eiaieu, M Eiaiou Heoed<t Ar Werth, etc., yn yp hoH bapnr&n c&nlynol:— b,, "Y GENEDL GYMRJBIG." "V WERIN A'R ECO," 'HOLYHEAD OBSERVES." PORTMADOC AM) CMCCIETH "OBSERVER. 'NORTH WAIVES OBSERVER. 'PWLLHELI OBSERVER. 'BANGOR OBSERVER.- Urn Tair. Chw. wMth. }fwait.h. gwaitb t.e. & o. t.c, ae g&ir 1 0 2 0 -3 0 aOgair 1 6—j! 0—4 0 40 gai r 2 0—4 0—6 $ MgM a 6—6 t—7 e Gelfu &nton StAiopB neu Poat&t OrdeM. T)RI8IAU QYD'A BtLAEN-iDAL YK J. UNIG yw yr ?tchod, & cni chyhoeddir ) Hysbvia-da-u Mn y pnaiaa ached, oni ?nfonir ? M&en?d?. AMSER Y TRENS. ALTERATIONS FRO1 JANUARY 1. 1917, AND UNTILL FURTHER NOTICE. CARNA!RVo.X TO B.ANGCR—6 40 &.m.; 8 13 a.m.; 11 58 a.m.; 2 20 p.m.; 5 9 p.. m. 7 56 p.m,; Sundays only, 8 5 p.m. BANGOR TO CARfNAJRVON—456a..m; 8 55 a.m 1 HO p.m 5 35 p.m 6 50 p.m 8 40 p.m; Sundays on!j, 7 0 a.m. CARNARVON TO AFONWENT-5 19 a.m 9 22 a.m 1 51 p.m; 7 15 p.m Sundays only 7 '50 s..m. AFO'VEX TO OARNARVON—7 10 a.m. 10 55 a.m; 4 5 p.m; 6 50 p.m; Sundays only 70 p.m. CARNARVON TO LLANBEfRIS 7 10 9 30 a.m 12 30 p.m 6 0 p.m. LLA-N'BERls TO CARNARVON—7 43 a.m; 11 25 a,.m; 1 15 p.m; 6 35 pat BANGOR TO BETHE'SDA—7 50 a.m; 90a,m; 2 50 p.m; 5 45 p.m; 646ipm BETHSSDA TO BA.NGOR—815 m; 10 50 a.m 4 (' p.m; 6 10 p.m 7 10 p.m. LLANDUDtNO TO BANGOR -4 M a.m; 8 6 a,m; 10 0 a.m; 11 37 a.m,- 158 p.m; 4 42 p.m; 6 3 p.m; 7 25 p.m; 10 22 p.m; Suncbya on'y, 4 16 a.m; 1232 p.m; 8 1 p.m. BANi&OR TO LL,DUD1O JUNCTION —7 5 n.m 8 57 a.m 11 23 a.m 1 36 P.m; 3 15 p.m; 4 30 p.m; 5 50 p.m; (nrst stop LJa.ndudno Junction) 6 35 p.m S &4 p.m. Sunday only, 1 35 p.m GABRWEN TO AMLWOH.—52Qa..m; 9 35 a.m 1 20 p.m 455 p.m 5 54 p m AMLWCH TO GAERWEN.-735a.rn; 815a.m; 1120a.m;40p.m;730p.ea. BANOOR TO HOLYHEAD.—4 52 a.. m; 90a..m; 13 a5 p.m; 3 45 p.m; 5 30 p.m; 8 10 p.m; Sundays ()iI}}: 4 52 a.m; 1 8 p.m 8 ?8 p.m. BGLYHEAD To BANGO.R-30a.rn; 7 45 a.m; 10 15 a.m; 12 35 p.m; 4 25 p.m; 7 30 p.m Sundays only, 6 39 am; 12 45 p.m. (nrst stop Bangor by t'hase two trains) 7 30 p.m. HOLLAND AR)MS TO BENLLBCH—e 18 a.m M 13 a.m; 3 19 p.m 6 9 p.m. I BEtNLLECH TO HOLLAND ARMS— 105a..m; IS 5 p.m; 4 5 p.m; 6 40 p.m.

MARCHNADOEDD

I--A I IPWNC YI.m::n.." )

Advertising

[No title]