Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

10 erthygl ar y dudalen hon

SAFLE MR. LLOYD j GEORGE.…

MR. BONAR LAW A 1 WILSON.…

.ATHRAWIAETH HODGE.

ICWRS Y RHYFEL. I : s

-,----I D I W E DDA RAF.

BWYD YN LLE CWRW. j

I MASNACH AR Y SUL.

[No title]

Y (JYNGKES LAFUR/

I: s o i) IADTII •11

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Swyddia Byíd yn awr yn galw 30,000 tra. adran arall o'r Llywodraeth yn apeiio yn daer at y ffermwyr a pliawb i godi mwy nag trioed o gynyrch y ddaear at gytie-nwi angen y ueyrnas mewn bwyd. Yng ngiiyianod Cynideithas Ganolog Am- aethycdiaeth Lloegr yr wythnos ddi- Weddaf, dywedwyd geuiau celjd am y [ Llywodraeth sy'n caniatau y tain, groes- dynu rhwng ei gwahaiiol adianau. "A yw Swyddia Rhyiel Prydain," gofyuai nil siaradwr, "aia efelychu Germani Ut, s lar,)tt NN,r, drwy ystyried nad yw addewid pendant a difriiol yn ddnn anigen na. scrap o bapur y gellir ei ddaniio bryd y mynir?" Pkbald ccdi bwyd i cidyn ac aniiail. Cyn y geilir codi b wyd rhaid cael (lyniull 1 w-eithio ar y Ur. Os myn y Fyddin. gymcryd y dj nion oddiar y tir, in ellir codi Ùé'l.nyddiJU bwyd. Os na chodii deinyudiau bwyd, daw newyn. V Pa un a fynwch—Diod Fqdd- woi, ynte Bara. F.L 1- 1 Cwesti wn y rhaid i'r IJ)^vOUiar ran y wlad, ei benderfynu yn iuan. beliaoh yw: Pa. un pwyslcaI if wlad hon, cael diod feddW, ynte bara? Vrin y gellir cyfrif Amaethwyr Sit Gaer (Cheshire) fel yn bleidwyr selog i ddirwest, end yr wythnos cldiweddaf pasiwyd ganddynt yn unfrydol bender- {yniqsd yn ealw. ar y Llywodraeth, os cedd angen dynion i'r FyùJin,i'w cym- eryd o'r breweries mawrion, a'u cang- henau, tafamdai y wlad a gadael i'r .J' I: gweithwyr amaethyddol aros ar y tir fel y caffø r wlacl fara yn lie died feddwol. Rhoddodd Mr. Leif Jones yn ei anerch- iadau diweddar yng Ngogledd Gvmru, ffirau yn profi led bara yn codi yn ei bris, a phrinder bwyd yn ein bygwth, oherwydd fod y Fasnarf* Feddwol yn cael ei ffafrio ar draul diwydianau llawer pwysicach. Ymddengys yn awr fod Pwyllgor a benodwyd gan y Llywodr- aeth newydd fod yn eistedd ar y cwes- tiwn, ac wedi c-yflwyno ei adroddiad i'r Llvwodraeth yr wythnos ddiweddaf. Aelodau y ddirprwyaeth hon oeddenl. Arglwydd D'Abemon, gwrthwynebydd anghymodlawn gwafoarddiad; Syr George Cave, yr Ysgrifenydd Cartrefol presenol, yr hwn a. fu ymlaenllaw yn 11 add Mesur Dirwest 1908; a Syr George Young, brewer cyfoethog. Pa gvmorth ga dirwest gan bwyllgor felly ? Anogant leihaii un rllan o dair o r cwiw a'r diodydd meddwol- ereill a wneir yn y devrnas lion eleni-dim o-nd hyny.. ——' i