Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

23 erthygl ar y dudalen hon

-...._...,.....-_._-..::-...-.-CORFHORAITH…

AOENILL NERTH;.: I

[No title]

,CYFARFOD MISOL LLEYN i

IPRIF YSGOL CYMRU I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

I PRIF YSGOL CYMRU I I At Olygydd "Y Genedl." I Mr. Gol.-Bygytiiir Cenedl y Cymry gao areyfwne difrifol' ynglyn a riieolaeth Ad,dysg y Brif Ysgol. Yn nydd y pethau bychain, gorfn i'r genedl weithio allan ei hiachawd,r- Leth ei hunan heb fawr iawn o gefnogaeth na ohynhorthwy gan y Llywodraeth. Heddyw, pan hawlia'r genedl gymorth pell- ach a mwy cymhesur gan y 14wodraeth (enw arall ar y bobl), y mae'r Comisiwn Brenhinol a a^wyntiwyd i ymdrin a'r pwnc yn ystyried cynygiad i drosglwydd'o rheolaeth oruchaf v Brif Y6gol i ddwyhvw Corff etthol- edig o ddeg o bereonau wedi eu penodi gan y Llywodratth- Byddai'r cynygiad ihwn-pe y mabwysi.edid ef—yn gwyrdroi pob egwyddor o Iywodraeth ddemocrataidd. Byddai Prif Ysgol wedi ei hysgar oddiwrth reoleiddiad cyhoeddus yn sicr o golli cydymdeimJad a chefnogaefch Y, werin. Ni ellir cyrraedd anrcan y Brif Y s- got, ond i'r graddau y bo ei chenadwri wedi ei chyfeirio i eangu bywyd, dyrchafu d:e1:fr,yd- au, a syhveddbli dyheadau uchaf y genedl yn ei holl weithrediadau'. Y mae'r ddeUryd uchel sydd .genym am <?-fundrefD rjdd o Addysg GenedtJbo] 0'1' ysgol elfennol i'r Brif Ysgol—y gellid, ac Y dylid ei gweitiuo allan yng Nghymru yn Y6- tod y blvnyddoedd neBaf-yn debyg o aedd- fedu'n rhwyddach, os caafif y bobl fwy, ac nid llai o lais yn ei gweinyddiad a'i rheolaetli. Y mae Pwyllgor Cenedlaethol wedi ei ffurflo i gymryd y camre angenrheidiol ac addw ddiogelu buddiannau'r cyhoedA Ac, M rhagarweiniad, hyderwn y gwna pob oodf cy- rb :F,L,s- yng N ghymru, yn ogystal & phob oymdeithas grefyddol baeio penderfymad yn y fFurf a ganlyn, neu' i'r un perwyl, ac anfon y cyfryw yn ddioed^ i Ysgrifenydd y ComiBiwn Bremhinol ar Addysg yng Nghymru, Bwrdd Addysg, Whitehall, Llundain. Y PENDBRFY^IAD. I "Fod y Cyngor (neu'r Gyfarfod) hvii-aT ol deall, gyda chryn bryder ami yr awg- rym fod rheolaeth a gweinyddiadau uchaf y Brif Ysgol i gael eu hymddiried i Gorph Swyddogol, i'w benodi gan y Llywodraeth, j -yn credu y byddai'r oynygiad, pe y mab- wysiedid ef, yn drais ar egwyddorion sy-t- faemol llywodraeth werinol, a fu'n sail i'r Brif Ysgol, a'r Colegau perthynol iddi, pan sefydlwyd hwynt gyntaf, trwy haelioni brwdfrydig ac aberth. gwirfoddol cenedl y Cymry; fod y deffroad dwfn ym mywyd deallol, crefyddol, a e'hymdedthasol Cymra, vn v cyfnod cyn iddi dderbyn y gy,dnabyw- Wh seneddol o ymdreohion y genedl o blaid addysg, yn dangos fod gan bobl Cym- ra athrylith a dawn i reoh eu tynged bu j hunain; ac mai'r ffordd oreu i sicrhaucyn- nydd a llwyddiarrt dyfodol y Brif ^Ysgol j Genedlaethol yng Nghymru ydyw trwy gye- yllitu ei rheolaeth a'i gweinyddiadau a del-I fryda.u a dyheadau'r genedl, wedi eu cyf- j nerthu gan ymroddiad ac abertb yr holl bobl; trwy gyfrwug eu cynrychiolwyr otholeclig I hwv eu bunain."—Yr eiddoch yn flyddHon, J WtM. GEORGE (Criccieth) cadeirydd. EDW. 1. JOHN (LAanidan). S. N. JONES (Casnewyddl). W. S. MILLER (Brycheiniog). JD. E. POWELL (GwrecsAm). D. H WILLIAMS (Barry). JOHN WILLIIAMS (Biyneiencyn). EVAN R. DAVIES Ysgrifenj-dd.

CYNGOR PLWYF LLAN-I ' LLYFNI-

[No title]

,ARFOM. t

I - - - IGWYRFAI.-I

I'CAERNARFON.I

[No title]

j ANIBYNWYR ARFON.

SURXI YN YR YSTUMOG YN ACHOSII…

BRAWDLYS MON. I

- -I -!?I -MARW -GWEINIDOG.…

Advertising

I TALYBONT

I CAERNARFON I

I PENYGROES

ISUITS GIVEN AWAY

CARMEL

I-BANGOR.

Advertising