Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

16 erthygl ar y dudalen hon

. - - -. -..-ALOLHls'R SEFYLLFA.

- 'I GAIR O'R AIFFT j

IGWELL RHESWM A COMMON SENSE.

I TRAMORWYFT A'R [ DDEDDF…

Advertising

'----_-.'''-.--,-.-ANGHYOWElEOIAD…

IDIANC iln MYNYDD-11 OEDD.I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

I DIANC iln MYNYDD- 11 OEDD. I I YMGUDDIO AM F1S, I El DDAL Y CWNSTAEL. I Ym Manger, gerbi- Mr. William ]?,Ugh I yr yibad hyiT?, gwrandawyd stori d(i??dlo, ?, I iawn am it?adm-, yr h?n a adroddwyd gan yr I Uch-Arolygydd Griffiths. Yr absenolwr otdd Llewelyn donts, a berthynai i'r Royal Welsh (I FusilLers, Tathweud 16, rliyddnawyd Jones am chwe' daw mud. Ni ddychwelodtd, ond Rhagfyr 4 hysbyswyd am dano fel absena-wr-, a goiohymynwyd i'r plismyn ei gymeryd i'r j ddaifa. Yr oedd cwnstalbl Jones o Lanfairfechan, wedi rhybuddio Jones yn ftaenorol i ddych- welyd at ei gatrawd, a. phan dderbyniodtd y I cyfarwyddid Rragiyr 4, aeth i chwi Ik, am dano, a hysbyswyd ef gan ei faan fod y car- charor wedi myned ymaith, ac wedi ^ad&oi I ei wisg fiiwrol ar ol- i Er yr adeg yna, medd yr UArolygydd | Griffiths, yx oedd Jones wedi bod yn crwydro ar hyd y mynvddtedd uwchben Llanfairdechan —yin myned "i lawr y nos a chysgu allan. Par haodd y plismon i chwiLo am dano, ac ar un amgylchiad aeth cynhifer a deunaw o gwns- talbliaid arben g gyda.'r Cwaatabi Jones i II ohwilio'r mynyddoedd. Un noson, aeth y fintai hon, i fiyny'r myn- yddoedd i'r uchfcer o un cant ar bymtheg o droedfeddi, a gwelsat y oarcharor, a chaii ffurfio'n gylch ceisiasant amgau amgau am y ffoadur, ond rhe-dodd i fyny'r credgiau o'u blaeiiau, ac er yn ei weled, ni ie.ddia.sant I fyned i'r fan lle'r oedd oherwydd fod y lle'n beryglus. Ddyd'd Mercher, fodd bynag, tuag un o'r .gJooh )" bore, aeth y Cwnstabl Jones i gartref y caroharor, a chan alw ei fam i fyny gofyn- odd a oedd y carcharor yn y ty. Dywed.. odd hithau nad oedd. Yna dbrwedodtd y Cwnstabl ei fod am chwilio'r ty, pryd yr addefodd ei dad fod y ffoadur i mewn. Yna aeth y Cwnstabl i mewn a chymerodd Jones i'r ddalfa. Gofynodd Mr S. R. Dew, yr hwn a ym- ddanghosodd dros y carcharor, a gai Jones ei axcihwilio gan Dr Helsbv. Yr oedd Jones, cyn iddo gael oaniatad i ddodadref, wedi cael j ei daxo yn ei ben gyda darn, o bomb ac wedi ei gyfarwyddo ef (Mr Dew) ei fod yn dioddef oddiwrth effeith'au'r niweidiau, ae nad oedd yn gym wys i drafaelio. Dymunai Mr Pugho iddo gael ei rchwilío gan if eddy g imilwrol yn hytrach na chan fedd- yg preifat. Dywedodd Mr Price Smith, y clerc gweith- rt>à:oI, y dylai'r dyn gael ei archwilio gan feddys milwrol. Ar ol trafodlaeth led faith gohiriwyd yr achos hyd 2-30 er mwyn i brif feddyg y qylch, Major Dobson, gael ei weled. Dywedodd v medd'yg ei fod wedi ei archwil;o, a gorchmyn- odd iddo ail-ymnno a'i gatrawd. Gorch-ymynodd y Fainc i Jones giael ei gadwhyd nes y deuai gosigordd i'r gyrchu. —»

ISUT Y GWELLHEAIS FY NGHRYD-I…

Advertising

[No title]

CYNGOR GWLEDIG LLEYN I

ICYNGOR DOSBARTH DEUDRAETH

Advertising

1-CYFARFOD MISOL LLEYN.I

[No title]

Advertising