Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

27 erthygl ar y dudalen hon

-....,-.,-n-_-'-NEWYDDION…

- I 3IED rryr: T TI NATLTR.

--- -— I ..PENYGROES < f

Advertising

—I II I UNIMI ■ ^ TALYSARN

NANTLLE

MAENTWROG I

HARLECHI HARLECHI

BETHESDA

[No title]

i RHUTHIN

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

i RHUTHIN ICYFARFOD YS&OL.—Cynh?Rwyd cyf-! } ai'fod ysgolion dau fisol doebarth Rhuthjn, yn Hhydyœ1gwyn, ddydd Saboth, Ion&wT ? 1 4fed. Am 8.30 y boreu, cafwyd cyfarfod o gynrychiolwyr, dan lywyddiaetih Mr. J. W. Jones, Pentreceiyn. Aed trwy lawer o waitb yn y cyfarfod hwn. Am ddeg o'r glocth cyn- iialiwyd cyfarfod cyhoeddus dan lywyddiaeth llywydd v -eyfarfod ysgolion. Dechreuwyd gan Mr. Thos. Roberts, Rihuthyn. Alaher i siarnd amo yn y cyfarfod hwn. ydoedd: "Y pwysigt'Avydd i aelodau eghvysig fod yn fIydd- i iion i'r Ysgol Sabothol." Agorwyd y mater gan IMr. Joseph Davies, Clawddnewydd, a siaradvvyd gan y rhai canlynol: Mri. William Jones, Llannerch Gron, a T. J. Ellis, Rhuth- yn; Richard Morris, Pare; H. Williams, U.H., Plasyward; Thomas Roberts, Rhuth- yn; a'r Llywydd. Diweddwyd v cyfarfod gam Mr. William Jones, Graig. Yng ngihyfaxfod y cYnrychiohvyr am 11 o'r gloch, cafw;yd an- erchi'adau gan yr yinweA'vvyr o'r ysgolion, sef Mr. Richard Morris, Pacc, a David Pan-y, RhewL Cafwyd anerchiadau gwerth i'w gwrando. Am 2 o'r gloch, Iholwyd y dos- barth candl, gan Mr. J. C. Davies, M.A., ac yn yr hwyr pregethodd Mr. Davies yn afael- gar iawn; cafwyd cyfa-rfodydd dymunol a cii y nrj'chitol aefth dda. MARWOLAETH.—Nos Lun diweddaf, bu farw Mr. Daniel Jon* Mwrog Street.. Rtmth- yn. Er ei fod, yn gystuddedig ers dhad blyn- yddau eto fe ddaeth y diwedd yn hynod gyd- yn. gan ei fod wedi codi y diwrood IhrwnAV. Yr oeddi Mr. Jones yn feddfimiol air allu neill- duol fed traethodwr. Fe eniilodd y prif wobmvyon. lawer tro, a'r ftwyddyn ddiweddaf emUiockl wobr o haner can punt mewn Eia- teddfiod yn America,. Hefyd, yir oedd yn ael- od ac yn athraw ffyddlon, tra paxhaiodd ei nerth, yn Bethania (M.C.). Bu hefyd yr flaenOli ar un adeg yn ei fywyd yn eglwys Croesor, Sir Feirionydd. GOOlawodd briod i a.Laru a,r ei oL—Heftyd. bu farw, ddydd M- cher diweddaf, Mr. Thomas Williams, car- iwtr, Penybont, ax ol gwaeledd mawr. Yr oedd yn arlnabyddus' iawn yn y dref a'r Wlad. Gadawodd briod a phlant ar ei ol, gydla pha rai mae ein cydymdeimld ilwyraf yn eu prof- edigaeth.

-tydweiliog

i BEDDGELERT

Advertising

--. -...- - - .-4..'"'".._.......'…

IBRYNENGAN

i PWLLHELI

; .penrhynocudraeth I

[No title]

Advertising

I — - I CWMYGLO .

IHENDRE, ger WYDDGRUG:

I - -PORTHMADOG

BETHEL A R CYLCH

RHIWMATIC AC ANHWYLDEB Y KIDNEY

[No title]

Advertising